Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

2009 m. Lietuvos dailės muziejuje įsigyti eksponatai

Laima Sazonova

2009 m. iš viso įsigyta 1094 eksponatų, iš jų 1041 pagrindinio fondo eksponatas ir 53 pagalbinio fondo eksponatų. 820 eksponatų muziejui buvo padovanota, 274 įsigyta kitais būdais. 2009 m. išrašyti 65 eksponatų priėmimo nuolatiniam saugojimui aktai, į pirminės apskaitos kygas įrašyti 1041 pagrindinio ir 53 pagalbinio rinkinio eksponatai. Duomenys apie visus naujai gautus eksponatus įvesti į RIS duomenų bazę. Už šią veiklą buvo atsakingos L. Meškelevičienė, L. Sazonova ir I. Sinkevičienė.

Muziejaus rinkinių saugotojos-tyrinėtojos per metus iš viso inventorizavo 1818 ekspontų (1770 vnt. iš pagrindinio fondo ir 48 vnt. iš pagalbinio). Sudarytos 3636 kartotekinės kortelės.
Per metus Bažnyčiai grąžintas 51 eksponatas (tapybos, skulptūros ir taikomosios dailės eksponatai, iš kurių 47 vnt. priklausė pagrindiniam fondui, o 4 2009 m. Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai nuolatiniam saugojimui perduoti 422 eksponatai

Per metus laikinam ir ilgalaikiam saugojimui perduota 1681 eksponatų, restauravimui, skaitmeninimui, fotografavimui, lankytojams rinkinių saugotojai-tyrinėtojai pateikė 4079 eksponatus, į rinkinius sugrąžinti 3649 eksponatai. Iš kitų muziejų, įstaigų, privačių asmenų laikinam saugojimui priimti 5423, parodoms užsienyje pateikti 293, ir iš ten veikusių parodų parvežti 277 eksponatai.

Muziejus bendradarbiavo su Kultūros paveldo departamentu, įtraukiant Bažnyčiai grąžinamus eksponatus į Kilnojamųjų kultūros vertybių registrą – šiam registrui pateikti visi reikalingi duomenys apie bažnyčiai muziejaus grąžinamus eksponatus.

Sudaryti ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikti Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai nuolatiniam saugojimui perduodamų eksponatų sąrašai.

2009 m. iš įvairių įstaigų ir organizacijų buvo susigrąžinti eksponatai, įtraukti į naujai pradėjusios veikto Nacionalinės galerijos ekspoziciją.

2009 m. tapybos kūriniai prevenciškai buvo konservuoti ir perkeliami iš saugyklos, esančios Vilniaus m. Goštautų g. 1, – į Liejyklos g.2 esančias saugyklas. Visose veikusiose parodose atlikta eksponatų būklės patikra.

Praktinio rinkinių prevencinio konservavimo išvažiuojamieji seminarai surengti Lazdijų (liepos l3–17 d.), Zanavykų krašto (rugpjūčio 31 – rugsėjo 4 d.), Joniškio istorijos ir kultūros (rugsėjo 7–12 d.) muziejuose.

Iš viso per metus konservuota 450 eksponatų. Seminarus rengė, juose pranešimus skaitė I. Bubinienė, M. Zigmantas, L. Adomaitytė, M. Jankūnienė, V. Žigelienė, A. Šiaulys, G. Žičkuvienė, E. Piščikaitė, P. Zovė, J. Blažytė, N. Murelė, E. Juknienė.

Vykdant programą „Lietuvos muziejų rinkinių būklės įvertinimas“ įvertinta eksponatų būklė keturiasdešimtyje Vilniaus ir Kauno apskričių muziejų nbei jų padalinių. Nustatytas neatidėliotinai konservuotinų ir restauruotinų eksponatų kiekis pagal atskiras grupes: tapyba, polichromuota medinė skulptūra, grafikos kūriniai ir dokumentai, knygos, tekstilė, keramika, metalas, baldai ir etnografiniai objektai, archeologiniai radiniai. Parengta A ir B būklės kategorijų eksponatų kartoteka. Aplankytuose muziejuose įvertintos eksponatų saugojimo ir eksponavimo sąlygos.

