LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS

VIRTUALI DAILININKO VYTAUTO CIPLIJAUSKO KŪRYBOS PARODA
 III dalis: Dailininko Vytauto Ciplijausko gyvenimo akimirkos 

APIE DAILININKĄ VYTAUTĄ CIPLIJAUSKĄ , JO KŪRYBĄ, 2003 M. BALANDŽIO MĖN. RADVILŲ 
RŪMUOSE (Vilniaus g. 22, Vilnius) ATIDARYTĄ KŪRYBOS PARODĄ TRUMPAI:

 

Vytautas Ciplijauskas prie 
„Žiemos palydų Žemaitijoje“. 1974
Su broliais, seserimis ir mama. 
Paskutinė visos šeimos nuotrauka. 
1944 metų pavasaris
Su L. Truikiu ir R. Šakaliu prie 
Vilniaus universiteto jubiliejui 
tapomų paveikslų. 1977
Parodos atidarymas Čikagoje, 
Čiurlionio galerijoje. 1986
Prancūzija, Savoja, Martinel pilis. 
Prie ką tik nutapyto grafo de Maillard’o
 šeimos portreto. Apie 1989

 

Raja Krukaitė, Vytautas Ciplijauskas, 
Sofija Juknienė, Eugenijus Survila, 
Vytautas Povilaitis, Algimantas 
Stoškus ir Vladas Jankauskas tapo 
portretą su istoriniu kostiumu. 
Prof. S. Ušinsko studija, 1947
Kauno taikomosios ir dekoratyvinės 
dailės instituto studentai. Priekyje - 
Eugenijus Survila, Vladas Jankauskas;
antroje eilėje -Algimantas Stoškus, 
Vytautas Ciplijauskas, Raja Krukaitė,
 Vytautas Povilaitis, Sofija Juknienė, 
Sofija Veiverytė. 1948
Pašalinti iš instituto. 
1948-ųjų pavasaris

 

 

Kartu su kitais tremtiniais miško 
darbuose. Krasnojarsko kraštas,
Motygino kaimas prie Angaros. 1952
Lietuvių tremtinių choras 
Irkutske. 1957
Su bičiuliais kraštotyrinėje ekspedicijoje
 Kernavės apylinkėse. 1968
 Piešia prof. A. Gudaitį. 1972
Kūrybinėje stovykloje Palangoje.
Centre stovi L. Truikys. 1972

 

   I dalis  II dalis

APIE DAILININKĄ VYTAUTĄ CIPLIJAUSKĄ , JO KŪRYBĄ, 2003 M. BALANDŽIO MĖN. RADVILŲ 
RŪMUOSE (Vilniaus g. 22, Vilnius) ATIDARYTĄ KŪRYBOS PARODĄ TRUMPAI:

Iliustracijos iš Lietuvos dailės muziejaus ir dailininko Vytauto Ciplijausko rinkinių

 

 

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12