Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Katalogas „Lietuvos grafika (1907–1940)“

(Vilniuje 1985 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

Kataloge informacija pateikiama apie LDM rinkiniuose sukauptus Lietuvos grafikos kūrinius, sukurtus 1907–1940 m.

D  E  F  G  J  K M  P  R S  Š  T  V  Ž 

A B
Č

A

AUGUSTINAVIČIUS–AUGIUS POVILAS
 
Gimė 1909 m. rugsėjo 2 d. Gečaičių k., Plungės r. 1935 m. baigė Kauno meno mokyklą, grafikos studiją. 1935-1938 m. mokėsi ir baigė Paryžiuje Valstybinę aukštąją meno mokyklą (Ecole Nationale Souperieure des Beaux-Arts) ir Valstybinę meno ir amatų mokyklą (Conservatoire Nationale des Arts et metiers). Diplominis darbas – iliustracijos M. Valančiaus „Žemaičių vestuvėms“. priklausė „Formos“ dailininkų kolektyvui. Parodose dalyvavo nuo 1935 m. 1937 m. Pasaulinėje parodoje Paryžiuje gavo Garbės diplomą („Prix D’Honneur“), o 1938 m. Lietuvoje už iliustracijas „Žemaičių vestuvėms“ laimėjo Valstybės taupomųjų kasų premiją. Dirbo lakštinės grafikos ir knygų iliustravimo srityje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Mirė 1960 m. gruodžio 7 d. JAV.
 
1. Sėdinčio vyro aktas. 1933
Pop., sangv., kreida.70x50
Sign. virš. – „P. Augustinavičius 33“
G 8183
Muziejaus rinkiniuose nuo 1960
 
2. Stovinčios moters aktas. 1933
Pop., anglis, sangv. 100x69,5
Sign. ap. k. – „P. Augustinavičius 33“
G 8189
Muziejaus rinkiniuose nuo 1960
 
3. Sėdinčios moters aktas. 1934
Pop., anglis, sangv. 100x69,5
Sign. virš. – „P. Augustinavičius 34“
G 8190
Muziejaus rinkiniuose nuo 1960
 
4. Sėdinčios moters aktas. 1935
Pop. anglis, sangv 100x69,5
Sign. ap. d. – „P. Augustinavičius 35“
G 8191
Muziejaus rinkiniuose nuo 1960
 
5. A. Galdiko portretas. 1935
Pop., medžio raiž. 15x10
Sign. ap. k. piešt. – „6/10“, „P. Augustinavičus 35“
G 8146
Muziejaus rinkiniuose nuo 1960
 
6. „Veža skrynią“. Iliustracija M. Valančiaus „Žemaičių vestuvėms“. 1938
Pop., sp. medžio raiž. 13x13
G 7946
Muziejaus rinkiniuose nuo 1966
 
7. „Sėdi ant skrynios“. Iliustracija M. Valančiaus „Žemaičių vestuvėms“. 1938
Pop., sp. medžio raiž. 13x13
Sign. ap. k. piešt. – „1/10“, „Pov. Augustinavičius“
G 7947
Muziejaus rinkiniuose nuo 1966
 
8. Į turgų. 1940
Pop., medžio raiž. 16,2x22
Sign. ap. k. piešt. – „1940“
G 386
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
9. Grybautojos. 1935
Pop., linoraiž. 17,8x13,3
G 388
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
10. Smuklė. Apie 1935–1938
Pop., medžio raiž. 15x11,2
G 385
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
11. Bažnytkaimis. 1937
Pop., linoraiž. 23x18,5
G 389
Muziejaus rinkiniuose nuo 1942
 
12. Su kibirais prie šaltinio. Apie 1937–1938
Pop., linoraiž. 35x31,7
Sign. ap. k. piešt. – „1/10“, „Paulius Augustinavičius“
G 8148
Muziejaus rinkiniuose nuo 1960
 
13. Iliustracija S. Nėries poemai „Eglė žalčių karalienė“. 1940
Pop., medžio raiž. 13x10
Sign. ap. k. piešt. – „1940“, „P. Augustinavičius“
G 387
Muziejaus rinkiniuose nuo 1944
 
14. Iliustracija S. Nėries poemai „Eglė žalčių karalienė“. 1940
Pop., medžio raiž. 13x10
Sign. ap. k. piešt. – „1940“, „P. Augustinavičius“
G 387 a
Muziejaus rinkiniuose nuo 1944
 
15. Iliustracija S. Nėries poemai „Eglė žalčių karalienė“. 1940
Pop., medžio raiž. 13x10
Sign. ap. k. piešt. – „1940“, „P. Augustinavičius“
G 387 b
Muziejaus rinkiniuose nuo 1944
 