Per metus patikrintas Klaipėdos kombinato gintaro papuošalų rinkinys (265 saugojimo vienetai, toliau – s. vnt.), Archeologinių radinių pgalbinio fondo rinkinio dalis (1 000 s. vnt.), Tautodailininkų gintaro dirbinių rinkinio dalis (375 s. vnt.), XX a. II p. – XXI a. grafikos rinkinio dalis ( 4 500 s. vnt.) ir sudaryti topografiniai sąrašai, Užsienio šalių grafikos rinkinio dalis (1 500 s. vnt.) ir sudaryti topografiniai sąrašai, XX a. I p. ir išeivijos grafikos rinkinio dalis (3 000 s. vnt.) ir sudaryti topografiniai sąrašai.
 

 Eksponatus muziejui dovanojo

 • Vanda Garnytė-Šalomskienė – Karolinos Būgaitės (1883–1952) ir Elenos Garnienės (1888–1970) apie 1940 m. siuvinėtą kilimėlį „Kristus Alyvų kalne“ (vilna, šilkiniai ir vilnoniai siūlai, siuvinėjimas) – 1 vnt.: ED-179.547.
   

 • Dailininkas Kęstutis Grigaliūnas (Vilnius) – autorinius parodų plakatus: „Kęstutis Grigaliūnas. Regėjimo vienalaikiškumas“ (2008), „Estampas – 2007“ (2007) (x 2), „K. Grigaliūnas. Stabilus tapatybės jausmas“ (2008) (popierius, šilkografija) – 4 vnt.: ED-179.548–179.551.
   

 • Dailininkė Saulutė Stanislava Kisarauskienė (Vilnius) – autorines monotipijas ir grafikos kūrinius – 49 vnt.: ED-179.552–179.600.
   

 • Dailininkė Vilija Kneižytė (Kaunas) – autorinius linoraižinius: „Liūdesio laikrodis“ XII, XV, XXX, XXXX (2007), „Tik viena naktis“ (2008), „Salomėja“ (1997), „Upės sapnas. I“ (2007), „Neegzistuojantis žaidimas“ (2007), „Kiek vienas laimi – kitas pralaimi“ (2008), „Laiko dvasia“ (2008) – 10 vnt.: ED-179601–179.610.
   

 • Tautodailininkas Kęstutis Šeduikis (Vilnius) – autorinius molinius glazūruotus ąsočius, puoštus raižymu – 5 vnt.: ED-179.611–179.615.
   

 • Zbignevas Kazys Laurinaitis-Lavrinovič (Niujorkas, JAV) – XX a. I p. fotografijų ir foto atvirukų kolekciją su Mažosios Lietuvos ir Lietuvos miestų vaizdais – 36 vnt.: ED-179.616–179.651.
   

 • Dailininkė Jūratė Stauskaitė (Vilnius) – autorinius grafikos kūrinius: iliustracijas Hanso Kristiano Anderseno, Aleksandro Grino, Petro Cvirkos, Adomo Mickevičiaus, Alekso Baltrūno, Marcelijaus Martinaičio, Onės Baliukonytės, Vytauto Rimkevičiaus, Eduardo Mieželaičio kūriniams, ekslibrisus, plakatus, ofortus, piešinius, pasteles – 296 vnt.: ED-179.665–179.960.
   

 • Fotografas Algirdas Šeškus (Vilnius) – fotografo Kazio Daugėlos autorines ir biografines fotografijas – 61 vnt.: ED-179.974–180.034; fotografo K. Paškevičiaus XX a. 4 deš. „Kauno panoramą“ – 1 vnt.: ED-180.035; šiuolaikinių fotomenininkų – Alfonso Budvyčio, Marijono Baranausko, Virgilijaus Šontos, Vito Luckaus, Jono Kalvelio, Mildos Drazdauskaitės – fotografijas – 38 vnt.: ED-180.036–180.073.
   

