Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

„Lietuvos dailė XVI–XIX a.“

(Vilniuje 1969 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

A  B  H  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  V  Z  Ž nežinomų tapytojų kūriniai

C  Č  D

C

 
Gimė 1810 m. Ūlos mieste, Lepelio apskr., Vitebsko gub., mirė 1885 m. Zacharovičiuose, netoli Polocko. Nuo 1827 m. studijavo tapybą Peterburge Dailės akademijoje, vadovaujamas, be kitų, A. Varneko; be to, iki 1829 m. mokėsi privačiai pas dailininką–portretistą G. Davę. 1839 m. jam buvo suteiktas akademiko vardas. Apie 184–1850 m. gyveno Vilniuje. Vėliau persikėlė į savo anksčiau įsigytą Zacharovičių dvarą, kur praleido likusią gyvenimo dalį. Kūrė natiurmortus, portretus, scenas interjere, peizažus. J.K. Vilčinskio „Vilniaus albumui“ nutapė kelis Vilniaus vaizdus („Šnipiškės“, „Kalvarija“ ir kt).
 
22. PETERBURGO ELAGINO PARKAS
Drb., al., 49X66,5
Sign. paveikslo apatinėje kairėje dalyje: H. Xруцкий 1839.
T–854
Muziejaus rinkiniuose nuo 1947 m.
 
Č 
 
 
Gimė 1762 m., mirė 1835 m. P. Smuglevičiaus mokinys Vilniaus Meno mokykloje. Peizažistas.
 
23. VILNIAUS BOTANIKOS SODAS
Kart., al.; 24,7X37,3
T–2146
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1689 m. Krokuvoje, mirė 1775 m. Varšuvoje. Dailės mokslo pradmenis gavo M. Osolinskio dvare. Apie 1711 m. šio didiko išsiųstas į Romą, mokėsi šv. Luko akademijoje, vėliau tapė paveikslus Italijos bažnyčioms. Nuo 1731 m. gyveno Lenkijoje, kelerius metus dirbo Lietuvoje. Nutapė daug paveikslų Vilniaus bažnyčioms (šv. Kotrynos, Vizitečių, Katedrai ir kt.), taip pat Lietuvos didikų portretų.
 
24. DLK DIDŽIOJO ETMONO MYKOLO JUOZAPO MASALSKIO PORTRETAS.
Apie 1765.
Drb., al.; 84X66
T–721
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
25. SENIO GALVA
Drb., al.; 26X19
T–2085
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
26. MOTERS BIUSTAS PROFILIU
Drb., al.; 48,5X35
T–1994
Muziejaus rinkiniuose nuo 1954 m.
 
27. ŠV. JONAS EVANGELISTAS. 1754.
Drb., al.; 290X133
T–2088
Muziejaus rinkiniuose nuo 1949 m.
 
28. ŠV. JUOZAPAS SU KŪDIKIU. Apie 1754.
Drb., al.; 272X133,5
T–2090
Muziejaus rinkiniuose nuo 1949 m.
 
29. ŠV. ELŽBIETA LANKO MARIJĄ. Apie 1754.
Drb., al.; 357X185
T–2682
Muziejaus rinkiniuose nuo 1949 m.
 
30. ŠV. KOTRYNA
Drb., al.; 135X113,5
T–891
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
31. ŠVENTASIS
Drb., al.; 135X113
T–894
Muziejaus rinkiniuose nuo 1948 m.
 
32. ŠV. ANTANAS PADOVIETIS
Drb., al.; 76X56
T–2640
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
33. ANGELAS SARGAS SU VAIKU
Drb., al.; 157X93
T–2665
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.
 
34. ŠV. PRANCIŠKUS SALAZIETIS
Drb., al.; 290X133
T–2680
Muziejaus rinkiniuose nuo 1949 m.
 
35. ŠV. KLARA
Drb., al.; 290X133
T–2681
Muziejaus rinkiniuose nuo 1949 m.
 
36. KRISTUS NUKRYŽIUOTAS
Drb., al.; 423X230
T–2683
Muziejaus rinkiniuose nuo 1953 m.

D
 
 
Gimė 1780 m. Mintaujoje, mirė 1840 m. Peterburge. Tapybos mokėsi Vilniaus universiteto Meno mokykloje, vadovaujamas P. Smuglevičiaus ir J. Rustemo. 1809–1820 m. šio universiteto piešimo ir tapybos katedros adjunktas. Įpainiotas į kriminalinę bylą, 1820 m. buvo ištremtas į Tobolską; keliavo po Sibiro miestus (aplankė Irkutską, Omską, Krasnojarską). 1822 m. amnestuotas sugrįžo į Vilnių, 1824 m. persikėlė į Minską, 1836 m.– į Peterburgą. Tapė portretus, peizažus, biblijines ir istorines kompozicijas, ypač daug dėmesio skirdamas Napoleono karų temai.
 
