AUSTRIJOJE  – KILNOJAMA PARODA 
„LIETUVA – GINTARO ŽEMĖ“
2004 m. gegužės 28 d. - 2005 lapkričio 16 d.

Virtuali paroda „Lietuva – gintaro žemė“
Išsamiau apie parodą >

Senovėje apdirbto gintaro pavyzdžiai. Eksponatai ir palangos gintaro muziejaus rinkinių. Antano Lukšėnuo nuotrauka

Lietuvos dailės muziejus 2004 m. gegužės 28 d. - lapkričio 15 d.  Austrijoje, šalia Vienos esančiame Gross–Schveinbarth’o Žemutinės Austrijos liaudies kultūros muziejuje pristatė kilnojamąją gintaro ir liaudies meno parodą „Lietuva – gintaro žemė“. Ja tęsiamas „Europos gintaro kelio“ plėtros naujas etapas. Gintaro kelias yra viena iš Europos Tarybos kelių programų, aktualinančių valstybių kultūrų istorinius ryšius. 

Lietuvoje sėkmingai įgyvendintos „Baroko kelio Lietuvoje“, „Vienuolynų įtakos kelio Lietuvoje“, „Piligrimų kelio Lietuvoje“ programos. Ši „Europos gintaro kelio“ idėja, skatinama nacionalinių turizmo plėtros asociacijų, labiausiai išplėtota Austrijoje. Ten įkurta Austrijos gintaro kelio asociacija parengė išsamias studijas apie sukauptas ir eksponuojamas gintaro kolekcijas Vidurio ir Rytų Europos valstybėse. Šiame tyrime Palangos gintaro muziejus įvertintas kaip europinės reikšmės, tad jis pateko į turizmo maršrutų ir Austrijos gintaro kelio asociacijos inicijuotą renginių ciklą. Lietuva pirmoji iš dabar į Europos Sąjungą priimtų valstybių buvo pakviesta surengti parodą Austrijoje, kuri vėliau keliaus į Čekiją ir kitas valstybes.  
Kaip žinoma, gintaro randama daugelyje pasaulio vietų, bet Lietuvoje jis tradiciškai ypatingai vertinamas. Jo mitais ir baltiškojo tikėjimo ženklais persmelkta mūsų kultūros istorija. Gintaras labai svarbus lietuvių folklore ir savitais vartojimo būdais naudojamas profesionaliajame mene. 
Parodoje Austrijoje rodomi istorinio gintaro eksponatai iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių ir meniniai gintaro dirbiniai, pristatantys dabarties juvelyrų kūrybingumą. Antroje parodos dalyje parodytas Lietuvos etninės kultūros paveldas. Tai ir medinės skulptūros tradicija – kryždirbystė, kuri yra įtraukta į UNESCO saugomo pasaulio kultūros paveldo sąrašą. Tai ir liaudies tapybos, grafikos, skulptūros, tekstilės kūriniai. Aprangos tradicijas ir audimo meną ryškina tautinio šventinio kostiumo pavyzdžiai. Parodos informaciniuose stenduose matomi unikalūs istoriniai Lietuvos žemėlapiai, koplytstulpiai, gamtos grožybių ir miestų architektūros fotografijos. 
Austrija šia paroda „Lietuva – gintaro žemė“ savo ruožtu pažymi naujų narių priėmimą į Europos Sąjungą. Atidarant parodą gegužės 28 d. dalyvaus Austrijos ir Lietuvos politikai. Ekspozicija veiks iki 2004 m. lapkričio 15 d. Parodos sudarytojas – menotyrininkas Romualdas Budrys, Lietuvos dailės muziejaus direktorius, sukūręs Palangos gintaro muziejaus ekspozicijas. Kuratorė – dailėtyrininkė dr. Rūta Pileckaitė. Rodoma kolekcija pilnai pristatyta Lietuvos muziejų portale
http://www.muziejai.lt, inf. interneto leidinyje „Palanga, gintaras, parkas, muziejus http://www.pgm.lt (aut. Danutė Mukienė). 
Konkretesnę informaciją apie parodą teikia jos sudarytojas (tel. +370 5 2628030; 8 698 19801 ir Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centras (tel. +370 5 2122997).      

Lietuvos dailės muziejaus ryšių su visuomene centras 
Tel. +370 5 2120841; 8 687 16739
 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12