Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

„Lietuvos dailė XVI–XIX a.“

(Vilniuje 1969 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

A  B  C  Č  D  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  V  Z  Ž nežinomų tapytojų kūriniai

G  H  Y  J

G

Gimė 1789 m. Minske, mirė 1858 m. Varšuvoje. Nuo 1812 m. studijavo Vilniaus universiteto Meno mokykloje pas J. Rustemą ir J. Saundersą. 1821–1825 m. dėstė šioje mokykloje perspektyvą; kurį laiką vadovavo litografijos dirbtuvei. 1808–1825 m.– Vilniaus teatro dailininkas. Nuo 1826 m.– teatro dailininkas Varšuvoje.
 
59. EVANGELISTAS MORKUS
Drb., al.; 315X137
Sign. apat. kair. kampe: ložei Glowacki 1815.
T–2690
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
GORECKIS TADAS

Gimė 1825 m. Dusenėtuose, netoli Vilniaus, mirė 1868 m. Paryžiuje. Dailės pradmenis gavo pas V. Vankovičių. 1841–1849 m. studijavo Peterburgo Dailės akademijoje, vadovaujamas K. Briulovo. 1850 m., kaip akademijos stipendininkas, lankėsi Olandijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje (Madride), kur kopijavo daug klasikų paveikslų. 1854 m. Peterburgo Dailės akademija suteikė jam akademiko var­dą. Nuo 1856 m. gyveno Paryžiuje, protarpiais apsilankydamas Lietuvoje. Tapė buitines ir religines kompozicijas, labiausiai pasižymėjo portretais.

60. ADVOKATO PAULAUSKO PORT­RETAS.
Drb., al.; 43,5X34
T–2052
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
61. AKLAS ELGETA SU BERNIUKU.
Drb., al.; 115X94
Sign. apat. dešin. kampe: T. Gorecki/1843
T–850
Muziejaus rinkiniuose nuo 1848 m.
 
62. LIUDVIKO GORECKIO PORTRETAS. 1843.
Drb., al.; 15,4X15,8
T–1910
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
Gimė 1869 m. Kazimierave, netoli Kauno, mirė 1934 m. Varšuvoje. Mokėsi Vilniaus Trutnevo piešimo mokykloje, vėiau – Peterburgo Dailės akademijoje, vadovaujamas prof. G. Villevaldės. Studijas gilino Miunchene, Paryžiuje ir Italijoje. Nuo 1894 m. gyveno Varšuvoje. Tapė daugiausia portretus, buitines ir istorines kompozicijas. Iliustravo A. Mickevičiaus, J. Slovackio, H. Sienkevičiaus, M. Rodzevičiūtės ir kt. literatūros kūrinius.
 
63. GENEROLO PORTRETAS
Drb., al.; 80X71
Sign. dešin. viršut. kampe: K. Gorski.
T–2074
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

64. J. SLOVACKIO „BENIOVSKIUI“ ILIUSTRACIJA – JIS IR KAREIVIAI.
Kart., Drb., al.; 25,5X17
Sign. dešin. apat. kampe: K. Goiski.
T–2358
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
65. J. SLOVACKIO „BENIOVSKIUI“ ILIUSTRACIJA – SIBIRO PIRKIOJE
Kart, Drb., al.; 25X17
Sign. kair. apat. kampe: K. Gorski.
T–2357
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
66. J. SLOVACKIO „BENIOVSKIUI“ ILIUSTRACIJA – DVIKOVA MIŠKE
Kart., Drb., al.; 25X17
Sign. dešin. apat. kampe: K. Gorski.
T–2356
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

67. J. SLOVACKIO „BENIOVSKIUI“ ILIUSTRACIJA – LENKAI MADA­GASKARE
Kart, Drb., al.; 25X17
Sign. kair. apat. kampe: K. Gorski.
T–2355
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

68. J. SLOVACKIO „BENIOVSKIUI“ ILIUSTRACIJA – MADAGASKARO NEGRAI
Kart., Drb., al.; 25X17
Sign. dešin. apat. kampe: K. Gorski.
T–2354
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

69. J. SLOVACKIO „BENIOVSKIUI“ ILIUSTRACIJA – HERIJAUS MIRTIS
Kart, Drb., al.; 25X17
Sign. kair. apat. kampe: K. Gorski.
T–2353
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

H

XIX amžiaus I pusės dailininkas. Mokėsi Vilniaus universiteto Meno mokykloje, vadovaujamas J. Rustemo ir J. Damelio. Vėliau buvo piešimo mokytoju Slucke. Tapė daugiausia portretus.
 
