PARODOJE „BESIKEIČIANČIOS ŽEMĖS 
PASLAPTIS ATSKLEIDŽIANT“ 
(NEWARK MUZIEJUS, NJŪ DŽERSIO VALSTIJA, JAV) –
GINTARO INKLIUZAI IŠ LIETUVOS

Laima Vaičiulytė

Inkliuzo fragmentas. 
Eksponatas iš Palangos gintaro muziejaus kolekcijos

2002 m. lapkričio 29 d. – 2004 m. sausio mėn. Newark muziejuje (JAV) veikė didelė tarptautinė paroda „Besikeičiančios žemės paslaptis“, kurioje buvo eksponuojama ir paroda „Gintaras: užšalę langai į praeities pasaulį” („Amber: Frozen Windows on Ancient Worlds”). Jai nacionalinis Lietuvos dailės muziejus buvo pateikęs 50 gintaro gabaliukų su inkliuzais.

NEWARK muziejaus svetainės internete:

  http://www.newarkmuseum.org/pages/featuredexhibitions/dynamicearth/dynamic

 

Inkliuzo fragmentas (eksponatas iš Palangos gintaro muziejaus kolekcijos)Newark muziejus yra vienas iš didžiausių meno ir mokslo muziejų Jungtinėse Amerikos Valstijose ir didžiausias Njū Džersio valstijos muziejus. Muziejus įgyvendina projektus, kuriuose bandoma efektyviai sugretinti meno ir mokslo pasaulius. Tuo tikslu buvo sukurta ir paroda „Besikeičiančios Žemės paslaptis atskleidžiant“, kuri veikė 2002 m. lapkričio 29 d. - 2004 m. sausio 5 d. Parodoje buvo vaizdžiai parodyta kontinentų dreifo teorija, žemės tektoninių plokščių judėjimas ir kiti geologiniai vyksmai, paaiškinta, kaip tai įtakojo įvairių gamtinių gyvenamųjų aplinkų evoliuciją.

„Besikeičiančios Žemės paslaptis atskleidžiant” buvo sudaryta iš penkių tarp savęs susijusių dalių. Kiekviena  jų turėjo savo tematiką. 

Įžanga supažindino lankytojus su gyvybės Žemėje įvairove, jos kaita ir priklausomybe nuo geologinių pokyčių.

Antroje dalyje – „Kaitos jėgos“– buvo pratęstas pasakojimas apie tai, kaip besikeičianti gamta Žemėje, prasiskverbusi pro geologinius judėjimus, tęsė savo evoliuciją ir koks jos vaidmuo formuojant kontinentus.

Trečia dalis - „Gyvybė prisitaiko keistis“. Joje buvo vaizduojama, kaip kintanti Žemė suformavo unikalias sąlygas, prie kurių prisitaikė augalai ir gyvūnai.Inkliuzo fragmentas (eksponatas iš Palangos gintaro muziejaus kolekcijos)

Ketvirtoji dalis –  „Įvairovė tavo kieme: Njū Džersio aukštumos“. Joje buvo sudaryta galimybė muziejaus lankytojams patyrinėti globalinius geologinius ir biologinius veiksnius, su kuriais jau buvo susipažinta, savo aplinkoje, savo valstijoje.

Svarbi parodos dalis buvo keičiama galerija, kuri leido metų eigoje keisti eksponatus, parodančius gamtos mokslų kolekcijas ir paaiškinant, kaip jos padeda suprasti kaitą vykstančią aplink mus, kaip šiomis kolekcijomis naudojasi mokslininkai.

Pirmoji šioje besikeičiančioje galerijoje buvo eksponuojama inkliuzinio gintaro iš Palangos gintaro muziejaus paroda „Gintaras: užšalę langai į praeities pasaulį“. Čia buvo peržvelgiamos įvairios fosilijų rūšys, mokslininkų atlikti tyrinėjimai. Buvo demonstruojami prieš daug milijonų metų susiformavę gintaro inkliuzai, atspindintys to laikotarpio žemės fauną ir florą.

Sigito Podėno nuotraukos
Iliustracijos iš nacionalinio Lietuvos dailės muziejaus rinkinių

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Žemaičių kultūros draugijos Informacijos centras
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12