TAUNO KANGRO KŪRYBOS PARODA 
„Tauno Kangro. SkulptūRos ir piešiniai“

2004 m. spalio 5–15 d. 
Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22, Vilnius) 

Parodoje – 34 skulptūros (daugiausia sukurtos iš bronzos), ir 20 piešinių pastele. 
Paroda surengta Estijos prezidento valstybinio vizito į Lietuvą proga. 
Spalio 5 d. Radvilų rūmuose parodą atidarė Estijos prezidentas Arnoldas Ruitelis. Atidaryme taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, Lietuvos ir Estijos ambasadoriai, parodos autorius Tauno Kangro, daug kitų Lietuvos ir užsienio šalių kultūros, meno, mokslo, politikos veikėjų.

Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidentas V. Adamkus su žmona, Estijos Respublikos
 prezidentas A. Ruitelis su žmona, LR ministras pirmininkas A. Brazauskas su žmona (nuotrauka dešinėje), 
būrys iškilių Lietuvos ir užsienio šalių kultūros, meno, politikos veikėjų (nuotrauka kairėje)

Dailininkas Tauno Hangro ir Radvilų rūmose surengtos parodos fragmentai

Danutės Mukienės 
nuotraukos

TAUNO KANGRO
 
Tauno Kangro sukurta skulptūrinė grupė (parodoje neeksponuojama)Skulptorius gimė 1966 m. Taline. Nuo 1976 m. mokėsi Kalju Reitelio studijoje. 1986-1993 m. studijavo skulptūrą Estijos dailės akademijoje. Nuo 1992 m. – laisvas menininkas. Yra surengęs daugiau nei 20 personalinių parodų Estijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Rusijoje. 2003 m. jo bronzos skulptūrų ir pastelių paroda vyko Vilniuje, „Rūtos“ galerijoje. Nuo 1987 m. dailininkas dalyvauja grupinėse parodose Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje.
Tauno Kangro kūriniuose persipina tikrovės ir svajonių pasauliai. Mitologinės jo skulptūros kupinos pirmapradės magijos ir nevaržomo gyvybingumo, aktai – tyrumo ir amžinos jaunystės ilgesio. Animalistinės skulptūros dvelkia miškų ramybe ir gamtos išmintimi. T. Kangro pasteliniuose eskizuose regime mus supančio pasaulio spindesį.
Kangro kūryba yra tarsi ne šio laikmečio fenomenas. Medžiagos, kurias jis naudoja savo idėjoms įgyvendinti – akmuo ir bronza, yra ne tik amžinos, bet ir visiška priešingybė nykstančiam žmogaus kūnui.
Didingos Kangro skulptūros yra tapusios daugelio Estijos vietovių simboliais. Jo darbų yra miestų skveruose ir Vokietijos, Danijos, Prancūzijos, Švedijos ir Suomijos privačiose kolekcijose.
T. Kangro – tarsi pirmykštėmis galiomis apdovanotas archainis herojus, formuojantis savo krašto landšaftą, papildantis jį skulptūromis, nekreipiantis dėmesio į kartais pasitaikančius skeptiškus tokių užmojų vertinimus.
Didžiausia T. Kangro svajonė – pastatyti 14 metrų aukščio Kalevo sūnaus skulptūrą prie Talino įlankos. Kol kas tai – tik idėja, tačiau žinant kovingą autoriaus būdą nekyla abejonių, jog ji kada nors tikrai bus įgyvendinta.
 
Ivo Parbus

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12