37. MYKOLO LICHOVO IR JULIAUS MONTEGRANDŽIO PORTRETAS
Drb., al.; 73X92
T–2154
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
38. VYSK. POVILO RAVOS PORTRETAS
Drb., al.; 82X65
Sign. apat. kair. kampe: J. D. 1827 Minsk.
T–2132
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
39. VYSK. JONO BOGUŠO–SIESTŠENCEVIČIAUS PORTRETAS
Drb., al.; 86X69
Sign. kair. apat. kampe: J. Damel pt:/1820 Minsk
T–2133
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
40. JAUNO VYRO GALVOS STUDIJA
Drb., al.; 57X42
T–2084
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
  
41. BARZDOTO VYRO PORTRETAS
Drb., al.; 48X430,5
T–1986
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
42. ŠV. PETRAS
Dramblio kaulas, akv., 5,4X4,2
T–32
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
43. TOMAS VAVŽECKIS (mirė 1816)
Drb., al.; 83X61
T–505
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
44. ŠV. JERONIMAS
Drb., al.; 102X80
T–2131
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1583 m. Amsterdame, mirė 1661 m. Rūdninkuose. Buvo Žygimanto III, Vladislovo IV ir Jono Kazimiero rūmų tapytoju–portretistu. Tradicija jam priskiria taip pat kai kuriuos monumentaliosios tapybos ir architektūros darbus Vilniuje (freskas šv. Ignoto ir šv. Mykolo bažnyčiose, Valavičių koplyčios perstatymą Katedroje ir kt.).
 
45. ŠVEDŲ KARALIAUS JONO III PORTRETAS
Vario skarda, al.; 63X53
T–2698
Muziejaus rinkiniuose nuo 1947 m.
 
 
Gimė 1852 m. Torbine, Novgorodo gub., mirė 1919 m. Kaune. Lankė Peterburgo ir Miuncheno Dailės akademijas. Apie 1880 m. susidomėjo archeologija ir atliko nemaža kasinėjimų įvairiose Lietuvos vietose. Daug keliavo, lankė istorines vietas, registravo senovės kultūros paminklus. 1882 m. išrenkamas Kuršo Literatūros ir meno draugijos nariu, 1885 m.– Krokuvos Mokslų akademijos nariu–korespondentu. Talkininkavo, rengiant Lietuvių Dailės draugijos parodas ir jose dalyvavo (1910 m. ir 1914 m.). Nuo 1907 m. Kau­no miesto muziejaus prižiūrėtojas–konservatorius. 1919 m. paskiriamas Valst. archeologijos komisijos pirmininku. Kaip tapytojas, daugiausia dėmesio skyrė peizažui.
 
46. KIEMAS (SODYBA NAKTĮ). 1875.
Drb., al.; 33X29
T–2032
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
47. NATIURMORTAS
Drb., al.; 36X29
T–2104
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
48. KIEMAS SU TVARTU
Drb., al.; 29X36 –2105
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
49. DUBYSA (VASARA).
Drb., al.; 33,5X45,5
Sign. dešin. apat. kampe: T. Daugirdas / 18 VII/6 85
T–2033
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962 m.
 
50. PRIE DUBYSOS
Drb., al.; 48X68
Sign. dešin. apat. kampe: T. Dowgird/1889
T–2027
Muziejaus rinkiniuose nuo 1960 m.
 
51. ETIUDAS
Kart., al.; 18,5X14
Sign. kair. apat. kampe: T. Dovigird/1889.
T–1917
Muziejaus rinkiniuose nuo 1962m.
 
 
Gimė 1805 m. Nagorodoviciuose, Ašmenos apskr., mirė 1862 m. Vilniuje. 1826–1829 m. mokėsi Vilniaus universiteto Meno mokykloje, vadovaujamas J. Rustemo. Dalyvavo 1831 m. sukilime ir, jį nuslopinus, pasitraukė į Prūsiją. Paskelbus amnestija, 1837 m. sugrįžo į Vilnių, kur vertėsi piešimo pamokomis ir dailininko darbu. 1854 m. kurį laiką gyveno Stakliškėse, nuo 1855 m.– trejus metus Briciankoje, netoli Naugarduko. Tapė peizažus, daugiausia Vilniaus krašto. Kūrė dekoracijas Vilniaus miesto teatrui.
 
52. KRYŽIUOČIAI PUOLA PUNIOS PILĮ. 1837.
Drb., al.; 51,5X76,5
T–13
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
53. NERIS TIES VERKIAIS.
Drb., al.; 109X152
Sign. apačioje kair. pusėje: W. Dmochowski R. 1840.
T–906
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
54. DAILININKO TĖVIŠKĖ (NAGORODO–VICIŲ DVARELIS). 1843.
Drb., ai., 34X46
Sign. apačioje kair. pusėje: W. Dmochowski
T–2172
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
55. NAKTIGONIAI PAMIŠKĖJE. 1854.
Drb., al.; 61X86
T–2036
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
56. ŽYDŲ VESTUVĖS.
Medis, al.; 18,5X29,5
T–1940
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
57. MIŠKO GAISRAS. 1850.
Drb., al.; 86X135
T–2137
Muziejaus rinkiniuose nuo 1955 m.
 
58. KALNŲ PEIZAŽAS SU KRYŽIUMI
Drb., al.; 20X31,5
T–1943
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.04.26