LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PARODA
„KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOS MENE“
1999 m. gruodžio 28 d. – 2003 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečio emblema Parodos ženklas (logo) Kristaus gimimo  2000-ųjų metų jubiliejinė emblema

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12