Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

„Lietuvos dailė XVI–XIX a.“

(Vilniuje 1969 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

A  B  C  Č  D  H  Y  J  K  L  M  N  O  P  S  Š  V  Z  Ž nežinomų tapytojų kūriniai

R
 

XVIII a. pabaigos ir XIX a. pradžios dailininkė. Žinoma ano meto literatūroje kaip istorinių apysakų autorė. Lenkijos karalystės vidaus reikalų ministro Tado Mostovskio žmona.
 
141. IDILINĖ SCENA – GRUPINIS PORTRETAS
Drb., al.; 82,5X66
Kitoje porėmių pusėje užrašas juodu rašalu ir juodu pieštuku: Malowala Anna ks. Radziwilowna (w XVIII w.). Przedstawila siebie z ojcem i narzeczonym. (Wiadomosc z tradycji rodzinnej p. Konrady z Swiatopelk–Mirskich–Joczowej. 1818.).
T–444
Muziejaus rinkiniuose nuo 1947 m.

Gimė 1831 m. Telechanuose, Baltarusijoje, mirė 1861 m. Vilniuje. 1855–1859 m. studijavo tapybą Peterburgo Dailės akademijoje. 1859 m. gavo akademiko vardą už motinos portretą. Vėliau iki mirties gyveno Vilniuje. Portretistas.

142. AUTOPORTRETAS. 1847.
Drb., al.; 16X13
T–2047
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
143. AUTOPORTRETAS SU KNYGA
Drb., al.; 71X56
Sign. prie apat. paveikslo krašto: K. Rafalowicz/1858.
T–2169
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
144. DAILININKO TĖVO PORTRETAS. 1858.
Drb., al.; 62X49
T–2043
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
145. DAILININKO MOTINOS PORTRETAS. 1859.
Drb., al.; 62X50
T–2048
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

REMERIS (RDMER) ALFREDAS
 
Gimė 1832 m. Vilniuje, mirė 1897 m. Karalinavos dv., Švenčionių apskr. Tapybos mokėsi pas K. Rusecką, lankydamas Bajorų institutą Vilniuje, vėliau studijavo Paryžiuje ir Miunchene. Už dalyvavimą 1863 m. sukilime buvo trejus metus kalinamas Dinaburgo tvirtovėje. Vėliau gyveno savo Karalinavos dvare, Švenčionių apskr., protarpiais išvykdamas studijų pagilinti į Vakarų Europos meno centrus ir apsilankydamas Krokuvoje, kur buvo Mokslų akademijos dailės istorijos sekcijos nariu. Paraše straipsnių Lietuvos dai­lės istorijos ir etnografijos klausimais. Kaip dailininkas, reiškėsi tapyboje, skulptūroje (portretiniais medalionais) ir grafikoje. Daugiausia yra sukūręs portretų.
 
146. FELIKSO VROTNOVSKIO (mirė 1871) PORTRETAS
Drb., al.; 41X42
Sign. apat. kair. kampe monograma: AR/1870.
T–1332
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
147. DAILININKO MOTINOS PORTRE­TAS
Drb., al.; 87X69
Sign. apat. kair. kampe: Alfred Römer/1872.
T–2069
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
148. BOLESLOVO RUSECKO PORTRETAS
Drb., al.; 75,5X35,5
Sign ant portretuojamojo švarko monograma: AR ir dešin. paveikslo kampe: 1889.VIII.
T–1923
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
149. ČERSKIO – TRAKŲ LIAUDIES MO­KYTOJO – PORTRETAS
Drb., al.; 29X20
T–l 127
Muziejaus rinkiniuose nuo 1951 m.
 
150. BARZDOTAS VYRAS SU KRYZA
Drb., al.; 58X53
T–2111
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
151. SENO VYRO PORTRETAS
Drb., al.; 63X48
T–2019
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
152. SENO VYRO PORTRETAS
Drb., al.; 36,5X27,5
T–1970
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
153. LENKŲ VALSTIETIS
Drb., al.; 37X28,3
T–1971
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
154. VALSTIETIS PINA KREPŠĮ
Drb., al.; 37X62
T–1997
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
155. KAIMO BERNIUKAS
Drb., al.; 33,5X26
Sign. prie kairiojo peties monograma: AR.
T–1936
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
156. BERNIUKAS
Drb., al.; 53X44
T–1998
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
157. SERBŲ MERGAITĖ
Drb., al.; 47,5X40
T–1972
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
158. MERGAITĖS RANKŲ STUDIJA
Drb., al.; 63X50
T–2049
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
159. MARGAS ARKLYS
Drb., al.; 28X36
T–1954
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
160. MARGAS ARKLYS
Pop., akv.; 18,7X24,3
Sign. apat. kair. kampe: A. Romer/1856.
T–l 197
Muziejaus rinkiniuose nuo 1955 m.
 
161. EDUARDO REMERIO PORTRETAS.
Pop., akv.; 54X41
Sign. apat. kair. kampe: A. Römer 1859.
T–343
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
162. AUTOPORTRETAS
Pop., akv.; 43,5X31,5
Sign. apat. dešin. kampe: r. 1867 AR...
T–226
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
163. BARZDOTO VYRO PORTRETAS
Kart., akv.; 27,7X21,4
Sign. apat. kair. kampe: Alired Rö­mer/1885.
T–1337
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
164. MYKOLAS PODERSKIS RAITAS
Pop., akv.; 24X19
Sign. apat. kair. kampe: A. Rö­mer 1896.
T–1949
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
165. MOTERS PORTRETAS
Pop., akv.; 27,7X21,4
T–2757
Muziejaus rinkiniuose nuo 1967 m.
 
