Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 
Gimė 1908 06 18 Palangoje. Mirė 1997 11 15 Vilniuje.
1935 baigė Kauno meno mokyklą, grafiką ir dekoratyvinę tapybą. 1939 tobulinosi Paryžiuje, Valstybinėje aukštojoje dekoratyvinės dailės mokykloje (Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs). Parodose dalyvavo nuo 1935. LTSR tarybinių dailininkų sąjungos narė nuo 1946. Kūrė portretus, reljefus, papuošalus, grafikos estampus, tapė. Gyveno Vilniuje.
 
1285. TAIKA. 1959
Marmuras, reljefas, 16,5 x 15
LDM nuo 1962, S 590
 
 
Gimė 1907 12 28 Peterburge (Rusija).
Mirė 1989 08 11 Vilniuje.
1935 baigė Kauno meno mokyklą, skulptūrą. Parodose dalyvavo nuo 1942. Kūrė portretus, liejo akvareles. Gyveno Vilniuje.
 
1286. JUOZO BALTUŠIO PORTRETAS. 1948
Tonuotas gipsas, 45,5 x 23 x 30
Sign. apačioje deš. šone: S / V
LDM nuo 1982, S 1522
 
 
Gimė 1906 06 26 Tauragėje.
Mirė 1989 03 03 Vilniuje.
1932 baigė Kauno meno mokyklą, skulptūrą. Parodose dalyvavo nuo 1944. LTSR tarybinių dailininkų sąjungos narys nuo 1946. Kūrė portretus, figūrines kompozicijas, reljefus, paminklus. Gyveno Vilniuje. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1954), LTSR liaudies dailininkas (1956).
 
1287. TAPYTOJO LEVO MERGAŠILSKIO PORTRETAS. 1944
Gipsas, 42,5 x 26,5 X 33,5
LDM nuo 1958, S 631
 
1288. DUKTERS PORTRETAS (JŪRATĖ). 1945
Tonuotas gipsas, 37 x 17 x 21
LDM nuo 1945, S 11
 
1289. JOSIFAS VISARIONOVIČIUS STALINAS. Eskizas. 1945
Gipsas, 47 x 17 x 13,5
LDM nuo 1948, S 97
 
1290. JUSTO PALECKIO PORTRETAS. 1947
Tonuotas gipsas, 56 x 34 x 70
LDM nuo 1947, S 604
 
1291. PARTIZANĖ. 1948
Gipsas, 168 x 63 x 69
LDM nuo 1949, S 29
 
1292. TEOFILIO TILVYČIO PORTRETAS. 1948
Gipsas, 64 x 24 x 32
LDM nuo 1949, S 456
 
1293. KOMPOZITORIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS PORTRETAS. 1949
Gipsas, 70 x 64 x 40
LDM nuo 1949, S 21
 
1294. MEDICINOS SESUO PRIE SUŽEISTO KARIO. 1949
Tonuotas gipsas, 53,5 x 40 x 56
LDM nuo 1969, S 632
 
1295. LENINO PORTRETAS. 1950
Bronza, 112 x 68 x 50
Sign. ir įrašas nugarinėje dalyje: МОНУМЕНТСКУЛЬПТУРА / ЛЕННГРАД 1950 / ТУРК 27 / СКУЛПТОР ВАЙВАДА
LDM nuo 1952, S 376
 
1296. STALINO PORTRETAS. 1950
Bronza, 115
x 61 x 45
Sign. ir įrašas nugarinėje dalyje: МОНУМЕНТСКУЛЬПТУРА / ЛЕННГРАД 1950 / ТУРК 27 / СКУЛПТОР ВАЙВАДА
LDM nuo 1952, S 938
 
1297. MOKYTOJO VЮ BUDREVIČIAUS PORTRETAS. 1952-1958
Bronza, 55 x 40 x 26
Sign. ir įrašas nugarinėje dalyje: З-Д МОНУМЕНТСКУЛЬПТУРА / 1958 СК. ВАЙВАДА Л-ГРАД
LDM nuo 1958, S 376
 