 • Jūratė Burokaitė (Vilnius) – dvi Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių fotografijas: „Vilniaus katedra“ (1930–1939), „Trijų Kryžių kalnas“ (1939–1940) ir dvi nežinomų fotografų XX a. 4 deš. fotografijas: „Trys Kryžiai“, „Natiurmortas“ – 4 vnt.: ED-180.074–180.077.
   

 • Fotografas Vytautas Stanionis (jaunesn.) (Kaunas) – autorines fotografijas iš serijos „Lietuva. Atsisveikinimo vaizdai“: „Juodupė“ (2003), „Priekulė“ (2003), „Aukštaitija“ (2004) – 3 vnt.: ED-180.078–180.080.
   

 • Fotografas Antanas Sutkus (Vilnius) – autorines fotografijas: „Pionierius“ (1964), „Žanas Polis Sartras“ (1965), „Žanas Polis Sartras su Mykolu Sluckiu“ (1965), „Pilotas“ (1972), „Aklas pionierius“ (1962), „Maratonas Universiteto gatvėje“ (1959), Po metrikacijos“ (1959), „Keltas Antakalnis – Žirmūnai“ (1964), „Užupio gimnazistai“ (1959), „Provincija“ (1969), „Kaimo gatvė. 2“ (1969) – 11 vnt.: ED-180.081–180.091.
   

 • Ramona Ratas-Zakarevičius (Australija) – savo tėvo dailininko Vaclovo Rato grafikos kūrinių klišes: „Medžioklė“ (1952), „Emu“ (1953), „Kukabūra“ (1953), „Medžiai“ (1953) – 4 vnt.: ED-180.092–180.095.
   

 • Marija Remienė (JAV) – Adomo Galdiko piešinių albumą „Lietuvos gamtovaizdžiai“ su 55 piešiniais – 1 vnt.: ED-180.096/1–55.
   

 • Tautodailininkas Valerijus Bodiajus (Vilnius – Braitonas (Anglija) – autorinius kūrinius (akvareles, pasteles, monotipijas) – 97 vnt.: ED-180.211–180.307.
   

 • Dailininkė Jolanta Janavičienė (Australija) – autorinius keramikos kūrinius: „Veidas“ I, II (2005) (molis, glazūra, oksidavimas, aukštas degimas), „Poetas“ (2007) (molis, balta glazūra, raku technika) – 3 vnt.: ED-180.308–180.310; autorinius tapybos kūrinius: „Vasara“ I–V (2008), „Kompozicija“ I–IV (2005) (popierius, guašas) – 9 vnt.: ED-180-311–180.319; savo vyro dailininko Jurgio Vinco Janavičiaus tapybos kūrinį „Akmens amžiaus būstas“ (2005) (popierius, akrilas) – 1 vnt.: ED-180.320.
   

 • Domas Adomaitis (1909–2010, JAV) per Čiurlionio Galeriją Čikagoje – dailininko Adomo Varno paveikslą „Mindaugo karūnavimas“ (1951–1955) (drobė, aliejus) – 1 vnt.: ED-180.321.
   

 • Prof. Valentinas Baltrūnas (Vilnius) – Vinco Svirskio kryžiaus fragmentą su bareljefinėmis Šv. Juozapo ir Šv. Jono Nepomuko skulptūromis (medis, drožyba) – 1 vnt.: ED-180.322.
   

 • Tautodailininkė Genovaitė Adiklienė (Utena) – autorinį tapybos darbą „Malūnas“ (2003) (popierius, akrilas) – 1 vnt.: ED-180.323.
   