166. JADVYGOS ŽIMIRSKIENĖS PORT­RETAS
Pop., akv.; 35X27
T–1291
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
167. VEISENHOFAITĖ ELENA LIETUVIŲ TAUTINIAIS DRABUŽIAIS
Pop., akv.; 22,1X16,5
T–1194
Muziejaus rinkiniuose nuo 1955 m.
 
168. DAMOS PORTRETAS
Pop., akv.; 61X45
Sign. prie paveikslo dešinio krašto
rišta monograma: AR
T–2886
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
169. VEISENHOFAITĖ KLEMENTINA LIE­TUVIŲ TAUTINIAIS DRABUŽIAIS
Pop., akv.; 22,3X16,8
Sign. kitoje lakšto pusėje monogra­ma: AR.
T–l 192
Muziejaus rinkiniuose nuo 1955 m.
 
170. VEISENHOFAITĖ ELENA LIETUVIŲ TAUTINIAIS DRABUŽIAIS
Pop., akv.; 22,3X16,4
T–1191
Muziejaus rinkiniuose nuo 1955 m.
 
171. VALSTIETIS IŠ KRIAUNŲ PARA­PIJOS
Pop., akv.; 22,3X16,4
T–l 190
Muziejaus rinkiniuose nuo 1955 m.
 
172. VYRAS SU PYPKUTE
Pop., akv.; 18X14,5
T–1950
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
173. ITALĖ PRIE NAMO
Pop., akv.; 28X17
T–1951
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
Gimė 1848 m. Vologdoje, mirė 1900 m. Limoje, netoli Gardino. Dailės pradmenis gavo pas tėvą ir vyresnįjį brolį Alfredą, vėliau mokėsi pas K. Rusecką ir J. Zenkevičių Vilniuje. 1867–1869 m. studijavo tapybą Drezdeno Dailės akademijoje, paskui Miunchene, F. Adamo tapybos mokykloje ir pas prof. Piloty. Sugrįžęs iš užsienio 1878 m., iki mirties gyveno ir kūrė Vilniuje. Tapė peizažus, liaudies gyvenimo scenas, vaizdavo 1863 m. sukilimo epizodus.
 
174. EDUARDO JONO REMERIO, DAILI­NINKO TĖVO, PORTRETAS
Drb., al.; 92X75,5
T–2070
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
175. KALVIS
Drb., al.; 92X78
T–2062
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
176. VALSTIETIS KAILIŲ KEPURE
Drb., al.; 87X72
T–2106
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
177. DVIEJŲ VYRIŠKŲ RANKŲ STUDIJA
Drb., al.; 32X24
T–1236
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
178. ŽIEMA
Drb., al.; 48X46,5
T–2050
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
179. RAUDONAS ARKLYS
Pop„ akv.; 20,4X20,8
Sign. apat. dešin. kampe monograma: ER Lipca 18 r. 1867.
T–l196
Muziejaus rinkiniuose nuo 1955 m.
 
180. VYRO AKTO STUDIJA
Pop., akv.; 66X45,5
Sign. paveikslo apatinėje dalyje mo­nograma: ER.
T–2119
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1870 m. Prutkovo km., Medinsko apskr., Kalugos gub., mirė po 1926 m. Rusijoje. 1895–1898 m. studijavo tapybą ir skulptūrą Peterburgo Dailės akademijoje. Nuo 1899 m. dėstė tapybą ir dailės istoriją Vilniaus Piešimo mokykloje. Mirus (1912 m.) jos direktoriui J. P. Trutnevui, trumpą laiką jai vadovavo. Nepatvirtintas direktoriaus pareigose, tais pat metais įsteigė Vilniuje savo privačią dailės mokyklą, veikusią iki 1915 m. Buvo Vilniaus Dailininkų draugijos įsteigimo iniciatorium, 1908 m.–1926 m. dėstė Tūloje, kur karo metu buvo evakuota Vilniaus Piešimo mokykla. Peizažistas ir buitinio žanro tapytojas.
 
181. VERANDOJE
Drb., al.; 63X48
Sign. kair. apat. kampe: И. Рыбаковъ. 1910.
T–276
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
182. MICKŪNŲ DVARELIS. 1910.
Pop., past.; 30X40,5
T–1406
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1808 m. Panemunėje, Vitebsko gub., kažkurio didiko kapelos vadovo šeimoje, mirė 1892 m. Vilniuje. 1825–1831 m. mokėsi Vilniaus universitete Meno mokykloje pas J. Rustemą. Gyveno visą laiką Vilniuje, versdamasis dailininko darbu ir piešimo pamokomis. Portretistas, miniatiūristas, ištisos galerijos litografinių portretų autorius. Bendradarbiavo J. K. Vilčinskio „Vilniaus albume“.
 
183. JONO BARŠČ.IAUSKO (1790–1851) PORTRETAS
Drb., al.; 46X40
T–848
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
184. MOTERIS JUODAIS RŪBAIS. 1857.
Pop., akv.; 29X23
T–1975
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
185. IGNOTO MONKEVIČIAUS PORTRE­TAS
Drb., al.; 66X53
T–2053
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
186. JONO ZAŽECKIO PORTRETAS. 1874.
Drb., al.; 94X74
T–2129
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1824 m. Romoje, mirė 1913 m. Vilniuje. Kanuto Rusecko sūnus. Mokėsi pas tėvą, o 1843 m.–1850 m. Peterburgo Dailės akademijoje pas K. Briulovą ir F. Brunį. Vėliau tobulinosi Romoje. Grįžęs gyveno ir dirbo Vilniuje. Dėstė piešimą Vilniaus gimnazijoje. Tapė portretus, peizažus, buitines ir religines kompozicijas.
 
