TARPTAUTINĖ DAILĖS PARODA
„FERDINANDAS RUŠČICAS  (1870-1936) – GYVENIMAS IR KŪRYBA“
(Krokuva - Torūnė - Varšuva - Vilnius)

Paroda eksponuota Vilniuje,  Radvilų rūmuose nuo 2002 m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d.

Ferdinandas Ruščicas – reikšminga asmenybė XX amžiaus pirmosios pusės Lenkijos ir Lietuvos kultūroje. Peterburge studijavo teisę ir dailę. Dirbo Varšuvoje. Po to dailininkas  1908 m. apsigyveno Vilniuje. Dažnai lankė gimtąjį Bogdanovą Gardino srityje.  Jo pastangomis Vilniaus universitete 1919 m. buvo organizuotas dailės fakultetas (vėliau tapęs Dailės institutu), kuriame jis buvo dekanas ir savo menine kūryba, pedagogine veikla stipriai įtakojo Vilniaus lietuvių kultūros žmones. Vienas žymiausių F. Ruščico mokinių - M. K. Čiurlionis.
Parodoje Radvilų rūmuose eksponuotas F. Ruščico dailės palikimas iš Lenkijos dailės muziejų, dalį jo parinko Lietuvos dailės muziejus iš savo fondų, paskolino Vilniaus universiteto Mokslo muziejus. Ekspozicija didžiulė, išdėstyta devyniose salėse. Joje apie pusšimtis autoriaus tapybos kūrinių, kelios dešimtys piešinių ir grafikos lakštų, eksponatai iš kitų kūrybos sričių: teatro scenovaizdžiai, knygų iliustracijos, vėliavos, medaliai, pašto ženklų projektai, dailininko sukurti Vilniaus universiteto rektoriaus ir dekanų žymenys - juvelyrinės grandinės ir kt. Ši paroda Vilniuje veikė 2002 gruodžio 15 d.
Tarptautinė F. Ruščico kūrybos paroda – ypač reikšmingas Lietuvos ir Lenkijos dailės muziejų bendradarbiavimo faktas. Tai trečioji Lietuvos dailės muziejaus su Varšuvos nacionaliniu muziejumi ir kitais Lenkijos muziejais surengta paroda („Žalgirio mūšis“, „Vilniaus klasicizmas“).
 
Paroda eksponuota:
Krokuvos nacionaliniame muziejuje (2002 m. vasario 8 d. - balandžio mėn.);
Torūnės srities muziejuje (2002 m. balandžio - birželio mėn.);
Varšuvos nacionaliniame muziejuje (2002 m. liepos 15 d. - rugpjūčio mėn.);
Lietuvos dailės muziejuje (2002 m. spalio 15 d. - gruodžio 15 d.).

Lietuvos dailės muziejaus informacijos centras
Tel. (8-5) 2120841; (8-687) 16739

„Ferdinando Ruščico kūrybos parodos, veikusios Vilniuje, fragmentai“:

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12