 • Nijolė Murelė (Vilnius) – 2 Algimanto Mikėno akvareles – 2 vnt.: ED-180.324–346; 48 Stasio Vaitkaus akvareles – 48 vnt.: ED-180.357–180.383; 3 Gotlibo Johano Kislingo, 1 Izidoriaus Veiso, 1 Jono Nikodemo Lopacinskio ir 1 nežinomo lenkų XIX a. I p. dailininko grafikos kūrinį – 6 vnt.: ED-180347–180.352; Marcės Katiliūtės grafikos kūrinius: „Jurgio Bielinio-Bieliako portretas“ (1931) (popierius, anglies pieštukas), „Tėvo portretas“ (apie 1928–1929) (popierius, anglis), „Laumės“ (popierius, linoraižinys) – 3 vnt.: ED-180.353–180.355; Juozo Mikėno „Tėviškės peizažą“ (1923–1924) (drobė, aliejus) – 1 vnt.: ED-180.384; Nijolės Valadkevičiūtės „Šv. Jurgį“ su dedikacija Akvilei Mikėnaitei 60-mečio proga (1972) (popierius, spalvotas ofortas) – 1 vnt.: ED-180.385; Jono Kuzminskio „Oi giria, giria...“ (1977) (popierius, spalvotas linoraižinys) – 1 vnt.: ED-180.386; nežinomo Lietuvos XX a. I p. dailininko „Vyro portretą“ (popierius, litografija) – 1 vnt.: ED-180.356.

 

Liaudies meno ekspedicijų metu eksponatus muziejuj dovanojo

 • Bronislava Balsienė (Bilžių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – skarą (XIX a. pab. – XX a. pr.; vilna, 12-nytis audimas) – 1 vnt.: ED-180.175.
   

 • Emilija Lengvenienė (Bilžių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – l. m. tekstilę: 2 poras vilnonių pirštinių ir šaliką (mezgė ji pati apie 1950, 1958 ir 1964 m.), rankšluostį (audė Emilija Balsienė (1898–1961) apie 1920 m.; medvilnė, linas, 4-nytis diminis audimas) – 3 vnt.: ED-180.176/a-b–180.179.
   

 • Juozapata Pelienė (Alsių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – staltiesę (audė ir siuvinėjo apie 1920–1925 m. Ona Andrikaitytė (g. 1902) (Dargaudžių k., Gruzdžių vlsč., Šiaulių apskr.); medvilnė, linas, 8-nytis servetinis audimas, siuvinėjimas) – 1 vnt.: ED-180.180.
   

 • Ona Sabačiauskienė (Alsių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – skarelę (audė apie 1945 m. Brigita Dagienė (g. 1916) (Aspariškių k., Nemunėlio-Radviliškio vlsč., Biržų-Pasvalio apskr.); vilna, 2-nytis audimas) – 1 vnt.: ED-180.181.

 • Bronė Buožienė (Ramoškių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – l. m. tekstilę: lovatiesę (medvilnė, vilna, 5-nytis diminis audimas), pirštines (vilna, mezgimas virbalais), skarelę (šilkas, fabrikinis audimas), staltiesę (XIX a., medvilnė, linas, 9-nytis audimas, pynimas) ir tris audinių skiautes – 7 vnt.: ED-180.182–180.185 ir PM-44.194–44.196.
   

 • Sigita Lukienė (Kuršėnai) – staltiesę (medvilnė, linas, 8-nytis diminis audimas, siuvinėjimas) ir rankšluostį (medvilnė, linas, 4-nytis diminis audimas, siuvinėjimas) – 2 vnt.: ED-180.186–180.187.
   

 • Augenija Strakšienė (Skaistgirys, Joniškio r.) – staltiesę (XX a. I p., medvilnė, nėrimas vąšeliu), pirštines (vilna, mezgimas virbalais) ir rankšluosčio skiautę – 3 vnt.: ED-180.188–180.189/a-b ir PM-44.197.
   

