Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

2007 m. Lietuvos dailės muziejuje įsigyti eksponatai

Laima Sazonova

 Eksponatus muziejui dovanojo

·       Lietuvių fondas (JAV) – dailininko Prano Domšaičio kūrinius: tapybos paveikslus – 62 vnt.: ED-175.754–175.808; 175.878–175.884, akvareles ir pasteles – 25 vnt.: ED-175.809–175.832; 175.877, grafikos darbus – 44 vnt.: ED-175.833–175.876, siuvinėjimus – 4 vnt.: ED-176.655–176.658; dailininko Mstislavo Dobužinskio piešinius iš ciklo „Senoji Lietuva“ – 36 vnt.: ED-175.885–175.920.

·       Tėvai Jėzuitai (JAV) – dailininko Stasio Ušinsko pano „Lietuva“ (24 dalys). ED-176.437 (1–24).

·       Giedra Jonynaitė-Troncone (JAV), vykdydama savo tėvo dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno valią, – jo kūrybinį palikimą: tapytus paveikslus – 3 vnt.: ED-176.215–176.217, akvareles ir pasteles – 218 vnt.: ED-176.218–176.261; 176.263–176.436, grafikos darbus – 392 vnt.: ED-177.592–177.983; 178.052–178.083, skulptūras – 80 vnt.: ED-178.290–178.345; PM-44.129–44.152; dailininkės Irenos Dalios Griežės tapybos darbą. ED-176.262.

·       Andrius T. Romeris (Belgija) – dailininkės Sofijos Dembovskytės-Riomerienės pastelę „Dukters portretas“ (1923) – ED-176.643.

·       Leona Korkutienė (Vilnius) – dailininkų  Broniaus Uoginto (vyr.), Antano Kmieliausko ir Kornelijaus Stoškaus tapytus Leonos Korkutienės portretus – 3 vnt.: ED-176.649–176.651.

·       Dailininkas Juozas Mieliulis (JAV) – autorinius tapybos kūrinius – 3 vnt.: „Rojus“ (1961), „Našlaitis“ (1961), „Nepažįstamasis“ („Prisikėlimas“) (1960),  ED-176.652–176.654.

·       Marija Remienė (JAV) – akvareles: dailininko Adomo Galdiko „Vaidila“ (1948), „Peizažas“ – 2 vnt.: ED-176.659–176.660; tapybos kūrinius: dailininko Adomo Varno „Burlaiviai Mičigano ežere“ (1950), dailininko Kęstučio Trimako „Ne iš šio pasaulio“ (1978), dailininkės Bronės Mingilaitės-Uogintienės „Marijos portretas“ (1976) – 3 vnt.: ED-176.661–176.663; grafikos kūrinius: dailininko Vytauto Kasiulio „Adomas ir Ieva“ (monotipija), dailininko Pauliaus Augiaus „Iš atlaidų“ (1958, medžio raižinys) – 2 vnt.: ED-176.664–176.665.

·       Dailininkė Dalia Šlenienė (JAV) – autorinius keramikos darbus: 3 vazas ir dubenį – 4 vnt.: ED-176.667–176.670.

·       Dailininkė Henrieta Vepštienė (JAV) – autorinius keramikos darbus (arbatinį ir vazelę) – 2 vnt.: ED-176.671–176.672.

·       Giedrė Filipavičienė (Vilnius) – dailininko Petro Aleksandravičiaus gipso skulptūrą „Levo Karsavino portretas“ (1947) – 1 vnt.:  ED-176.856.

·       Fotografas Vytautas Balčytis (Vilnius) – autorines fotografijas –  40 vnt.: ED-176.865–176.904.

·       Liucija Serapinaitė (Kaunas) – liaudies audėjos Valerijos Eidėnaitės austą lovatiesę – 1 vnt.: ED-177.104.

·       Dailininkas Robertas Antinis (Kaunas) – autorinius piešinius – 7 vnt.: ED-177.259–177.265.

