Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 
 

LDM projektai: įgyvendinti projektai (programos). 2005 m.

Investiciniai projektai (finansuojami iš Lietuvos Respublikos biudžeto)

 • „Nacionalinės dailės galerijos pastato rekonstravimas ir priestato statyba“;
 • „Taikomosios dailės muziejaus šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų renovacijos darbų projektavimas“.
 • „LDM ilgalaikio turto įsigijimas. 2005 m.“

Projektai, kurie buvo įgyvendinami gavus paramą iš ES struktūrinių fondų

 • „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“ (projektas įgyvendinamas kartu su Nacionaline M. Mažvydo biblioteka ir su Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“.

 Parodų rengimas

 • „Jonas Mekas“. Nereikšmingų ir asmeninių momentų svarba didelių užmojų laikais“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 • „Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje venecijos meno bienalėje“. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.
 • „LDM fotografijos parodų tripticho „Sveika, Europa!“ antrosios parodos „Hola, Espana!“ XIX a. Ispanija Jeano Paurent’o fotografijose“ programa. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 • „Parodos „Užsienio valstybių apdovanojimai Lietuvos Respublikos prezidentams“ surengimas“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 •  „Kilnojamoji paroda „Istorinės Mažosios Lietuvos fotografijos iš Rytų Prūsijos konservatoriaus rinkinių“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 •  „Paryžiuje gyvenančio dailininko Prano Gailiaus retrospektyvinės parodos organizavimas“. Rėmėjas – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • „Vladimiro Tarasovo garso instaliacijų katalogo leidyba“. Rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamentas.
 • „Dailininko Liudviko Strolio 100-ųjų gimimo metinių minėjimo programos įgyvendinimas – jubiliejinės kūrybos programos surengimas“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 • Tarptautinės edukacinės parodos „Liublino pilies Švč. Trejybės koplyčia. Ten, kur Rytai susitinka su Vakarais“ įgyvendinimas“. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.
 •  „Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje Venecijos meno bienalėje“. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.
 • „Pirmoji retrospektyvinė dailininko Prano Gailiaus kūrybos paroda Lietuvoje“. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.
 • „Retrospektyvinė Prancūzijos fotografo Robert’o Doisneau“ (1912–1994)“ paroda. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.
 • „Skambantys laikrodžiai ir jų mechanizmai muzikiniuose instrumentuose. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas. Paramos suma.
 • „Saulės takas ratu“. Rėmėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
 • „LDM fotografijos parodų tripticho „Sveika, Europa!“ antrosios parodos „Hola, Espana!“ XIX a. Ispanija Jeano Paurent’o fotografijose“ programa. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.

 LDK Valdovų rūmų ekspozicijos sukūrimas ir su tuo susijusios programos (parodos, leidiniai, stažuotės, susitikimų programos) 

 • „Dalykinių susitikimų bei mokslinių diskusijų su Europos valdovų istorinėse rezidencijose įsikūrusių kultūros paveldo puoselėjimo institucijų vadovais, tyrėjais ir ekspertais programos“ įgyvendinimas. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.
 • „LDM vykdoma LDK valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų įrengimui reikalingų meno ir istorijos vertybių paieškos programa“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 • „2004 m. liepos 6 d. Taikomosios dailės muziejuje atidarytos LDK valdovų rūmų radinių parodos atnaujinimui ir praplėtimui reikalingos įrangos įsigijimas“. Rėmėjas –  Valdovų rūmų paramos fondas.
 • „LDK valdovų rūmų radinių parodoje pristatomų 4 (keturių) Fondo įsigytų gobelenų paruošimas prevenciniam restauravimui ir eksponavimui“. Rėmėjas – Valdovų rūmų paramos fondas.
 • „Parodos „LDK valdovų rūmų radiniai“ atnaujinimas ir atkuriamų LDK valdovų rūmų įsigytų ir dovanotų vertybių pristatymas Taikomosios dailės muziejuje“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 • Projektas specialiai literatūrai, reikalingai įvairioms Valdovų rūmų atkūrimo programoms įgyvendinti, įsigijimas tiriamosios ekspedicijos (2005 m. gegužės mėn.) į Vokietiją metu. Rėmėjas – Valdovų rūmų paramos fondas;
 • Lietuvos pusės atstovo dalyvavimas koordinaciniame susitikime, vykusiame 2005 m. birželio 15 d. tema „Dėl 2009 m. liepos 6 d. Lietuvos valdovų rūmų atidarymui skirtos tarptautinės parodos „Jogailaičių Europa“. Rėmėjas – Valdovų rūmų paramos fondas. 

Knygų parengimas spaudai ir išleidimas

 • „Knygos „Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste“ (autorius – Vydas Dolinskas) išleidimas“. Rėmėjas – Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos.
 •  „Leidinio „Lietuvos sakralinė dailė. IV t. Auksakalystė ir kiti metalo dirbiniai. I knyga. „Kolekcijos“ (sudarytoja Jolita Riškevičienė) išleidimas. Rėmėjas – Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos.
 • „Programa „Hola, Espana!“. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.

Skaitmeninė leidyba

 • „Portalo „Lietuvos muziejai“ modernizavimas. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.
 • „Portalo „Lietuvos muziejai“ administravimas ir informacijos atnaujinimas 2005 m.“ – rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 •  „Laikrodžių muziejaus virtualios ekspozicijos sukūrimas ir išleidimas skaitmeniniu pavidalu“. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.

Švietimas, kvalifikacijos kėlimas

 • „Dviejų specialistų dalyvavimas Tarptautinėje Baltijos muzeologijos mokykloje Latvijos Respublikoje“.rėmėjas – LR kultūros ministerija.  

LDM ir kitų Lietuvos muziejų rinkinių apskaita, tyrinėjimas ir saugojimas 

 • „Lietuvos dailės muziejaus rinkinių komplektavimas“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 • „Tarptautinio EURIKA projekto „Online Catalodgue“ Nr. E!2918 Baltijos valstybėse lietuviškosios programos dalies – „Lietuvos informacinė sistema (LIMIS) kūrimas“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.
 • „Lietuvos muziejų informacinės sistemos (LIMIS) restauravimo/konservavimo posistemės (REST) sukūrimas“. Rėmėjas – Kultūros, sporto rėmimo fondas.
 • „Lietuvos muziejų rinkinių būklės įvertinimo projektas“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.

Muziejinių vertybių restauravimas 

 • „Senųjų botaninių piešinių konservavimo-restauravimo darbai Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetui“. Rėmėjas – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas.

Mokslinės konferencijos

 • „Tarptautinė mokslinė konferencija „Menininkų kūrybos centrai ir jų bendruomenės Vidurio ir Rytų Europoje“. Rėmėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
 • „Konferencijos „Laikas lietuvio sąmonėje“ pranešimų medžiagos leidinys“. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.

LDM struktūrinių padalinių apsauga 

 • „Lietuvos dailės muziejaus struktūrinių padalinių apsaugos stiprinimo programa. Rėmėjas – LR kultūros ministerija.

Išsamiau apie ilgalaikius projektus

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11