Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių katalogai

„Lietuvos skulptūra (1940 – 1990)  muziejaus rinkiniuose“

(1998 m. Vilniuje išleisto katalogo elektroninė versija)

A B Č D F G I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
 

Pavardė, vardas Kat. nr.
A
Aleksandravičius Antanas  1-5  
Aleksandravičius Petras Povilas  6-44   
Ambraziūnas Alfonsas Vincentas  45-56   
Andrikis Juozas  57 
Antinis Robertas (jaunesnysis) 58-61
Antinis Robertas (vyresnysis) 62-78 
Augaitytė Elena     79-83  
B
Babušytė-Venckūnienė Virgilija    84-86  
Baliulevičius Bronius  87-94 
Balsys Vytautas     95-103
Bartulis Pranas 104-105
Bassus Olegas 106-111 
Belevičius Albertas Donatas   112-140  
Bernotas Evaldas  141 
Bertulis Saulius 142-146 
Bielskis Arūnas 147-148
Bogdanas Konstantinas  149-173
Bosas Algirdas  147-190
Bubelevičius Valdas  191-192
Bučas Bernardas  193-198 
Būdvytienė Elina 199-205 
Būdvydis Vytautas  206  
Burba Augustinas Virgilijus  207-214  
Burneika Juozas   215
Č
Čepas Dominykas 216 
D
Dagys Jokūbas  217-221
Danytė-Varnauskienė Dana  222-224 
Daugintis Rimantas  225-237
Daugulis Erikas 238-240
Daukantas Feliksas  241-244
Deltuva Petras 245-261
Deveikis Vilius 262 
Dimžlys Antanas 263-264
Drūlia Alvydas 265
Drūlienė-Kauzonaitė Ona 266-268
F
Frėjus Edmundas                          269-270
G
Gaigalaitė Nijolė 271-290
Garla Lionginas  291-292  
Garška Petras Henrikas 293-304  
Gasparonis Pranas 305-306
Genevičius Juozas 307-312
Geršburgas Izraelis 313
Gylikis Vidmantas  314
Gintalas Petras 315-321
Gurskas Albertas   322-324
Gutauskas Leonardas 325
I
Inčirauskas Romualdas  326-333
J
Jacėnaitė Genovaitė  334
Jakimavičius Rapolas  335-385
Jagėla Jonas 386-388 
Jankūnas Vytenis 389-391 
Janova Tamara   392-399
Janulis Alfonsas    400-402
Jaroševaitė Ksenija  403-409 
Jefremovas Dmitrijus  410-411
Jokūbonis Gediminas   412-424
Jokūbonytė-Žukauskienė Eglė 425-430 
Jonynas Vytautas Kazimieras 431-461 
Jonkus Gintautas 462-465
Jonušauskas Aloyzas  466-468
Jonuškaitė Žymante Vladislava   469-473
Juzėnas Valerijonas  474 
Juzikėnas Vytautas  475
K
Kalinauskas Juozas  476-491
Kamarauskas Gintaras 492
Kamarauskas Leonas 493-499
Kančiauskas Valdas  500-505
Karalius Gediminas  506-514
Karčiauskas Vytautas  515-516
Karpavičius Romualdas 517
Kasperavičienė-Janonytė Birutė 518-520
Kasperavičienė-Palšytė Elena Augenija 521-526
Kasperavičius Kazys 527-531
Kašubą Vytautas 532-533
Kazlauskas Romanas 534-540
Kėdainis Juozas 541-586
Kynas Arūnas Kazys 587-600
Kisarauskas Vincas    601-605 
Kisielis Kazys 606-621
Kreivytė-Naruševičienė Ona 622-623
Krūtinis Vaclovas  624-628
Kuzma Stanislovas 629-639
Kvintas Romualdas 640-644
L
Lankelis Algis 645
Lebednykas Juozas 646-649
Lekas Algirdas 650-651
Liobytė-Vilutienė Emilija Marija 652
Lipeikaitė-Prėskienienė Ona 653-670
Lukoševičius Donatas 671-673
M
Mačiuika Vytautas 674-684
Matulaitė Dalia Ona 685-694
Mazūras Petras 696-701 
Meškelevičius Jonas 702-707
Meškytė-Urbonavičienė Nijolė Izidora 708-712
Mickevičius Justas 713-714
Midvikis Regimantas 715-724
Mikėnas Juozas 725-795
Milkintas Antanas  796-798
Mišeikis Stasys 799
