Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

„Lietuvos dailė XVI–XIX a.“

(Vilniuje 1969 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

A  B  C  Č  D  H  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  V  Z  Ž nežinomų tapytojų kūriniai

S  Š

S
 
 
Gimė 1800 m. Miestničių km., Meščevo apskr., Kalugos gub., mirė 1879 m. Peterburge. Kunigaikščių Golicinų baudžiauninkas, gavo laisvę sulaukęs 38 metų, jau būdamas žinomu dailininku. Pas ką mokėsi, neaišku; veikiausiai tik pas savo brolį architektą. 1838 m. Peterburgo Dailės akademija suteikė jam laisvo menininko vardą. Gyveno Peterburge. Kūrė beveik išimtinai miestų vaizdus tušu ir akvarele, kurie vėliau būdavo litografuojami. Daugybės Peterburgo vaizdų autorius. Miesto peizažų tapyti išvažiuodavo ir į kitus miestus – Maskvą, Novgorodą, Tambovą, Taliną, Helsinkį. Apie 1845 m. kurį laiką dirbo ir Vilniuje, nutapė eilę Lietuvos sostinės vaizdų J. K. Vilčinskio „Vilniaus albumui“ (Katedrą, Verkius ir kt.).
 
393. VILNIAUS KATEDROS KANAUNIN­KAS MAMERTAS HUBERTAS (1789–1873). Apie 1845 m.
Pop., akv.; 33X21
T–613
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
394. LIETUVOS DVASININKŲ GYVENI­MO DEVYNI AKVARELINIAI ES­KIZAI. Apie 1845 m.
Pop., piešt., akv.; 34,5X44
T–651
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1834 m. Cincevičių k., Vilniaus apskrityje, mirė 1919 metais. 1856– 1863 m. studijavo tapybą Peterburgo Dailės akademijoje. Vėliau grįžęs į Lietuvą, 1864–1866 m. gyveno Vilniuje. 1866 m. pakartotinai įstojo į Peterburgo Dailės akademiją studijuoti mozaikos. Baigus 1870 m. mozaikos skyrių, dirbo akademijos mozaikos dirbtuvėje, atlikdamas mozaikas daugiausia pagal kitų dailininkų kartonus. 1876 m. gavo mozaikos akademiko vardą. 1899 m. išėjęs į pensiją, apsigyveno Birštone, vėliau Prienuose. Tapė portretus, buitinio žanro paveikslus, vaizdavo liaudies tipus.
 
395. VALSČIAUS SENIŪNAS. 1870.
Drb., al.; 65,5X52
T–1999
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
396. SKERDŽIUS NUO ŠVENČIONIŲ.
Drb., al.;. 47,5X40
T–2040
Muziejaus rinkimuose nuo 1958 m.
 
397. VAIKAI ŽAIDŽIA KIEME
Drb., al.; 33X43,5
T–2045
Muziejaus rinkiniuose nuo 1957 m.
 
398. LIETUVAITĖ IŠ JIEZNO
Drb., al.; 37X32
T–2041
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
399. LIETUVAITĖS IŠ JIEZNO STUDIJA.
Drb., al.; 53X42,3
T–2007
Muziejaus rinkiniuose nuo 1957 m.
 
400. RUSTEIKAITĖS PORTRETAS.
Drb., al.; 38X33,2
T–1919
Muziejaus rinkiniuose nuo 1956 m.
 
401. AUTOPORTRETAS
Drb., al.; 44X32
T–1963
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
402. AUTOPORTRETAS SU ŠIAUDINE SKRYBĖLE
Drb., al.; 84X65,5
T–2044
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
403. ŽMONOS PORTRETAS. 1875.
Drb., al.; 54X45
T–1978
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
404. ŽMONOS PORTRETAS.
Drb., al.; 34X27,5
T–1938
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
405. SŪNAUS PORTRETAS.
Drb., al.; 21X17,5
T–1911
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
406. MARČIOS PORTRETAS
Drb., al.; 45,5X38
T–1965
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
407. DAILININKO SŪNUS SU KAILIŲ KE­PURE
Drb., al.; 46X39
T–2039
Muziejaus rinkiniuose nuo 1958 m.
 
