ALOYZO STASIULEVIČIAUS TAPYBOS PARODA „VILNIAUS SPALVOS„

Vilniaus Paveikslų galerijoje 2001 m. lapkričio 16 d. – gruodžio 1 d. Aloyzas Stasiulevičius. Kestučio Vanago nuotrauka

Apie dailininką ir jo kūrybą

Aloyzas Stasiulevičius gimė 1931 06 02, studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute (1950-1956), dėstė tapybą M. K. Čiurlionio meno mokykloje (1960-1976) ir Lietuvos Valstybiniame Dailės institute (1976-1979). Nuo 1979 - laisvas menininkas. Gyvena Vilniuje, Goštauto 5/2, 56 a, tel. 60 89 51, e-paštas: ausrute@takas.lt ; www.lithill.lt 

Svarbiausi dailininko gyvenimo ir kūrybos faktai (informacija parengta 2006 m.) >

„Aloyzas Stasiulevičius, (...) sulaukęs brandos ir šlovės tarsi pasijuto išsivadavęs - pradėjo tapyti vienu įkvėpimu, nemąstydamas, daugiau širdimi, negu protu, paprastai ir aiškiai, emocionaliai ir laisvai. (...) Iš toli jo darbai monumentalūs, dažnai atlikti tarsi vienoje spalvinėje gamoje. O iš arti akį džiugina neįprastai turtingas tonalumas, lyg iš drobės vidaus švytinčios spalvos„.

Nijolė Tumėnienė. Tvorčiestvo, 1991

„Kalbama ir rašoma apie Stasiulevičiaus darbų muzikalumą. Daugelis jo darbų ciklų sukuria fugos ar didesnės muzikinės formos įspūdį. Dažnai grįžtama prie tų pačių motyvų, juos kartojant įvairiose spalvinėse, ritminėse situacijose“.(...) „Aloyzo Stasiulevičiaus paveikslai, kaip ir muzika, išreiškia amžinybę ir liūdesį laiko tėkmėje. Klasika - liūdna“.

Marcelijus Martinaitis. Meninė miesto archeologija. Katalogas, 1989

„Spalva, kuri kaip ir originali kompozicinė forma yra Stasiulevičiaus tapybos pamatas, tampa dvasiniu ženklu ( paletės galimybės naudojamos maksimaliai - nuo grynos spalvos iki subtiliausių pilkų sidabriškų tonų (...) “

(...) abstrakčios formos sudvasinimas ir laiko, kaip filosofinės kategorijos interpretacija, ypač jautrus ir išlavintas spalvų pojūtis, linijinės ritmikos muzikalumas ir novatoriškas, koliažo ir paveikslo paviršiaus faktūros suvokimas, monumentalumas ir dekoratyvumas yra esminiai Stasiulevičiaus tapybos bruožai, išskiriantys šio dailininko kūrybą lietuvių dailėje“.

Danutė Zovienė. 100 Lietuvos dailininkų, 2000

 „Jo subtilios ir išieškotos spalvos yra atitolusios nuo gyvenimo tikrovės (...) Tai intelektualinė kūryba, kada menininkas jau pabėga nuo minios ir išsako tik savo sielos gelmėse paslėptą širdgėlą“.

Viktoras Vizgirda. Aidai, 1979, Nr 8

„Jo kartos tapytojus jungia vaizdo monumentalumas, dekoratyvumas, tačiau kiekvienas jų yra nuėjęs individualiu keliu. Gal tik V. Kisarauskas artimesnis A.Stasiulevičiui, tačiau pirmasis kampuotesnis, šiurkštesnis, o antrasis poetiškesnis, bet abu jie savitai dramatiški, kartais net tragiški“.

Augustinas Savickas. Pergalė, 1982, Nr. 2

Aloyzo Stasiulevičiaus paveikslai - „ideali, gryna, ypatingo grožio struktūra po „atsivėrusiais toliais žvaigždėtais“ - amžinybės akivaizdoje. (...) Žemiškas grožis ilgisi dangiškojo, lygiuojasi į jį“.

