ANTANAS GUDAITIS
 

Antanas Gudaitis (1904-1989). “Naujakuriai”. LDM

Antanas Gudaitis (1904-1989).  “PasitarimasII”

 

 

 

 

A. Lukšėno nuotraukos

Antanas Gudaitis (1904-1989). Natiurmortas. Mykolas Archangelas (1934). Drobė, aliejus 80,5x60. LDM

Antanas Gudaitis (1904–1989). Gimė Šiauliuose. 1922-1926 metais mokėsi Šiaulių mokytojų seminarijoje. 1926-1929 m. Kauno universitete studijavo literatūrą, Kauno meno mokykloje lankė Justino Vienožinskio studiją. 1929-1933 m. studijavo Paryžiaus nacionalinėje taikomosios dailės mokykloje bei įvairiose privačiose studijose.
Parodose pradėjo dalyvauti 1931 m. 1932-1935 m. kartu su kitais bendraminčiais įsteigė lietuvių modernistų dailininkų Ars grupę, dalyvavo jos rengiamose parodose.
Nuo 1935 m. - Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
1940-1941 m. dėstė Vilniaus dailės mokykloje, 1941-1943 m. - Vilniaus dailės akademijoje, 1945-1951 m. - Vilniaus dailės institute, nuo 1951 m. - Lietuvos dailės institute.
1947 m. A. Gudaičiui suteiktas profesoriaus vardas.
Nutapė nemažai teminių kompozicijų, peizažų, portretų, natiurmortų, sukūrė piešinių, teatro dekoracijų, parengė nemažai interjero projektų.
Ankstyvosios tapybos periodui būdingi dekoratyvumu, pusiau abstrakčia ir daug ekspresijos turinčia forma ryškūs darbai. Vėlesnėjė kūryboje forma įgauna daugiau reljefiškumo, spalvų gama tampa turtingesnė ir sodresnė. Kaip tapytojas spalvininkas, subrendęs Paryžiaus moderniškos mokyklos įtakoje, sukūrė savo individualų ir daug lietuviškos nuotaikos turintį formos stilių bei koloritą. Septinto-devinto dešimtmečio kūriniuose metaforiškai vaizduojamas šių dienų pasaulis, sudėtingi žmonių santykiai; juose akcentuojamas emocinis pradas, daug vietos skiriama improvizacijai, temos įprasminimui dažnai naudojama personifikacija, simbolis, alegorija, groteskas.
Kai kurie žymiausi A. Gudaičio kūriniai: "Motina su vaiku", "Žuvų pardavėjos pajūryje", "Moteris su vaisiais", "Naujakuriai", "Moters aktas", "Vyras prie lango", "Lietuviškas peizažas", "Gėlės", "Baltijos žvejai", "Vidudienis", Vakaras", "Moteris su paukščiu", "Nuotakos".
 
Naudota literatūra:
Lietuvių enciklopedija. T. VIII.- Bostonas. 1956. P. 24.

© Lietuvos dailės muziejus, Žemaičių kultūros fondas, Matematikos ir informatikos institutas. 2000.
     Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu:  samogit@delfi.lt
     Tinklalapis atnaujintas 2006.03.27