Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 
Gimė 1959 11 11 Doviluose, Klaipėdos r.
1984 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1984. Kuria dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, antkapius, ekslibrius. Gyvena Vilniuje.
 
842. KELIAS. 1988
Dažytas medis, 52 x 20 x 14,5
LDM nuo 1988, S 2027
 
843. PAUKŠTĖ. 1988
Dažytas medis, 47,5 x 51 x 18,5
LDM nuo 1988, S 1949
 
844. TVANAS. 1989
Dažytas medis, 36 x 47 x 11,5
Sign. pagrindo deš. šone: M B. 9
LDM nuo 1989, S 2192
 
 
Gimė 1934 11 27 Lukščių vs., Panevėžio r.
1965 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1965. Kuria dekoratyvines skulptūras, medalius. Gyvena Klaipėdoje.
 
845. KLAIPĖDA. 1979
Bronza, vienpusis medalis, Ø 11,4
Įr apačioje: KLAIPĖDA
Sign. nugarinėje dalyje apačioje: M. Narbutas. 1979
LDM nuo 1979, S 1432
 
846. MARTYNAS JANKUS. 1981
Bronza, dvipusis medalis, Ø 11,5
Įr. averso viršuje kair.: 1858.08.7, deš.: 1946.05.23
Sign. apačioje: M N '81
|r. palei reverso briauną: lietuvių visuom. veikėjas, spaudos DARBUOTOJAS, KOVOJĘS PRIEŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO GERMANIZACIJĄ, ties viduriu kair.: laikraščiai: i saulė teka i dienos laps i
LIETUVIŠKAS I DARBININKAS I TETUTĖ, viršuje deš.: KNYGOS: KOMUNISTŲ PARTIJOS I MANIFESTAS, apačioje kair.: JIS I DIRBO I RAGAI į NĖJE I TILŽĖJE / BITĖ / NUOSE. deš.: MU / ŽIKĖLIS / LIETUVOS KAN- / KLĖS / PILVAS / KLAJŪ- / NAS.
Sign. apačioje: 1981 / M. Narbutas
LDM nuo 1984, S 1735 (a, b)
 
847. ADOMAS BRAKAS. 1986
Bronza, dvipusis medalis, Ø 8,2
Įr. averso viršuje kair.: sukūrė / tapybos / darbų, deš.: iliustravo / KNYGAS, apačioje: DAILININKAS ADOMAS BRAKAS / 1886.IV.6 - 1952.11. 2
Sign. apačioje: M. N. / 86
Įr. palei reverso briauną: mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas KOVOJĘS PRIEŠ LIETUVIŲ GERMANIZACIJĄ, viršuje: 1886-1986 / KLAIPĖDA, kair.: TREMTINYS NUO 1941.X1.I9., deš.MIRĖ BARNAULE 1952.11.2, apačioje: 1912 ĮSTEI / GĖ DRAUGIJĄ I „SANTARA“, 1918 / „AIDA“  / 1918 SPAUDOS B-VĘ / „RYTAS“, „AUKURO“ D-JĄ.
LDM nuo 1988, S 2014 (a, b)
 
848. VILIUS BRUOŽIS. 1986
Bronza, dvipusis medalis, Ø 9,1
Įr. averse palei briauną: medicinos daktaras vilius bruožis. 1843. v.n -1909. vii.6, kair.: lietuvių visuomenės veikėjas spaudos DARB., deš.: 1885-1887 BIRUTĖS DRAUGIJOS TILŽĖJE PIRMININKAS
Įr. reverso viduryje: tilžė / adomas ir ieva rojuje / kalbėjo lietuviškai, palei briauną keturiomis eilėmis: už visuom. polit. VEIKLĄ PRŪSIJOS VALDŽIA SUFABRIKAVO BRUOŽIUI KALTINIMĄ IR 1888-89 M 1898-99 NEPAGRĮSTAI LAIKĖ BEPROTNAMYJE. KNYGOSE „SMURTAS“ 1888 IR „GYDYTOJO PAAIŠKINIMAI“ 1889 BRUOŽIS, GINDAMAS SAVE. DEMASKAVO ŠIUOS VALDŽIOS VEIKSMUS.
Sign. centre: M.N. 1986
LDM nuo 1988, S 2050 (a, b)
 