70. DAKTARO BŽEZINSKIO PORTRETAS
Pop., past; 52,5X42,5
Sign. apat. kair. kampe: T. Hess... / Wilno.
T–1339
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
Y

YLAKAVIČIUS NAPOLEONAS

Gimė 1811 m. Anglininkų vienk., prie Upytės, mirė 1861 m. Vilniuje. Dailės pradmenis gavo Vilniaus gimnazijoje pas M. Pšibilskį. Vėliau mokėsi tapybos Vilniaus universiteto Meno mokykloje, vadovaujamas J. Rustemo. Po 1831 m. sukilimo emigravo j Vakarų Europą. Tęsė studijas Menu–Plaisir Dailės dirbtuvėje Pary­žiuje. 1836 m. nuvyko į Ispaniją senųjų ispanų tapybos meistrų studijuoti. Sugrįžęs j Paryžių, vėl dirbo Menu–Plaisir dirbtuvėje, jos siunčiamas dekoravo šv. Dominiko bažnyčią Bordo mieste ir kelias kitas bažnyčias Pietų Prancūzijoje. Vėliau studijavo istorinę ir buitinę tapybą dail. Drolingo dirbtuvėje Paryžiuje. Kurį laiką studijų tikslu keliavo po Šveicariją ir Italiją. 1848 m. sugrįžo į Paryžių, iš kur, revoliucijos nuotaikos pagautas, per Vokietiją nuvyksta į Krokuvą ir Lvovą, ir čia sukuria eilę paveikslų Lietuvos, Lenkijos istorijos temomis. Vėliau lankėsi Klaipėdoje, iš čia nuvyko į Šveicariją, paskui į Prancūziją, pagaliau ilgesniam laikui įsikūrė Londone, kur atliko karalienės Viktorijos užsakymus privačiai jos galerijai. 1857 m. sugrįžęs į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje, tačiau dėl netinkamos aplinkos ir sunkių materialinių sąlygų mažai tedirbo.
 
71. AUTOPORTRETAS
Drb., al.; 91,5X72,5
Sign. apat. kair. kampe: Napolion Illakowicz / 1852.
T–1300
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
J
XIX a. I pusės dailininkas – raižytojas ir tapytojas, J. Saunderso mokinys Vilniaus universiteto Meno mokykloje.
 
72. KSAVERO HORNOVSKIO PORTRE­TAS. 1840.
Dramblio kaulas, akv., tempera; 6,3X5 (ovalas).
T–29
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

JOTEIKA POLIKARPAS

XIX a. I pusės dailininkas – portretistas. Mokėsi tapybos Vilniaus universiteto Meno mokykloje, vadovaujamas J. Rustemo. Dalyvavo 1820 m. tapybos katedros mokinių darbų parodoje Vilniuje.
 
73. JONO GVALBERTO RUDAMINOS (1783–1849) PORTRETAS
Dr., al.; 37X30,5
T–846
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
74. VINCENTO GIECOLDO, VILNIAUS UNIVERSITETO ADMINISTRACIJOS SEKRETORIAUS PORTRETAS. 1827.
Drb., al.; 30,5X25
T–2054
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

75. VILNIAUS MEDICINOS – CHIRURGIJOS AKADEMIJOS PROFESORIAUS JUOZAPO KOŽENIEVSKIO (1806–1870) PORTRETAS
Drb., al.; 60,2X49
T–2061
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

76. VILNIAUS UNIVERSITETO MATE­MATIKOS PROFESORIAUS TOMO ŽICKIO (1782–1839) PORTRETAS (P. VALINAVIČIAUS KOPIJA).
Drb., al.; 91X74
T–528
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.

77. KUNIGAS V. STACEIKA
Drb., al.; 41X29
T–1969
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
Gimė 1849 m. Pskove, mirė 1919 m. Vilniuje. 1875–1876 m. studijavo tapybą Paryžiuje pas E. Dardoize. Paskui įsikūrė Vilniuje. Siųsdavo savo darbus į parodas Varšuvoje, Krokuvoje ir Lvove. Tapė Lietuvos peizažus ir Vilniaus miesto vaizdus.
 
78. MALDININKAI VILNIAUS KALVARIJOJE
Drb., al.; 85,5X120
Sign. apat. dešin. kampe: F. Jurjewicz
Wilno 1894.
T–1330
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.

79. RUDENS PEIZAŽAS
Drb., al.; 34,5X27
Sign. apat. dešin. kampe: F. J. 1895.
T–962
Muziejaus rinkiniuose nuo 1951 m.
 
80. VILNIUS. DAUKŠOS GATVĖ.
Drb., al.; 88X60
Sign. apat. dešin. kampe: Franciszek Jurjewicz / Wilno 1896.
T–2101
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
81. ŽEMAIČIŲ KLĖTIS
Drb., al.; 64X48
T–861
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
82. LAIVELIU PER NERĮ
Drb., al.; 40X60
Sign. apat. dešin. kampe: F. Jurjewicz.
T–862
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.

 
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.04.26