16. Iliustracija S. Nėries poemai „Eglė žalčių karalienė“. 1940
Pop., medžio raiž. 7x7,5
Sign. ap. k. piešt. – „1940“, „P. Augustinavičius“
G 3848
Muziejaus rinkiniuose nuo 1944
 
17. Iliustracija S. Nėries poemai „Eglė žalčių karalienė“. 1940
Pop., medžio raiž. 7x11
Sign. ap. k. piešt. – „1940“, „P. Augustinavičius“
G 3849
Muziejaus rinkiniuose nuo 1944
 
18. Iliustracija S. Nėries poemai „EgIė žalčių karalienė“. 1940
Pop., medžio raiž. 7,5x7,5
Sign. ap. k. piešt. – „1940“, „P. Augustinavičius“
G 3850
Muziejaus rinkiniuose nuo 1944
 
19. Iliustracija S. Nėries poemai „Eglė žalčių karalienė“. 1940
Pop., medžio raiž. 7,5x7,5
G 7948
Muziejaus rinkiniuose nuo 1966

B
 
Gimė 1901 m. liepos 25 d. Radviliškyje. 1919 m. lankė dailininko T. Karnejevo tapybos kursus Saratove. Nuo 1921 m. dėstė piešimą Šiaulių miesto vidurinėse mokyklose. Parodose pradėjo dalyvauti nuo 1923 m. Dalyvavo tarptautinėse ekslibrisų parodose Briuselyje (1929), Los Andžele (1931, 1936). Išleido litografijų albumą „Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčios vaizdų albumas“ (1925). Dirba tapybos, teatro dekoracijos, lakštinės grafikos, ekslibriso ir taikomosios dailės srityse.
 
20. Tytuvėnai. 1927
Pop., sangv. 26x38,6
Sign. ap. k. – „Gerardas Bagdonavičius 27“
G 12550
Muziejaus rinkiniuose nuo 1976
 
21. E. Kašauskienės portretas. 1927
Pop., anglis. 25,5x20,7
Sign. virš. k. – „E. K. Elzb. Kašausk.“,
ap. k. – „Pinx G. B. 1927.XII“, d. – „1927 G. Bagdonavičius“
G 12548
Muziejaus rinkiniuose nuo 1976
 
22. Kaunas. Perkūno namai. 1928
Pop., sangv. 36,8x32,2
Sign. ap. k. – „Kaunas „Perkūno“ namai (iš senos graviūros apie 1870 m.)“, k. – „Gerardas Bagdonavičius 28“
G 12551
Muziejaus rinkiniuose nuo 1976
 
23. Stelmužės ąžuolas. 1928
Pop., piešt. 30,2x41,5
Sign. ap. k. – „G. Bagdonavičius 1928 m.“, virš. d. – „Turintis apie 1500 metų ąžuolas Ežerėnų ap. Steinensee“, ap. d. – „Steinensee“
G 12552
Muziejaus rinkiniuose nuo 1976
 
24. Šv. Trejybės bažnyčios vartai Kaune. 1928
Pop., ofortas. 16x12
Sign. ap. k. piešt. – „Kaunas šv. Trejybės bažn. Vartai“, „G. Bagdonavičius 1928 mt. sculpsit Šiauliai“
G 5949
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954
 
25. Šiaulių mokytojų seminarija. 1929
Pop., linofortas. 18,5x26,4
Sign. ap. k. piešt. – „Šiaulių Mokytojų Seminarija (buv. grafų Zubovų dvaro rūmai). 2/12 Linofortas, G. Bagdonavičius 1929 m. sculpsit“
G 3730
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
26. Šiauliai. Užkirkė. 1933
Pop., sp. piešt. 29,9x40,6
Sign. ap. k. – „Šiauliai „Užkirkė“ Vokiečių g-vė 1933 mt.“, d. – „Šiauliai G. Bagdonavičius“
G 12553
Muziejaus rinkiniuose nuo 1976
 
27. Šaukėnai. 1939
Pop., tušas. 32,3x49,8
Sign. ap. k. – „Šaukėnai“, d. – „Gerardas Bagdonavičius 1939“
G 12549
Muziejaus rinkiniuose nuo 1976
 
Gimė 1907 m. rugsėjo 12 d. Kapčiamiestyje, Lazdiių rj. 1926 m. įstojo į Kauno meno mokyklą ir 1931 m. ją baigė. 1932–1940 m. dėstė piešimą vidurinėse mokyklose. Parodose pradėjo dalyvauti nuo 1931 m. 1936 m. „Mokslo“ knygyne Kaune surengė personalinę grafikos darbų parodą. 1937 m. Pasaulinėje parodoje Paryžiuje už iliustracijas J. Biliūno „Liūdnai pasakai“ gavo aukso medalį. Dirba knygų iliustravimo, lakštinės grafikos, ekslibriso, tapybos ir scenografijos srityse.
 