Audrius Musteikis. Dialogas, 2000

Aloyzas Stasiulevičius žinomas kaip vienas iš XX a. lietuvių dailės reformatorių, 6-7 dešimtmetyje kūrusių naują plastinę kalbą. Kaip ir to meto J. Švažo, J. Čeponio, V. Kisarausko, V. Antanavičiaus kūryba, A. Stasiulevičiaus darbai žymėjo moderniosios dailės traukimąsi nuo vyravusio akademinio natūralizmo kanonų. Ieškodamas autentiškos raiškos, autorius savo kūryboje pradėjo naudoti koliažo techniką. Vėlesnėje kūryboje A. Stasiulevičius „įteisino“ koliažą kaip specifinį dailės kalbos sandą, smarkiai išvystė jo galimybes, praplėsdamas moderniosios Lietuvos dailės raiškos ribas.
Jau keletą dešimtmečių tapytojas Aloyzas Stasiulevičius savo kūryboje kontempliuoja miesto idėją, gilindamasis į vis naujus miesto archetipo klodus. Ankstesniuose menininko darbuose Vilnius dažnai suvokiamas kaip istorinės dramos vieta. Pastarojo meto A.Stasiulevičiaus miestas nuskaidrėjęs, tarsi transcendavęs už istorinės būties ribų („Baltas miestas“). Šventovių siluetų ritmas, vibruojantis virš kasdieninio miesto kuria miesto - sakralios erdvės - įvaizdį.
Pastaruoju metu dailininką ypač domina spalvos problematika. Būdamas puikus koloristas, Stasiulevičius atsisakė spalvų gausos. Net keletą metų iš eilės menininkas skyrė vien baltos ir mėlynos spalvų analizei, atvėrusiai jo kūryboje naują - sakralumo - dimensiją.
Minimaliomis priemonėmis tapytojas siekia didžiausios išraiškos. Ypatingą dėmesį menininkas kreipia į spalvos kokybę - jos skambumą, peršviečiamumą. Monochrominėse drobėse Stasiulevičiaus spalva tampa koncentruotu jėgos šuoru. Darbai, inkrustuoti ekspresyviais kontrastingų spalvų blyksniais, pasiekia vitražiško skambumo.
Aloyzas Stasiulevičius yra surengęs 38 personalines parodas Lietuvoje ir užsienyje, jo darbai eksponuoti daugiau nei 80-tyje grupinių parodų Lietuvoje, 30-tyje parodų užsienyje - Prancūzijoje, Italijoje, Kanadoje Vokietijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Ispanijoje, Japonijoje, JAV bei kitur. Aloyzo Stasiulevičiaus darbai reprezentavo šiuolaikinę lietuvių dailę grupinėse parodose Lietuvos Respublikos Prezidento V. Adamkaus vizitų į Ukrainą (1998 m.) ir Turkiją (1999 m.) metu, LR Seimo Pirmininko V. Landsbergio vizito į Kiniją (1998 m.) metu, tarptautiniame Muzikos ir dailės festivalyje „Probaltica“ Torunėje (1999 m.), tarptautiniame meno festivalyje „Art&Magio“ Baryje , Italija (2001 m.), „G. Gounaro“ muziejuje Atėnuose, Graikija (2001 m.).
Tapytojo kūrinių yra Lietuvos Dailės muziejuje (Vilnius), M. K. Čiurlionio galerijoje (Kaunas), taip pat įtraukti į garsiausių pasaulio muziejų ir galerijų kolekcijas - P.Sezano galerijoje Kanuose (Prancūzija); Modernaus meno muziejuje Kiolne, (Vokietija, Dr. P. Liudvigo kolekcija); Tretjakovo galerijoje Maskvoje (Rusija); Sharjah muziejuje Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Daug tapytojo darbų iškeliavo į privačių užsienio kolekcionierių rinkinius
Tapytojo darbai puikiai įsikomponuoja šiuolaikiniuose interjeruose. Jo paveikslai eksponuojami Nacionaliniame Dramos teatre, M. Mažvydo bibliotekoje Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose, Lietuvos ambasadose Briuselyje, Vilniaus miesto savivaldybėje, Santariškių, Antakalnio universitetinėse ligoninėse ir kt.
Aloyzas Stasiulevičius yra parašęs 45 straipsnius apie dailę - įvadus katalogams, recenzijas apie parodas ir atskirus dailininkus (Joną Švažą, Antaną Gudaitį, Jutą Čeičytę, Joną Čeponį, Vincą Kisarauską, Vytautą Igną ir kt.).

Apdovanojimai:
1978 - pagrindinė Lietuvos dailininkų sąjungos premija IV Pabaltijo tapybos trienalėje Vilniuje (Lietuva); 1982 - Laureato vardas IV tarptautinėje tapybos trienalėje Sofijoje (Bulgarija), 1997 - Lietuvos respublikos Aplinkos apsaugos ministerijos pagrindinė premija už urbanistinius Vilniaus peizažus; 1997 - I premija Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos organizuotame konkurse; 1999 - pagrindinė premija III Pasaulio žemaičių parodoje Plungėje.

Parodos eksponatų sąrašas:

Raudona

 • Domininkonų ansamblis. 2001. 80x100. Drobė, akrilas.

