LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PARODA
„KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS MENE“
(1999 m. gruodžio 28 d. – 2003 m. gruodžio 31 d.)

EDUKACINĖ PROGRAMA „LITURGINIAI RŪBAI“

Bažnytiniai rūbai - lyg gyvi paveikslai. Juos apeigų metu dėvi dvasiškiai: djakonai, kunigai, vyskupai, kardinolai, net popiežius bei kiti Bažnyčios tarnai. Taikomosios dailės muziejuje veikiančioje parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ eksponuojama gausi XVI-XX a. kolekcija, į muziejaus fondus patekusi XIX-XX a. iš įvairių Lietuvos vyskupijų, parapijų ir bažnyčių.
Edukacinių užsiėmimų „Liturginiai rūbai“ metu kalbėta apie bažnytinio rūbo kilmę, juose pavaizduotus simbolius, konkrečių rūbų atlikimo technikas, spalvos reikšmę, ornamentiką, stilistiką, rūbų paskirtį.
Praktinio užsiėmimo metu vaikai kūrė arnotus, improvizuodami eksponuojamų rūbų motyvais, ieškodami šiuolaikiško arnoto sprendimo. Vaikai taip pat ant nubraižyto trafareto aplikavo iš medžiagos ar popieriaus skiautelių pasirinktus bažnytinius rūbus, kuriais „aprengė“ iš popieriaus padarytas figūrėles.

Siūlome susipažinti su edukacinėje programoje „Liturginiai rūbai“ dalyvavusių Žirmūnų gimnazijos auklėtinių kūrinėliais - arnotų piešiniais.

EDUKACINĖS PROGRAMOS „LITURGINIAI RŪBAI“ VIRTUALI PARODA

I SALĖ

Erika Balsytė, VI d klasė

Asta Monkutė, VI d klasė

Audronė Malkevičiūtė, VI c klasė

Darija Bugaitė

Darija Kiseliova, VI c klasė

Samanta Jasiūnaitė, VI c klasė

II SALĖ

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas. 2001-2002
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12