849. MAIRONIS. 1987
Bronza, dvipusis medalis, Ø 8,4
Įr. averse palei briauną apačioje.: Maironis 1862-1932
Sign. apačioje kair.: M N 87
Įr. reverse: lietuvių tautinio atgimimo dainius lietuvių poetas JONAS MAČIULIS MAIRONIS / 1923-24 KAUNO UNIVERSITETE DĖSTĖ LIETUVIŲ LITERATŪRĄ, SUFORMULAVO LYRINĖS POEMOS IR BALADĖS ŽANRUS / 1922-32 KAUNO UNIVERSITETO MORALINĖS TEOLOGIJOS KATEDROS VEDĖJAS / 1892-94 KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJOS DĖSTYTOJAS / 1894-1909 PETERBURGO DVASINĖS AKADEMIJOS PROFESORIUS / 1909-32 KAUNO KUNIGŲ SEMINARUOS REKTORIUS.
LDM nuo 1989, S 2238 (a, b)
 
850. VYDŪNAS. 1987
Bronza, dvipusis medalis, Ø 12
Įr. averse palei briauną: lietuvos rašytojas, filosofas Vilhelmas STOROSTA-VYDŪNAS. 1968-1953
Sign. apačioje deš.: M N 1987
Įr. reverso viršuje kair.: 1888-1912 mokyto / javo kjntuose, tIL / ŽĖJE, 1896-1902 IR  / 1916-1919 VOKIETIJOS UNI / VERSITETUOSE STUDIJAVO / FILOSOFIJĄ, LITERATŪRĄ IR / KALBAS / REDAGAVO ŽURNALUS: / 1905-1910 „ŠALTINIS“ 1911 / -1914 „JAUNIMAS“ 1913-1914 „NAUJOVĖ“ 1921-25 LEIDO / ŽURNALĄ „DARBYMETIS“ / 1895 ĮKŪRĖ TILŽĖS GIEDOTOJŲ DRAUGIJĄ IR 40 / METŲ JAI VADOVAVO,   apačioje kair.: „AMŽINA UGNIS“ 1912-1913 / 1928 „PASAULIO / GAISRAS“, Viršuje deš.: 1928 „TAUTOS GYVASTA“ / 1936 „SĄMONĖ“ 1941 / TRAKTATAS „ŽMONI- / JOS SĄMONINGUMAS / JOS TIKYBINIUOSE PADA- / VIMUOSE, ŠVENTRAŠČIUOSE, / ŠVEN / TUOSE ŽYMŽENKLIUOSE „PASĄMONĖS PASLAPTYS“ / 1950 - PO KARO IŠLEISTA: / „ETIUDAS APIE DONELAITĮ“ / „DIDYSIS KLAUSIMAS“ PO / MIRTIES IŠLEISTA „ATSI / MINIMAI IR SVARSTYMAI / TIKYBOS ATŽVILGIU“, apačioje deš.: 1908 „PRABOČIŲ ŠEŠĖLIAI“ / 1920 „ŽVAIGŽDŽIŲ / TAKAI“ „JŪROS / VARPAI“, apačioje ties viduriu: DRAMOS
LDM nuo 1988, S 2049 (a, b)
 
 
Gimė 1914 02 17 Grinkiškyje, Radviliškio r.
1950 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1950. LTSR dailininkų narys nuo 1960. Kuria portretus, figūrines kompozicijas. Gyvena Vilniuje.
 
851. KOLŪKIO BRIGADININKE IR TRAKTORISTĖ. 1951
Gipsas, 175 x 95 x 85
LDM nuo 1951, S 878
 
852. POETO VYTAUTO MONTVILOS PORTRETAS. 1958
Terakota, 45 x 24,5 x 30
LDM nuo 1959, S 558
 
853. DAILININKO JUSTINO VIENOŽINSKIO PORTRETAS. 1959
Bronza, 55,5 x 40 x 29,5
LDM nuo 1962, S 583
 
854. AUTOPORTRETAS. 1963
Kaltas varis, reljefas, 32 x 24,5
LDM nuo 1974, S 973
 
855. PENSININKO MORKAUS PORTRETAS. 1963
Tonuotas gipsas, medis, 32 x 23 x 26,5
LDM nuo 1964, S 577
 
856. KAROLIO POŽĖLOS PORTRETAS. 1965
Granitas, 57 x 37 x 41
LDM nuo 1965, S 1105
 
 
Gimė 1930 09 11 Kaune.
1955 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1959. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1969. Kuria figūrines kompozicijas, portretus. Gyvena Vilniuje.
 