1298. LENINAS IR STALINAS. 1954
(Kartu su Broniumi Pundziumi)
Bronza, 90 x 68 x 46
LDM nuo 1954, S 952
 
1299. TEOFILIO TILVYČIO PORTRETAS. 1954
Vario galvanoplastika, 59 x 50 x 32
LDM nuo 1954, S 374
 
1300. REVOLIUCIONIERIUS JUOZAS BARKAUSKAS. 1957
Bronza, reljefas, 27,5 x 19; medžio lenta, 36 x 27,2
LDM nuo 1959, S 642
 
1301. CHIRURGO PRANO MORKŪNO PORTRETAS. 1964
Gipsas, 48 x 22 x 19
LDM nuo 1964, S 438
 
1302. „VILUOS“ FABRIKO DIREKTORĖS J. BORISAITĖS PORTRETAS. 1965
Tonuotas gipsas, 46 x 45 x 24
LDM nuo 1965, S 449
 
1303. VINCO MICKEVIČIAUS-KAPSUKO PORTRETAS. 1969
Gipsas, 82 x 55 x 55
LDM nuo 1969, S 536
 
1304. POETO JONO ŠIMKAUS PORTRETAS. 1982
Tonuotas gipsas, 65 x 26,5 x 46
LDM nuo 1982, S 1513
 
1305. DAILININKĖ IRENA TREČIOKAITĖ-ŽEBENKIENĖ. 1987
Bronza, reljefas, 37 x 29
LDM nuo 1988, S 1916
 
 
Gimė 1933 11 13 Tyrvoje, Valgos r. (Estija).
1956 baigė Estijos TSR valstybinį dailės institutą, meninį metalo apdirbimą. Parodose dalyvauja nuo 1954. Kuria metalo plastiką, papuošalus, skulptūrinius reljefus. Gyvena Kaune.
 
1306. SENASIS KAUNAS. 1968
Kalinėtas varis, reljefas, 85,5 x 80
LDM nuo 1978, S 1247
 
 
Gimė 1934 08 04 Kaune.
Mirė 1974 09 21 Klaipėdoje.
1959 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvavo nuo 1960. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1964. Kūrė dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, reljefus, tapė, yra padaręs medalių. Gyveno Vilniuje.
 
1307. LOPŠINĖ. 1960
Bronza, reljefas, 32 x 34
LDM nuo 1962, S 645
 
1308. ONUTĖ
Šamotas, betonas, horeljefas, 60 x 30 x 20
LDM nuo 1971, S 441
 
1309. RINGE. 1962
Gipsas, reljefas, 74 x 94
LDM nuo 1964, S 675
 
1310. PEGASAS. 1973
Bronza, vienpusis medalis, Ø 25,5
Viršuje įr.: Pegasas
LDM nuo 1979, S 1355
 
 
Gimė 1950 01 01 Žardelių k., Akmenės r.
1978 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, monumentaliąją tapybą. Parodose dalyvauja nuo 1981. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1983. Kuria reljefus, freskas, mozaikas. Gyvena Vilniuje.
 
1311. FORMA. 1989
Dažytas medis, metalas, horeljefas, 171,4 x 92,6 x 7,7
LDM nuo 1989, S 2200
 
1312. ŽARDELIAI. I. Iš ciklo „TĖVIŠKĖS PRISIMINIMAI“. 1989
Dažytas medis, horeljefas, 49,7 x 149,8 x 4,7
LDM nuo 1989, S 2201
 
 
Gimė 1924 05 19 Žitomire (Ukrainos TSR).
Mirė 1991 11 12 Vilniuje.
1954 baigė Kauno valsybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, monumentaliąją tapybą. Parodose dalyvavo nuo 1954. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1964. Kūrė medalius, reljefus, yra padaręs portretų. Gyveno Vilniuje. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1954).
 
1313. POETO NAZIMO HIKMETO PORTRETAS. 1957
Bronza, medis, 51 x 32 x 37
LDM nuo 1960, S 677
 
1314. VINCAS MICKEVIČIUS-KAPSUKAS. 1963
Bronza, vienpusis medalis, Ø 9,5; medžio atrama, 14,5 x 14,5 x 4,8
Įr. apačioje: v. kapsukas
LDM nuo 1963, S 239
 
1315. VINCAS MICKEVIČIUS-KAPSUKAS. 1963
Bronza, vienpusis medalis, Ø 9; medžio atrama, 17,5 x 14,5 x 4,8
Įr. apačioje: v. kapsukas
LDM nuo 1965, S 585
 
1316. MAHATMA GANDIS. 1969-1971
Bronza, plaketė, 14,9 x 12,2
Įr. apačioje: 1869 M. K. gandi 1969
Sign. nugarinėje dalyje apačioje: ...arnas / ...nu / 1969-71
LDM nuo 1985, S 1658
 