187. VYRO AKTAS
Kart. al.; 66X44,5
Įrašai apat. kair. kampe: Гнь Проф. О. А. Бруни. Ученик М. Б. Русецкий.
T–1260
Muziejaus rinkiniuose nuo 1960 m.
 
188. AUTOPORTRETAS. 1852.
Drb., al.; 46X37,5
T–851
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
189. ŽMONOS PORTRETAS
Drb., al.; 47X36,5
T–1958
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
190. DAILININKO ŽMONA, ĮEINANTI Į BAŽNYČIĄ
Drb., al.; 72X61
T–1995
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
191. DAILININKO ŽMONOS PORTRETI­NĖ STUDIJA
Drb., al.; 40,5X32,5
T–142
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
192. DAILININKO ŽMONOS PORTRETAS
Pop., past.; 47X37,5
T–2026
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
193. MOTERS (ŽMONOS) PORTRETINĖ STUDIJA PAVEIKSLUI „ATNAŠAU­JANTIS KRISTUS“
Drb., al.; 57X53
T–304
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
194. MOTERIS ŽALIA SUKNELE
Pop., past.; 56X42
T–1268
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
195. GIMNAZISTO PORTRETAS
Drb., al.; 27,5X22
T–l 189
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
196. SENOS MOTERS PORTRETAS
Drb., al.; 37,5X32
T–1241
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
197. MOTERIS VIENUOLYNO CELĖJE
Drb., al.; 27X18,5
T–l 188
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
198. SENIO GALVOS STUDIJA
Drb., al.; 40X33,5
19548
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
199. VILNIAUS BERNARDINŲ KAPINĖS
Drb., al.; 24X30
T–852
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
200. MOTERS PORTRETAS
Pop., akv.; 20,5X15
T–2060
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
201. MOTERS PORTRETAS. 1847.
Pop., akv.; 24X18
T–2042
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
202. MOTERIS SU VĖDUOKLE.
Pop., akv., guašas; 39,5X30
Sign. apat. dešin. kampe: M. Boleslaw/Wilna 1840.
T–1227
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
203. TRIJŲ MERGAIČIŲ PORTRETAS. 1847.
Pop., akv.; 11,5X14
T–1914
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
204. TRIJŲ MERGAIČIŲ PORTRETAS
Pop., akv.; 18X16,5
Sign. dešin. pusėje: R 1847 (Petersburk) M. Bolestaw.
T–1913
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
205. F. A. BRUNIO, PETERBURGO DAILĖS AKADEMIJOS PROFESORIAUS, PORTRETAS. 1850.
Kart., akv.; 20X12,5
T–1929
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
206. KANUTO RUSECKO PORTRETAS
Pop., akv.; 13X10,5
T–581
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
207. HAKESTO RENIER PORTRETAS
Pop., akv.; 22X21
T–1928
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
208. PJOVĖJA PRIE PĖDO
Pop., akv.; 21,5X16,5
T–1924
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
209. VALSTIEČIO SODYBA PAVIENIŠKIO KAIME, DYSNOS APSKR. 1873 m.
Pop., akv.; 13X25,8
T–l 183
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
210. VALSTIEČIO SODYBA PAVIENIŠKIO KAIME, DYSNOS APSKR. Apie 1873 m.
T–1171
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
211. VALSTIEČIŲ NAMAI PAVIENIŠKIO KAIME, DYSNOS APSKR. Apie 1873 m.
Pop., akv.; 9,5X16,4
T–l 172
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
212. TOTORIŠKIŲ DVARELIS
Pop., akv.; 20X35,6
Sign. apat. krašte kiek į kairę: 1874 BR VIII/3
T–1250
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
213. NATIURMORTAS SU KAUKOLE
Pop., akv.; 9,5X5
T–566
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
214. MARIJOS GALVA
Kart. Drb., al.; 21X16
T–2120
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
215. ŠVENTOJI TREJYBĖ. 1874.
Kart., al.; 42,5X31
T–1240
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1800 m. Stebėkiuose, netoli Ramygalos, mirė 1860 m. Vilniuje. Baigęs Troškūnų vidurinę mokyklą, 1816 m. įstojo į Vilniaus universiteto fizikos ir matematikos fakultetą. 1818 m. perėjo į literatūros ir dailės fakultetą, kur iki 1821 m. mokėsi tapybos pas J. Rustemą ir skulptūros pas K. Jelskį. 1821 m. išvyko į Paryžių. Tobulinosi pas G. Lethiere, o 1822 m. Paryžiaus Dailės akademijoje. 1823 m. persikėlė į Romą, kur studijavo pas V. Camuccinį ir B. Torvaldseną, be to, lankė A. J. Groso dirbtuvę Romos Prancūzų akademijoje. Daug keliavo po Italiją, ypač 1825–1827 m. Nuo 1831 m. iki mirties gyveno ir dirbo Vilniuje. Nuo 1834 m. dėstė piešimą ir tapybą Vilniaus bajorų institute. Tapė peizažus, portretus ir buitines scenas.
 
