<< Lietuvos dailės muziejus        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A  Ą  B  C  Č  D  E  F  G  H  I  Y  J  K  L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  Ū  V  Z  Ž


Pavardė      Vardas      Pseudonimas       
Lietuva    Užsienis
Vietovardis   
Menininko veiklos sritis
Vaizduojamoji dailė   Taikomoji dailė   Scenografija   Meninė fotografija   Dizainas   Architektūra  
KŪRYBOS LAIKOTARPIS
 XVI a.   XVII a.   XVIII a.   XIX a.   XX a.   XXI a.
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  J 

Rasta asmenų: 68


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (548)   JABLONSKIS, LINAS  1959–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
2 (159)    JABLONSKIS, OSVALDAS  1944–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
3 (549)   JACĖNAITĖ, GENOVAITĖ  1933–*  Taikomoji dailė    >>
 
4 (160)    JACEVIČIŪTĖ, BRONISLAVA  1919–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
5 (551)   JACKUS, KAROLIS  1909–1997  Vaizduojamoji dailė    >>
 
6 (161)    JACOVSKIS, ADOMAS  1948–*   Vaizduojamoji dailė; Scenografija    >>
 
7 (552)   JACOVSKYTĖ (Jacovskaja), ALEKSANDRA  1945–*  Vaizduojamoji dailė; Scenografija    >>
 
8 (387)    JAKIMAVIČIUS (Jachimavičius, Jokymėnas), RAPOLAS  1893–1961   Vaizduojamoji dailė    >>
 
9 (554)   JAKIMAVIČIUS, RYTAS  1959–*  Taikomoji dailė    >>
 
10 (555)    JAKUBAUSKAS, FELIKSAS  1949–*   Taikomoji dailė    >>
 
11 (350)   JAKUTYTĖ, ELENA  1911–1999  Vaizduojamoji dailė    >>
 
12 (557)    JAMONTAS (Jamontt), BRONISLAVAS  1886–1957   Vaizduojamoji dailė    >>
 
13 (351)   JANKAUSKAS, VLADAS  1923–1983  Vaizduojamoji dailė; Taikomoji dailė    >>
 
14 (558)    JANKAUSKAS, RIMVIDAS  1957–1993   Vaizduojamoji dailė    >>
>>>  
15 (559)   JANKUS, JUOZAS  1912–1999  Scenografija    >>
 
16 (560)    JANKUS, LINAS (JULIJONAS)  1946–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
17 (162)   JANONIS, PALEMONAS (GINTARAS)  1962–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
18 (561)    JANSEVIČIUS, ARŪNAS  1958–*   Taikomoji dailė    >>
 
19 (562)   JANULIONIS, VYTAUTAS  1958–*  Taikomoji dailė    >>
 
20 (563)    JANULIS, JONAS  1888–1973   Vaizduojamoji dailė; Scenografija    >>
 
21 (163)   JANUŠAS, ČESLOVAS  1907–1993  Vaizduojamoji dailė; Scenografija    >>
 
22 (17)    JANUŠEVIČIUS (JANUŠKEVIČIUS, Januszewicz), MARCELINAS (Marcelli),
Martynas 
1806–1859   Vaizduojamoji dailė; Scenografija    >>
 
23 (113)   JAROCKIS (Jarocki), STANISLOVAS (Stanisław)  1879–1944  Vaizduojamoji dailė    >>
 
24 (564)    JAROŠEVAITĖ, KSENIJA  1953–*   Vaizduojamoji dailė    >>
>>>  
25 (57)   JAROŠEVIČIUS, ANTANAS  1870–1956  Vaizduojamoji dailė; Scenografija    >>
 
26 (565)    JASIŪNAITĖ, LILIJA (EUGENIJA)  1944–*   Taikomoji dailė    >>
 
27 (578)   JASIŪNAITĖ (JURŠIENĖ), VIRGINIJA  1950–*  Taikomoji dailė    >>
 
28 (566)    JASKĖNAITĖ, INGĖ  1948–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
29 (567)   JASUDYTĖ, RAMUTĖ (ALEKSANDRA)  1930–*  Taikomoji dailė    >>
 
