VIKTORO VIZGIRDOS JUBILIEJINĖS KŪRYBOS PARODOS, 
SKIRTOS DAILININKO 100 METŲ SUKAKČIAI


Lietuvos dailės muziejaus Juodkrantės parodų salė 
(L. Rėzos g. 3, Juodkrantės gyvenvietė, Neringos miestas)
2004 m. birželio 11 d. – rugsėjo 11 d.

Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmai ( Vilniaus g. 22, Vilnius)
2004 m. sausio 20 d. - kovo 13 d.

M. K. Čiurlionio dailės muziejus ( V. Putvinskio g.  55, Kaunas)
2004 m. sausio 14 d. – kovo 28 d. 

Viktoro Vizgirdos kūrybos virtuali paroda (iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių) I-III dalys
Viktoro Vizgirdos kūrybos virtuali paroda (iš M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių) I-III dalys

VIRTUALI PARODA „VIKTORO VIZGIRDOS KŪRYBA“
Kūriniai iš privačių kolekcijų. I dalis 

English

Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje. 
1943. Drb., al. 92x73. Buv, Ukmergės 
miesto savivaldybės nuosavybė
Moters aktas. Etiudas. 1943.
Drb., al. 27x22. E. Jokubausko 
rinkinys. Vilnius
Urbanistinis peizažas. Ročesteris.
1953. Drb., al. 50,5x60,5. 
A. Miškinio rinkinys. Kaunas
Peizažas Freiburge. 1948. Drb., al. 73x92. 
I. Vosiliūno rinkinys. Bostonas
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Bostone.
1952. Drb., al. 71x91,4. 
J. Kapočiaus rinkinys. Bostonas
Vaisiai. 1953. Drb., al. 50,8x60,9. 
S. ir M. Goštautų rinkinys. Vestvudas
Natiurmortas studijoje. 1957
Drb., al. 76,2x73,6. A. Griniaus 
rinkinys. Bostonas
Vandens pakrantėje. 1958. 
Drb., al. 20,3x25,4. 
Č. Mickūnų rinkinys. Keip Kodas
Old North bažnyčia Bostone. 1956. Drb., al. 
76,2x60,9. I. ir K. Nenortų rinkinys. Bostonas
Kalnagūbrio pakraštys. 1987. Drb., akrilas.
91,4x121,9. E. Vizgirdienės rinkinys. Vilnius
Kryžkelė Centerville. 1961. Drb., al.
68,5x91,4. Č. Mickūno rinkinys. Keip Kodas
Rockport uostas. 1961. Drb., al. 
60,9x76,2.  V. Kubilių rinkinys. Vestvudas
Peizažas. 1966. Drb., al. 60,9x76,2. 
J. Gimbuto rinkinys. Bostonas
Onos Girniuvienės portretas. 1966.
Drb., al. 101,6x81,3. Buv. J. Girniaus
 rinkinys. Bostonas

 

VIRTUALI VIKTORO VIZGIRDOS KŪRYBOS PARODA 
Kūriniai Iš privačių rinkinių

II dalis

Nuotraukos iš Vilniaus dailės akademijos leidyklos archyvo

 English

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12