Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Katalogas „Lietuvos grafika (1907–1940)“

(Vilniuje 1985 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

Kataloge informacija pateikiama apie LDM rinkiniuose sukauptus Lietuvos grafikos kūrinius, sukurtus 1907–1940 m.

A  B  Č  D  E  F  G  J  K M  P  R  V  Ž   

S  Š  T

S
Gimė 1900 m. liepos 10 d. Stavrovo km., Vitebsko srityje (Baltarusija). 1919-1927 m. studijavo tapybą Vilniaus universitete Dailės fakultete ir Krokuvos dailės akademijoje. 1928 m. pradėjo dalyvauti parodose. Dirba tapybos srityje.
 
539. Darbininko portretas. 1938
Pop., piešt. 35,3x31
Sign. ap. k. - parašas, d. – monograma ir „1938“
G 8904
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
540. Vilniaus herbas. 1939
Pop., anglis. 63x45,2
Sign. ap. d. – „P. S. 1939“
G 800
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
Gimė 1911 m. gegužės 20 d. Jekabpilyje (Latvija). 1938 m. baigė Kauno meno mokyklą. Dirbo knygų ir žurnalų iliustravimo bei apipavidalinimo srityje.
 
541. Laumių šokis. Iliustracija V. Valsiūnienės knygai „Gintaro lazdelė“. (1940 m. leidimas)
Kart., gratografija. 4,5x10,3
Sign. ap. d. išraižyta „St“
G 2258
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
542. „Marių žvejo grįžtant laukė“. Iliustracija V. Valsiūnienės knygai „Gintaro lazdelė“ (1940 m. leidimas)
Kart., gratografija. 8,3x12,5
Sign. ap. d. išraižyta „St“
G 2467 a
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
543. Jūros dugne. Iliustracija V. Valsiūnienės knygai „Gintaro lazdelė“ (1940 m. leidimas)
Kart., gratografija. 8,7x11,5
Sign. ap. k. išraižyta „St“
G 2467 b
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
Gimė 1907 m. lapkričio 6 d. Dovainiškių vnk., Pakruojo raj. 1927-1929 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1933 m. baigė. Valslybinę meno ir amatų mokyklq (Conservatoire Nationale des Arts et Metiers) Paryžiuje. Ten pat lankė Dailiosios spaudos mokyklą ir pas prof. Huvei Dailės akademijoje studijavo litografiją. 1933-1940 m. dirbo „Spindulio“ spaustuvėje Kaune. Dailės parodose dalyvavo nuo 1930 m. 1937 m. pasaulinėje Paryžiaus parodoje už iliustracijas K. Puidos „Vienos nakties dykūnui“ apdovanotas „Grand Prix“, už plakatus - aukso medaliu. Dirbo lakštinės grafikos, plakato ir knygų iliustravimo srityse. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
 
544. Tėvo portretas. 1930
Pop., litogr. 22,5X26,8
Sign. ap. k. piešt. – „Jonas Steponavičius, Paris, 1930“, d. – „5/12“, virš. k. išraižyta „J. St.“
G 5997
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954
 
545. Paryžiaus gatvė naktį. 1932
Pop., litogr. 32x17,2
Sign. ap. k. piešt. – „2/12“, d. – „Jonas Steponavičius, Paris 1932“
G 5924
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954
 
546. Nukryžiuotasis. 1932
Pop., medžio raiž. 22x26
Sign. ap. k. piešt. – „Jonas Steponavičius, Paris, 1932“, d. – „2/10“
G 5996
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954
 
547. Paryžiaus gatvės muzikantai. 1933
Pop., litogr. 28,2x23,5
Sign. ap. k. piešt. – „Jonas Steponavičius 1933“, d. – „2/12“
G 8407
Muziejaus rinkiniuose nuo 1968
 
548. Muzikantai. 1934
Pop., tušas. 26,5x23,5
Sign. ap. k. – „J. Steponavičius“ – 1934“
G 8408
Muziejaus rinkiniuose nuo 1968
 
549. Portretas. 1940
Pop., litogr. 15,9x14
Sign. ap. k. išraižyta .„J. S. 1940“, ap. k. piešt. – „Jonas Steponavičius, Kaunas 1940“, d. – „4/14“
G 5927
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954
 
550. Inicialas „Y“ I. Teno knygai „Meno filosofija“. 1940
Pop., litogr. 7,1x4,5
Sign. ap. k. piešt. – „J. Steponavičius – 1940“, d. – „2/5“
G 8410
Muziejaus rinkiniuose nuo 1968
 
551. Inicialas „P“ I. Teno knygai „Meno filosofija“. 1940
Pop., litogr. 7,1x4,5
Sign. ap. k. piešt. – „J. Steponavičius – 1940“, d. – „2/5“
G 8410
Muziejaus rinkiniuose nuo 1968
 
552. Inicialas „T“ I. Teno knygai „Meno filosofija“. 1940
Pop., litogr. 7,1x4,5
Sign. ap. k. piešt. – „J. Steponavičius – 1940“, d. – „2/5“
G 8411
Muziejaus rinkiniuose nuo 1968
 
553. Inicialas „Š“ I. Teno knygai „Meno filosofija“. 1940
Pop., litogr. 7,1x4,5
Sign. ap. k. piešt. - J. Steponavičius – 1940“, d. – „2/5“
G 8409
Muziejaus rinkiniuose nuo 1968
 
554. Kavinėje. IV dešimtm.
Pop., litogr. 37,4x44,5
G 12324
Muziejaus rinkiniuose nuo 1975
 
Gimė 1905 m. rugsėjo 1 d. Gaukių km., Radviliškio raj. 1926-1929 m. studijavo Kauno meno mokykloje, tapybos studijoje. 1929-1933 m. studijavo keramiką Valstybinėje dailės ir amatų mokykloje (Conservatoire Nationale des Arts et Metiers) Paryžiuje. Nuo 1934 m. dirbo pedagoginį darbą Kauno meno mokykloje ir Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Dirbo keramikos srityje. Mirė 1996 m. Kaune.
 
