Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

 
LDM informacinis pranešimas [2007-10-26]

Edukacinė paroda „Lietuvių dailės atgimimo šimtmetis“ atkeliavo į Alytų

2007 m. spalio 30 d. – lapkričio 11 d.

Lietuvos dailės muziejus praneša, kad spalio 30 d., antradienį, 16 val. Alytaus  kraštotyros muziejuje (Savanorių g. 6) atidaryta keliaujanti per Lietuvą edukacinė paroda „LIETUVIŲ DAILĖS ATGIMIMO ŠIMTMETIS“. Ji skirta Lietuvių dailės draugijos įkūrimo ir pirmosios lietuvių dailės parodos atidarymo jubiliejui. Parodą globoja LR Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas. Ją remia LR Vyriausybė ir Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija.

 

Šiemet sukako 100 metų, kai Vilniuje buvo surengta pirmoji lietuvių dailės paroda (1907.01.09) ir įkurta Lietuvių dailės draugija (1907.09.15). Parodą surengė ir draugiją įsteigė dailininkai M.K. Čiurlionis, A. Žmuidzinavičius, P. Rimša, P. Kalpokas ir kt. Šie įvykiai buvo tąsa procesų, kai, atgavus lietuvišką spaudą, aktyvėjo tautinio identiteto paieškos ir nacionalinio savarankiškumo viltys. Lietuvių dailės draugija tapo nacionalinės dailės plėtros pamatu, ji telkė jaunas kūrybos pajėgas, skatino burtis kitas kultūros, švietimo, mokslo draugijas, kaip Vilniaus mokslo bičiulių, „Rūtos“ ir kt.

 

Parodoje – 12 modernių stendų, kuriuose eksponuojami skaitmeninės spaudos būdu reprodukuoti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Antano Žmuidzinavičiaus, Petro Rimšos. Petro Kalpoko, Juozo Zikaro, Antano Jaroševičiaus, Justino Vienožinskio, Adomo Varno, Kajetono Sklėriaus ir kt. dailininkų kūriniai. Parodos vaizdinę medžiagą papildo Lietuvių dailės draugijos veiklą atspindinčios fotografijos ir dokumentai, spaudos leidinių kopijos. Informaciniuose tekstuose apžvelgtos draugijos narių biografijos, kūryba. Rengiant parodą talkino Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus, Lietuvių literatūros ir meno archyvas, Lietuvos Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

 

Paroda Alytuje veiks iki lapkričio 11 d. Vėliau ji toliau keliaus po Marijampolės, Kauno, Utenos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių muziejus. Parodos kelią lydi Lietuvos Respublikos Vyriausybės dovana visų apskričių mokykloms: A.Žmuidzinavičiaus paveikslo „Per kiaurą naktį“ įrėmintomis reprodukcijomis simboliškai įprasminamas Lietuvių dailės draugijos įkūrimo ir pirmosios lietuvių dailės parodos atidarymo šimtmečio jubiliejus. Kūrinio idėja – tamsiu spaudos draudimo metu tikėjimas darbo, pasišventimo galia. Ministro Pirmininko vardu šios dovanos bus įteiktos ir Alytaus apskrities mokykloms.

 

Informaciją teikia parodos Alytuje koordinatorė, muziejaus direktorė Audronė Jakunskienė (8 315 51990) bei parodos kuratorė - dailėtyrininkė Laima Bialopetravičienė (mob. tel. 8 614 81822).

 

Parodos stendus galima matyti ir kitą informacinę medžiagą rasti muziejaus svetainėje  www.ldm.lt

 

LDM Ryšių su visuomene centras

Tel. 212 08 41, 8 687 16 739

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11