Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 
 
Projektas „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“

2011–2014 m.
 
       

Lietuvos muziejų asociacija 2012 m. rugsėjo – 2014 m. kovo mėn. įgyvendina projektą „Muziejus– mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Projekto tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – moksleiviai, mokytojai ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai. Projekte dalyvauja 16 muziejų iš visos Lietuvos.
LDM edukacinė programa „XX–XXI a. Lietuvos dailė“

Į projektą su edukacine programa „XX–XXI a. Lietuvos dailė“ įsijungė ir Lietuvos dailės muziejus. Programos tikslas – sukurti ir įgyvendinti muziejuje interaktyvią XX–XXI a. Lietuvos dailės pažinimo programą bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams. Edukacinė programa „XX–XXI a. Lietuvos dailė“ parengta atsižvelgiant į bendrojo ugdymo programas, muziejaus ekspozicijas, edukavimo muziejaus erdvėse privalumus bei galimybes. Programa remiasi muziejų edukatorių ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų bendradarbiavimo ir grįžtamojo ryšio pricipu. Teoriniai, pažintiniai aspektai programoje jungiami su įvairaus amžiaus moksleiviams patrauklia praktine kūrybine veikla, skatinančia individualią saviraišką: diskutuojant, analizuojant ir kuriant mokomasi suprasti dailės kūrinius, neformaliai pažinti XX–XXI a. Lietuvos dailę.

Edukacinę programą „XX–XXI a. Lietuvos dailė“ sudaro du moduliai, įgyvendinami Lietuvos dailės muziejaus padaliniuose Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje ir Prano Domšaičio galerijoje Klaipėdoje. Nacionalinės dailės galerijoje parengtas bendros LDM edukacinės programos „Lietuvos XX–XXI a. dailė“ modulis „Mokykla, gyva mene“. Prano Domšaičio galerijoje – „Spalvų ekspresas“.

Daugiau informacijos apie Nacionalinės dailės galerijos programą: Eglė Nedzinskaitė,
(8 5) 219 59 61, egle.nedzinskaite[at]ndg.lt

Daugiau informacijos apie Prano Domšaičio galerijoje rengiamą programą: Kristina Jokubavičienė,
(8 46) 41 04 16, domsaitis.galerija[at]zebra.lt

Išsamus programos aprašymas PDF >

Muziejų edukacines programas pristatanti svetinė www.muziejuedukacija.lt >

2014 m. vasario 5 d. – kovo 16 d.
LDM Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33, Klaipėda)

„Spalvų ekspresą“ palydint projekto „muziejus–mokykla–moksleivis“ paroda

  

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

Tinklalapis atnaujintas 2014.02.06