555. Eskizų albumas. 69 lapai. 1931-1934. Paryžius
Pop., piešt. 27x21
Sign. 2-me viršelio psl. – „Piešiniai (iš natūros visose papkėse) daryti 1931-1934 m. periode Paryžiuje“, parašas ir „1971.IV.20“
G 8906
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
556. Eskizų albumas. 55 lapai. 1931-1934
Pop., piešt. 27x21
G 8907
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
557. Eskizų albumas. 20 lapų. 1931-1934
Pop., piešt. 42x33
G 8908
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
558. Moters portretas. 1931-1934
Pop., sangv. 56x44
G 8909
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
559. Moters portretas. 1931-1934
Pop., piešt. 63x48
Sign. ap. d. –„L. Strolis“
G 8914
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
560. Sėdinčios moters aktas. 1931-1934
Pop., sangv. 37x44
G 8922
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
561. Stovinčios moters aktas. 1931-1934
Pop., sangv. 56x44
G 8927
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
562. Moters torsas su karoliais. 1931-1934
Pop., sangv. 56x44
G 8938
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
563. Gulinčios moters aktas. 1931-1934
Pop., sangv. 32,5x48,5
G 8263
Muziejaus rinkiniuose nuo 1968
 
564. Gulinčios moters aktas. 1931-1934
Pop., sangv. 28x44
G 8274
Muziejaus rinkiniuose nuo 1968
 
565. Kompozicija. Keturios moterys su vaiku laukuose. 1931-1934
Pop., sangv. 44x56
G 8947
Muziejaus rinkiniuose nuo 1971
 
Š
 
Gimė 1910 m. vasario 10 d. Kaune. 1923-1927 m. studijavo ir baigė Kauno meno mokyklą. 1927-1929 m. tęsė mokslą grafikos studijoje. Priklausė „Lietuvos nepriklausomųjų dailininkų“ draugijai. Dailės parodose dalyvavo nuo 1929 m. (ekslibrisų paroda Briuselyje). Dirbo lakštinės grafikos, ekslibriso ir knygų iliustravimo bei apipavidalinimo srityse. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
 
566. Nidoje. 1937
Pop., linoraiž. 32,3x24,5
Sign. ap. k. išraižyta„AŠ 37“, ap. d. piešt. – „A. Šepetys – 1937“
G 5998
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954
 
567. Sename kieme. IV dešimtm.
Pop., ofortas. 20x15
Sign. ap. piešt. – „A. Šepetys“
G 5947
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954
 
T
 
Gimė 1905 m. birželio 29 d. Raguvoje. 1931 m. baigė Kauno meno mokyklą, grafikos studiją. 1937-1939 m. gilino žinias Valstybinėje aukštojoje dekoratyvinės dailės mokykloje Paryžiuje. Dailės parodose dalyvavo nuo 1934 m. Dirbo lakštinės grafikos, iliustravimo ir plakato srityse. Mirė 1977 m. kovo 5 d. Vilniuje.
 
568. Vargšas. 1932
Pop., tušas, pieštukas. 39x35
Sign. ap. k. piešt. – „Petras Tarabilda 32“
G 3922
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
Gimė 1912 m. balandžio 26 d. Andrioniškyje Anykščių raj. 1935 m. baigė Kauno meno mokyklą, skulptūros studiją, 1937-1939 m. skulptūros studijas gilino Paryžiaus Valstybinėje aukštojoje dekoratyvinės dailės mokykloje (Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs). 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje už iliustracijas apdovanota aukso medaliu, už lėles – garbės diplomu. 1940 m. už iliustracijas knygai „Šimtas liaudies baladžių“ apdovanota Valstybės taupomųjų kasų premija. Dirbo grafikos, skulptūros ir tapybos srityse.
 
569. Karvių melžėja. Iliustracija P. Cvirkos knygai „Cukriniai avinėliai“. 1939
Pop., gratografija. 16,5x12,3
Sign. virš. k. išraižyta „D. Tarabildienė“
G 45
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
570. Du vaikai. Iliustracija P. Cvirkos knygai „Cukriniai avinėliai“. 1939
Pop., gratografija. 16,3x12,5
Sign, ap. k. išraižyta „D. Tarabildienė“
G 46
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
Gimė 1909 m. spalio 28 d. Biržuose. 1928-1935 m. studijavo ir baigė Kauno meno mokyklą. Bendradarbiavo pogrindinaime žurnale „Šluota“ ir almanache „Žingsnis“. Dailės parodose pradėjo dalyvauti 1935 m. Dirba grafikos, tapybos ir dekoratyvinės monumentaliosios dailės srityse.
 
571. Plovėjos. 1935
Pop., litografija. 38x34
Sign. ap. d. - parašas
G 647
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
572. Teismo salėje. Apie 1933-1934
Pop., medžio raiž. 19,7x14,7
G 2490
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.03.08