LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PARODA
“KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS MENE”

1999 m. gruodžio 28 d. – 2003 m. gruodžio 31 d

 

 
Lietuvą Reformacijos idėjos pasiekė XVI a. antrame dešimtmetyje. Jas skelbė Vakarų Europos universitetuose studijavęDesimtos sales bendras vaizdasjauni Lietuvos bajorai - Abraomas Kulvietis, Jurgis Zablockis, Stanislovas RParodos desimtos sales planasapolionis. 1539 - 1542 m. Vilniuje veikė Abraomo Kulviečio mokykla - pirmoji aukštesnioji mokykla Lietuvoje.

Reformacijos sąjūdžio tikslas buvo sugrąžinti krikščionybei pirminį grynumą ir paprastumą. Protestantai atsisakė teatralizuotų bažnytinių apeigų, relikvijų ir šventųjų paveikslų garbinimo. Vieninteliu išsigelbėjimo keliu skelbė asmeninį tikėjimą, o vieninteliu autoritetu mokymo srityje - Šventąjį Raštą. XVI a. Susiformavo savitas evangelikų Radvilu, arba Lietuvos Brastos, biblija Naujojo Testamento titulinis puslapis. Lietuva, 1563 m. Birzu evangeliku reformatu baznycia (1 vitr.) liuteronų šventovės tipas - nedidelė asketiško interjero bažnyčia su vienu bokštu, turinti gotikos stiliaus elementų (1 vitr. nuotraukos). Tokie pat paprasti tapo liuteronų liturgijos reikmenys (1 vitr.) ir pamaldos, kurios vyksta tikinčiųjų daugumos kalba.

Evangelikai liuteronai buvo pirmieji, religinius tekstus ir giesmes pradėję versti į lietuvių kalba. Daug lietuviškų knygų buvo išspausdinta Karaliaučiuje. Tarp jų - ir pirmoji lietuviška knyga - evangelikų liuteronų kunigo Martyno Mažvydo Katekizmas (Isalė, 12 vitr.).

Šiuo metu Lietuvoje veikia per 40 evangelikų liuteronų maldos namų. Daugiausia jų yra Klaipėdos krašte. Liuteronų kultūrinis palikimas smarkiai nukentėjo karo ir pokario metais. Tuomet naikinimų banga palietė ne tik liuteronų šventoves, bet ir kapines. Daug metalinių kryžių iš sunaikintų kapinių surinko kolekcininkas klaipėdietis Dionyzas Varkalis (2 vitr.). Grakščios kryžių linijos, sudėtingi augalinių motyvų ornamentai rodo turėjus kraštą nagingų kalvių. Daug tokių kryžių nukalta Klaipėdoje, Gustavo Kackės (įsteigta 1895 m.) ir Franco Grimo kalvėse.

Ąsotis. Lenkija, Juzefo Fražė metalo dirbinių fabrikas. 1860 m. Sidabruotas metalas. 
Biržų evangelikų reformatų bažnyčia. (1 vitr.)

 

Taurė. Lietuva, XVII a. 
I pusė. Auksuotas sidabras. Biržų 
evangelikų reformatų bažnyčia. (1 vitr.)

 

Taurė. Dancigas, Michaelis Dytrichas (Dietrich), XVII a. II pusė. Auksuotas 
sidabras. Biržų 
evangelikų reformatų bažnyčia. (1 vitr.)
Ąsotis su Radvilų herbu. Donatorius – Vilniaus vaivada Kristupas II Radvila. Lietuva, 1613 m. Sidabras. Biržų 
evangelikų reformatų bažnyčia. (1 vitr.)