Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

 
Virtuali paroda „Lietuvių dailės atgimimo šimtmetis“

Virtualiai parodai parengtus tekstus skaitykite puslapyje >
Parodos ekspozicijos cilindrinė nuotrauka >
Nuotraukos peržiūrai būtina Quick Time programa (grotuvas).
Nemokamai originalų QuickTime kodeką rekomenduojame
atsisiųsti iš čia > (21,10MB).
Alternatyvų QuickTime grotuvą rekomenduojame
atsisiųsti iš čia > (7,32MB)

Stendų maketus parengė dizaino studija „Savas takas” ir Ko (dailininkė Laima Prišmontaitė, maketuotojas Ričardas Birmanas)

 • Pirmoji lietuvių dailės paroda. 1907. Fotografas Tiburcijus Chodzka. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Pirmoji lietuvių dailės paroda. 1907. Fotografas Tiburcijus Chodzka. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Antanas Žmuidzinavičius. Dzūkų kaimelis. 1906. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Antanas Žmuidzinavičius. Per kiaurą naktį. 1906. Lietuvos dailės muziejus
 • Petras Kalpokas. Pavasario pradžia. 1907. Lietuvos dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ciklo „Pasaulio sutvėrimas“ IX paveikslas. 1906. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ciklo „Pasaulio sutvėrimas“ VI paveikslas. 1906. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • „Rūtos“ draugijos narių grupė, iškėlusi idėją suburti tautiečius menininkus vienijančią organizaciją: pirmoje eilėje iš kairės: Petras Rimša, Ignas Šlapelis, Sofija Kymantaitė, antroje eilėje: Adomas Varnas, Juozapas Herbačiauskas, Zigmas Skirgaila, Adalbertas Staneika. Krokuva, 1905. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus archyvas
 • Pirmosios lietuvių dailės parodos organizacinio komiteto atsišaukimas į visuomenę. Rankraštis. Lietuvos literatūros ir meno archyvas
 • Pirmosios lietuvių dailės parodos lankytojų knygos viršelis. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Pirmosios lietuvių dailės parodos lankytojų knygos puslapis. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Kajetonas Sklėrius. Motinos portretas. 1906. Algio Matulionio kolekcija, Vilnius
 • Petras Virbickas. Piemenėliai. (fotografas V. Stončius). Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Petras Virbickas. Elgeta. (fotografas V. Stončius). Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Petras Rimša. Simonas Daukantas. 1905. Lietuvos dailės muziejus
 • Antanas Jaroševičius. Kryžius. 1906. Lietuvos dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Vinjetė lietuvių liaudies dainai „Oi, giria, giria“. 1909. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Amžinybė. 1906. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Lietuvių dailės draugijos antspaudas
 • LDD įstatai (1, 2). Lietuvių dailės draugijos įstatai. Vilnius, 1907. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka
 • Negatyvas ŽF-1324. Pirmųjų dailės parodų dalyviai Petras Rimša, Petras Kalpokas, Antanas Žmuidzinavičius, Adomas Varnas. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Trečiosios lietuvių dailės parodos katalogas. Vilnius, 1909. Lietuvos dailės muziejaus biblioteka
 • Ketvirtosios lietuvių dailės parodos katalogas. Vilnius, 1910. Lietuvos dailės muziejaus biblioteka
 • Antroji lietuvių dailės paroda. Kaunas, 1908. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
 • Ketvirtosios lietuvių dailės parodos plakatas. Martyno Kuktos spaustuvė Vilniuje, viršutinė dalis litografuota N. Mac ir ko dirbtuvėje Vilniuje, 1910. Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Penktosios lietuvių dailės parodos plakatas. 1911. Dailininkas Petras Rimša. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Ketvirtosios lietuvių dailės parodos fragmentas. Stovi A. Žmuidzinavičius. 1910. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Antanas Žmuidzinavičius. Senas sodas. 1913. Lietuvos dailės muziejus
 • Antanas Žmuidzinavičius. Povilo Višinskio kapas. 1907. Lietuvos dailės muziejus