 • Janina Vaišvilienė (Ąžuolynės k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – lovatiesę (audė ji pati XX a. 5–6 deš.; medvilnė, vilna, 4-nytis diminis audimas) ir lovatiesės dalį – 2 vnt.: ED-180.190 ir PM-44.198.
   

 • Liudmila Rudienė (Maželių k., Žagarės sen., Joniškio r.) – l. m. tekstilę: tris poras pirštinių (1996, apie 1970 ir apie 1950 m. mezgė Julija Rudienė (g. 1915 m.) (Maželių k.) ir staltiesės skiautę – 4 vnt.: ED-180.191/a-b–180.193/a-b ir PM-44.199.
   

 • Bronius Didžklapis (Butniūnų k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – l. m. tekstilę: rankšluostį (XIX a. pab. – XX a. pr., linas, medvilnė, 4-nytis diminis audimas, nėrimas vąšeliu), pagalvės užvalkalą (XX a. vid, medvilnė, fabrikinis audimas, nėrimas vąšeliu, siuvinėjimas; mezginius nėrė Rozalija Barvainienė (1905–1996) (Butniūnų k.), dvi poras rankšluosčio mezginių (XX a. vid., nėrė Rozalija Barvainienė; linas, nėrimas vąšeliu), skarelę (XX a. I p., batistas, fabrikinis audimas) ir tris audinių skiautes – 8 vnt.: ED-180.194–180.198 ir PM-44-200–44.202.
   

 • Genovaitė Naglienė (Biliūnų k., Žagarės sen., Joniškio r.) – staltiesę (austa apie 1962 m., linas, 2-nytis audimas, siuvinėjimas) ir servetėlę (austa apie 1962 m., linas, medvilnė, 2-nytis audimas, siuvinėjimas) – 2 vnt.: ED-180.199–180.200.
   

 • Jonas Ramanauskas (Jurdaičių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – rankšluostį (linas, 8-nytis servetinis audimas, nėrimas vąšeliu) ir lovatiesės skiautę – 2 vnt.: ED-180.201 ir PM-44.203.
   

 • Janina Šimaitienė (Vaidminių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – skarą (XIX a. pab., vilna, 8-nytis audimas), rankšluostį (XX a. 4 deš., audė Eugenija Jonaitytė (g. 1915 m.) (Trumpaičių k. Skaistgirio vlsč., Šiaulių apskr.); medvilnė, linas, 8-nytis servetinis audimas), pirštines (mezgė ji pati apie 1997 m.; fabrikinė vilna, mezgimas virbalais) ir lovatiesės dalį (medvilnė, linas, 4-nytis diminis audimas) – 4 vnt.: ED-180.202–180.204/a-b ir PM-44.204.
   

 • Apolonija Čeputienė (Vaidminių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – staltiesę (XX a. 4 deš. rišo ji pati; medvilnė, rišta ant rėmo), pagalvės užtiesalą (XX a. 4 deš., tiulis, siuvinėjimas, fabrikinė gamyba) ir milo skiautę – 3 vnt.: ED-180.205–180.206 ir PM-44.205.
   

 • Stasė Lukošiūnienė (Žeimių k., Žagarės sen., Joniškio r.) – staltiesę (XIX a., linas, medvilnė, 8-nytis servetinis audimas), rankšluostį (XX a. I p. audė Aleksandra Rekytė (Žeimių k.); linas, 4-nytis ruoželis, nėrimas vąšeliu) ir rankšluosčio skiautę – 3 vnt.: ED-180.207–180.208 ir PM-44.206.
   

 • Adelė Baltienė (Reibinių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – skarą (vilna, 8-nytis audimas) ir rankšluosčio bei užvalkalo skiautes – 3 vnt.: ED-180.209 ir PM-44.207–44.208.
   

 • Janina Bertulienė (Reibinių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – rankšluosčio skiautę – 1 vnt.: PM-44.209.
   