408. DAILININKO SŪNUS VAKARIE­NIAUJA
Drb., al.; 40X35
T–2046
Muziejaus rinkiniuose nuo 1957 m.
 
409. VYRO PORTRETAS
Drb., al.; 55X44
T–2006
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
410. MEDŽIOTOJAS ŽIEMĄ MIŠKE
Drb., al.; 43,5X33
T–1955
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
 
Gimė 1804 m. Vilniuje, mirė po 1876 m. ten pat. J. Rustemo mokinys. Gyveno Vilniuje. Labiausiai žinomas kaip buitinio žanro darbų, vaizduojančių lietuvių liaudies tipus, autorius.
 
411. ANDRIAUS SNIADECKIO PORTRE­TAS. 1843.
Drb., al.; 49X39,5
T–2068
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
412. MOTERS PORTRETINĖ STUDIJA.
Kart. al.; 19X15,5
Sign. apat. dešin. kampe: Wilno. 1860 r./A. Slendzinski.
T–564
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
413. BARZDOTO VYRO PORTRETINĖ STUDIJA.
Drb., al.; 21X16 (ovalas)
Sign. apat. krašte: Wilno. 1869 r. m. A. Slendzinski.
T–153
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
414. ELGETA KAPINĖSE
Drb., al.; 45X34
Sign. apat. dešin. kampe: Wilno. 1870. A. Slendzinski.
T–82
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
415. ELGETA VALGO
Kart., al.; 28X23,5
Sign. viršutiniame krašte: Wilno. 1876 r. A. Slendziniski.
T–198
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
416. RABINAS SKAITO LAIŠKĄ
Pop., akv.; 20,2X15,8
Sign. apat. kair. krašte: Sl. . .ski.
T–1210
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1837 m. Vilniuje, mirė 1909 m. ten pat. Aleksandro Slendzinskio sūnus. Nuo 1855 m. studijavo tapybą Maskvos Dailės mokykloje pas V. G. Perovą ir S. K. Zarianką. Už dalyvavimą 1863 m. sukilime buvo ištremtas į Kniagininą, vėliau gyveno Charkove, Nižnij–Novgorode ir Sumuose. 1872 m. atvyko į Krokuvą, nuo 1873 m. kelerius metus gilino studijas Drezdene. Sugrįžęs iš užsienio, gyveno Vilniuje, protarpiais nuvykdamas į Rusijos miestus. Tapė daugiausia buitinius paveikslus iš liaudies gyvenimo ir portretus.
 
417. PILIGRIMAS. 1854.
Drb., al.; 13,5X11
T–582
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
418. SENELĖ VERIA ADATĄ.
Drb., al.; 80X65
Viršut. kair. kampe užrašas: Zebraczka zpod Ostrej Bramy z natury malowana 1855 roku przez artystę Slędzinskiego.
Apat. kair. kampe: W. Slędzinski/1860.
T–2071
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
419. AUTOPORTRETAS
Drb., al.; 57,5X49
Sign. apat. kair. kampe: Wincenty Slendzinski (Moskwa) 1862.
T–2050
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
420. ANTANO MAKOVIECKIO PORTRE­TAS
Kart., al.; 28X22
Sign. kair. krašte: Wincenty Slendzinski 1866 r. Kniaginin.
T–853
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
421. SOFIJOS KOSOVOVAITĖS–MAKOVIECKIENĖS PORTRETAS. 1866.
Kart., al.; 28X22
T–l17
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
422. RUSŲ VALDININKO PORTRETAS
Drb„ al.; 71X56
Kitoje drobės pusėje autoriaus ranka užrašyta: Charkow. 1868 r. Wincenty Slendzinski.
T–713
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
423. MERGAITE PRIE DURŲ.
Drb., al.; 95X67
Sign. viršut. dešin. kampe: Charkow. 1879/V. Slendzinski.
T–2083
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
424. CEZARIO MORAVSKIO PORTRETAS
Drb., al.; 73,5X64
Sign. ant kair. rankos rankovės: 1882 (Charkow) V. Slendzinskij.
T–2018
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
425. VILNIAUS BERNARDINŲ SODAS IR PILIES KALNAS. 1886.
Drb., al.; 77X98
T–727
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
426. PETRONĖLĖS GULBICKYTĖS–STANKEVIČIENĖS PORTRETAS
Drb., al.; 69X53,5
Sign. apat. kair. kampe: Wilno 1887 r./VSlendzinski.
T–2073
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
427. VALSTIETĖ PARDUODA SŪRIUS
Kart., al.; 22,5X15
T–2122
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
428. SENOS MOTERS PORTRETINĖ STU­DIJA
Medis, al.; 31,5X26
Sign. apat. kair. kampe: VSlendzinski. Wilno. 1901 r.
T–179
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
 