 • Ekspresija. 1999. Drobė, aliejus. 81x116

 • Žėrintys toliai. 1999. Drobė, aliejus. 80x100

 • Šiurpus ir gražus saulėlydis II. 2000. Drobė, akrilas. 90x60

 • Rudeninė Vilniaus panorama. 1999. Drobė, aliejus. 80x100

 • Salut, Soutine! 1998. Drobė,akrilas,koliažas. 116x91

 • Dramatinis motyvas. 1995. Drobė, aliejus. 80x

 • Miesto varpinė. 1980-2000. Drobė, akrilas, koliažas. 80x100

Mėlyna

 • Nerami žvaigždėta naktis. 2001. 100x80. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Rimtis. 1999. 65x92. Drobė, aliejus.

 • Nakties panorama. 2000. 80x100. Drobė, akrilas.

 • Vilnius vakarėjant. 2001. 50x70. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Nakties ramybė. 2000. 65x92. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Struktūra erdvėje. 2000. 66x81,5. Drobė, akrilas.

 • Mėlynos sankryžos. 1998. Drobė, aliejus.

 • Erdvės motyvas. 1996. 91x116. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Dangaus toliai. 2000. 85x105. Kartonas, akrilas.

 • Vainikas Onai. 1999. Drobė, akrilas, koliažas. 80x100

Balta

 • Odė Vilniaus miestui. 1996. 80x100. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Tarp Vilniaus sienų. 1999. 65x92.Drobė, akrilas, koliažas.

 • Šv. Jono bokštai. 1997. 51x75.Drobė, akrilas, koliažas.

 • Miestas erdvėje. 1993. 65x81. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Kalėdų diena. 1997. 50x70.Drobė, akrilas, koliažas.

 • Vilniaus motyvas su juoda linija. 1994. 60x82. Drobė, akrilas, koliažas.

 • „Ir prasiskleidė toliai žvaigždėti“. 1999. 81x116. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Baltas miestas. 1996. 50x80. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Nojaus arka. 1996. 60x80. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Miesto struktūros erdvėje. 2001. 80x100.Drobė, akrilas, koliažas.

 • Dvi laukiančios. 1998. 80x100. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Kelio motyvas. I. 1987-1997. 82x117. Drobė, aliejus.

 • Kelio motyvas II. 1997. 82x117. Drobė, aliejus.

 • Ženklai II. 1991. 81-116. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Ženklai III. 1991. 81x116. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Krikštolinė struktūra. 2001. 100x80. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Erdvėje. 1996. 80x100. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Erdvės motyvas. Skiriama Vaidotui Dauniui. 1996. 100x100. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Miesto aikštės. 1992-1999. 80x100. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Angelo skrydis virš miesto. 1998. 100x80. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Naktinis Vilnius. 1995. 100x80. Drobė, akrilas, koliažas.

 • Krikštolinė erdvė. 1997. 80x100. Drobė, akrilas, koliažas.

Iš Kristaus kančios istorijos:

 • Kančia. 1999. Drobė, akrilas, koliažas. 82x116

 • Lošėjai. 1999. Drobė, akrilas, koliažas. 89x116

 • Du prasikaltėliai. 1998. Drobė, akrilas, koliažas. 132x91

 • Kristus ir Judas. 2000. Drobė, akrilas, koliažas. 100x80

 • Gailestis. 2001. Drobė, akrilas, koliažas. 100x80

Iš Žvaigždynų ciklo:

 • Dvyniai. 1998. Drobė,akrilas,koliažas. 80x100

 • Svarstyklės. 2000. Drobė, akrilas. 95x95

 • Liūtas. 2000. Drobė, akrilas. 81x91

 • Mergelė I. 1997. Drobė,akrilas,koliažas. 92x73

 • Ožiaragis. 1999. Drobė,akrilas,koliažas. 80x100

 • Gyvatnešis. 2001 65x92. Drobė, akrilas.

 • Visata. 2000. Drobė, akrilas, koliažas. 100x100

 • Skalikai. 2001. 80x100.Drobė, akrilas.

Iš Muzikinio ciklo:

 • Karališkas preliudas. 2000.Drobė, akrilas.50x101

 • Keturios variacijos Vilniaus tema. I. 1996. Drobė, akrilas, koliažas. 100x120

 • Vakariniai fleitos garsai. Vienas. 1998. Drobė, akrilas, koliažas. 80x100

 • Šokis. 1998. 81x116. Drobė, aliejus, koliažas.

 • Vakaro preliudas. 1999. Drobė, akrilas, koliažas. 80x100

 • Fuga I. 1999. Drobė, akrilas, koliažas. 80x100

Informaciją pateikė Vilniaus paveikslų galerijos vedėjas Vytautas Balčiūnas
Tel. 220841; 8 287 16739

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2011.08.12