PARODA "KLASIKOS ILGESYS: JUOZO MIKĖNO KŪRYBA TARP PARYŽIAUS IR LIETUVOS"

VIRTUALI PARODA "KLASIKOS ILGESYS: 
JUOZO MIKĖNO KŪRYBA TARP PARYŽIAUS IR LIETUVOS". III SALĖ

II. LIETUVOS PAVEIKSLAS (I dalis)

Žvejai. 1936. Pop., sangvinas,
56x44. LDM nuo 1962, G 6821. Signatūra viršuje dešinėje
Žvejys. Apie 1935-1936.
Pop., tempera, 36x24,5.
LDM nuo 1971. T 4659.
Žvejai. 1935. Pop., sangvinas,
30x42. LDM nuo 1976,
G 12351. Signatūra
apačioje dešinėje
Žvejai. 1935-1936. Pop.,
tempera, 32x48. LDM nuo
1976, T 5122
Žvejai. 1935-1936. Pop.,
tempera, 32x49. LDM nuo
1976, T 5124
Figūrinės kompozicijos eskizas.
1936. Pop., tempera, 30x42.
LDM nuo 1976, T 5127
Bulviakasis. 1936. Pop., sangvinas, 32,4x70. LDM nuo 1976, G 6820. Signatūra apačioje dešinėje

Figūrinė kompozicija. Apie 1930. Pop., tempera, 15x35. LDM nuo 1971, T 3587

Moteris su vaisiais. 1940-1941. Tonuotas gipsas. 164x110x65

Skina obuolius. Mozaikos eskizas. Apie 1931. Pop., sangvinas, 50x66. LDM nuo 1975, G 12340
I SALĖ II SALĖ IV SALĖ V SALĖ