Gimė 1797 m. Vilniuje, mirė 1876 m. Krikėnuose, Švenčionių apskr. Nuo 1817 m. mokėsi Vilniaus universiteto Meno mokykloje pas J. Rustemą, J. Saundersą, trumpai pas K. Jelskį. 1823–1829 m. kaip universiteto stipendininkas, studijavo tapybą Peterburgo Dailės akademijoje, vadovaujamas A. Jegorovo ir B. Šebujevo. Grįžęs į Vilnių, dirbo J. Rustemo asistentu universitete, iki jį uždarant. 1831 m. pradėjęs medicinos studijas, baigė 1836 m., gavęs gydytojo diplomą. Po kelerių metų praktikos Švenčionių apskr., 1841 m. persikėlė į Varšuvą, kur dirbo miesto gydytoju, atliekamą nuo tarnybos laiką skirdamas dailės kūrybai. 1847 m aplankė Pažaislį, vienas pirmųjų tyrinėjo čionykštės vienuolyno bažnyčios freskas. 1858 m. išėjęs į pensiją, likusią gyvenimo dalį praleido daugiausia žmonos brolio Krikėnų dvare, Švenčionių apskr. 1860 m. ir 1867 m. lankėsi Peterburge, atrodo, aiškindamasis galimybes dirbti ten dailininko darbą. Tapė istorinio ir buitinio žanro kompozicijas, raižė ksilografija iliustracijas (be kitų, 50 medžio raižinių J. I. Kraševskio „Vitolio raudai“, 1846 m.), rašą straipsnius dailės istorijos ir teorijos klausimais.
 
429. DIONIZO JAKUTAVIČIAUS PORT­RETAS. 1820.
Drb., al.; 51X43
T–80
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
430. 1831 METŲ SUKILĖLIS PRIIMA IŠ ANGELO PILIGRIMO LAZDĄ.
Drb., al.; 99X122
T–81
Muziejaus rinkiniuose nuo 1945 m.
 
431. STEPONAS BATORAS
Drb., al.; 30X24,5
T–1322
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
432. STEPONAS BATORAS ĮSTEIGIA VILNIAUS AKADEMIJĄ
Drb., al.; 171X210
T–2078
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
433. TURKŲ KOVA SU ČERKESAIS
Drb., al.; 47,2X66,5
Sign. apat. dešin. kampe: W. Smokowski.
T–2076
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
434. ULONAS ANT ŽIRGO
Drb., al.; 56X66,5
T–2075
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
435. AKLAS ELGETA SU BERNIUKU
Drb., al.; 47,5X38,5
T–845
Muziejaus rinkiniuose nuo 1947 m.
 
436. KILMINGA DAMA MIRTIES PATALE
Drb., al.; 108X150
T–2307
Muziejaus rinkiniuose nuo 1965 m.
 
 
Gimė 1709 m., mirė 1780 m. Varšuvoje. Kilimo iš Žemaitijos. Buvo karaliaus Augusto III rūmų dailininku. Vedęs Simono Čechavičiaus seserėčią, gyveno su juo bendrai įsigytuose namuose Varšuvoje. Portretistas ir dekoratorius.
 
437. ALEKSANDRO MAKEDONIEČIO TRIUMFAS
Varis, al.; 67X100,5
Sign. dešin. apat. kampe: Lucas (Smugle) wiez pin/xit 1775.
T–2317
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
438. ALEKSANDRAS MAKEDONIETIS DARIJAUS PALAPINĖJE
Varis, al.; 67X101
Sign. apat. dešin. kampe: L. Smuglewicz pinxit/A 1775.
T–2319
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
439. DARIJAUS MIRTIS. Apie 1775 m.
Varis, al.; 67X100,5
T–2318
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
 
