Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

„Lietuvos dailė XVI–XIX a.“

(Vilniuje 1969 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

A  B  C  Č  D  H  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  V  Z  Ž

Nežinomų tapytojų kūriniai

XVI a., XVII a., XVIII a.

XVI a.

NEŽINOMAS XVI A. TAPYTOJAS
 
538. MARIJA SU KŪDIKIU IŠ SENŲJŲ TRAKŲ
Medžio lenta, tempera; 42X30
T–2731
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
NEŽINOMAS XVI A. TAPYTOJAS
 
539. ŠV. KAZIMIERAS TRIMIS RANKO­MIS. Po 1521 m.
Medžio lenta, al.; 75X45
Kair. paveikslo kampe kartuše: [. . .] 1594 RENOVATUM
T–2935
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
NEŽINOMAS XVI A. TAPYTOJAS
 
540. VILNIAUS VYSKUPAS VAITIEKUS TABORAS (mir. 1507 m.).
Drb., al.; 99X77
T–2703
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
NEŽINOMAS XVI A. TAPYTOJAS
 
541. VYSKUPAS MERKELIS GIEDRAITIS (1537–1609)
Drb., al.; 105X78 Viršut. kair. kampe įrašas: „MELCHIOR GIEDROJO D. G. EPS. SAMOGITAE (ANNO AETATIS SVAE 48) 1585“.
T–2699
Muziejaus rinkiniuose nuo 1965 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
542. VITEBSKO KAŠTELIONAS MIKALO­JUS VOLSKIS
Drb. al.; 114,5X82
Įrašo viršut. kair. kampe dalis: „MIKOLAY WOLSKI KAS...WITEB...“
T–2701
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
543. LDK–TĖS PAKANCLERIS, TELŠIŲ SE­NIŪNAS POVILAS STEPONAS SA­PIEGA (1565–1635)
Drb., al.; 95X86
T–2334
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
544. SMOLENSKO VAIVADA ALEK­SANDRAS GOSIEVSKIS (miręs 1639)
Drb., al.; 69X59
Po figūra kartuše: „ILLUSTRISSIMUS DOMINUS ALEXANDER CORUIN (GOSIEWSKI Palatinus Smolenscensis Fun/dalor Collegii Vitebscensis Societatis Jesu“
T–2364
Muziejaus rinkiniuose nuo 1947 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
545. ONOS MICKEVIČIENĖS PORTRETAS
Drb., al.; 48X69
Viršut. dešin. kampe viršum heraldinio skydo: M.A.Z.V.Z.P. ir po skydu: „AETATIS SVAE 55/ANNO 1689“.
T–379
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
546. VILNIAUS VYSKUPAS JURGIS TIŠ­KEVIČIUS
Drb., al.; 62X52,5
Įrašas: GEORGIUS TYSZKIEWICZ / D: G: EPISCOP: WILNEN: / AETATIS SU AE: LVII: ANNO: 1656: OBDORMIVIT / IN DOMINO: 17: IANUARI.
T–266
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
547. VILNIAUS VYSKUPAS BENEDIKTAS VAINA
Drb., al.; 95X70
Įrašas: EPISCOPUS VILNEN: BENEDICTUS WOYNA. MORTUUS/ANNO
1607
T–2142
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
548. KARIŠKIO PORTRETAS
Drb., al.; 125X95
T–2566
Muziejaus rinkiniuose nuo 1964 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
549. DIDYSIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS VYTAUTAS
Drb., al.; 188X110
Į dešinę nuo portretuojamojo galvos įrašas: ALEXANDER VITOLDUS MAGNUS DUX LITWANIAE FUNDATOR CONVENĮTUS BRESLENSIS
P.P.
AUGUSTINIANDRUM ANNO...“
T–2730
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
550. KAZIMIERAS JOGAILAITIS SU ŽMONA BERNARDINŲ TARPE
Drb., al.; 173X141
T–2697
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
551. ŠV. KAZIMIERAS
Medis, al.; 119,5X51
T–888
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
552. APAŠTALAS POVILAS
Medis, al.; 157,5X82
T–909
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
553. APAŠTALAS PILYPAS
Medis, al.; 74X58
T–836
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
NEŽINOMAS XVII A. TAPYTOJAS
 
554. ŠV. MARIJA
Medis, al.; 158X65
T–835
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.

XVIII a.
 
NEŽINOMAS XVIII A. TAPYTOJAS
 
555. JOGAILA
Drb., al.; 155X105
Įrašas drobėje po atvaizdu: „VLADISLAUS JOGIELLO/FILIUS OLGIERDI MAGNI DUCIS Lithae ANTEOUAM HEDVIGIM/REGINAM IN UXOREM DUXERIT, FIDEM ORTHODOXAM CUM/INNUMERO NUMERO HOMINUM CENTIS SUAE SUSCEPIT./DUCATUM LIThae REGNO ADIUNXIT, CRUCIFEROS INGENTI CLADE/DEBELLAVIT ALIAQ PLURIMA COMMODA PATRIAE ATTULIT. OBIIT/IN GRODEK A 1432. SEPULTUS CRACOVIAE. REGNAVIT ANNIS 46. “
T–2732
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
NEŽINOMAS XVIII A. TAPYTOJAS
 
556. Žygimantas augustas
Med., drb., al.; 99X77 (ovalas)
Pav–lo kair. krašte pusračiu įrašas: ,,Sig. Augustus Rex. Pol.M.D.Lit“. Kitoje pav–lo pusėje: „Zygmunt Au­gusi Krol P:W:X:L:Nabyty na licytacyi ruchomosci Ratusza Wilenskiego. Wspolczesny ten wizerunek odnowil starannie r.
1863 Wincenty Slendzinski z Wilna rodem. Wlasnosc J. K. Wilczynskiego Wyd. Alb. Wilenskiego“
T–482
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
NEŽINOMAS XVIII A. TAPYTOJAS
 
557. MINSKO VAIVADA ALEKSANDRAS SLUŠKA
Drb. al.; 119X80
Kair. viršut. kampe įrašas: „J:W:ALEXANDER SLUZKO/Woiewoda Minski/Starosta Rzeczycki/Hetman Wielkiey/Bulawy/Fundator WW:/PP: Bernardynek Minskich“
T–2565
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
NEŽINOMAS VILNIAUS XVIII A. II PUSĖS TAPYTOJAS (EGGENFELDERIS IGNOTAS ?)
 
558. ELŽBIETA OGINSKAITĖ–PUZINIENĖ
Drb., al.; 75X61
T–2086
Muziejaus rinkiniuose nuo 1947 m.
 
NEŽINOMAS XVIII a. II PUSĖS VILNIAUS TAPYTOJAS (EGGENFELDERIS IGNOTAS ?)
 
559. VILNIAUS AKADEMIJOS PROFESO­RIUS TOMAS ŽEBRAUSKAS
Drb., al.; 97X80,5
T–2150
Muziejaus rinkiniuose nuo 1947 m.
 
NEŽINOMAS XVIII A. TAPYTOJAS
 
560. VILNIAUS KAŠTELIONO KAZIMIE­RO Čartoriskio portretas
Drb., al.; 80X63
T–2151
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
NEŽINOMAS XVIII A. TAPYTOJAS
 
561. BAJORO JUODU KONTUSU PORT­RETAS
Drb., al.; 65X55
T–388
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
NEŽINOMAS XVIII A. TAPYTOJAS
 
562. DAMOS PORTRETAS
Drb., al.; 75X58
T–364
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.04.26