Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

„Lietuvos dailė XVI–XIX a.“

(Vilniuje 1969 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

SKULPTŪRA


D  J  R  S  V 
XIX a. nežinomi skulptoriai

D

 
Gimė 1810 m. Zabolotėje, Breslaujos apskr., žuvo 1863 m. Porečėje, netoli Dokšicų, Baltarusijoje. Baigė Vilniaus Universitetą teisių magistro laipsniu; kartu, prof. K. Jelskio vadovaujamas, studijavo skulptūrą. 1831 m. įsijungė į Trakų apylinkėse veikusį sukilėlių būrį. Nuslopinus sukilimą, išvyko į Prancūziją, vėliau tęsė anticarinę veiklą Galicijoje, buvo Austrijos valdžios suimtas ir 1837 m. nuteistas 5 metus kalėti. Atlikęs bausmę, 1841 m. išvyko į Paryžių, atsidėjo skulptūros studijoms. Nuo 1851 m. gyveno JAV; pagarsėjo skulpt. Henri D. Saunderso vardu, sukūrė seriją demokratinių politinių veikėjų biustų Kongreso galerijai. 1860 m. grįžo į Vilnių, dirbo skulptoriaus darbą. 1863 m. sukilime dalyvavo kaip Disnos apskr. karinis komisaras. Žuvo mūšyje su carine kariuomene.
 
1. JUOZAS ZALIVSKIS.
reljefas; geležis 23X33X1,5
Sign. po kaklo pjūviu rišta monogra­ma: HD. 1849.
S–281
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
2. 1846 m. GALICIJOS ĮVYKIŲ SATYRI­NIS MEDALIS.
Reljefas, gipsas 9,5X9,5X2
S–183
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

J 
 
 
Gimė 1782 m. Vilniuje, mirė 1867 m. ten pat. 1804–1808 m. mokėsi skulptūros Vilniaus universiteto Meno mokykloję, vadovaujamas A. Lebreno. 1809 m. tobulinosi Peterburgo Dailės akademijoje. 1810 m. Vilniaus untas jam suteikė meno magistro laipsnį. 1811–1832 m. dėstė Vilniaus universiteto Meno mokykloje, nuo 1816 m. skulptūros katedros vedėjas, profesorius.
 
3. ADOMAS ČARTORISKIS.
Biustas, patinuotas gipsas. 77X52X31
S–315
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
4. VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESO­RIUS ZACHARIJAS NIEMČEVSKIS
Biustas, patinuotas gipsas. 51X30X21
S–92
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
5. SKULPTŪROS ALEGORIJA
Reljefas, gipsas. 35X44X4
Įrašas medaliono viršutiniu pakraščiu: JW – MARSZAL : SEWERYNOWI ROMEROWI DNIA 8. STYCZNIA 1858 ROKU ir apatiniu pakraščiu: Kazmierz Jelski. Radca Dworu w Dowod Wdzięcznosci i Szacunku.
S–38
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
6. JUSTINAS HREBNICKIS, LEPELIO BA­JORŲ MARŠALKA.
Reljefas, patinuotas gipsas. 36X31X4,5
Sign. dešinėje peties nukirtimo plokš­tumoje: Wilno 1851, ir medaliono apat. krašte, kairėje biusto pusėje: K. Jelski skulpt., dešinėje: 1853. Kazimieiz Jelskifecit. W Dowod Szacunku i wdzięcznosei.
S–191
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

R 
 
 
7. KROKUVOS VYSKUPAS ALBINAS DUNAJEVSKIS
Reljefas, bronza; 20,8X20,8X3
Įrašas medalio dešinėje pusėje: Albinus Epp. Crac. a. D. 1888; po kaklo pjūviu rišta monograma: AR
S–284
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
8. POVILAS POPIELIS
Reljefas, bronza; 19X19X1,5
Sign. kaklo pjūvyje rišta monograma: AR.
S–283
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
9. KAROLIS ESTREICHERIS
Reljefas, bronza; 20,5X20,5X5
Sign. po kaklo pjūviu rišta monograma: AR.
S–285
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
10. ZIGMANTAS VRUBLEVSKIS
Reljefas, bronza; 24,6X24,6X2,5
Sign. po kaklo pjūviu rišta monograma: AR.
S–282
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
11. VANDA REMERIENĖ
Reljefas, gipsas; 21X21X2,5
Sign. ant diagoneliai nukirsto kaklo plokštumos rišta monograma: AR; apatiniame medaliono krašte užrašas įrėžtom raidėm: RÖMEROWA 1880 WANDA.
S–38
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
12. VANDA REMERIENĖ
Reljefas, bronza; 18,5X18,5X2,5
Sign. po atvaizdo iškilia rišta monograma: AR.
S–40
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
13. TAPYTOJAS EDUARDAS REMERIS
Reljefas, gipsas; 17X17X3
Sign. biusto nukirtimo plokštumoje: Alfred Römer Fecit/1879.
S–187
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
14. MYKOLAS REMERIS, VILNIAUS GUB. BAJORŲ MARŠALKA.
Reljefas, gipsas; 23,5X23,5X3,5
S–194
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
15. AUTOPORTRETAS
Reljefas, gipsas; 20,5X20,5X2
Sign. medaliono šonuose ir apatiniame krašte: ALFRED 1880 RÖMER
S–39
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
16. EMERIKAS ČAPSKIS
Reljefas, gipsas; 27X27X2,5
Sign. prie kaklo pjūvio rišta monograma: AR
S–291
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
17. BARZDOTO VYRO PORTRETAS
Reljefas, gipsas; 26X23,5X3
Sign. ant kaklo pjūvio: A. Römer. Jezn.
S–290
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
18. FLORIJONO DANOVSKIO (gim. 1822 m.) PORTRETAS
Reljefas gipsas; 28X22X4
Sign. dešinėje po biusto pjūviu rišta monograma: AR.
S–316
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1727 m. Italijoje, mirė 1802 m. Varšuvoje. Jau 1874 m., kaip pasižymėjęs savo tėvynėje skulptorius, šv. Luko akademijos Romoje narys, buvo vysk. I. J. Masalskio pakviestas i Vilnių, kur puošė dekoratyvinėmis skulptūromis L. Stuokos–Gucevičiaus perstatomą Vilniaus katedrą ir vysk. Masalskio rūmus Verkiuose. 1791 m. tokiems pat darbams Lazienkų rūmuose buvo karaliaus Stanislovo Augusto iškviestas iš Vilniaus į Varšuvą. Be dekoratyvinės skulptūros, sukūrė terakotinių portretinių biustų.
 