Gimė 1745 m. Varšuvoje, mirė 1807 m. Vilniuje. Lukošiaus Smuglevičiaus sūnus. Tapybos pradėjo mokytis pas tėvą ir dėdę S. Čechavičių Varšuvoje. Tėvo pasiųstas 1763 m. į Romą, studijavo pradžioje pas A. Maroną, o nuo 1766 m., kaip karaliaus Stanislovo Augusto stipendininkas, šv. Luko akademijoje. Pasilikęs ilgokai Romoje, dalyvavo jos meno gyvenime, bendradarbiavo su archeologais, kartu su archit. V. Brenna nukopijavo Nerono Aukso namų freskas. 1784 m. sugrįžo į Varšuvą. 1785 m. dirbo Vilniuje, nutapė eilę monumentalių paveikslų katedrai. Vėliau, įsikūręs Varšuvoje, palaikė ryšius su pažangiaisiais ir patriotiniais sluoksniais, tapė paveikslus patriotine–revoliucine tematika, įsteigė savo privačią dailės mokyklą. 1797 m. pakviečiamas į Vilniaus universitetą vadovauti Tapybos katedrai (darbą pradėjo 1798 m.). 1800–1801 m. buvo išvykęs į Peterburgą šv. Mykolo pilies (Inžinierinių rūmų) interjerus dekoruoti. Tapė kompozicijas antikinėmis ir biblijinėmis temomis, istorines scenas, religinius paveikslus, rečiau portretus. Ciklą akvarelių paskyrė nykstantiems senosios Vilniaus architektūros paminklams užfiksuoti.
 
440. PORCIJA
Kart., al.; 29X21,8
T–2308
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
441. PERSŲ PASIUNTINIAI PAS MARO­KO KARALIŲ
Drb., al.; 145X184
T–1334
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
442. SKITŲ PASIUNTINIAI PAS DARIJŲ
Drb., al.; 147X184
T–1333
Muziejaus rinkimuose nuo 1959 m.
 
443. JUDITA
Drb., al.; 88X69
T–2152
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
444. ROMIETĖS MEILĖ TĖVUI
Pop., al.; 36,5X51,5
T–839
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
445. ALEKSANDRAS MAKEDONIETIS IR BRIZIEJUS
Drb., al.; 49X71
T–2297
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
446. AGRIPINA PERKELIA VYRO PALAI­KUS Į TĖVIŠKĘ
Drb., al.; 65X165
T–2296
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
447. VIRGINIJUS NUŽUDO SAVO DUK­TERĮ
Drb., al.; 49X72
T–2295
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
448. DIDVYRIO LAIDOTUVĖS
Pop., al.; 49X62,5
T–2294
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m,
 
449. GRANOVSKIENĖS PORTRETAS
Drb., al.; 53X43,8
T–2089
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
450. SENIO GALVOS STUDIJA
Drb., al.; 50X39
T–2087
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
451. SENIŲ BIUSTŲ ETIUDAI
Pop., al.; 38X32
T–2136
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
452. ŠV. ANDRIEJUS
Drb., al.; 104X84
T–2844
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
453. GALVŲ ETIUDAI
Pop., al.; 38,5X32,5
T–2141
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
454. VILNIAUS VYSKUPO JONO NEPOMUKO KOSAKOVSKIO (1755–1808) PORTRETAS
Drb., al.; 104X74
T–532
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
455. VILNIAUS UNIVERSITETO REKTO­RIAUS JERONIMO STROINOVSKIO (1752–1815) PORTRETAS
Drb., al.; 63,5X52,5
T–2144
Muziejaus rinkimuose nuo 1953 m.
 
456. VILNIAUS VYSKUPO IGNOTO JUO­ZAPO MASALSKIO (1729–1794) PORTRETAS
Drb., al.; 69X49,5
T–2159
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
457. LIETUVOS VALSTIEČIAI
Drb., al.; 57X45,5
T–2100
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
458. MELCHIZEDEKO IR ABRAOMO AU­KA
Drb., al.; 300X430
T–2692
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
459. KRISTUS DAUGINA DUONĄ IR ŽUVĮ TYRUOSE
Drb., al.; 300X430
T–2694
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
460. KROKUVOS VYSKUPO ŠV. STANISLOVO MIRTIS
Drb., al.; 450X289
T–2693
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
461. APAŠTALAS PETRAS
Drb., al.; 310X118
T–2679
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
462. APAŠTALAS POVILAS
Drb., al.; 310X118
T–2677
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
463. APAŠTALAS JONAS
Drb., al.; 310X118
T–2678
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
464. APAŠTALAS SIMONAS
Drb., al.; 310X118
T–2299
Muziejaus rinkimuose nuo 1953 m.
 