857. LKP VEIKĖJO, REVOLIUCIONIERIAUS ALEKSANDRO JAKŠEVIČIAUS PORTRETAS. 1964
Tonuotas gipsas, 61 x 30 x 33
LDM nuo 1964, S 454
 
858. SARGYBOJE. 1968
Kalinėtas varis, reljefas, 49 x 139,5
LDM nuo 1971, S 582
 
859. LATVIŲ KERAMIKĖS MARALINKAITĖS PORTRETAS. 1971
Šamotas, 39 x 27 x 30
LDM nuo 1974, S 965
 
860. GYDYTOJAS N. INDRAŠIUS. 1972
Granitas, 136 x 35 x 26
LDM nuo 1972, S 515
 
861. ŽUVUSIŲJŲ MOTINA. 1973
Terakota, 162 x 37 x 28
LDM nuo 1978, S 1269
 
862. PEGASAS. 1976
Bronza, granitas, 37 x 28,5 x 12
LDM nuo 1980, S 1444
 
863. VRM PULKININKO NIKOLAJAUS KURANOVO PORTRETAS. 1977
Granitas, 72 x 49 x 55
LDM nuo 1978, S 1317
 
864. KERAMIKO ALGIRDO LAUCIAUS PORTRETAS. 1980
Marmuras, 64 x 45 x 45
LDM nuo 1980, S 1446
 
865. ARCHITEKTO GEDIMINO VALIUŠKIO PORTRETAS. Iki 1980
Granitas, bronza, 62 x 34 x 44
LDM nuo 1980, S 1473
 
866. BRIGADININKO J. VILKOTAIČIO PORTRETAS. 1982
Epoksidinė derva, 90 x 120 x 60
LDM nuo 1982, Z 21
 
867. LAIMOS CIEŠKAITĖS PORTRETAS. IX dešimtm.
Terakota, bronza, 52,5 x 24 x 40
LDM nuo 1985, S 1988
 
868. KOLŪKIEČIO KREIVIO PORTRETAS. IX dešimtm.
Tonuota terakota, 40 x 23 x 14
LDM nuo 1985, S 1991
 
869. MAŽVYDO KNYGA. IX dešimtm.
Bronza, medis, 27 x 15 x 17
LDM nuo 1985, S 2291
 
 
Gimė 1946 02 18 Vilkaviškyje.
1970 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, dizainą. Parodose dalyvauja nuo 1972. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1976. Kuria figūrines kompozicijas, mažąją plastiką, paminklus. Gyvena Marijampolėje.
 
870. LIETUVOS LAUKUOSE. 1975
Aliuminis, 95 x 43 x 15
LDM nuo 1976, S 1230
 
 
Gimė 1920 03 02 Panevėžyje.
1960 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1962. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1964. Kuria portretus, figūrines kompozicijas. Gyvena Panevėžyje.
 
871. DARBININKAS. 1983
Tonuotas šamotas, 40 x 22 x 12
LDM nuo 1985, S 1899
 
 
Gimė 1957 04 18 Vilniuje.
1981 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1981. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1986. Kuria dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, yra padaręs medalių. Gyvena Kaune.
 
872. MUZIKANTAS. 1983
Bronza, smiltainis, 50 x 17,5 x 25
Sign. apačioje deš.: NARUTIS 83 VILNIUS
LDM nuo 1983, Z 44
 
 
Gimė 1957 09 18 Vilniuje.
1981 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose   i dalyvauja nuo 1983. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1986. Kuria dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką. Gyvena Vilniuje.
 
873. RAITELIS. 1983
Tonuotas medis, 48,5 x 22 x 52
Sign. pagrindo apačioje - monograma: N N / 1987
LDM nuo 1985, S 1779
 
874. RELIKTAS. III. 1983
Medis, 40 x 24,5 x 43
LDM nuo 1984, S 2324
 
875. SFINKSAS. 1984
Tonuota terakota, 40 x 47 x 58
LDM nuo 1985, S 1993 (1, 2)
 
876. MĖNESIENA. 1986
Marmuras, labradoritas, 32,5 x 43 x 43
LDM nuo 1988, S 2018
 
 
Gimė 1952 01 24 Kaune.
1977 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1977. LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1981. Lietuvos dailininkų sąjungos narys 1989-1993. Kuria dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, skulptūrinius objektus, instaliacijas, yra padaręs portretų, medalių. Gyvena Vilniuje. Herderio premijos laureatas (1995).
 