216. KELIONĖ ŽIEMĄ TRIKINKE. PA­GAL A. ORLOVSKĮ. 1818–1821.
Pop., akv.; 15,2X21
T–1504
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
217. PAJŪRIO KRAŠTOVAIZDIS SU VEŽIMU. 1818–1821.
Pop., akv., guašas; 13X19
T–1495
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
218. LENKŲ ŠARVUOTASIS KAVALERIS­TAS. 1823.
Pop., akv.; 126X100
T–1474
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
219. JOGAILOS SOSTO SARGYBINIS. 1823.
Pop., akv.; 12,7X10,1
T–1476
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
220. LENKŲ HUSARAS. 1823.
Pop., akv.; 12,7X10
T–1475
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
221. LENKIJOS APSKRITIES SENIŪNAS. 1823.
Pop., akv.; 12,6X10,2
T–1479
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
222. LENKIJOS XIV A. SEIMO MARŠAL­KA. 1823.
Pop., akv.; 13X10
T–1478
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
223. JOGAILOS GVARDISTAS LIETUVIS. 1823.
Pop., akv.; 12,7X10,1
T–1477
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
224. LENKŲ SUNKUSIS KAVALERISTAS. 1823.
Pop., akv.; 12,8X10
T–l 473
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
225. LENKŲ KAVALERISTAS. 1823.
Pop., akv.; 12,6X10
T–1472
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
226. KARALIAUS DVARO PAŽAS. 1823.
Pop., akv.; 12,8X10
T–1482
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
227. KARALIAUS DVARO PRIEVAIZDA. 1823.
Pop., akv.; 12,5X10
T–1481
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
228. KAŠTELIONAS. 1823.
Pop., akv.; 12,7X10
T–1480
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
229. KARALIAUS DVARO PAŽAS. 1823.
Pop., akv.; 12,7X10
T–1483
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
230. LENKŲ VAIVADA. 1823.
Pop., akv.; 12,8X10
T–1484
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
231. ŠAMBELIONAS. 1823.
Pop., akv., 12,6X10,1
T–1485
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
232. KROKUVOS VYSKUPAS. 1823.
Pop., akv.; 12,5X10,1
T–1489
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
233. GNIEZNO ARKIVYSKUPAS. 1823.
Pop., akv.; 12,6X10,1
T–1488
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
234. JOGAILOS LAIKŲ BAJORĖ. 1823.
Pop., akv.; 12,7X10
T–1487
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
235. KARALIENĖ JADVYGA SOSTE. 1823.
Pop., akv.; 12,8X10
T–1486
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
236. JULIAUS MIŠEVSKIO PORTRETAS. 1821.
Drb., al.; 36,3X29
T–1325
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
237. GULINTIS LIŪTAS. 1822.
Drb., al.; 20X27
T–1506
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
238. LIŪTO GALVA. 1822.
Drb., al.; 38,5X31
T–137
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
239. LIŪTO GALVA. 1822.
Drb., al.; 44,5X33,5
T–1516
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
240. KUMĖJOS SIBILĖS PAVEIKSLO ES­KIZAS. 1823.
Pop., al.; 19X15
T–1492
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
241. AUTOPORTRETAS SU PIEŠTUKU. 1823.
Drb. al.; 87,5X71
T–2113
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
242. BESIJUOKIANTIS ITALAS. 1823.
Pop., drb.; 27X21,7
T–2077
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
243. HEKTORAS ATSISVEIKINA SU ANDROMACHA. 1824.
Pop., al.; 7X6
T–1491
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
244. ROMOS MIESTO PARKAS. 1822– 1826.
Drb., al.; 36,5X46
T–89
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
245. MELSVAS APENINŲ KALNŲ KRAŠ­TOVAIZDIS. 1822–1826.
Drb., al.; 23,4X34,8
T–123
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
246. ANTIKINĖS ROMOS PASTATŲ IR KOLIZIEJAUS GRIUVĖSIAI. 1822– 1826.
Drb., al.; 18,5X34
T–124
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
247. ROMA. TIBERIO UPĖ. 1822–1826.
Drb., pop., al.; 19,5X35,5
T–1462
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
248. APENINŲ KALNAI SU KUNIGO FI­GŪRA. 1822–1826.
Pop., al.; 32,5X22,5
T–1530
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
249. APENINŲ KALNAI. 1822–1826.
Drb., pop., al.; 22X29,7
T–1460
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
250. RYTMETIS APENINŲ KALNUOSE. 1822–1826.
Pop., al.; 27X19
T–1505
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
251. ITALIJOS KRAŠTOVAIZDIS SU ME­DŽIU. 1822–1826.
Pop., al.; 180X245
T–1526
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
252. ROMA. KOLIZIEJAUS ARKOS. 1822–1826,
Drb., pop., al.; 29,5X40
T–1532
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
253. ITALIJOS KALNAI SU TOPOLIAIS. 1822–1826.
Kart., al.; 20X20
T–52
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
254. KARBONARŲ PRISAIKDINIMAS. 1822–1826.
Drb., al.; 14X18
T–1509
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
255. RYTMETIS ITALIJOS KALNUOSE. 1822–1826.
Drb., al.; 26X40,5
T–167
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
256. ROMA. KOLIZIEJAUS GRIUVĖSIAI IŠ VIDAUS. 1822–1826.
Drb., al.; 36,5X46
T–173
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
257. APENINŲ KALNAI SU OŽKOMIS. 1822–1826.
Drb., al.; 37,5X47
T–176
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
258. ROTONDINIS BOKŠTAS ANT KAL­VOS. 1822–1826.
Drb., al.; 22X29,5
T–157
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
259. KRŪMAIS APAUGĘ KOLIZIEJAUS GRIUVĖSIAI. 1822–1826.
Drb., ai., pop.; 25X38
T–155
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
260. ITALUOS KRAŠTOVAIZDIS SU UPE. 1822–1826.
Drb., pop., al.; 29,5X44
T–164
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
261. CAMPANIA ROMANĄ. 1822–1826.
Drb., pop., al.; 23,1X29,2
T–100
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
262. ROMA. ŠV. MYKOLO PILIS SU FE­JERVERKAIS. 1822–1826.
Pop., al.; 16,5X14,5
T–1520
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
263. JAKŲ BANDA PAMIŠKĖJE. 1822– 1826.
Drb., pop., al.; 26X39,5
T–165
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
264. KOLIZIEJAUS GRIUVĖSIAI IŠ VI­DAUS. 1822–1826.
Drb., al.; 28,5X20,7
T–1463
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
265. ROMA, SKERSGATVIS. 1822–1826.