465. APAŠTALAS TADAS
Drb., al.; 310X118
T–2669
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
466. APAŠTALAS PILYPAS
Drb., al.; 310X118
T–2670
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
467. APAŠTALAS MATAS
Drb., al.; 310X118
T–2671
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
468. APAŠTALAS JOKŪBAS VYRESNYSIS
Drb., al.; 310X118
T–2673
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
469. APAŠTALAS JOKŪBAS JAUNES­NYSIS
Drb., al.; 310X118
T–2672
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
470. APAŠTALAS ANDRIUS
Drb., al.; 310X118
T–2674
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
471. APAŠTALAS TOMAS
Drb., al.; 310X118
T–2675
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
472. APAŠTALAS BALTRAMIEJUS
Drb., al.; 310X118
T–2676
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
473. APAŠTALAS PILYPAS
Drb., al.; 134X89,5
T–2326
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
474. APAŠTALAS POVILAS. PAVEIKSLO ESKIZAS
Pop., akv.; 26X11
Tb–1988–c
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
475. APAŠTALAS JONAS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 23X10,5
T–2301
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
476. APAŠTALAS SIMANAS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 26,5X12,5
T–1989–B
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
477. APAŠTALAS TADAS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 26,5X12,5
T–1989–c
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
478. APAŠTALAS PILYPAS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 26X11,5
T–1988–B
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
479. APAŠTALAS MATAS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 26,5X13
T–1990–c
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
480. APAŠTALAS JOKŪBAS VYRESNY­SIS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 26X11,5
T–1988–A
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
481. APAŠTALAS JOKŪBAS JAUNESNY­SIS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 26X13
T–1990–A
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
482. APAŠTALAS ANDRIUS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 23X9,5
T–2300
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
483. APAŠTALAS TOMAS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 28,5X12,5
104
T–1990–B
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
484. APAŠTALAS BALTRAMIEJUS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Pop., akv.; 26,5X12,5
T–1989–A
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
485. BĖGIMAS Į EGIPTĄ
Drb., al.; 36X56,5
T–1987
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
486. KRISTUS PRIEŠ PILOTĄ
Drb., al.; 84X114,5
T–2341
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
487. MARIJA NEKALTO PRASIDĖJIMO
Drb., al.; 176X117
T–2338
Muziejaus rinkiniuose nuo 1949 m.
 
488. ŠVENTOSIOS BIUSTAS
Drb., al.; 56,5X45
T–2004
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
489. VYSKUPO VARDO SUTEIKIMAS
Drb., al.; 45X61
T–2011
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
490. ŠV. PETRO IR POVILO ATSISVEI­KINIMAS. PAVEIKSLO ESKIZAS.
Drb., al.; 18,5X12,5
T–1939
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
491. ŠV. PETRAS KALĖJIME STEBUK­LINGAI KRIKŠTIJA
Drb., al.; 397X229
T–2685
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
492. KRISTUS NUKRYŽIUOTAS
Drb., al.; 438X232
T–2686
Muziejaus rinkiniuose nuo 1949 m.
 
493. ŠV. JONAS NEPOMUKAS PRIEŠ KA­RALIŲ VACLOVĄ
Drb., al.; 393X230
T–2687
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
494. PATIENTIA–KANTRYBĖ (ANGELIU­KAS KELIA DANGTĮ). 1801.
Drb., al.; 114X119,5
T–2316
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
495. ZELUS–DIEVOTUMAS. (ANGELIU­KAS SU KRYŽIUMI IR LIEPSNA RANKOJE). 1801.
Drb., al.; 114X120
T–2311
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
496. VIGILANTIA–BUDRUMAS. (ANGE­LIUKAS SU PIRŠTU ANT LŪPŲ IR SPYNA RANKOJE). 1801.
Drb., al.; 113,5X120
T–2312
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
497. BEATITAS–PALAIMA. (ANGELIUKAS SU GAUSYBĖS RAGU). 1801.
Drb., al.; 114X119,5
T–2321
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
498. VIRTUS–DORYBĖ. (ANGELIUKAS SU ŽIBINTU IR STRĖLE RANKOSE). 1801.
Drb., al.; 113,5X120,5
T–2322
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
499. PIETAS–PAMALDUMAS. (ANGELIU­KAS SU ŽIBINTU IR KANČIUMI). 1801.
Drb., al.; 114X119
T–2313
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
500. SAPIENTIA–IŠMINTIS. (ANGELIU­KAS SU KNYGA SEPTYNIAIS ANT­SPAUDAIS). 1801.
Drb., al.; 113,5X120
T–2314
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
501. RELIGIO–TIKĖJIMAS. (ANGELIUKAS SU SAULE ANT KRŪTINĖS IR LIEPS­NELE RANKOJE). 1801.
Drb., al.; 113,5X119,5
T–2315
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
 
