PARODA "KLASIKOS ILGESYS: JUOZO MIKĖNO KŪRYBA TARP PARYŽIAUS IR LIETUVOS"

VIRTUALI PARODA "KLASIKOS ILGESYS: 
JUOZO MIKĖNO KŪRYBA TARP PARYŽIAUS IR LIETUVOS"

V SALĖ. DOKUMENTINĖS IR KŪRINIŲ NUOTRAUKOS

Juozas Mikėnas savo studijoje prie reljefo „Šokis“. Apie 1945-1946. Rimos Mikėnaitės arch.
Juozas Mikėnas. XX. a. 3 deš. pabaiga. Vincentinos Jovitos Klusienės arch. Juozas Mikėnas V. Putvinskio gatvėje Kaune. LLMA
Juozas Mikėnas (antras iš kairės) Juliano akademijoje Paryžiuje. Apie 1928-1931. Rimos Mikėnaitės arch.

 

Juozas Mikėnas su mokiniais Petru Aleksandravičiumi, Vaclovu Kosciuška, Petru Janulioniu Kauno Meno mokyklos sieninės tapybos studijoje. Po 1931. Rimos Mikėnaitės arch.
Juozo Mikėno reljefas Baltijos šalių paviljonui 1937 metų Paryžiaus pasaulinėje parodoje. LDM arch. Baltijos šalių paviljonas su Juozo Mikėno reljefu 1937 metų Paryžiaus pasaulinėje parodoje. LLMA
Vytauto Didžiojo muziejaus varpinė 1938. Stepono Gečo arch. Juozo Mikėno skulptūra „Karys“ Vytauto Didžiojo muziejaus varpinėje. 1938. Stepono Gečo arch.
Lietuvos paviljonas 1939 metų Niujorko pasaulinėje parodoje su Juozo Mikėno skulptūra „Lietuva“. Iš leidinio: New Yorko pasaulio paroda. 1939-1940. Išleido dienraštis „Laisvė“, N.Y., 1939, p. 38 Lietuvos paviljonas 1939 metų Niujorko pasaulinėje parodoje su Juozo Mikėno skulptūra „Lietuva“. Iš leidinio: New Yorko pasaulio paroda. 1939-1940. Išleido dienraštis „Laisvė“, N.Y., 1939, p. 38
Juozas Mikėnas. „Taika“. 1960. LDM arch. Juozas Mikėnas. „Pirmosios kregždės“. 1964. LDM fototeka
I SALĖ II SALĖ III SALĖ IV SALĖ