1317. IX FORTAS. 1973
Bronza, vienpusis medalis, Ø 19,5
LDM nuo 1984. S 1595
 
1318. PROFESORIAUS JONO KUZMINSKIO PORTRETAS. 1973
Aliuminis, vienpusis medalis, Ø 21
Įr. centre kair.: prof. jonas, deš.: kuzminskis
Sign. apačioje kair.: E. VARNAS
LDM nuo 1974, S 971
 
1319. PROFESORIAUS JONO KUZMINSKIO PORTRETAS. 1973
Bronza, vienpusis medalis, Ø 18,5
Įr. centre kair.: prof. jonas, deš.: kuzminskis
Sign. apačioje kai.: E. VARNAS
LDM nuo 1979, S 1356
 
1320. ZIGMAS ŽEMAITIS. 1973
Aliuminis, plaketė, 16 x 16
Įr apačioje: ZIGMAS žemaitis / 1884-1969
LDM nuo 1974, S 972
 
1321. EZOPAS. 1974
Bronza, vienpusis medalis, Ø 19
Įr. apačioje deš.: Ezopas
Sign. apačioje kair.: E V 74
LDM nuo 1984, S 1596
 
1322. DEARMATIO MUNDI. 1976
Bronza, vienpusis medalis, Ø 21,8
Įr. apačioje: dearmatio mundi
Sign. ir įr. apačioje kair.: cccP / E V 76
LDM nuo 1984, S 1593
 
1323. LENINAS VILNIUJE. 1976
Bronza, medalionas, Ø 60
Įr. viršuje: Vilnius 1895
Sign. kair. apačioje: E V 76
LDM nuo 1985, S 1599
 
1324. BIBLIOFILAS LEVAS VLADIMIROVAS. 1977
Bronza, medalis, aversas, reversas, Ø 15,5
Įr. averse kair. palei briauną: bibliofilas, deš. palei briauną: L. VLADIMIROVAS
Sign. apačioje: E Varnas 77
LDM nuo 1979, S 1368 (1, 2)
 
1325. ZODIAKO ŽENKLAI
(VISATA PAGAL KLAUDIJĄ PTOLOMĖJŲ).
1977 Bronza, vienpusis medalis, Ø 18,2
LDM nuo 1984, S 1594
 
1326. LENINAS IR VINCAS MICKEVIČIUS-KAPSUKAS PORONINE. 1978
Variuotas aliuminis, plaketė, 10,5 x 10,2
Įr. deš. palei briauną: poroninas, 1914
Sign. apačioje kair.: E V
LDM nuo 1985, S 1671
 
1327. VINCAS KAPSUKAS IR ZIGMAS ANGARIETIS. 1978
Bronza, vienpusis medalis, Ø 12,3
Įr. palei briauną: Vincas Kapsukas-Mikevičius, Zigmas Angarietis-Aleksa
LDM nuo 1978, S 1318
 
1328. VYTAUTAS KAZIMIERAS JONYNAS. 1979
Bronza, vienpusis medalis, Ø 22,5
Įr. apačioje - faksimilinis V. K. Jonyno parašas
LDM nuo 1985, S 1650
 
1329. MARTYNAS POČOBUTAS. 1979
Bronza, medalis, aversas, reversas, Ø 5,8
Įr. averse kair. palei briauną: martynas Počobutas, deš.: 1723-1978,apačioje sign.: E V
Įr. reverso viršuje kair.: 1723/1978, centre: Vilnius, deš.: molėtai / HINCITUR AD ASTRA
LDM nuo 1985, S 1679 (1,2)
 
1330. GENRIKAS ZIMANAS. 1980
Bronza, vienpusis medalis, Ø 18,5
Įr. kair. palei briaun: g. zimanas
Sign. apačioje deš.: E V 80
LDM nuo 1985, S 1669
 
1331. PAULIUS ŠIRVYS. 1982
Bronza, plaketė, 20,2 x 21,1
Įrašas ir faksimilinis Pauliaus Širvio parašas - apačioje: 1920 / 1978
Sign. kair. palei briauną: E V
LDM nuo 1985, S 1655
 