28. Kauno prieplauka. 1931
Pop., medžio raiž. 21,8x18,3
Sign. ap. k. išraižyta „Bulaka“, d. piešt. – „M. Bulaka 1931“
G 3842
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
29. Miežiapjūtė. 1931
Pop., medžio raiž. 15x20
Sign. ap. k. piešt. – „5/20“, „MB 31 m.“
G 407
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
30. Už taiką. 1932
Pop., medžio raiž. 14,3x11
Sign. ap. k. išraižyta „Bulaka-32“
G 9352
Muziejaus rinkiniuose nuo 1969
 
31. Iliustracija. 1933
Pop., medžio raiž. 7,2x5,3
G 7203
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
32. Užsklanda. 1933
Pop., medžio raiž. 4x2,5
G 408 a
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
33. „Du vyrai“. Iliustracija K. Borutos eilėraščių rinkiniui „Duona kasdieninė“. 1933
Pop., medžio raiž. 3,9x3,9
G 6321
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
34. „Obelis“. Iliustracija K. Borutos eilėraščių rinkiniui „Duona kasdieninė“. 1933
Pop., medžio raiž. 3,3x3,3
G 6322
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
35. „Laivelis“. Iliustracija K. Borutos eilėraščių rinkiniui „Duona kasdieninė“. 1933
Pop., medžio raiž. 3,1x3,3
G 6323
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
36. „Vyras lauke“. Iliustracija K. Borutos eilėraščių rinkiniui „Duona kasdieninė“. 1933
Pop., medžio raiž. 4,5x3,8
G 6323 a
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
37. „Miestas“. Iliustracija K. Borutos eilėraščių rinkiniui „Duona kasdieninė“. 1933
Pop., medžio raiž. 3,8x3,8
G 6237
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
38. „Kalėjimas“. Iliustracija K. Borutos eilėraščių rinkiniui „Duona kasdieninė“. 1933
Pop., medžio raiž. 3,7x3,7
G 6328
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
39. „Pjovėjas“. Iliustracija K. Borutos eilėraščių rinkiniui „Duona kasdieninė“. 1933
Pop., medžio raiž. 3,7x3,7
G 6329
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
40. Viršelis J. Biliūno „Liūdnai pasakai“, 1937
Pop., medžio raiž. 17,3x15,5
Sign. ap. d. piešt. – „M Bul"
G 8268
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
41. Juozapota. Prieštitulinis lapas J. Biliūno „Liūdnai pasakai“. 1937
Pop., medžio raiž. 15,2x8,9
Sign. ap. k. išraižyta „bul“, d. piešt. - parašas
G 9644
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
42. Titulinis lapas J. Biliūno „Liūdnai pasakai“. 1937
Pop., medžio raiž. 16x10,5
G 9646
Muziejaus rinkiniuose nuo 1952
 
43. Užsklanda J. Bilūno „Liūdnai pasakai“. 1937
Pop., medžio raiž. 12x6,2
G 7186
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959
 
44. Ex libris Eugenijaus Kanclyviaus. IV dešimtm.
Pop., medžio raiž. 8x5,8
G 396
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
45. Ex libris Antano Venclovos. IV dešimtm.
Pop., medžio raiž. 6,8x5,3
G 396 a
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
Č
 
Gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnoje, vargonininko šeimoje. 1888-1892 m. mokėsi M. Oginskio orkestro mokykloje Plungėje, 1893-1899 m. - Varšuvos konservatorijoje, kurią baigė. 1901-1902 m. mokėsi ir baigė Leipcigo konservatoriją. Baigęs apsigyveno Voršuvoje ir vertėsi muzikos pamokomis. Parašė simfoninę poemą „Jūra“. 1904 m. įstojo į piešimo mokyklą, vėliau - į Varšuvos dailės mokyklą, vadovaujamą K. Stabrausko. Mokėsi iki 1906 m. Tais pačiais metais atvyko į Vilnių ir su kitais lietuvių dailininkais surengė pirmąją lietuvių dailės parodą ir organizavo „Lietuvių dailės draugiją“. 1908 m. išvyko į Peterburgą, kur dalyvavo „Meno pasaulio“ grupės parodose. Dirbo tapybos srityje. Mirė 1911 m. balandžio10 d. Pustelnikuose, netoli Varšuvos. Palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.
 
46. Auka. 1907-1908
Pop., fluorofortas. 21,7x24,5
G 3876
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.03.08