 • Milda Jonkuvienė (Skaistgirys, Joniškio r.) – rankšluosčio skiautę – 1 vnt.: PM-44.210.
   

 • Ona Norkienė (Domeikių k., Žagarės sen., Joniškio r.) – rankšluosčio skiautę – 1 vnt.: PM-44.211.
   

 • Ona Jurgutavičienė (Skaistgirys, Joniškio r.) – sijono skiautę – 1 vnt.: PM-44.212.
   

 • Emilija Radvilienė (Skaistgirys, Joniškio r.) – pirštinę – 1 vnt.: PM-44.213.
   

 • Leontina Leveikienė (Alsių k., Skaistgirio sen., Joniškio r.) – sprąsčius (medis, raižymas) – 1 vnt.: ED-180.210.
   

Eksponatus muziejui perdavė

LDM Prano Gudyno restauravimo centras:
 

 • Konservuotus Užpelkių kapinyno (Kretingos r.) 1985 m. archeologinių tyrinėjimų (vadovas VU docentas Valdemaras Šimėnas) stiklo, žalvario ir geležies radinius – 24 vnt.: 14 vnt. ED-180.140–180.153 ir 10 vnt. PM-44.171–44.180.
   
 • Konservuotus Užpelkių kapinyno (Kretingos r.) 2000 m. archeologinių tyrinėjimų (vadovė dr. Audronė Bliujienė) gintaro, žalvario, geležies ir keramikos radinius – 93 vnt.: 83 vnt. ED-180.099–180.139, ED-180.173–180.174 ir 10 vnt. PM-44.161–44.170.
   
 • Konservuotus Dvylių kapinyno (Klaipėdos r.) 2002 m. archeologinių tyrinėjimų (vadovė dr. Audronė Bliujienė) gintaro, žalvario ir geležies radinius – 50 vnt.: 37 vnt. ED-180.154–180.172 ir 13 vnt. PM-44.181–44.193.
   
 • LDM fototeka:
   
 • Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių XX a. 4 deš. stiklo negatyvų su Vilniaus ir kt. miestų vaizdais kolekciją – 439 vnt.: ED-179.106–179.544.
   

LDM biblioteka:
 

 • Fotografijų albumą su XIX a. II p. Italijos vaizdais – 1 vnt.: ED-179.967/1–63.
   

UAB „Gintaro pasaulis“:
 

 • Gintaro inkliuzus – 6 vnt.: ED-179.961–179.966.
   

Lietuvos banko Kasos departamentas:
 

 • 50 litų sidabrines monetas, skirtas Lietuvos gamtai (monetos autoriai Vladas Oržekauskas ir Alfonsas Vaura) (2008) – 2 vnt.: ED-179.545–179.546.
   
 • 50 litų sidabrines ir 1 lito apyvartines-progines monetas, skirtas 2009 m. Europos kultūros sostinei Vilniui (monetų autorius Vytautas Narutis) (2009) – 4 vnt.: ED-179.652–179.655.
   
 • 1 ir 2 litų bei 10 ir 20 centų 2009 m. apyvartines monetas – 8 vnt.: ED-179.656–179.663.
   
 • 100 litų auksines monetas, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui – III variantas (monetos autoriai Bronius Leonavičius ir Giedrius Paulauskis) (2009) – 2 vnt.: ED-179.968–179.969.
   
 • 5 litų 2009 m. apyvartines monetas – 2 vnt.: ED-179.970–179.971.
   
 • 50 litų sidabrines monetas, skirtas Tytuvėnų architektūriniam ansambliui (monetos autorius Rytas Jonas Belevičius) – 2 vnt.: ED-179.972–179.973.
   
 • 2009 metų Lietuvos Respublikos apyvartinių monetų numizmatinius rinkinius – 2 vnt.: ED-180.097/1–9–180.098/1–9.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11