1332. ANTANAS BIMBA GIMTOJOJ ŽEMĖJ. 1983
Bronza, vienpusis medalis, Ø 7,2 x 6,7
Įr. kair. palei briauną: Amanas Bimba, deš.: Gimtojoj žemėj 1983
LDM nuo 1985, S 1663
 
1333. ANTANAS BIMBA. ~ 1983
Bronza, vienpusis medalis, Ø 9,3
Įr. deš. palei briauną: faksimilinis A. Bimbos parašas
Sign. apačioje kair.: E V
LDM nuo 1985, S 1672
 
1334. LENINAS VILNIUJE. 1986
Variuotas aliuminis, dvipusis medalis, Ø 81
Įr. averso viršuje: leninas Vilniuje / 1895-ix-7
Įr. reverso apačioje kair.: ИCKPA / 1900-1903
Sign. apačioje deš.: E V86
LDM nuo 1986, S 2064 (a, b)
 
 
Gimė 1913 08 23 Veršelių k., Anykščių r.
Mirė 1971 03 01 Anykščiuose.
1947 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvavo nuo 1947. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1960. Kūrė portretus, figūrines kompozicijas, reljefus. Gyveno Kaune.
 
1335. BRIGADININKAS GIRDO ARKLĮ. 1963
Gipsas, reljefas, 56 x 90,5
Sign. viršuje kair.: K / V
LDM nuo 1963, S 911
 
1336. TUTKAUS PORTRETAS. 1966
Gipsas, reljefas, 45 x 36,5
LDM nuo 1966, S 601
 
1337. BAUDŽIAVA. 1969
Gipsas, reljefas, 64 x 94
Sign. apačioje deš.: K. Varnas
LDM nuo 1969, S 920
 
 
Gimė 1920 07 01 Megučionių k., Pakruojo r.
1957 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1958. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1957. Kuria portretus, figūrines kompozicijas, paminklus. Gyvena Vilniuje.
 
1338. LENINO PORTRETAS. 1959
Granitas, 125 x 85 x 85
Sign. nugarinėje dalyje apačioje: J. VASILEVIČIUS /1959
LDM nuo 1962, S 1006
 
1339. DAILININKO STEPO ŽUKO PORTRETAS. 1960
Granitas, 73 x 51 x 41
LDM nuo 1962, S 940
 
1340. LENINO PORTRETAS. 1960
Tonuotas gipsas, 87 x 69 x 47
LDM nuo 1962, S 945
 
1341. EKSKAVATORININKO JONO DILDOS PORTRETAS. 1962
Tonuotas gipsas, 63 x 39 x 33
LDM nuo 1963, S 541
 
1342. ŽEMAITĖS PORTRETAS. 1983
Epoksidinė derva, reljefas, 77 x 50,5
Sign. apačioje kair.: J. Vasilevičius 11983.III.15
LDM nuo 1983, S 2311
 
 
Gimė 1951 06 28 Žagarėje, Joniškio r.
1979 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo nuo 1979. Yra sukūręs figūrinių kompozicijų. Gyvena Vilniuje.
 
1343. VAIKYSTĖ. 1985
Bronza, 56,5 x 16,3 x 20
LDM nuo 1985, Z 122
 
1344. SPORTINĖ ŠEIMA. 1987
Bronza, granitas, 69 x 84 x 25
LDM nuo 1987, S 1846
 
 
Gimė 1961 11 26 Mažučių k., Kretingos r.
1988 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1988. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1990. Kuria dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką. Gyvena Vilniuje.
 
1345. FRAGMENTAS. 1988
Bronza, 20 x 17,5 x 16,5
LDM nuo 1988, S 2026
 
 
Gimė 1937 02 12 Skirvainių k., Raseinių r.
1963 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1963. LTSR dailininkų sąjungos narė nuo 1969. Kuria figūrines kompozicijas, paminklus, gintaro papuošalus. Gyvena Palangoje.
 
1346. SAULUTĖJE. 1966
Terakota, 22 x 76 x 17
LDM nuo 1966, S 359
 
1347. MOTERS PORTRETAS (GABIJA). 1975
Granitas, 42 x 21 x 20
LDM nuo 1987, S 1996
 
1348. DUBYSA. 1978
Medis, 30 x 106 x 22
LDM nuo 1979, S 1481
 
1349. BANGELĖ. 1979
Bronza, 71 x 41 x 25
LDM nuo 1980, S 1373
 
1350. SAUGOKIME TAIKĄ. 1980
Medis, 112 x 49,5 x 31,5
LDM nuo 1980, S 1422
 
1351. SMILTELĖ. 1985
Bronza, 43 x 21 x 26
LDM nuo 1985, S 1698
 
1352. SKRIAUDA. 1986
Bronza, 54 x 30 x 34
LDM nuo 1987, S 1925
 
 
Gimė 1935 02 16 Bliūdsukių k., Šilutės r.
1963 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1962. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1969. Kuria portretus, figūrines kompozicijas, paminklus, antkapius. Gyvena Palangoje.
 
