LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PARODA
„KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS MENE“
(1999 m. gruodžio 28 d. - 2003 m. gruodžio 31 d.)

EDUKACINĖS PROGRAMOS „LITURGINIAI RŪBAI“
VIRTUALI PARODA

II SALĖ 

Gabrielė Noreikytė, VI m klasė

Miglė Verbutė, VI d klasė

Karilė Simėnaitė, 6 d klasė

Indrė Mulokaitė, 6 m. klasė

Gabrielė Kelenaitė, VI m klasė

Kristina Denisovaitė, VI m klasė

Žana Zdanovska, VI d klasė

Agnė Katinaitė

I SALĖ

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas. 2001-2002
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12