19. VILNIAUS UNIVERSITETO CHIRUR­GIJOS PROFESORIUS JOKŪBAS BRIOTET (1750–1819).
Biustas, terakota; 48X53X28
Sign. papėdės užpakalinėje sienelėje: RIGHI (FECIT) ANO 1789.
S–36
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
 
20. JAUNO VYRO GALVA. 1822
Reljefas, akmuo; 5,6X4,4X0,8
S–218
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

S 
 
 
Gimė 1804 m., mirė 1881 m. Po 1822 m. mokėsi pas J. Rustemą ir K. Jelskį Vilniaus universiteto Meno mokykloje, kartu studijuodamas teisę. Nuo 1826 m. buvo valdininku Peterburge. 1830 m. grįžo visam laikui į Lietuvą ir gyveno savo dvare Vilniaus krašte. Bandė, kaip mėgėjas, įvairias dailės šakas, labiausiai yra žinomas kaip portretinių figūrėlių ir medalionų autorius, atvaizdavęs ištisą galeriją žinomų ano meto visuomenės ir kultūros veikėjų.
 
21. TOMAS ŽANAS
Relfejas, gipsas; 14,5X14,5X2,5
S–305
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
22. KLEMENTINA HOFMANOVA–TANSKA
Reljefas, bronza; 18X18X2
S–312
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
23. ALEKSANDRAS VAŽINSKIS
Reljefas, bronza; 12,8X12,8X1,8
S–310
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
24. EUSTACHIJUS TIŠKEVIČIUS. 1850.
Reljefas, bronza; 12,5X12,5X1,8
Sign. dešint. kaklo: R. Slizien/Wilno 1850.
S–311
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.

V
 
Gimė 1848 m. Kumelionyse, Suvalkų apskr., mirė 1931 m. Varšuvoje. Mokėsi skulptūros nuo 1868 m. iki 1871 m. Varšuvos Dailės mokykloje (Klasa Rysunkowa), vadovaujamas K. Hėgelio, be to, F. Cenglerio ir A. Prušinskio dirbtuvėje. 1872 m.–1878 m. studijavo Peterburgo Dailės akademijoje, kurią baigė apdovanotas didžiuoju aukso medaliu ir užsienio kelione 6 metams. Aplankęs Vokietiją ir Prancūziją, ilgesnį laiką gyvena Romoje. 1881 m. Peterburgo Dailės akademija suteikė jam akademiko vardą. 1894 m. grįžo į Varšuvą, kur dirbo skulptoriaus darbą. 1904–1915 m. buvo Varšuvos Piešimo mokyklos direktorium ir profesorium (pas jį mokėsi Petras Rimša, Vincas Grybas). Nuo 1906 m.– Varšuvos miesto Dailės muziejaus direktorius. Kūrė daugiausia portretinius biustus ir figūrines kompozicijas istorinėmis ir religinėmis temomis.
 
25. LIUDVIKO KONDRATAVIČIAUS–SIROKOMLĖS PAMINKLO PROJEKTAS
Reljefas, bronza; 59X38X7
S–314
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
26. DAILININKO DUKTERS PORTRETAS
Reljefas, marmuras; 37X37X3
Sign. į dešinę nuo biusto: Pwelonski Roma.
S–41
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
27. SENO VYRO BIUSTAS Marmuras; 67X43X26
S–35
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
28. MARIJA ŠUMSKYTĖ–LOPACINSKIENĖ
Marmuras, biustas; 68X48X29
S–34
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.04.26