Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

„Lietuvos dailė XVI–XIX a.“

(Vilniuje 1969 m. išleisto katalogo elektroninė versija)

B  C  Č  D  H  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  V  Z  Ž nežinomų tapytojų kūriniai

A

 
Gimė 1840 m. Dzembrove, netoli Lydos, mirė 1917 m. Varšuvoje. Kaip 1863 m. sukilimo dalyvis, buvo nuteistas sunkiesiems darbams ir išsiųstas į Sibirą. 1869 m. amnestuotas, apsigyveno Varšuvoje, mokėsi Piešimo mokykloje (Klasa Rysunkowa) ir privatinėje V. Gersono studijoje. 1873–1875 m. studijavo Miuncheno Dailes akademijoje, vėliau, iki 1879 m., tęsė studijas Paryžiuje. Nuo 1880 m. gyveno Varšuvoje. Tapė istorines kompozicijas Lietuvos senovės motyvais, buitines scenas ir peizažus.
 
1. SENAS MALŪNAS
Drb., al.; 37X60
Sign. kair. apat. kampe: K. Alchimowicz 1901.
T–2064
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
2. BAJORAS IR VALSTIETIS
Kart., al.; 60X37
Sign. dešin. apat. kampe: 1908 K. Alchimow.
T–2063
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Gimė 1845 m. Radų dvare, netoli Kauno, mirė 1915 m. ten pat. Nuo 1863 m. mokėsi bajorų institute, anksčiau dailės pradmenis gavęs pas K. Rusecką. Dalyvavo 1863 m. Sukilime, buvo ištremtas į Kazanės gub. 1869 m. amnestuotas, apsigyveno Varšuvoje; mokėsi Piešimo mokykloje (Klasa Rysunkowa) ir privačioje Gersono studijoje. 1873–1875 m. stu­dijavo Miuncheno Dailės akademijoje. Nuo 1876 m. gyveno Varšuvoje. Tapė dau­giausia istorines–buitines kompozicijas iš Lietuvos bajorų gyvenimo.
 
3. SUKILĖLIŲ PATRULIS PAMIŠKĖJE
Drb., al.; 36,3X72,8
T–1331
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
4. ONUTĖ BALČIŪNAITĖ
Pop., akv.; 28,6X16,9
Sign. kair. apat. kampe: R. Szwoynicki;
įrašas viršut. dešin. kampe: Anutia Balczunas / gub. Kovsienskiej.
T–2125
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
Kaip dailininkas pasireiškė XVIII a. IV ketvirtyje. Tapybos mokėsi pas Lukošių Smuglevičių Varšuvoje. Apie 1777 m. dir­bo Lietuvoje, Radvilų ir Tiškevičių dva­ruose. Nuo 1782 m. gyveno Varšuvoje (paskutinieji veiklos pėdsakai 1790 m.). Tapė portretus, kopijavo kitų dailininkų paveikslus.
 
5. KAZIMIERO KRASINSKIO PORTRETAS
Drb., al.; 59X47
Kitoje drobės pusėje: Alexandrowicz pinxit Roku 1786.
T–1296
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
6. JONO KANTO MOŠINSKIO PORTRETAS
Drb., al.; 51,5X42,5
Kitoje drobės pusėje: Alexandrowicz pinxit.
T–1295
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
7. CARIENĖ KOTRYNA II
Drb., al.; 60X50
Kitoje drobės pusėje: Alexandrowicz Fecit 1777 a.
T–2345
Muziejaus rinkiniuose nuo 1940 m.
 
8. RAPOLO GRANOVSKIO (gyv. 1378 m.) PORTRETAS
Drb., al.; 67X52,5
Kitoje drobės pusėje: Alexandrowicz Fecit 1793 r.
T–1297
Muziejaus rinkiniuose nuo 1959 m.
 
 
Gimė 1836 m. Vilniuje, mirė 1895 m. Nalenčove, prie Varšuvos. 1857 m. baigė Maskvoje tapybos mokyklą, tais pačiais metais Peterburgo Dailės akademija pri­pažino jam laisvo menininko vardą. 1860–1861 m. studijas gilino Romoje ir Paryžiuje. Dalyvavo 1863 m. sukilime, ku­rį nuslopinus, slapstėsi Maskvoje ir Peter­burge. Buvo suimtas, bet iš Kauno kalėjimo pabėgo į užsienį. 1866 m. bandė per Austriją nelegaliai sugrįžti į Lietuvą po­grindinės veiklos tęsti. Pereinant sieną, buvo suimtas ir ištremtas į Viatką. 1871 m. amnestuotas, apsigyveno Varšuvoje ir įsi­jungė į kūrybinį iliustratoriaus darbą. 1883 m. buvo pakviestas vyriausiuoju Firmen–Didot leidyklos Paryžiuje iliustratorium mirusio G. Dorė vieton. 1890 m. sugrįžo į Varšuvą. 1890–1891 m. lankėsi Lietuvoj. Vilniuje ir Kaune paliko ei­lę savo darbų (Kauno katedrai nutapė re­liginių paveikslų).
 
9. ITALIJOS PEIZAŽAS
Drb., al.; 55,5X43
T–2065
Muziejaus rinkiniuose nuo 1941 m.
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.04.26