877. KALBININKO JUOZO BALČIKONIO PORTRETAS. 1979
Bronza, autorinė liejyba, 35 x 24 x 22
LDM nuo 1979, S 1385
 
878. PLAUKIKAI. 1979
Bronza, autorinė liejyba, granitas, 39 x 106 x 54
LDM nuo 1979, S 1394
 
879. VILNIAUS KNYGOS MENO TRIENALĖ. 1981
Bronza, autorinis štampo graviravimas, dvipusis medalis, 4,7 x 3
Įr. averse: kny... / me / ...trie... / vil... / 19...
Įr. reverse:...gos / ...no / ...nalė / ...mus / ...81
 
880. SIMETRIŠKAS KETURKOJIS. 1981
Bronza, autorinė liejyba, 19,5 x 30 x 24
Sign. ties nupjautais ir poliruotais liečiais - monograma m n
LDM nuo 1984, S 1585
 
881. ESKIZAS. Vilniaus įkūrimo paminklo konkurso (1988) premijuotas projektas. 1986
Bronza, autorinė liejyba, 29,3 x 29,3 x 19,5
LDM nuo 1990, S 2329
 
882. TILTELIS. 1988
Granitas, 91 x 219 x 155
LDM nuo 1988, S 2139
 
 
Gimė 1920 11 29 Gudelių k., Šeimenos sn., Vilkaviškio r. 1950 baigė Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1951. LTSR dailininkų sąjungos narė nuo 1957. Kuria reljefus. Gyvena Vilniuje.
 
883. MELŽĖJA. 1961
Terakota, reljefas, 100 x 60
LDM nuo 1962, S 630
 
884. VERŠELIŲ AUGINTOJA. 1962
Terakota, reljefas, 64 x 80
LDM nuo 1963, S 928
 
885. KOLŪKIO PIRMININKO MIEŽLAIŠKIO PORTRETAS. Iki 1962
Bronza, reljefas, 59 x 48
LDM nuo 1962, S 1341
 
886. TAIKA TĖVIŠKĖJE (TAIKOS DUONA). 1965
Medis, reljefas, 115x78
LDM nuo 1965, S 371
 
887. TE VISAD ŠVIEČIA SAULĖ. 1973
Medis, reljefas, 126x65
LDM nuo 1985, S 1984
 
 
Gimė 1958 05 07 Svėdasuose, Anykščių r.
1982 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1986. Kuria portretus, dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, medalius. Gyvena Telšiuose.
 
888. SVAJONIŲ BOKŠTAS. 1984
Granitas, bronza, 63 x 26 x 29,5
LDM nuo 1987, S 1947
 
889. JONO LAUŽIKO PORTRETAS. 1987
Granitas, medalionas, Ø 51
Įr. kair. palei briauną: JO / NAS / LAU / ŽI / KAS
LDM nuo 1987, S 1903
 
 
Gimė 1952 01 31 Kanleco gyv., Bogučano r., Krasnojarsko kr. (Rusijos TFSR).
1976 baigė LTSR valstybinį dailės institutą, skulptūrą. Parodose dalyvauja nuo 1978. Yra sukūrusi mažosios plastikos, medalių. Gyvena Vilniuje.
 
890. VALSTIETIS. 1983
Bronza, 26,5 x 9 x 7
Sign. pagrindo kair. šone: J. Noreikaitė 183
LDM nuo 1985, S 2171
 
 
Gimė 1904 01 03 Akmenėje.
Mirė 1984 05 06 Kaune.
1926-1928 mokėsi Kauno meno mokykloje, 1930-1932 – Justino Vienožinskio studijoje. Parodose dalyvavo nuo 1934. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1935, LTSR dailininkų sąjungos narys nuo 1946. Kūrė portretus, figūrines kompozicijas. Gyveno Kaune.
 
891. SŪNAUS PORTRETAS. 1952
Marmuras, 39 x 20 x 18
Sign. nugarinėje dalyje: VI. NORKEV.
LDM nuo 1952, S 373
 
892. KOMPOZITORIAUS GIEDRIAUS KUPREVIČIAUS PORTRETAS. 1973
Medis, 48 x 29 x 30
Sign. nugarinėje dalyje: 73 / V N.
LDM nuo 1974, S 984
 
893. GALVUTĖ. 1979
Granitas, 16 x 12,5 x 13,5
Sign. nugarinėje dalyje: V Norkev. 79
LDM nuo 1979, S 1461
 
894. MOKYTOJOS PORTRETAS. Iki 1981
Granitas, 57,5 x 28 x 35
Sign. apačioje deš.: V N, kair.: V N, VN, VN
LDMnuo 1981, S 1551
 
 
Gimė 1923 08 26 Telšiuose.
1950 baigė Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, keramiką. Parodose dalyvauja nuo 1950. Kuria portretus, dekoratyvines skulptūras. Gyvena Kaune.
 
895. TAPYTOJO ALOYZO STASIULEVIČIAUS PORTRETAS. Iki 1981
Terakota, reljefas, 19,7 x 15
LDM nuo 1981, Z 1
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11