Drb., al.; 30,5X22,5
T–1461
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
266. SUBIAKO APYLINKĖS SU VAN­DENS MALŪNU. 1826.
Drb., pop., al.; 32,5X44,5
T–1539
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
267. ITALIJOS LAUKAI SU RAITELIU. 1826.
Drb., al.; 21,5X44
T–2171
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
268. ITALIJOS KRAŠTOVAIZDIS SU VANDENTIEKIO GRIUVĖSIAIS. 1826.
Drb., al.; 26X39,5
T–1466
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
269. SUBIAKO APYLINKĖS SU NAMAIS IR UPE. 1826.
Drb., al.; 32,5X46
T–1537
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
270. VIENUOLYNAS PRIE JŪROS NAKTĮ. 1827.
Pop., al.; 22X32
T–1500
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
271. VEZUVIJUS. 1827.
Drb., al.; 50X63
T–1545
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
272. AGAVOS STUDIJA. 1822–1831.
Pop., akv.; 15X19
T–1511
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
273. TABAKO AUGALO STUDIJA. 1822–1831.
Pop., al.; 25,5X40,5
T–1508
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
274. ASILO STUDIJA. 1822–1831.
Pop., akv.; 22X29
T–1501
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
275. ANGELO SPARNŲ STUDIJA. 1822–1831.
Pop., al.; 22X27
T–1502
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
276. RANKOS STUDIJA. 1822–1831.
Pop., al.; 27X18,5
T–1503
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
277. MĖLYNOS DRAPERIJOS STUDIJA. 1822–1831.
Pop., al.; 27,5X22
T–1496
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
278. MAŽASIS SORENTO UOSTAS. 1827.
Pop., al.; 24X32
T–1510
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
279. ITALŲ VALSTIETIS PARDUODA PIE­NO GAMINIUS. 1822–1831.
Drb., al.; pop.; 26X30,5
T–158
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
280. RUDAPLAUKĖS MOTERS GALVA. 1822–1831.
Drb., al.; 46,5X36,5
T–1541.
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
281. JAUNA ITALĖ ISPANIŠKOM ŠU­KOM. 1822–1831.
Drb., al.; 38X32
T–1538
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
282. KUNIGO GALVA. 1822–1831.
Drb., al.; 31,5X26,5
T–l 471
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
283. TIVOLI KRIOKLYS SU GRIUVĖSIAIS. 1822–1831.
Pop., akv.; 51X65
T–2108
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
284. BALTOS DRAPERIJOS STUDIJA. 1822–1831.
Pop., al.; 26,5X19
T–1527
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
285. ANTKRŪTINIŲ ŠARVŲ STUDIJA. 1822–1831.
Pop., al.; 22X15
T–1522
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
286. DU BUITINIŲ SCENŲ ESKIZAI. 1822–1831.
Pop,, akv.; 11,5X20
T–1521
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
287. ITALŲ PIEMENYS: SENAS IR MA­ŽAS. 1822–1831.
Drb., pop., al.; 22X29
T–1519
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
288. HERKULAS SU CERBERIU. 1822– 1831.
Drb., pop., al.; 16,5X19
T–1518
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
289. RIEŠUTO MEDŽIO STUDIJA. 1822– 1831.
Drb., pop., al.; 37X29,5
T–156
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
290. RIEŠUTO MEDIS. 1822–1831.
Drb., al.; 45,5X42,5
T–90
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
291. ITALĖ VALSTIETĖ. 1822–1831.
Pop., al.; 26X17
T–600
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
292. ITALIJOS KRAŠTOVAIZDIS SU KRIOKLIU. 1822–1831.
Dr„ al.; 31,5X40
T–141.
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
293. MARIJA NEKALTO PRASIDĖJIMO. Po 1831.
Drb., al.; 228X147
T–938
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
294. ŠV. MYKOLAS ARCHANGELAS. 1832.
Drb., al.; 17X11,5
T–1490
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
295. ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS SU AVINĖLIU (SŪNAUS BOLESLOVO PORTRETAS). 1832.
Medis, al.; 87X65
T–432
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
296. KUNIGO JUOZAPO RUSECKO PORTRETAS. 1831–1840.
Drb., al.; 72X56
T–1551
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
297. AUTOPORTRETAS. 1831–1840.
Drb., al.; 51X42
T–2024
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
298. FELIKSAS RUSECKAS – DAILININ­KO BROLIS. 1831–1840.
Drb., al.; 40X32
T–2022
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
299. BOLESLOVO RUSECKO PORTRETAS. 1842.
Pop., al.; 29X24
T–1507
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
300. BOLESLOVO RUSECKO PORTRETAS. 1843.
Drb., al.; 39,5X32
T–1514
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
301. STUMBRO MEDŽIOKLĖ. 1843.
Drb., al.; 23,5X32,5
T–1498
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
302. PJOVĖJA. 1844.
Drb., al.; 24,5X15
T–1497
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
303. PJOVĖJA. 1844.
Drb., al.; 45X33
T–2025
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
304. JONAS RUSECKAS – DAILININKO TĖVAS. 1845.
Drb., al.; 59,5X47
T–1546
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
305. PROTNICKYTĖS–RUSECKIENĖS PORTRETAS. 1845.
Drb., al.; 59X47
T–245
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
306. MEŠKIUKAI URVE. 1845.
Drb., al.; 68X100
T–479
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
307. KALNAI RUDENĮ. 1840–1845.
Medis, al.; 17X23
T–72
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
308. LIETAUS DEBESYS. 1840–1845.
Drb., al.; 20X26,5
T–1524
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
309. ZAREMBOS PORTRETAS. 1840–1845.
Medis, al.; 50X38,5
T–1549
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
310. VYSKUPO BENEDIKTO KLONGEVIČIAUS PORTRETAS. 1840–1845.
Drb., pop., al.; 25X21
T–1512
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
311. MOTERS GALVOS STUDIJA. 1840–1845.
Pop., al.; 25X20
T–1499
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
312. VILNIUS. DIEVO KŪNO PROCESIJA. 1846.
Drb., al., 36X47,5
T–1540
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
313. STUMBRO MEDŽIOKLĖ. 1844–1851.
Drb., al.; 118X164
T–1394
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
314. LIETUVAITĖ SU VERBOMIS. 1847.
Drb., al.; 45X34
T–2037
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m
 
