MENO PAŽINIMO PARODA
„PAJUSKIME GAMTĄ DRAUGE SU SEZANU“
 

Paroda eksponuojama Vilniuje,  Radvilų rūmuose nuo 2002 m. lapkričio 6 d. iki lapkričio 30 d.

Sezanas ir jo aplinka
Polis Sezanas (Paul Cėzanne) gimė 1839 m. Prancūzijoje, senojoje Provanso sostinėje Ekse (Aix) netoli Marselio įlankos, pasiturinčio verslininko šeimoje. Lankė piešimo mokyklą, mokėsi gimtojo miesto gimnazijoje. Ją baigęs, kurį laiką studijavo teisę. Bet dailės trauka buvo didesnė, ir Sezanas, turėdamas rimtų ketinimų išmokti tapyti, išvyksta į Paryžių. Turėjo tokią galimybę, nes tėvas, nors ir šykščiai, nors ir nepritardamas sūnaus pasirinkimui, jį rėmė.
Paryžiuje Sezanas susiranda savo mokyklos draugą Emilį Zola (Emile Zola), įstoja į Siuiso akademiją (Ecole Suisse). Studijoms nusiteikęs rimtai - valandų valandas praleidžia Luvre prie molberto, kopijuodamas mėgstamus paveikslus. Žavisi italų renesanso meistrais, prancūzų realizmo daile. Michelangelo (Mikelandželo), Tintoreto, Delakrua (Delacroix), Daumier (Domjė), Kurbė (Courbet) paveikslai - ypatingo dėmesio ir traukos objektai. Pačiam tapyti sekasi sunkiai: potėpis storas, spalvos sunkios, jų kontrastai aštrūs. Suartėjimas su impresionistais, pažintis su Kamiliu Pisaro (Camille Pissaro), dalyvavimas jo rengiamuose pleneruose žymi naują Sezano kūrybos periodą. Jo paletė šviesėja, skaidrėja, peizažai įgauna
vaiskumo. Tačiau trys paveikslai, kuriuos jis 1874 m. išstato savo bičiulių impresionistų parodoje, palankių atsiliepimų nesulaukia. 1877 m. situacija pasikartoja. Dalininkui atrodo, kad neverta savo darbų viešai rodyti.
Nuo 1883 m. jis jau pastoviai gyvena Provanse, tik retkarčiais nuvykdamas į Paryžių. Bet ten nejaučia nieko paguodžiančio - kelias į jo dailės pripažinimą atrodo begalinis. Nuotaiką temdo ir nutrūkusi draugystė su Zola - Sezaną užgauna naujausias rašytojo romanas, kurio vienas iš personažų dailininkui nemaloniai primena jį patį. 1886 m. Sezanas veda Hortenziją Fikė (Hortense Fiquet). Miršta tėvas, ir jo nemenkas palikimas išvaduoja Sezaną iš finansinių rūpesčių. Retkarciais pas Sezaną į Provansą, į šeimos sodybą Ža de Bufan (Jas de Bouffan) atvažiuoja vienas kitas iš senų pažįstamų. Nepaisant nesėkmių parodose, dailininkas daug dirba. Per dešimtį metų nutapo daugiau kaip 300 paveikslų. Jis jau seniai nutolęs nuo impresionistų mėgstamo akimirkos vaizdo fiksavimo. Įdėmiai stebėdamas gamtą, jos formas ir spalvų santykius, ieško būdų perteikti aplinkos materialumą, gamtos amžinumą, jos tūrių patvarumą.
1895 m. Paryžiuje, Ambruazo Volaro (Ambroise Vollard) galerijoje, Sezanas surengia pirmą personalinę parodą. Atveža į ją 150 paveikslų. Atrodo, kad šį kartą į jo kūryba publika jau pradeda įsižiūrėti.
Dailininkas gyvena Ekse. Be poilsio dirba prie tų pačių temų, tapo save, žmoną, kaimynus valstiečius, natiurmortus (gėles, vaisius), peizažus - Šv. Viktorijos (Sainte-Victoire) kalną, jūros įlanką, uolas ir akmenis skaldykloje, didžiules "Mauduolių" kompozicijas. Nepaliauja džiaugtis saulėta pietų pakrante, oro skaidrumu, dangaus aukštumu. Gamtoje jis atsigauna. Tačiau tapo ją be galo lėtai, kartais prie vieno ir to paties paveikslo dirba keletą mėnesių, net metų.
Sezanas yra pasakęs: gamta - tai gelmė. Ta gelmė jam nedavė ramybės visus likusius gyvenimo metus, per kuriuos Paryžius jo vos nepamiršo. Dirbo ir gyveno kaip tikras vienišius, nors turėjo sūnų, žmoną. Aplinkinių buvo laikomas keistuoliu. Kuo toliau, tuo labiau grimzdo vienatvėn, apribodamas savo gyvenimą darbu.
1904 m. Paryžiaus Rudens salone Sezanas išstato 33 paveikslus. Ateina ilgai lauktas pripažinimas. Sezaną tai kiek paguodžia.
1906 m., tapydamas. gamtoje, jis peršąla ir, susirgęs plaučių uždegimu, miršta. Matyt, liūdną valandą bus pasakęs: "Aš nieko nepadariau, bet aš mokiausi". Jis klydo - savo sukurta tapybos sistema padarė didelę įtaką XX a. dailės raidai, fovizmo, kubizmo formavimuisi, jis atvedė vaizduojamąjį meną prie abstrakcionizmo vartų.

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12