PARODA "KLASIKOS ILGESYS: JUOZO MIKĖNO KŪRYBA TARP PARYŽIAUS IR LIETUVOS"

VIRTUALI PARODA "KLASIKOS ILGESYS: 
JUOZO MIKĖNO KŪRYBA TARP PARYŽIAUS IR LIETUVOS". II SALĖ

Prie aukuro. Apie 1930. Pop., 
anglis, 33x100. LDM nuo 
1975, G 12331.
Prie aukuro. Apie 1930. 
op., anglis, sangvinas, 27,6x72,7. LDM nuo 1976, G 12268
Prie aukuro. 1930. Pop., anglis, sangvinas, 28x69,8. LDM nuo 
1976, G 12269.
Prie aukuro. Apie 1930. Pop., tempera, 25,5x48. LDM nuo 
1976, T 5107
Motina su vaiku. 1940. Terakota, 20x38x7,8. Jurgitos Mikėnaitės 
nuos. Signatūra apačioje 
dešinėje
Kompozicijos eskizas. 1928-1929. Pop., anglis, 48x62,7. LDM nuo 1976, G 12264
Dievdirbys. 1942. Pop., sangvinas, 34,5x26,5. LDM nuo 1976, 
G 9492. Signatūra apačioje
dešinėje
Dainius (Kanklininkas). Apie 1932-1933. Pop., anglis, 
63,3x42,8. LDM nuo 
1976, G 12285
Kompozicijos eskizas. Apie 1930. Pop., pieštukas, 24x32. Jurgitos Mikėnaitės nuos. Moteris su knyga. XX a. 5 deš. 
Pop., sangvinas, 56x45.
LDM nuo 1976, G 12266
Kompozicija su šventojo figūra. 
Apie 1930. Pop., tempera, 
37x27,5. Žuano Mikėno nuos.
Dainius (Kanklininkas). Apie 1935. Pop., pastelė, 74x50. Vincentinos Jovitos Klusienės nuos.
Mirštantis karys. 1930-1931. 
Pop., sangvinas, 64x48,2. 
LDM nuo 1976, G 12293
Mirštantis karys. Apie 
1930-1931 Pop., sangvinas, 
63x48. LDM nuo 1976, G 12296
Figūrinė kompozicija. XX a. 7 deš. Terakota, glazūra, 30x20x4,8. Vincentinos Jovitos Klusienės 
nuos. Signatūra nugarinėje 
pusėje apačioje kairėje
Skulptūros alegorija. XX a. 
5 deš. Terakota, glazūra, 39x20,3. 
LDM nuo 1976, S 1144. Signatūra centre ties dešine briauna

I SALĖ III SALĖ IV SALĖ V SALĖ