Gimė 1834 m., mirė 1896 m. 1857 m. baigė Peterburgo Dailės akademiją, gavęs dailininko–portretisto vardą. Vėliau dirbo piešimo mokytoju Vilniuje, nuo 1858 m. ir teatro dekoratorium (sukūrė dekoracijas „Laisvajam šauliui“ „Ernaniui“, ,,Halkai“). Vienas pirmųjų Vilniuje užsiėmė meno fotografija. (1884 m. įsteigė fotografijos ateljė).
 
502. AKTORIAUS SUREVIČIAUS PORT­RETAS
Drb., al.; 89X76
Sign. prie dešin. paveikslo krašto: A. Straus 1853 R.
T–2292
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

Š
 
 
Gimė 1815 Žemaitijoje, mirė 1870 m. Maskvoje. Mokėsi tapybos Vilniaus universiteto Meno mokykloje pas J. Rustemą, kartu išmoko litografijos. Universitetą uždarius, persikėlė studijuoti j Peterburgo Dailės akademiją, kur 1836 m. gavo laisvo menininko vardą. Gyveno Rusijoje, dažnokai aplankydamas Lietuvą. Dirbo daugiausia litografijos srityje, tapė buitinio žanro paveikslus iš rusų liaudies, daugiausia amatininkų gyvenimo, ir peizažus (nemaža iš Vilniaus apylinkių).
 
503. TAPYBOS GIMIMAS
Drb., al.; 73X83
T–855
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
 
Gimė 1808 m. Slucko apsk., mirė 1862 m. Vilniuje. 1826–1831 m. mokėsi Vilniaus universiteto Meno mokykloje, vadovaujamas J. Rustemo. 1842–1846 m. ištremtas, gyveno Chersone, vėliau Saratove. Sugrįžęs iš ištrėmimo, pradžioje gyveno Minske, o nuo 1852 m. iki mirties – Vilniuje. Daug keliavo po Vilniaus kraštą. Tapė portretus, buitinio žanro paveikslus iš lietuvių liaudies ir smulkiosios bajorijos gyvenimo, kompozicijas A. Mickevičiaus kūrinių temomis. Paskelbė atsiminimus apie Vilniaus Meno mokyklą, J. Damelio biografiją ir eilę smulkesnių menotyros straipsnių.
 
504. LIUDVIKO KONDRATAVIČIAUS PORTRETAS. 1854.
Drb., al.; 100X77
T–2080
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1615 m. Gdanske, mirė 1683 m ten pat. Mokėsi pas tėvą dailininką, vėliau Niderlanduose. 1649–1660 m. karaliaus Jono Kazimiero rūmų dailininkas–portretistas Varšuvoje. Su Varšuvos dvaru tarnybinio ryšio, atrodo, nenutraukė ir vėliau, su kitais iš eilės valdančiais karaliais: Mykolu Koributu Visniovieckiu ir Jonu III Sobieskiu. Nuo 1660 m. kurį metą dirbo Gdanske. Nuo 1670 m. jis vėl keletą metų (bene iki 1677 m.) praleidžia Varšuvoje, kur sukuria karaliaus Mykolo Koributo portretą (pats nuvežė kaip dovaną imperatoriui į Vieną) ir nemaža Lenkijos ir Lietuvos didikų portretų, jų tarpe taip pat dažnai Varšuvoje besilankančio, vieno artimiausių karaliaus Mykolo Koributo pa­tarėjų – L.D.K–tės kanclerio Kristupo Pa­co (1621–84) ir jo žmonos Klaros Liaskarisaitės portretus (saugomi Kauno M. K. Čiurlionio v. Dailės muziejuje). 1675 m. buvo nuvykęs į Paryžių, vežinas St–Germain–des–Pres bažnyčios jam užsakytu altoriniu šv. Kazimiero paveikslu. Tapė daugiausia portretus. Stiliniu savo tapybos pobūdžiu buvo artimas olandams (Rembrandlo rato).
 
 505. KLAROS IZABELLOS EUGENIJOS GRAFAITĖS DE MAILLY LASCARIS–PACIENĖS (1631–1685) PORTRETAS. Apie 1670 m. (XVIII a. kopija).
Drb., al.; 80,5X68
T–837
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.04.26