Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 7 (2004 m.)
Lithuanian Art Museum Chronicle, 7 (2004)

Išleido Lietuvos dailės muziejus 2005 m.

 

 

 


Leidinio viršelis. Ant viršelio – leidinio
219–230 puslapiuose spausdinamo  Piotro Jacekio publikacijos „Marmuro ir statybinio akmens užpirkimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje valdant Žygimantui Vazai“ iliustracijos

Leidinio maketas *pdf. Atsisiųsti:

Turinys
 
TYRINĖJIMAI 
 
11 / Laima Bialopetravičienė. Lietuvos dailės muziejaus septyniasdešimtieji metai – istorijos fragmentai
16 / Dalius Baltranas. Vilniaus jėzuitų meninėse dirbtuvėse sukurti baldai Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose.
23 / Dalia Bernotaitė-Beliauskienė. Aukštaičių drabužiai ir jų rinkinys Lietuvos dailės muziejuje.  2004 metų duomenys
39 / Daiva Beliūnienė. Nauji Lietuvos dailės muziejaus liaudies meno margučių rinkinio eksponatai.
52 / Audronė Bliujienė. Lietuvos dailės muziejaus archeologiniai eksponatai 1943 m. gauti iš Mokslų akademijos istorijos instituto muziejaus
85 / Irena Dobrovolskaitė. Sugrįžo namo
92 / Vladas Gasiūnas. Karolio Ripinskio litografijos
104 / Vladas Gasiūnas. Senieji Rokiškio krašto mediniai kryžiai
114 / Gražina Gurnevičiūtė. Tarptautiniai porceliano kūrėjų seminarai Lietuvoje ir jų įtaka lietuviško meninio porceliano raidai
127 / Kristina Jokubavičienė. Nežinomi Prano Domšaičio paveikslai
140 / Marija Kuodienė. Stanislovui Riaubai – Žemaitijos Andersenui – 100
149 / Elona Lubytė. „Europos erdvė“: lūkesčiai ir rūpesčiai
158 / Ilona Mažeikienė. Jokūbo Frėjaus ir jo dirbtuvės dailininkų raižiniai LDM rinkiniuose
172 / Dalia Tarandaitė. Dailininkas Nikodemas Silvanavičius
188 / Irena Ūdraitė.  Lietuvos dailės muziejaus liaudies keramikos rinkinys.
200 / Nijolė Žilinskienė. Genovaitė Žilinskaitė – pramoninės meninės tekstilės Lentvario kilimų fabrike pirmtakė ir nuotaikos gobelenų kūrėja
219 / Piotr Jacek Jauski. Marmuro ir statybinio akmens užpirkimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje valdant Žygimantui Vazai
 
KONFERENCIJOS
 
231 / Mokslinė konferencija „Kūrėjai ir laikas“, skirta dailininko Antano Gudaičio 100-mečiui
231 / Giedrė Jankevičiūtė. Kaip šiandieną būtų galima rašyti apie Petrą Rimšą?
240 / Viktoras Liutkus. Antano Samuolio mįslės
247 / Margarita Matulytė. Antanina ir Kazys Lauciai. Nerealizuotas modernizmas fotografijoje: karų karta
262 / Ramutė Rachlevičiūtė. Leono Katino  gyvenimo aprašymas: retorika ir realybė
271 / Helmutas Šabasevičius. Latvių dailininkas Rudolfas Libertas ir Lietuva
281 / Lijana Šatavičiūtė. Liudvikas Strolis – žemės ūkio rūmų keramikos kursų vedėjas 289 / Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė. Liudas Truikys. Teatrinė kostiumo integracija
295 / Lolita Jablonskienė. Diskusija „Aktualūs XX a. Lietuvos dailės tyrimų ir populiarinimo visuomenėje klausimai“ konferencijoje „Kūrėjai ir laikas“
 
312 / Giedrė Kazonienė. Konferencija „Laikas lietuvio sąmonėje“
314 / Giedrė Kazonienė. Konferencija „Kultūrinių-edukacinių programų plėtra Klaipėdos apskrityje“
  
EKSPOZICIJOS, PARODOS
 
319 / Margarita Matulytė. Pirmoji paroda iš ciklo „Sveika Europa!“
326 / Dalia Tarandaitė. Senasis Vilniaus universitetas ir dailė.
336 / Sondra Rankelienė. Paroda „Senasis Vilniaus universitetas: mokslo ir meno vertybės“
343 / Laima Bialopetravičienė. Paroda „XVIII a. mados pasaulis“;
349 / Loreta Marija Meškelevičienė, Lolita Jablonskienė. 2003 m. Lietuvos dailės muziejaus įsigytų kūrinių paroda
352 / Dalia Tarandaitė. Paroda „Vita Sancti Casimiri“ („Šv. Kazimiero gyvenimas“)
360 / Vydas Dolinskas. Valdovų rūmų atkūrimui skirtos ekspozicijos
370 / Rima Rutkauskienė. Viktoro Vizgirdos jubiliejinė kūrybos paroda
380 / Giedrė Jankevičiūtė. Atgijusi klasika: Antano Gudaičio 100-mečiui skirta paroda Radvilų rūmuose
383 / Danutė Mukienė. Leonardo Tuleikio kūrybos paroda
388 / Nideta Jarockienė. Edukacinis projektas „Liečiu – matau“
394 / Kristina Jokubavičienė. Paroda „Trys Klaipėdos dešimtmečiai“
396 / Kristina Jokubavičienė. Nikolajaus ir Sviatoslavo Rerichų tapybos paroda
400 / Kristina Jokubavičienė. Prano Domšaičio paroda Vokietijoje
403 / Kristina Jokubavičienė. Dvi Arnės Jakobseno parodos
405 / Giedrė Kazonienė. 2004 m. Lietuvos dailės muziejuje surengtos parodos: „Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX–XX a.“; „Barokas – stebuklinga Šarlio Bulio technika“; „Laikrodžių muziejus 1979–1984–2004 metais“
410 / Rūta Pileckaitė. Gintaro ir liaudies meno paroda Austrijoje
413 / Gražina Gurnevičiūtė. „Elegija dvarų kultūrai“
417 / Antanas Tranyzas. Palangos senųjų gintaro meistrų dirbinių paroda
420 / Regina Urbonienė. „Sugrįžimas“ (pokalbis su Prancūzijoje gyvenančiu tapytoju ir grafiku Pranu Gailiumi
 
EDUKACIJA
427 / Sigita Blažiūnaitė. „Retextil“ kursai Vengrijoje
 
LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS RINKINIAI
431 / Laima Sazonova. 2004 m. įsigyti eksponatai
Dalia Tarandaitė. Nežinomas XIX a. per. Dailininkas. „Čenstakovos Švč. Mergelė Marija“
 
BIBLIOGRAFIJA
437 / Lietuvos dailės muziejaus leidiniai ir darbuotojų publikacijos 2004 m.
 
KRONIKA
448 / LDM kronika. 2004 m.
475 / LDM direktorius Romualdas Budrys apdovanotas Santarvės fondo ordinu „Pro augenda concordia“

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.03.21