315. AGAVA KAMBARYJE. 1849.
Pop., akv.; 17X23
T–1525
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
316. VILNIUS. AUŠROS VARTŲ GATVĖ NAKTĮ. 1845–1850.
Drb., al.; 25X21T–1470
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
317. AUTOPORTRETAS. 1845–1850.
Drb., pop., al.; 51X40,5
T–204
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
318. VILNIAUS MIESTO PANORAMA. 1850.
Drb., pop., al.; 22,5X30
T–1554
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
319. VILNIAUS ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIA. 1850.
Drb., al.; 21X32
T–l16
Muziejaus rinkiniuose nuo 1945 m.
 
320. IEVOS KRAJEVSKYTĖS–IVICKIENĖS PORTRETAS
Drb., al.; 73X61
Sign. kitoje drobės pusėje apat. dešin. kampe: Kanut Rusiecki. Wilno. 1850 roku.
T–1552
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
321. BACHANTĖ PRIE PALAPINĖS. 1851.
Drb., medis, al.; 37,5X51,5
T–216
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
322. VALSTIETIS SU ŠLUOTOMIS. 1851.
Pop., akv.; 21,3X13,2
T–46
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
323. LIETUVOS IR LENKIJOS ŠVENTIEJI DANGUJE. 1854.
Drb., al.; 70X44
T–1547
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
324. LIETUVOS IR LENKIJOS ŠVENTIE­JI DANGUJE. 1854.
Pop., akv.; 19,8X12,5
T–1494.
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
325. VILNIAUS BOTANIKOS SODAS. 1850–1855.
Drb., Kart., al.; 23X32
T–2023
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
326. VILNIUS. ŽVĖRYNO PILAITĖ. 1850– 1855.
Pop., al.; 27X34
T–1553
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
327. SENAS KAREIVIS. 1850–1855.
Drb., al.; 37X28,5
T–1565
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
328. VILNIUS. POTOCKIŲ MALŪNAS PAPLAVUOSE. 1855.
Medis, al.; 30X36
T–1557
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
329. MARIJA SU KŪDIKIU IR ROŽAN­ČIUMI. 1850–1855.
Drb., al.; 45X36
T–1467
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
330. RUDENS PEIZAŽAS SU TVORA. 1855.
Drb., al.; 24X36,5
T–1528
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
331. MARIJOS DANGUN ŽENGIMAS. 1855.
Drb., al.; 41,5X32
T–1515
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
332. PASKUTINĖ VAKARIENE. Apie 1855.
Drb., al.; 212X286
T–2688
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
333. PASKUTINĖ VAKARIENĖ. ESKIZAS. 1855.
Drb., pop., al.; 26,5X38
T–1531
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
334. LIETUVAITĖ ŽVEJĖ. 1856.
Medis, al.; 44X32,5
T–1468
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
335. NUKRYŽIUOTO KRISTAUS STUDI­JA. 1856.
Medis, al.; 91X58
T–450
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
336. APREIŠKIMAS MARIJAI
Drb., al.; 302X203
T–2689
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
337. ZAKRISTIJONAS JANKAUSKAS. 1856–1857.
Drb., al.; 47X36
T–1542
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
338. MOTERS GALVA. 1857.
Drb., al.; 35,5X27
T–1533
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
339. VILNIAUS VAIZDAS NUO PAPLA­VŲ. 1858.
Medis, al.; 22X29
T–1555
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
340. VILNIUS. TIŠKEVIČIŲ MALŪNAS PAPLAVUOSE. 1858–1859.
Medis, al.; 21,5X29
T–1558
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
341. VILNIAUS BERNARDINŲ SODAS. 1858–1859.
Medis, al.; 27X35,5
T–1556
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
342. VIENUOLYNAS KALNUOTOJE VIE­TOVĖJE.
Drb., al.; 31,5X39,5
Sign. apat. dešin. kampe: KR/1859.
T–1513
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
343. MERGAITĖS STUDIJA „NEKALTY­BĖ“. 1859–1860.
Drb., pop„ al.; 29,5X23
Sign. apat. dešin. kampe: K. Rusiecki.
T–1469
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1762 m. Konstantinopolio priemiestyje – Pera, mirė 1835 m. Dūkšte. Kilimo armėnas. 1774–1775 m. atvežtas kunigaikščio A. Čartoriskio į jo Pulavų rezidenciją Lenkijoje. Pradžioje mokėsi Pulavuose ir Varšuvoje pas J. P. Norbleną, vėliau karaliaus rūmų tapytojo M. Bačiarelio dirbtuvėje Varšuvoje. Studijas papildė 1788–1790 m. Vokietijoje. Sugrįžęs gyveno Varšuvoje, keliavo po Lenkiją, 1793 m. buvo atvykęs į Lietuvą. 1798 m. pakviečiamas Vilniaus universiteto Tapybos katedros adjunktu dėstyti piešimo. 1807 m. mirus katedros vedėjui ir tapybos profesoriui P. Smuglevičiui, pradeda vadovauti ir tapybos dirbtuvei. 1811 m. gauna ekstraordinarinio profesoriaus vardą, 1819 m. patvirtinamas katedros vedėju, 1821 m. pakeliamas ordinariniu piešimo ir tapybos profesorium. Rustemas įvedė į piešimo pamokas gyvą modelį. Rengė savo mokinių dailės darbų parodas. Nors nuo 1826 m. buvo jau emeritas, dirbo katedroje, iki 1832 m. universitetą uždarant. Buvo atsidėjęs pirmoj eilėj portreto (be kita ko, ir miniatiūrinio) menui, dirbo bent kiek buitinio ir istorinio žanrų bei teatro dekoracijos srityje. Karikatūristo dovaną parodė, pavaizduodamas piešiniais lošimo kortų rinkinį (100 vienetų). Savo kūryba ir pedagogine veikla suvaidino žymų vaidmenį, susiformuojant bendrų idėjinių – meninių bruožų jungiamai, vadinamai Vilniaus Dailės mokyklai.
 