Miškinytė Irena Birutė 800-801
Mozūraitė-Klemkienė Jadvyga 802-828
Musteikis Kęstutis 829-842
N
Narbutas Benas 843-845
Narbutas Motiejus 846-851
Narkevičius Kostas 852-857
Naruševičius Jonas Noras 858-870
Narušis Julius 871
Naruševičius Kazys 872
Narutis Vytautas 873
Nasvytis Naglis 874-877
Navakas Mindaugas 878-883
Navickaitė Anelė 884-888
Neniškis Osvaldas 889-890
Noreikaitė Joana  891
Norkevičius Vladas 892-895
Norvidaitė-Rudzinskienė Vaclovą Mirga 896
O
Olbutas Antanas  897-907
P
Palys Viktoras 908-912
Palšytė-Jašinskienė Elena 913-914
Petrauskas Bronius 915
Petrauskas Marijus 916
Petrulis Napoleonas 917-1020
Pivoriūnas Leonas 1021-1023
Plechavičius Giedrius 1024-1025
Pleškūnas Valdas 1026-1027
Pranaitytė Zuzana  1028-1048
Puidokas Romas 1049-1051
Pundzius Bronius 1052-1056
R
Radauskaitė Elvyra 1057-1078
Raibšteinas Levas 1079-1083
Raicevičius Zigmondas 1084
Raila Artūras 1085
Raupelytė-Balkevičienė Jolanta  1086-1091 
Repšys Petras 1092-1107
Rimkus Jonas 1108-1109
Rimša Petras 1110-1111
Rudzinskas Henrikas 1112-1117
Ruzgas Juozas Gerutis 1118
S
Sakalauskas Arūnas 1119-1123
Savulionienė Sofija 1124
Skirgailaitė Violeta 1125-1129 
Smilga Algirdas 1130
Smilingis Aloyzas 1131
Stanaitytė Jolanta 1132
Stanelis Vidas 1133-1135
Stankevičius Eimontas 1136
Stepanovas (Pūdymas) Klaudijus 1137-1143
Steponavičius Pranas 1144
Stoškienė-Navickaitė Konstancija 1145-1154
Strioga Leonas Vytautas 1155-1175
Strioga Mykolas 1176-1177
Sučila Juozas 1178-1179
Š
Šarapovas Steponas  1180-1196
Šerys Vytautas 1197-1217
Šimulynas Šarūnas 1218-1233
Šiukšta Saulius 1234 
Šlektavičius Marijonas 1235-1238 
Šlivinskas Juozas 1239
Šnaras Antanas  1240-1246
Šnipas Mindaugas  1247-1249 
Šulskis Rimantas Antanas 1250 
Švažas Kazys 1251-1252
Švėgžda Algimantas  1253-1254
T
Talmantas Egidijus  1255-1256 
Tallat-Kelpša Vytautas 1257
Tarabilda Kazys Rimtas 1258-1259 
Taujanskaitė Elena Birutė   1260-1262    
Toleikis Aloyzas   1263-1273 
Tulienė Konstancija   1274  
U
Urbanavičius Vladas   1275-1279
Užpalis Vytautas  1280-1286  
V
Vaineikytė Liuda  1287   
Vaitkus Stasys  1288  
Vaivada Petras 1289-1305  
Vaivadienė Tiju Enė   1306
Valaitis Teodoras Kazimieras 1307-1312
Vanagas Vytautas   1313-1314 
Varnas Erikas   1315-1336 
Varnas Kazys       1337-1339  
Vasilevičius Jonas    1340-1344  
Vaškevičius Arūnas 1345-1346
Venclovas Kazys    1347
Vertulienė-Razmantaitė Albina Vanda  1348-1355
Vertulis Julius 1356
Vildžiūnaitė Veronika    1357-1359 
Vildžiūnas Vladas   1360-1374
Vinslovas Vytautas  1375
Virbickas Lionginas    1376-1378
Vyšniauskas Bronius  1379-1407  
Vytėnas Algimantas Albertas 1408-1412
Vitlibas Povilas 1413 
Z
Zalensas Bronislovas   1414-1418
Zokaitis Algirdas 1419-1423
Zubovaitė-Palukaitienė Dalia 1424
Zundelovičius Dovydas 1425-1442
Ž
Žilienė Skaistė 1443-1462
Žilionytė-Bernotienė Stasė  1463-1468
Žilytė-Bugailiškienė Stefa 1469-1473
Žirgulis Stasys                      1474
Žiūkas Petras    1475 
Žukauskas Antanas  1476-1492
Žuklys Albertas 1493-1494 
Žuklys Gediminas  1495-1498 
Žuklys Leonas    1499-1533 
Žuklys Vladas   1534-1546  
                
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11