1353. VAINEIKIO PORTRETAS. IX dešimtm.
Granitas, 100 x 84 x 36
LDM nuo 1984, Z 120
 
 
Gimė 1941 03 04 Kaspariškių k., Anykščių r.
1965 bigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1967. Kuria portretus, dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, paminklus, rašo eilėraščius. Gyvena Panevėžyje.
 
1354. PORTRETAS (MOTERS GALVA). 1975
Granitas, 36 x 34 x 30  
LDM nuo 1978, S 1875
 
1355. DEKORATYVINIS ELEMENTAS. 1976
Medis, 120x52x32
LDM nuo 1976, S 1336
 
1356. DAINININKĖ. 1978
Medis, 110 x 52 x 36
LDM nuo 1978, S 1403
 
 
Gimė 1932 12 20 Dabužių II k., Kavarsko sn., Anykščių r.
1961 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1957. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1961. Kuria portretus, dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, paminklus, antkapius, medalius. Gyvena Vilniuje. LTSR respublikinės premijos laureatas (1976), LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1982).
 
1357. BOBUTĖ. 1959
Medis, 44 x 36 x 24
LDM nuo 1959, S 407
 
1358. SALOMĖJOS NĖRIES PORTRETAS. 1961
Medis, 37 x 54 x 27
LDM nuo 1962, S 2759
 
1359. KONSTRUKTORIAUS PORTRETAS. 1962
Medis, 66 x 36 x 48
LDM nuo 1963, S 408
 
1360. SKULPTORIAUS PETRO RIMŠOS PORTRETAS. 1962
Medis, 115x72x61
LDM nuo 1969, S 942
 
1361. SURIŠTAS SUKILĖLIS. 1963
Medis, 136 x 47 x 34
LDM nuo 1966, S 309
 
1362. POETO JULIAUS JANONIO PORTRETAS. 1965
Medis, 100 x 61 x 52
LDM nuo 1965, S 409
 
1363. SENIO GALVA. 1965
Medis, 66 x 28 x 28
LDM nuo 1965, S 935
 
1364. SPARNUOTA FIGŪRA. II. 1977
Bronza, granitas, 41 x 21 x 16
Sign. apačioje deš. šone: V.VILDŽIŪNAS / © / 77 / A / P2
LDM nuo 1979, S 1360
 
1365. LIETUVIŠKA BALADĖ. I-III. 1977-1981
I. Bronza, autorinė liejyba, medis, 32,5 x 13,8 x 13
Sign. apačioje deš. šone: © V VIL. / 81 A/P
II. Bronza, autorinė liejyba, medis, 32,5 x 14 x 14
Sign. apačioje deš. šone: © V. VIL. / 81 A/P
III. Bronza, autorinė liejyba, medis, 32 x 14 x 13,8
Sign. apačioje deš. šone: © V. VIL. / 81 A/P
LDM nuo 1983, Z 79 (1-3)
 
1366. BARBORA. 1979
Bronza, autorinė liejyba, granitas, 36,5 x 14 x 12
Sign. apačioje nugarinėje dalyje: V VILDŽIŪNAS / © 79 /A/P
LDM nuo 1979, S 1362
 
1367. KARTOS. 1979
Bronza, autorinė liejyba, medis, 37,5 x 19 x 12,8
Sign. nugarinėje dalyje apačioje: V VILDŽIŪNAS / © 79 A/P
LDM nuo 1983, S 2038
 
1368. MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS.
Paminklo Druskininkuose replika. 1983
Bronza, medis, 38,5 x 21 x 15
Įr. centre: faksimilinis M. K. Čiurlionio parašas.
LDM nuo 1983, Z 53
 
1369. LAURYNAS STUOKA-GUCEVIČIUS.
Paminklo Vilniuje replika. 1983
Bronza, granitas, 42 x 20 x 18
Įr. centre: laurynas / stuoka / Gucevičius / 1953-179S
LDM nuo 1985, S 2006
 
