Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių katalogai
„Lietuvos dailė XVI–XIX a.“

(1969 m. Vilniuje išleisto katalogo elektroninė versija)

 

Katalogas. Vilnius, 1969. Katalogą sudarė P. Juodelis. Atsakingas redaktorius P. Gudynas. Redaktorius: R. Mackonis.


Įžanginis žodis (lietuvių kalba)

Įžanginis žodis (rusų ir anglų kalbomis)

Pavardžių rodyklė leidinyje

Sutrumpinimai

Tapyba
A  B  C  Č  D  H  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  V  Z  Ž
nežinomi tapytojai

Skulptūra
D  J  S  V nežinomi skulptoriai

Įžanginis žodis (lietuvių kalba)
 

P. Juodelis

Šis katalogas yra pirmas Lietuvos TSR Dailės muziejuje saugomų XVI–XIX amžių Lietuvos dailės kūrinių (tapybos ir skulptūros) tos rū­šies apžvalgos bandymas. Nors jis neapima visų muziejaus fondų, tačiau kelis kartus prašoka Vilniaus Paveikslų galerijoje eksponuojamų to lai­kotarpio kūrinių kiekį. Sudarant katalogą, atrankos kriterijumi buvo eks­ponato meninė vertė ir jo atribucijos tikslesnis išaiškėjimas. Ne visa, kas šio laikotarpio dailės paminklų saugoma muziejaus fonduose, minėtus reikalavimus vienodu laipsniu atitinka. Taip pat ne visa, dėl ekspozicinio ploto ribotumo, vienu metu gali būti rodoma lankytojui.

Nepaisant to, kad per įvairias istorijos maišatis Lietuvos dailės palikimas yra pasklidęs po daugelį kitų muziejų (tiek TSRS, tiek užsienio), šiuo metu Lietuvos TSR Dailės muziejuje yra sukauptas didžiausias ir ver­tingiausias senosios mūsų dailės kūrinių lobynas.
Daugumas katalogo apimtų autorių – tai Vilniaus Meno mokyklos arba su ja susiję dailininkai. Jų kūrybos rinkiniai muziejuje sudaro Lietuvos senosios dailės kolekcijos pagrindą. Tai, visų pirma, P. Smuglevičiaus – Vilniaus Universiteto pirmojo Tapybos katedros (1798–1832) vedėjo darbai, atstovaujantys įvairius šio dailininko kūrybos laikotarpius ir žanrus. Didokas yra jo bendradarbio ir įpėdinio katedroje – J. Rustemo kūrinių rinkinys. Toliau seka Vilniaus Meno mokyklos auklėtiniai: J. Damelis, I. Vankovičius, V. Smakauskas, M. Kulieša, P. Joteika, V. Dmochovskis, A. Šemešys ir kt. Laimingą atvejį jų tarpe sudaro K. Ruseckas, kurio didžiausia kūrybinio palikimo dalis susitelkė Vilniuje ir kaip Lietuvos nuosavybė saugoma Lietuvos TSR Dailės muziejuje.

Katalogan, suprantama, įtraukti darbai ir ne vietinės kilmės dailininkų, jei jie yra kurį nors laiką dirbę Lietuvoje ir tenkinę jos visuomenės meninę paklausą. Visų pirma minėtinas XVI a. antrajame ketvirtyje Vilniuje dirbusio italų tapytojo G. dal Monte puikus vysk. Povilo Alšėniškio portretas. XVII–XVIII amžiais atsikviestinių dailininkų, atstovaujamų jų darbais muziejaus rinkiniuose eilę pratęsia Dankersas de Ry, M. Palloni, S. de Mirys, J. Prechtelis ir kt. XIX amžiuje savo gyvenimą su Lietuva surišo ilgametis Vilniaus Piešimo mokyklos (1866–1915) vadovas – rusų dailininkas I. Trutnevas. Įvairiu metu yra dirbę Lietuvoje kai kurielenkų dailininkai (S. Cechovičius, J. Peška, Ch. Breslaueris, M. Zaleskis ir kt.). Jų darbai, saugomi Lietuvos TSR Dailės muziejuje, taip pat įtraukti į ši katalogą.

Be to, kataloge rado sau vietos ir tie dailininkai,– jų buvo ne vienas,– kurie, gimę Lietuvoje ir čia gavę dailės mokslo pradmenis, didesnę savo darbingo gyvenimo dalį praleido svetur, įsiliedami į kitų kraštų kultūrą. Tokio „savinimosi“ dailės istorijoje nevengia ir kitos tautos. Juo labiau jis yra suprantamas Lietuvos dailės istorijoje, kuri – kaip ir mūsų krašto praeities keliai apskritai – klostėsi labai sudėtingomis sąlygomis.

Suintensyvinti mūsų dailės palikimo tyrinėjimai, be abejo, bent hipotetiškai nustatys daugelio anoniminių darbų autorystę, ir pakeis arba patikslins šiuo metu galiojančią kai kurių kūrinių atribuciją. Tuo pačiu bus taisomi ir šio katalogo eventualūs trūkumai.

Pateikdami visuomenei šį Lietuvos XVI–XIX a. dailės katalogą, tikimės, kad jis pravers ne tik dailės istorikams ir mūsų kultūros istorijos tyrinėtojams, bet ir Lietuvos kultūriniams ryšiams su kitomis šalimis palaikyti.

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Kalendorius] [Edukacija] [Dailininkai]
[Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2006.04.26