Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

Lietuvos dailės muziejaus paroda
 
„Nepriklausomos Lietuvos tapyba. 1918–1940“
XX a. lietuvių tapybos klasikos paroda, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo 90-osioms metinėms paminėti.
 
Lietuvos Respublikos Seime (Gedimino pr. 53, Vilnius)
2008 m. vasario 4–25 dienomis
Parodos atidarymas – 2008 m. vasario 15 d. 14 val. (įėjimas su kvietimais
 

Virtuali paroda „Nepriklausomos Lietuvos dailė. 1918–1940 m.“

Nuotraukos iš Lietuvos dailės muziejaus fotoarchyvo

ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS.
1876–1966
Zarasai. 1938 Drb., al., 60 x 70
ADOLFAS VALEŠKA
1905–1994
Natiurmortas su rožėmis. 1938 Drb., al., 80 x 90
Antanas SAMUOLIS
1899–1942
Baltoji obelis. 1932 Drb., al., 89 x 71
Parodoje atskleidžiami moderniosios lietuvių dailės pagrindai, nubrėžiamos raidos kryptys, pagrindinės stilistinės srovės. Iš Lietuvos dailės muziejaus fondų atrinkti žymiausių šio laikotarpio dailininkų kūriniai pristatomi kaip kolekcija, atspindinti svarbiausius lietuvių tapybos raidos etapus ir ryškiausias kūrybos tendencijas 1918–1940 m. laikotarpiu. Parodoje rodomi Vlado Didžioko, Mstislavo Dobužinskio, Adomo Galdiko, Antano Gudaičio, Vlado Eidukevičiaus, Vytauto Kairiūkščio, Petro Kalpoko, Leonardo Kazoko, Povilo Puzino, Antano Samuolio, Jono Šileikos, Kazio Šimonio, Stasio Ušinsko, Adolfo Valeškos, Adomo Varno, Justino Vienožinskio, Viktoro Vizgirdos, Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai.
VIKTORAS Vizgirda
1904–1993
Šv. Mykolo bažnyčia. 1944 Drb., al., 77 x 96
Mstislavas DOBUŽINSKIS
1875–1958
Kaunas. Namai prie Daukanto gatvės. 1931 Pop.,al., temp. 62 x 51
Mstislavas DOBUŽINSKIS
1875–1958
Kaunas. Šaričių bažnyčia. Apie 1930 Pop., temp. 38,5 x 48,5
Petras Kalpokas
1880–1945
Autoportretas. 1935
Drobė, aliejus, 70,5 x 56
Antanas Gudaitis
1904–1989
Senas meistras. 1939 Drb., al., 92 x 73
ADOLFAS VALEŠKA
1905–1994
Ritutė. 1939 Drb., al., 59,5 x 70
Adomas GALDIKAS
1893–1969
Parko alėja. 1930 Pop, temp. 62 x 47
JONAS ŠILEIKA
1883–1960
Kaunas. Žaliakalnis pavasarį. 1945 Drb., al., 70 x 58
VIKTORAS Vizgirda
1904–1993
Kaimo gatvė su koplytėle. 1939 Drb., al., 100 x 81
Vladas EIDUKEVIČIUS
1891–1941
Žydintis sodas. Apie 1928 Drb., al., 79 x 63
Vladas EIDUKEVIČIUS
 1891–1941
Kauno vaizdas nuo Žaliakalnio. 1933 Drb., al., 87 x 150
Vladas EIDUKEVIČIUS
 1891–1941
Miškas žiemą. 1934 Drb., al., 69 x 52
Petras Kalpokas
1880–1945
Italija. Sestri Levande. 1915 Drb., al., 23,5 x 29,5
Antanas Gudaitis
1904–1989
Vilniaus miesto panorama. (Senasis Vilnius). 1940 Drb., al., 73 x 92
Petras Kalpokas
1880–1945
Gėlės prie žvejo pirkios Palangoje. 1932 Drb., al 52,5 x 60,5
VIKTORAS Vizgirda 
1904–1993
Dievukai.1935 Drb., al., 81 x 59
Antanas SAMUOLIS
1899–1942
Moteris su vaiku. Apie 1930 Drb., al., 78 x 60
Antanas Gudaitis
1904–1989
Natiurmortas su statulėle. (Mykolas Arkangelas). 1934 Drb., al., 80,5 x 60
Petras Kalpokas
1880–1945
Žvejo pirkia Palangoje. 1926 Drb., al., 50 x 62,5
VIKTORAS Vizgirda
1904–1993
Kelias per kaimą. 1939 Drb., al., 81 x 100
VIKTORAS Vizgirda 
1904–1993
Vilijos slėnis ties Vilniumi. 1943 Drb., al., 73 x 62
Adomas GALDIKAS
1893–1969
Kaimas rudenį. IV dešimtmetis. Drb., al.79 x 115
ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS.
 1876–1966
Zarasai. 1938 Drb., al., 60 x 70
ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS
 1876–1966
Miškas auštant. 1927 Drb., al.67 x 88
ANTANAS ŽMUIDZINAVIČIUS
. 1876–1966
Ronžės potvynis. 1921 Drb., al., 34,5 x 43,5 T 2429
Povilas PUZINAS
1907–1967
Žiema. 1941 Drb., al., 54 x 72,5
Povilas PUZINAS 
1907–1967
Žvejų valtys. 1923 Drb., al., 53 x 60,5
Vytautas KAIRIŪKŠTIS
1890–1961
Kubistinė kompozicija. Sėdinti moteris. 1930 Drb., fan., al., 41 x 37,5
Vytautas KAIRIŪKŠTIS
 1890–1961
Kompozicija. Apie 1923 Drb., al., 72 x 60
Vytautas KAIRIŪKŠTIS
 1890–1961
Moterys pliaže. Apie 1929–1930 Drb., al., 87 x 65
 
Kazys ŠIMONIS
1887–1978
Mergelė su gėlėmis. 1936 Kart., temp. 96,5 x 68,5 T 2967
Stasys UŠINSKAS
1905–1974
Dvi gracijos.1937 Drb., al., 99 x 79,5 T 3074
Vladas Didžiokas
1889–1942
Merginos portretas. 1931 Drb., al., 58 x 80
ADOMAS VARNAS
1879–1979
Vilnius po audros. 1918–1920 Drb., al., 71 x 68
Jonas Buračas
1898–1977
Kelmės miestelis. 1933 Drb., al., 34 x 42 T 5878
Laukuva. 1935 Drb., al., 32 x 38
Jonas Buračas
1898–1977
Kelmės miestelis. 1933 Drb., al., 34 x 42
Leonardas Kazokas
1905–1981
Karaliaučiaus senamiestis. 1939 Drb., al., 76 x 80
Antanas SAMUOLIS
1899–1942
Priemiestis. 1931 Drb., al., 37,5 x 44,5
Adomas GALDIKAS
1893–1969
Peizažas su žydinčiu medžiu. Apie 1930 Kart.,al., 78 x 55,3
Vladas EIDUKEVIČIUS
 1891–1941
Gulinti moteris tautiniais rūbais. Po 1935 Drb., al., 82 x 64
Vladas EIDUKEVIČIUS
 1891–1941
Siuvėja. 1932 Drb., al., 62,5 x 62,5
Vladas EIDUKEVIČIUS
1891–1941
Juozo Keliuočio portretas. 1933
Drobė, aliejus, 74 x 74
Lietuvos dailės muziejus
Kūriniai iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11