344. STUOKIENĖS–GUCEVIČIENĖS PORT­RETAS.
Drb., al.; 77,5X63
T–2035
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
345. VILNIAUS UNIVERSITETO CHIRUR­GIJOS PROFESORIAUS JONO FRIDERIKO NISKOVSKIO (1774–1816) PORTRETAS.
Drb., al.; 32X24
T–2029
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
346. ANTANO TYZENHAUZO PORTRE­TAS. Prieš 1819 m.
Drb., al.; 74X60
T–452
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
347. MEDICINOS DAKTARO MOTIEJAUS BARANKEVIČIAUS (1771–1829), VILNIAUS ŠV. JOKŪBO LIGONINĖS GYDYTOJO, PORTRETAS. 1823.
Drb., al.; 60X52
T–842
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
348. JONO SNIADECKIO (1756–1830) PORTRETAS
Drb., al.; 30X25
Kitoje drobės pusėje įrašai: Jan Sniadecki ir žemiau: „Fecit Rustem a 1823“.
T–2344
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
349. VILNIAUS UNIVERSITETO ROMĖNŲ TEISĖS PROFESORIAUS ALOIZO LIUDVIGO CAPELLIO (1777–1838) PORTRETAS.
Drb., al.; 29,5X24
T–2034
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
350. JONO GVALBERTO RUDAMINOS (1783–1849) SU TURBANU PORTRETAS
Drb., al.; 36,5X30
T–1981
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
351. MOTERS RAUDONA SUKNELE PORTRETAS
Drb., al.; 27,7X22
T–1351
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
352. KRISTINOS FRANKIENĖS PORTRE­TAS
Drb., al.; 83X70
T–2116
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
353. DAKTARO JURGIO REIKOVSKIO (1772–1831) PORTRETAS
Drb., al.; 63X53
T–282
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
354. POVILO MINUŠICO PORTRETAS
Drb., al.; 59X45
T–2323
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
355. MEDARDO KONČIAUS (1808–1898) PORTRETAS. 1832.
Drb., al.; 73X61
T–2030
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
356. SUTOSKYTĖ–FIORENTINIENĖ SU ANŪKE
Drb., al.; 48,5X59
T–2293
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
357. ANTANO FIORENTINI PORTRETAS
Drb., al.; 28,5X23
T–1933
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
358. KOTRYNOS NOVOMEISKYTĖS–FIORENT1NIENĖS PORTRETAS
Drb., al.; 38,5X23,5
T–1979
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
359. KAZIMIERO BURBOS (mir. 1841 m.) PORTRETAS
Drb., al.; 55X43T–225
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
360. BARBOROS ŠUMSKIENĖS PORTRE­TAS
Drb., ai. j 29X23
T–1935
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
361. VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICI­NOS PROFESORIAUS JUOZAPO FRANKO (1771–1842) PORTRETAS
Drb., al.; 85X67
T–841
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
362. AUTOPORTRETAS
Drb., al.; 37X32
T–840
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
363. AUTOPORTRETAS SU FEZA.
Drb., al.; 27,5X23
T–2031
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
364. AUTOPORTRETAS SU PALETE
Drb., al.; 75X61
T–2115
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
365. DAILININKO ŽMONOS PORTRETAS
Drb., al.; 27,7X22
T–1350
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
366. SCENA GATVĖJE NAKTĮ
Pop., akv.; 11,5X11,5
T–1909
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
367. ŽYDAI SKAITO LAIŠKĄ
Pop., akv.; 17,5X14,5
T–2127
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
368. SKAITANTI MOTERIS
Pop., akv.; 11X9,5
Sign. apat. kair. kampe: Rustem fecit.
T–1912
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1870 m. Bogdanove, Ašmenos apskr., mirė 1936 m. Vilniuje. 1891–1897 m. mokėsi Peterburgo Dailės akademijoje pas A. Kuindžį. 1898 m. kartu su A. Kuindžiu ir jo mokiniais keliavo po Vokietiją, Prancūziją, Italiją ir Šveicariją. Sugrįžęs gyveno Bogdanove, bet dažnai lankydavosi Vilniuje ir Varšuvoje. 1904–1906 m. dėstė tapybą K. Stabrausko vadovaujamoje Varšuvos Dailės mokykloje. 1907–1908 m.–Dailės akademijos profesorius Krokuvoje. Nuo 1908 m. gyveno Vilniuje ir Bogdanove. 1919 m. prie Vilniaus universiteto organizavo Dailės fakultetą, buvo jo profesorium ir dekanu. Tapė romantinio ir simbolinio pobūdžio peizažus, kūrė teatrinių inscenizacijų projektus, puošė grafikos darbais knygas ir periodinius leidinius, projektavo plakatus.
 
