L. Urbono tapybos paroda „Kosmoso pulsas“
 
Juodkrantės parodų salė. 2003 m. birželio 5 - rugsėjo 15 dienomis
 
Prieš penkiasdešimt keturis metus keli tūkstančiai lietuvių iš Vokietijos stovyklų po ilgos kelionės pasiekė tolimosios Australijos krantus. Maža, bet darbšti lietuvių dailininkų grupė sugebėjo ne tik išlikti, bet ir tapti žinoma Australijoje. Šiandien australų meno kritikai tvirtina, kad lietuviai daug prisidėjo prie Australijos kultūros pažangos ir pagyvėjimo. 
2003 m. vasarą Juodkrantės parodų salėje eksponuojamoje tapybos parodoje buvo pristatoma vieno šios grupės nario - Leono Urbono kūryba.
 
Leonas Urbonas gimė 1922 m. Padustėlio kaime, netoli Dusetų. 1945-1946 m. jis mokėsi Hanau (Vokietija) perkeltųjų asmenų stovykloje dailininkų Kosto Jezerskio ir Vaclovo Kaminsko įkurtoje meno studijoje. 1946-1947 m. studijavo dailę Štutgarto valstybinėje dailės akademijoje. 1948 m. išvyko į Australiją, bet po trejų metų vėl grįžo į Europą. Gyveno Vokietijoje, Šveicarijoje, Anglijoje. 1953-aisiais galutinai įsikūrė Sidnėjuje. 1957-1966 m. aktyviai dalyvaudamas įvairiuose dailės konkursuose, pelnė pripažinimą ir daugybę apdovanojimų. 1960 m. Leonas Urbonas priimtas į Contemporary Art Society of Australia. Buvo nuolatinis visų reikšmingesnių parodų, rengiamų Australijoje, dalyvis. 
Mirė L. Urbonas 2000 m. Mittagonge, netoli Sidnėjaus.
Lietuvos dailės muziejuje saugoma gausi įdomios ir sudėtingos plastinės problematikos Leono Urbono tapyba. Apibūdindama jo kūrybą, dr. Irena Kostkevičiūtė rašė: „Abstrakčiosios dailės kalba dailininkas gebėjo įtikinamai išreikšti save, rasti savitą pasaulėvaizdį. Kūriniuose vyrauja transformuoti organinės gamtos įspūdžiai, ieškoma simbolinio formų įreikšminimo, pasiekiama turtingų struktūrinių formų ir laisvos, impulsyvios improvizacijos darnos“.
Rima Rutkauskienė

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12