1370. MŪZA. 1983
Bronza, autorinė liejyba, granitas, 42 x 17 x 17
Sign. apačioje deš.: V. VILD. / 83 A/P
LDM nuo 1985, S 2007
 
1371. JUSTO PALECKIO PORTRETAS. IX dešimtm.
Gipsas, 90 x 130 x 45
LDM nuo 1985, Z 208
 
 
Gimė 1959 04 17 Kazlų Rūdoje, Marijampolės r. 1985 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo nuo 1987. Kuria mažąją plastiką, yra padaręs medalių. Gyvena Vilniuje.
 
1372. KRISTIJONAS DONELAITIS. 1988
Žalvario galvanoplastika, medalis, aversas, reversas, Ø 9,1
Įr. averso viršuje: KRISTIJONAS DONELAITIS 1714-1780
Sign. reverso apačioje ties viduriu: V V
LDM nuo 1989, S 2065 (1-2)
 
 
Gimė 1932 08 01 Viešintose, Anykščių r.
1962 baigė Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą. Parodose dalyvauja nuo 1965. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1971. Kuria dekoratyvines skulptūras. Gyvena Vilniuje.
 
1373. AIDAS. 1988
Granitas, 235 x 88 x 85
LDM nuo 1988, S 2140
 
1374. EGLĖ. 1989
Medis, 138 x 44 x 44
LDM nuo 1989, S 2182
 
1375. ŽALTYS. 1989
Medis, 131 x 40 x 27,8
Sign. nugarinėje pagrindo dalyje - monograma ir data: V L 189
LDM nuo 1989, S 2183
 
 
Gimė 1923 05 01 Gelnų k., Kėdainių r.
1947 baigė Kauno valstybinį taikomosios dekoratyvinės dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1947. LTSR tarybinių dailininkų sąjungos narys nuo 1951. Kuria portretus, figūrines kompozicijas, reljefus, paminklus. Gyvena Vilniuje. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1963), LTSR liaudies dailininkas (1973).
 
1376. MERGAITĖ, BESIDŽIAUGIANTI DERLIUMI. 1948
Gipsas, 175 x 54 x 85
LDM nuo 1948, S 32
 
1377. TRAKTORININKĖS SINKOVAITĖS PORTRETAS. 1949
Gipsas, 186 x 67 x 58
LDM nuo 1949, S 33
 
1378. JULIAUS JANONIO PAMINKLAS. Projektas. 1955
Gipsas, 65,5 x 24 x 19
LDM nuo 1966, S 907
 
1379. KAROLIO POŽĖLOS PORTRETAS. 1955
Gipsas, 134 x 115 x 61
LDM nuo 1955, S 637
 
1380. PO DARBO. 1957
Gipsas, 64 x 150 x 30
LDM nuo 1971, S 570
 
1381. MERGAITĖ (PAJŪRYJE). 1962
Terakota, medis, 18 x 11 x 37
LDM nuo 1962, S 888
 
1382. MERGAITĖS GALVUTĖ. 1962
Marmuras, medis, 32 x 20 x 18
LDM nuo 1962, S 362
 
1383. KRISTIJONO DONELAIČIO PORTRETAS. 196?
Gipsas, medalionas, Ø 57,5
LDM nuo 1985, S 1975
 
1384. MOKSLEIVĖS GALVUTĖ. 1963
Marmuras, medis, 21 x 10 x 14
LDM nuo 1964, S 486
 
1385. KRISTIJONO DONELAIČIO PORTRETAS. 1964
Bronza, reljefas, 11 x 7,8; medžio lenta, 17 x 12
LDM nuo 1964, S 6_64
 
1386. MAŽAJAME KOLŪKYJE. 1965
Gipsas, 120 x 46 x 33
LDM nuo 1966, S 372
 
1387. VINCO MICKEVIČIAUS-KAPSUKO PORTRETAS. 1965
Marmuras, reljefas, 72 x 67
LDM nuo 1969, S 990
 
1388. MOTERS PORTRETAS. Paminklo žuvusiems už Lietuvos išvadavimą fragmentas. 1965
Marmuras, 70,5 x 33 x 35
LDM nuo 1966, S 297
 
