Vytautas Kairiūkštis (1890-1961). "Pliaže", 1928. Drb., al. 64x60. LDMVYTAUTAS KAIRIŪKŠTIS
 
Vytautas Kairiūkštis (1890–1961). Dailininkas tapytojas, dailėtyrininkas.
Gimė Seinuose, Lenkijoje.
1910-1912 m. mokėsi Vilniuje Ivano Trutnevo piešimo mokykloje.
1912-1913 m. lankė K. Juono tapybos studiją.
1913-1916 m. mokėsi Maskvos universiteto teisės fakultete.
1917-1918 m. studijavo Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje pas V. Kasatkiną, 1920-1921 m. - aukštosiose meno ir technikos dirbtuvėse pas P. Kuznecovą.
1921-1937 m. mokytojavo Vilniuje, Panevėžyje, vadovavo paties įsteigtai Vilniaus lietuvių piešimo studijai.
Nuo 1937 m. mokytojavo Kaune.
1925-1929 m. lankėsi Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje, Italijoje.
1931 m. eksternu baigė Vilniaus universitetą.
1944-1951 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.
Nuo 1918 m. nemažai rašė dailės klausimais.
Nuo 1921 m. dalyvavo Lietuvoje, Lenkijoje vykusiose parodose.
1970 m. Vilniuje buvo surengta jo personalinė kūrybos paroda.
Vytautas Kairiūkštis sukūrė nemažai paveikslų-figūrinių kompozicijų, portretų, peizažų, natiurmortų. Daugiausia tapė aliejumi, pastele.
Parašė monografiją apie Kajetoną Sklėrių (1938), studiją ir nemažai straipsnių apie M. K. Čiurlionį, paskelbė daug kitų publikacijų dailės teorijos klausimais.
Ankstyvajai menininko kūrybai būdingi kubizmo, konstruktyvizmo bruožai, peizažuose ryški impresionizmo įtaka.
Jo sukurti paveikslai pasižymi racionalia kompozicija, geometriniu formų skaidymu, jų ritmika, kontrastingų, niuansuotų spalvų deriniais.
Vėlyvieji paveikslai - realistiniai. Jiems būdingas subtilus formų modeliavimas, švelnių spalvų koloritas.
Kai kurie žymesni V. Kairiūkščio kūriniai: "Koncertas kavinėje" (1921), "Pliaže" (1928), ciklas "Moterys paplūdimyje" (1928-1943), J. Basanavičiaus portretas (1922), "Kubistinis autoportretas" (1923), "Vakaras Irkutske" (1920), "Vėjo malūnas Panevėžyje" (1936), "Pievos vasarą" (1940), "Vasara prie Anykštos ežero" (1942), "Natiurmortas su geltona vaza" (1921).
 
A. Lukšėno nuotrauka

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas. 2000.
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2006.03.27