Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 
 
XIX A. II P. – XX A. PR. LIETUVOS VALSTYBĖS POLITIKOS, KULTŪROS, MOKSLO, VISUOMENĖS ELITAS IR JO APLINKA
 

2013 m. rudenį Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centre (LM ISC LIMIS) parengta kilnojamoji stendinė Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų paroda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“.

Parodą sudaro teminiai stendai, kuriuose panaudotos senosios fotografijos iš 25 Lietuvos muziejų, dalyvaujančių tarptautiniame senųjų nuotraukų, sukurtų pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį (1839–1939 m.) skaitmeninimo ir sklaidos projekte „Europeana Photography“.

Dalis parodos stendų skirta Lietuvai svarbiems įvykiams, jubiliejams pažymėti: 1863 m. sukilimui, Žemaičių krikšto jubiliejui, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui per Atlantą, lėktuvu „Lituanica“Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės įkūrimui, Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos, XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos tautiniam sąjūdžiui.

Kita stendų dalis pasakoja apie Lietuvos iškilias asmenybes. Čia pateikiamos nuotraukos, faktinė informacija apie Lietuvos patriarchą Joną Basanavičių, pirmąjį Lietuvos prezidentą Antaną Smetoną, kalbininkus Joną Jablonskį, Kazimierą Būgą, teisininką Mykolą Romerį, Vilniaus kultūros ir visuomenės veikėjus Mariją ir Jurgį Šlapelius, verslininką ir visuomenės veikėją Petrą Vileišį, poetus Maironį ir Antaną Baranauską.

Trečioji stendų dalis skirta Lietuvos dvarams ir jų šeimininkams. Parodos lankytojams pristatomi Rietavo, Rokiškio dvarai, pasakojama apie Palangą bei Kretingos ir Palangos dvarų šeimininkus Tiškevičius, Plungės ir Rietavo kunigaikščius Oginskius, didikus Tyzenhauzus, Radvilas, bajorus Kosakovskius. Didelė dalis fotografijų, liudijančių apie šių dvarų gyvenimą XIX a. pab. – XX a. pr. yra sukurta pačių dvarininkų arba jiems užsakius, nacionalizavus dvarus perduota juose įsikūrusiems muziejams ir čia išsaugota iki šiol, o dabar skaitmeninama ir, naudojant šiuolaikines informacines technologijas, pristatoma visuomenei.

Projekto „Europeana Photography“ įgyvendinimo metu (2012–2014 m.) planuojama suskaitmeninti ir Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos portale LIMIS www.limis.lt paskelbti informaciją apie 20 tūkstančių Lietuvos muziejuose saugomų senųjų fotografijų. Visos jos bus pateiktos ir svarbiausiam Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“. Didelė dalis šių nuotraukų portale www.limis.lt jau pristatoma visuomenei. Su visais parodos stendais interneto vartotojai turi galimybę susipažinti Lietuvos dailės muziejaus interneto svetainės puslapyje http://www.ldm.lt.

Parodos koncepcijos ir tekstų autorė – Danutė Mukienė, kuratorės – Danutė Mukienė ir Viktorija Jonkutė, dailininkė – Loreta Uzdraitė.

Paroda „XIX a. II p. – XX a. pr. Lietuvos valstybės politikos, kultūros, mokslo, visuomenės elitas ir jo aplinka“

Jonas Basanavičius (1851–1927)

Kazys Būga (1879–1924)

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis „Lituanica“ 1933  m.

Antanas Baranauskas (1835 – 1902)

Jonas Jablonskis (1860–1930)

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė (1918–1940)

1923 metai: Klaipėdos kraštas prijungtas prie Lietuvos

Kazimieras Aleksandras Vladislovas Alojzijus Kosakovskis

Kretingos grafai Tiškevičiai ir jų aplinka

Maironis (1862–1932)

Lietuvos muzikinis gyvenimas XX a. 1–4 deš.

Plungės kunigaikščiai Oginskiai

Palanga

Didikai Radvilos

Rietavo dvaras

Rokiškio dvaras

Rokiškio dvaras

Mykolas Pijus Paskalis Romeris (Römeris, Remeris, Rėmeris) (1880-05-07–1945-02-22)

Marija ir Jurgis Šlapeliai
Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona 1863 m. sukilimas. Faktai ir datos 1863 m. sukilimas. Faktai ir datos Lietuvos tautinis sąjūdis XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos valstybės, kultūros, mokslo veikėjai
 
Lietuvos tautinis sąjūdis XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos valstybės, kultūros, mokslo veikėjai Petras Vileišis (1851–1926) Žemaičių vyskupystė. Žemaičių krikštui – 600  


 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2015.07.07