30 (476)    JASUDYTĖ, GIEDRĖ (KONSTANCIJA)  1935–*   Taikomoji dailė    >>
 
31 (568)   JAUNIŠKIENĖ (ZAŠČIURINSKAITĖ), IRENA  1946–*  Taikomoji dailė    >>
 
32 (569)    JAUTOKAITĖ, REGINA  1933–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
33 (570)   JAZUKEVIČIUS, RIČARDAS  1953–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
34 (18)    JELENEVIČIUS (Jeleniewicz), PRANCIŠKUS (Jeleniewicz)  1749–*   Taikomoji dailė    >>
 
35 (19)   JELSKIS (Jelski), KAZIMIERAS (Kazimierz),
Karolis 
1782–1867  Vaizduojamoji dailė    >>
>>>  
36 (571)    JENČIUS, BENJAMINAS  1951–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
37 (550)   JOČIONIS, AIDAS  1930–1961  Vaizduojamoji dailė    >>
 
38 (572)    JOKUBAITYTĖ, IRENA  1932–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
39 (573)   JOKŪBONIS, GEDIMINAS  1927–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
40 (574)    JOMANTAS, VINCAS  1922–2001   Vaizduojamoji dailė    >>
 
41 (164)   JONYNAS, VYTAUTAS (KAZIMIERAS)  1904–1997  Vaizduojamoji dailė    >>
 
42 (577)    JONUŠKAITĖ, ŽYMANTĖ (VLADISLAVA)  1936–2001   Vaizduojamoji dailė    >>
 
43 (576)   JONUŠKAITĖ (ŠALTENIENĖ), ALDONA  1943–*  Taikomoji dailė    >>
 
44 (165)    JONUTIS, ANICETAS  1935–*   Taikomoji dailė    >>
 
45 (20)   JOTEIKA (Joteyko, Jotejko), JONAS (Jan)  1795–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
46 (21)    JOTEIKA (Joteyko, Jotejko), POLIKARPAS (Polikarp)  1796–*   Vaizduojamoji dailė    >>
>>>  
47 (352)   JOVAIŠIENĖ, VIDA (JANINA)  1943–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
48 (353)    JUCHNEVIČIUS, EDUARDAS  1942–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
49 (354)   JUCYS, VALERIJONAS  1930–*  Vaizduojamoji dailė; Taikomoji dailė    >>
 
50 (355)    JUČYS, PRANAS  1913–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
51 (166)   JUKNIENĖ, SOFIJA  1917–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
52 (356)    JUKNIŪTĖ (Bžeskienė), MARIJA  1943–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
53 (357)   JUODIKAITIS, KASTYTIS (JARONIMAS)  1932–2000  Vaizduojamoji dailė    >>
 
54 (801)    JUODZEVIČIENĖ (RUDINSKAITĖ), VIOLETA  1953–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
55 (167)   JUODZEVIČIUS, JONAS  1947–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
56 (358)    JURĖNAS, EDUARDAS  1923–1993   Vaizduojamoji dailė    >>
 
57 (77)   JURJEVIČIUS (Jurjewicz), PRANCIŠKUS (Franciszek)  1849–1919  Vaizduojamoji dailė    >>
 
58 (168)    JURKŪNAS, VYTAUTAS  1910–1993   Vaizduojamoji dailė    >>
 
59 (169)   JURKŪNIENĖ, EUGENIJA  1907–2005  Vaizduojamoji dailė    >>
 
60 (170)    JUSIONIS, STASYS  1927–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
61 (171)   JUSIONIS, VIDMANTAS  1961–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
62 (580)    JUŠKA, OSVALDAS  1960–*   Vaizduojamoji dailė    >>
 
63 (172)   JUŠKIENĖ, VALERIJA  1903–*  Vaizduojamoji dailė    >>
 
64 (581)    JUZIKĖNAS, VYTAUTAS  1945–1984   Vaizduojamoji dailė    >>
 
65 (553)   LAUČKAITĖ (JAKIMAVIČIENĖ), DALIA  1958–*  Taikomoji dailė    >>
 
66 (579)    LIČKUTĖ (JUSIONIENĖ), ALDONA  1958–*   Taikomoji dailė    >>
 
67 (575)   MAČIONYTĖ (JONAITIENĖ), DAIVA  1942–*  Taikomoji dailė    >>
 
68 (556)    OBELENYTĖ (JAKŪNIENĖ), NOMEDA  1964–*   Taikomoji dailė    >>
 

  © Lietuvos dailės muziejus.