369. STUDIJA „BALADEI“. 1899.
Drb., al.; 33X42,5
T–203
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
370. TUŠTUMA (RUDENS VĖJAS)
Drb., al.; 89X112
Sign. apat. kair. kampe: F. Ruszczyc/01.
T–763
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
371. IŠEIVIAI
Drb., al.; 88X168
Sign. apat. kair. kampe: F. Ruszczyc/Bohdandw 1902 r.
T–923
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
372. PRAEITIS. 1902–1903.
Drb., al.; 135X204
Sign. kair. apat. kampe: F. Ruszczyc/Bohdanow.
T–2298
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
373. RŪSYS.
Drb., al.; 31X46
Sign. apat. dešin. kampe: F. Ruszczyc/02 ir data: „17 IV 02“.
T–860
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
374. PAVASARIS.
Medis, al.; 40,5X32
Sign. apat. kair. kampe: F. Ruszczyc/13.IV.07.
T–859
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
375. „NEC MERGITUR“
Drb., al.; 204X221
Sign. kair. apat. kampe: F. Ruszczyc/Bohdanow – Warszawa 904–5 r.
T–2691
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
376. VARŠUVA. NAMO NOWY SWIAT G–VĖJE FASADAS
Pop., spalv., piešt.; 26,5X34
Sign. Nowy Swiat (N 25) FR (rišta monograma) 4 X 06.
T–2290
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
377. AUKSINIS KAMBARYS. 1913.
Pop., past.; 49,5X65
Sign. apat. dešin. kampe: F. Ruszczyc/21.IX 13.
T–858
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
378. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ SCENOVAIZDIS. SALĖS VIDUS LECHO PILYJE. 1909.
Pop., past; 25X32
T–192
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
379. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ SCENOVAIZDIS. FANTASTINIS PEI­ZAŽAS. 1909.
Pop., past.; 25X32
T–193
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
380. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ SCENOVAIZDIS. KALNAS SU AU­KURU NAKTĮ. 1909.
Pop., past.; 25,5X32,5
T–189
Muziejaus rinkimuose nuo 1941 m.
 
381. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ SCENOVAIZDIS. OLA KALNUOSE. 1909.
Pop., past.; 21X32
T–188
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
382. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ SCENOVAIZDIS. JULIJOS ALPINULOS KAPAS. 1909.
Pop., past.; 25X32
T–187
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
383. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ KOSTIUMO PROJEKTAS. GVINONA. 1909.
Pop., piešt, akv.; 26,5X17,4
Sign. apat. dešin. kampe: FR.
T–87
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
384. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ KOSTIUMO PROJEKTAS. LELIUM. 1909.
Pop., piešt., akv.; 26,4X17,6
Sign. apat. dešin. kampe: FR.
T–92
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
385. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ KOSTIUMO PROJEKTAS. ROZA VENEDA. 1909.
Pop., piešt., akv.; 25,5X17
Sign. apat. dešin. kampe: RF.
T–105
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
386. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ KOSTIUMO PROJEKTAS. LECHAS. 1909.
Pop., piešt., akv.; 26,2X17,2
Sign. apat. dešin. kampe. RF.
T–79
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
387. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ SARKOFAGO PROJEKTAS. 1909.
Pop., piešt., akv.; 17,2X25,8
Sign. apat. dešin. kampe: RF.
T–85
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
388. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ KOSTIUMO PROJEKTAS. LILIJA VENEDA. 1909.
Pop., piešt., akv.; 25,7X17,4
Sign. apat. dešin. kampe: RF.
T–86
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
389. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ SCENOVAIZDIS. KALNAI. 1909.
Pop., past.; 25X32
T–190
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
390. J. SLOVACKIO „LILIJAI VENEDAI“ SCENOVAIZDIS. KALVA MlSKE SU AKMENŲ EILE. 1909.
Pop., past.; 25X32
T–191
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
391. VILNIAUS KATEDROS RŪSYS SU KARALIŲ PALAIKAIS. 1931.
Pop., spalv., piešt. akv.; 37,5X45
Sign. apat. dešin. kampe rišta mo­nograma: F R 5–7X31.
T–1956
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
392. BARBOROS RADVILAITĖS PALAI­KAI. 1931.
Pop., spalv., piešt.; 36X48,5
Sign. prie dešin. krašto rišta mo­nograma: FR/31X3–34X13.
T–1977
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.04.26