LDM TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUJE
 
2004 m. lapkričio 10 d. – gruodžio 19 d
 
CARLO DOLCI (1616–1687)
 
Carlo Dolci autoportretasC. Dolci dirbo Toskanos didžiajam kunigaikščiui Cosimo III de‘Medici bei kardinolui Carlo de‘Medici. 1668-1671 m. jam buvo užsakyta sukurti šventųjų portretų seriją, kuri šiandien tebepuošia Pitti rūmų salių sienas. Tarp šių šventųjų paveikslų apie 1670 m. C. Dolci nutapė ir šv. Kazimiero paveikslą, taip pat esantį Pitti galerijos nuolatinėje ekspozicijoje (Apolono salėje). 
Cosimo III de‘Medici jautė gilią pagarbą šv. Kazimierui, platino jo kultą Toskanoje ir jau 1675 m. pirmą kartą paprašė Vilniaus vyskupo Mikalojaus Stepono Paco atsiųsti jam šio šventojo karalaičio relikviją. Dėl vyskupo nesutarimų su Vilniaus katedros kapitula tik įsikišus Lietuvos ir Lenkijos valdovui Jonui Sobieskiui, 1677 m. pagaliau šv. Kazimiero relikvija Toskanos didžiajam kunigaikščiui buvo išsiųsta. Iki šiol Florencijos San Lorenzo bazilikos Medičių koplyčių lobyne yra įstabus Cosimo III de‘Medici rūmų auksakalio Massimiliano Soldani Benzi sukurtas Šv. Kazimiero relikvijorius, kuriame saugoma iš Vilniaus anuomet atsiųsta šventojo relikvija. To meto šventųjų relikvijų apsikeitimo tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės Vilniaus ir Toskanos didžiosios kunigaikštystės sostinės Florencijos istoriją primena Vilniaus katedros lobyne saugomas nedidukas Šv. Marijos Magdalenos de Pazzi relikvijorius, atsiųstas vyskupui M.S. Pacui Cosimo III de‘Medici rūpesčiu. C. Dolci šv. Kazimiero paveikslas Pitti galerijoje taip pat paliudija tą tvirtą kultūrinį ir dvasinį Lietuvos bei Toskanos ryšį, nulemtą pagarba tam pačiam šventajam. 
 
Lietuvos dailės muziejuje yra saugomas ir eksponuojamas, manoma, paties C. Dolci arba nežinomo dailininko pagal C. Dolci nutapytas Švč. M. Marijos Sopulingosios paveikslas, ryškiai atspindintis pagrindinius šio Florencijos dailininko kūrybos bruožus.
 
Lietuvos dailės muziejaus Ryšių su visuomene centras, 
Tel. 2120841, 8 687 16739

 

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12