Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

„Lietuvos dailė XVI–XIX a.“

(Vilniuje 1969 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

A  B  C  Č  D  H  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  Z  Ž nežinomų tapytojų kūriniai

T  V

T

 
Gimė 1827 m. Peremislyje, mirė 1912 m. Vilniuje. 1848–1851 m. lankė Stroganovo Piešimo mokyklą Maskvoje, vėliau studijavo Peterburgo Dailės akademijoje, kurią baigė 1859 m. ir buvo pasiųstas akademijos stipendininku į užsienio šalis. Aplankė Vieną, Prahą, Drezdeną, Paryžių, Briuselį, Antverpeną, Diuseldorfą, ilgoką laiką gyveno Romoje. Grįžęs apsiėmė organizuoti ir vadovauti Vilniaus Piešimo mokyklai (1866–1915), kuri, kaip ir kitos šio tipo mokyklos, veikė Peterburgo Dailės akademijos priežiūroje. Nuo to laiko Trutnevo kaip pedagogo ir tapytojo, veikla buvo susieta su Lietuva. Savo paveikslams temų sėmėsi iš Lietuvos, ypač Vilniaus, gyvenimo, sukūrė ištisą galeriją Lietuvos žmonių tipų. 1868 m. už paveikslą „Karčiama Lietuvos pasienyje“ Peterburgo Dailės akademija suteikė jam akademiko vardą. Tapė portretus, peizažus ir buitines kompozicijas.
 
506. 1905 M. REVOLIUCIJOS VILNIUJE SCENA.
Drb., al.; 85X66
T–2067
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
507. DVARO LICITACIJA
Drb., al.; 30,5X39,5
T–2538
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
508. VYNUOGIŲ RINKIMAS
Kart., al.; 22,2X32,1
T–1397
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
509. SVEČIUOSE PAS SENELIUS
Drb., al.; 23,2X30
T–1404
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
510. DU BERNIUKAI
Drb., al.; 36X24
T–2178
Muziejaus rinkiniuose nuo 1966 m.
 
511. MIEGANTI MERGAITĖ
Drb., al.; 19X16,8
1170
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
512. VILNIAUS PEIZAŽAS SU GEDIMINO KALNU
Pop., akv.; 24X35,5
Sign. dešin. apat. kampe rišta monograma: И. T.
T–1696
Muziejaus rinkiniuose nuo 1961 m.
 
513. AUTOPORTRETAS
Drb., al.; 84X71
T–1427
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
514. MARINOS MARTIUŠEVOS PORTRE­TAS. 1901.
Drb., al.; 88,5X53,5
T–728
Muziejaus rinkiniuose nuo 1947 m.
 
515. BARZDOTO VYRO PORTRETAS
Drb., al.; 88X71
Sign. prie dešin. ovalo krašto rišta monograma.
T–2537
Muziejaus rinkiniuose nuo 1947 m.
 
516.
A) SĖDINTI MOTERIS.
B) NERIES VAIZDAS PRIE VILNIAUS
(kitoje pusėje)
Drb., al.; 34X26,5
Sign. Nr. 2 kair. apat. krašte: Трутневъ
T–1223–A, B
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
517. LAUKAS IR UPELIS
Drb., al.; 26X32,5
T–1402
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
518. EŽERAS
Drb., Kart., al.; 28,7X36,4
T–1405
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
519. PAJŪRIS SU MOLU
Drb., al.; 21,7X36,8
T–2536
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
520. IŠDŽIUVĘS STUOBRYS
Drb., al.; 29,3X22,4
T–1401
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
521. SCENA PRIE LIGONIO LOVOS
Drb., al.; 16X23
T–1209
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
522. SALONO VIDUS SU JAUNA MOTE­RIMI
Pop., akv.; 22X30
T–1218
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.

V
 
 
XIX a. pirmos pusės dailininkas. Mokėsi Vilniaus universiteto Meno mokykloje pas J. Rustemą. Dalyvavo 1820 m. mokyklos mokinių parodoje Vilniuje. Baigęs studijas, liko Vilniuje, vertėsi piešimo pamokomis.
 
523. VILNIAUS UNIVERSITETO LITERA­TŪROS PROFESORIAUS LEONO BO­ROVSKIO (1784–1846) PORTRETAS. 1817.
Drb., al.; 53X42
T–555
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
524. VILNIAUS VYSKUPO ANDRIAUS BENEDIKTO KLONGEVIČIAUS (mir. 1841 m.) PORTRETAS
Drb., al.; 69X53
T–400
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
 
Gimė 1799 ar 1800 m. Kaludžicoje, prie Minsko, mirė 1842 m. Paryžiuje. 1818 m. įstojo į Vilniaus universiteto Meno mokyklą, mokėsi tapybos, vadovaujamas J. Rustemo ir J. Damelio. 1824–30 m., kaip universiteto stipendininkas, studijavo tapybą Peterburgo Dailės akademijoje pas A. Jegorovą ir V. Šebujevą (dailininko–portretisto diplomą gavo 1832 m.). Vėliau apsigyveno savo Mažosios Slepiankos dvare prie Minsko, Atsidėjąs kūrybai, kurį metą gyveno ir kūrė Vilniuje. 1840 m. išvykęs užsienin, tęsė studijas Drezdeno galerijoje, aplankė Berlyną, Miuncheną ir Strasburgą. 1841 m. pasiekė Paryžių, kur gyveno iki mirties. Tapė bemaž išimtinai portretus (iki 1830 m. taip pat ir miniatiūras). Žinomi jo A. Mickevičiaus portretai.
 
525. VYRAS GELTONA LIEMENE.
Drb., al.; 86X72
Sign. dešin. apat. kampe: Wankowicz/1836.
T–2028
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
526. VAITIEKAUS PUSLOVSKIO (1762– 1833) PORTRETAS
Drb., al.; 102X85
T–847
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
527. KAZIMIERO PIASECKIO PORTRETAS
Drb., al.; 86X79
Sign. dešin. apat. kampe: Wankow.../fecit 1836.
T–2038
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
528. PIASECKIENĖS SU VAIKAIS PORT­RETAS
Drb., al.; 88X70
Sign. apat. kair. kampe: Wankowicz/faciebat an. 1837.
T–2102
Muziejaus rinkiniuose nuo 1956 m.
 
529. ADOMAS MICKEVIČIUS, PASIRĖMĘS ANT UOLOS AJUDAHO KALNE. ESKIZAS PAVEIKSLUI.
Drb., al.; 33,5X27
T–844
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
530. ANGELIUKAS (PAVEIKSLO FRAG­MENTAS)
Drb., al.; 35,5X45
T–1224
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
531. MOTERIS ŽALIA SUKNELE
Drb., al.; 82X69
T–405
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.04.26