 • Antanas Žmuidzinavičius. Tado Daugirdo portretas. 1910. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Antanas Žmuidzinavičius. Senos kapinės. 1914. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis su žmona Sofija Kymantaite-Čiurlioniene. 1909. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Triptiko „Pasaka“ II paveikslas. 1907. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Triptiko „Pasaka“ III paveikslas. 1907. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Preliudas (Vyties preliudas). 1909. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Sonata I (Saulės sonata). Allegro. 1907. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Sonata I (Saulės sonata). Andante. 1907. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Sonata I (Saulės sonata). Scherzo. 1907. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Sonata I (Saulės sonata). Finale. 1907. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Petras Rimša. Lietuvos artojas. 1907. Lietuvos dailės muziejus
 • Petras Rimša. Lietuvos mokykla 1864–1904 metais. 1914. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Petras Rimša. Motina. 1908–1910. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Petras Rimša. Vydūno trilogijos „Amžina ugnis“ II dalies „Ruomuva“ antraštinis puslapis. 1912. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Petras Rimša. Vydūno trilogijos „Amžina ugnis“ I dalies „Namų ugnelė“ antraštinis puslapis. 1912. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Antanas Jaroševičius. Stogastulpis ir kryžius. Albumo „Lietuvių kryžiai“ 31 iliustracija
 • Antanas Jaroševičius. Koplytstulpis ir kryžius. Albumo „Lietuvių kryžiai“ 48 iliustracija
 • Albumo „Lietuvių kryžiai“ viršelis. 1912. Lietuvos dailės muziejus
 • Skaidrė T 1728. Antanas Jaroševičius. Tvenkinys parke rudenį. Lietuvos dailės muziejus
 • Fotografija. Antanas Jaroševičius. Lietuvos dailės muziejaus archyvas
 • Petras Kalpokas. Užburtas miestas. 1912. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Petras Kalpokas. Peizažas su upeliu (Audrota diena). 1908. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Petras Kalpokas. Autoportretas. Apie 1906–1910. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Petras Kalpokas. Sniegas. 1908. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Adomas Varnas. Dailininkas ir elgeta. 1906–1908. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Adomas Varnas. Bangose. 1912. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Dvigubas portretas (Gamtininkas ir dailininkas). 1911. Lietuvos dailės muziejus
 • Adalbertas Staneika. Jaunos moters portretas. Apie 1904–1909. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Adalbertas Staneika. Juozapo Herbačiausko portretas. Apie 1904–1909. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Adalbertas Staneika. Vyro portretas. Apie 1904–1909. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Justinas Vienožinskis. Autoportretas. Lietuvos dailės muziejus
 • Justinas Vienožinskis. Natiurmortas su moliniu ąsočiu ir daržovėmis. 1912. Vinco Vienožinskio nuosavybė
 • Kazimieras Ulianskis su savo skulptūromis. 1909. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Juozas Zikaras. Apsaugok mus, Viešpatie! 1909. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Juozas Zikaras. Mąstytojas. 1910. Lietuvos dailės muziejus
 • Pomirtinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos paroda. 1911. Fotografas Aleksandras Jurašaitis. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojaus Kanstanto Čurlionies veikalų paroda (katalogas). Vilnius, 1913. I atvartas. Lietuvos dailės muziejaus biblioteka
 • Mikalojaus Kanstanto Čurlionies veikalų paroda (katalogas). Vilnius, 1913. Lietuvos dailės muziejaus biblioteka
 • Čiurlionies kuopa (informacinis leidinys). Vilnius, 1913. Lietuvos dailės muziejaus biblioteka
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ciklo „Žiema“ V paveikslas. 1907. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ciklo „Žiema“ IV paveikslas. 1907. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Nuolatinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio parodos plakatas. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Žemaičių koplytstulpiai. 1909. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11