1389. MOTINYSTĖ. 1965
Terakota, 68 x 56 x 46
LDM nuo 1965, S 997
 
1390. TAIKOS SARGYBOJE. 1965
Terakota, medis, reljefas, 120 x 80
LDM nuo 1971, S 989
 
1391. KRISTIJONO DONELAIČIO PORTRETAS. 1966
Marmuras, reljefas, 73 x 56
LDM nuo 1966, S 424
 
1392. KOVŲ KELIAIS. I-IV. 1967
Terakota, medis, reljefas, 282 x 187
LDM nuo 1967, S 1002 (a-d)
 
1393. MOTINA SU KŪDIKIU. 1967
Terakota, reljefas, 70 x 40
LDM nuo 1967, S 540
 
1394. ŠOKIS. 1968
Terakota, reljefas, 67 x 57
LDM nuo 1979, S 1364
 
1395. LENINO PORTRETAS. 1969
Marmuras, reljefas, 110 x 97
LDM nuo 1971, S 514
 
1396. GIMNASTĖ. 1973
Terakota, medis, 52 x 20 x 51
LDM nuo 1979, S 1378
 
1397. ISAAKO LEVITANO PORTRETAS. 1974
Gipsas, 57 x 42 x 47
LDM nuo 1975, S 1334
 
1398. LTSR. 1977
Terakota, reljefas, 94 x 38
LDM nuo 1980, S 1439
 
1399. KALBININKO KAZIMIERO BŪGOS PORTRETAS. 1979
Marmuras, horeljefas, 96 x 51 x 53
LDM nuo 1980, S 1474
 
1400. DUKTERS PORTRETAS. 1983
Marmuras, medis, reljefas, 50 x 40
LDM nuo 1983, S 1829
 
1401. EGLĖ. 1983
Terakota, reljefas, 75 x 34
LDM nuo 1983, S 1943
 
1402. LENINO PORTRETAS. 1985
Tonuotas stikloplastikas, 97 x 110 x 60
LDM nuo 1985, S1696
 
1403. MOTERIS SU KŪDIKIU. 1988
Bronza, reljefas, 65 x 56
LDM nuo 1988, S 2297
 
1404. GYDYTOJO PETRO BAUBLIO PORTRETAS. IX dešimtai.
Bronza, reljefas, 76 x 65
LDM nuo 1983, S 1946
 
 
Gimė 1944 05 26 Vilniuje.
1976 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1976. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1983. Kuria dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, medalius. Gyvena Panevėžyje.
 
1405. ARMĖNŲ SKULPTORIAUS I. SIMONIANO PORTRETAS. 1980
Terakota, 32 x 31 x 31
LDM nuo 1980, S 1423
 
1406. GYVENIMO GIESMĖ. 1982-1983
Terakota, 110 x 44 x 37
LDM nuo 1983, Z 41
 
1407. KAZYS SAJA. 1983
Bronza, dvipusis medalis, Ø 13
Įr. averso apačioje deš.: K. Saja
Įr. reverse - rašytojo kūrinių pavadinimai: septynios ožkenos, KLUMPĖS, MAMUTŲ MEDŽIOKLĖ,  ŠVENTEŽERIS,  DILGĖLIŲ ŠILKAS, DEVYNBĖDŽIAI, EI, SLĖPKITĖS. PO TO, KAI JIE PAVIRTO MEDŽIAIS, UŽ NEVARSTOMŲ DURŲ, UBAGŲ SALA, SIELŲ MAINAI, SURŪDIJĘS VANDUO, KLAIDŽIOJIMAS,  LIEPSNOJANTI KRIAUŠĖ
LDM nuo 1986, S 1722
 
1408. ANTANAS STRAZDAS. 1987
Bronza, vienpusis medalis, Ø 10,5
LDM nuo 1988, S 1957
 
1409. PAULIUS GALAUNĖ. 1989
Aliuminis, medalis, aversas, reversas, Ø 14
Įr. averso viršuje deš.: 1890 paulius, kair.: galaunė 1988
Įr. reverse palei briauną: menotyrininkas muziejininkas DAILININKAS
LDM nuo 1989, S 2230, S 2231
 
 
Gimė 1916 01 05 Slėnių k., Punsko aps. (Lenkija). 1937-1940 studijavo skulptūrą Kauno meno mokykloje. Gyvena Kaune.
 
1410. GRĖBĖJA. 1944
Gipsas, reljefas, 50 x 24,5
LDM nuo 1987, S 1969
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11