·       Dailininkas Vygantas Paukštė (Vilnius) – autorinį tapybos darbą „Ranka“ (1966) – 1 vnt.: ED-177.266.

·       Dailininkas Ramūnas Čeponis (Vilnius) – autorinį tapybos darbą „Kai sustojęs atsigręžiau, atpažinau Tave“ (2004) – 1 vnt.:  ED-177.267.

·       Saulius Kulakauskas (Prancūzija) – savo tėvo dailininko Telesforo Kulakausko 18 iliustracijų, 4 plakatų projektus, 31 grafikos kūrinį, 6 klišes – 59 vnt.: ED-177.268–177.325; 177.529.

·       Fotografas Arūnas Baltėnas (Vilnius) – autorines fotografijas iš ciklo „Paryžius“ (2004) – 4 vnt.: ED-177.326–177.329.

·       Eva Jankus (Klaipėda) – dailininko Česlovo Janušo tapybos darbus „Valtys mėnesienoje“, „Mėnesiena“, „Lietuviška sodyba žiemą“, „Lietuviškas kaimas žiemą“ – 4 vnt.: ED-177.588–177.591.

Eksponatus muziejui perdavė

Čiurlionio galerija (JAV):

·       Dailininko Jono Šileikos tapybos darbą „Žemaitės portretas“ (1919) – ED-176.648.

Lietuvos banko Kasos departamentas:

·       Autorių Liudo Parulskio ir Ryto Jono Balevičiaus 10 litų auksines monetas „Aukso pjūvis“ (2007) – 2 vnt.: ED-176.644–176.645.

·       Apyvartines 10 centų monetas (2007) – 2 vnt.: ED-176.646–176.647.

·       Autorių Liudo Parulskio ir Giedriaus Paulauskio 100 litų auksines monetas, skirtas Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečiui (2007) – 2 vnt.: ED-177.098–177.099.

·       Autoriaus Sauliaus Juozo Jarašiaus 50 litų sidabrines monetas, skirtas Panemunės piliai (2007) – 2 vnt.: ED-177.100–177.101.

·       Apyvartines 20 centų monetas (2007) – 2 vnt.: ED-177.102–177.103.

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija:

·       Konfiskuotus sidabro dirbinius: cukrinę, 2 dėžutes, padėklą ir šaukštą su monograma „O.H“ – 5 vnt.: ED-176.909–176.913.

UAB „Gintaro pasaulis“:

·       Gintaro inkliuzus ir gintaro pavyzdžius – 47 vnt.: ED-177.214–177.258; PM-44.095–44.096.

Vykdant dailininkės Elenos Urbaitytės testamentą, LDM perduota:

·       Dailininkės Elenos Urbaitytės skulptūros – 4 vnt.: ED-177.330–177.333, akvarelės – 17 vnt.: ED-177.334–177.350, grafikos kūriniai – 236 vnt.: ED-177.351–177.528; 177.530–177.587, tapybos kūriniai – 128 vnt.: ED-177.985–178.051; 178.214–178.273.

 Muziejus pirko

Iš Lietuvos Respublikos  kultūros ministerijos muziejų rinkinių komplektavimo programos lėšų įsigyta:

·     Taurė. Lietuva (?), XVII a. II pusė. Sidabras, liejimas, kalimas, auksavimas, valcavimas, litavimas, graviravimas, juodinimas, h – 14,  sv. – 101 gramas.   ED-177.083.

·     Kajetonas Sklėrius. „Motinos portretas“. 1906. Gipsas, reljefas, 61 x 48.  ED-177.084.

·     Vygandas Paukštė. „Vienas iš žaidimų“. 1998. Drb., al., 80 x 110. ED-177.085.

·     Vygandas Paukštė. „Pasirėmusi“. 1997. Drb., al., 80 x 90. ED-177.086.

·     Ramūnas Čeponis. „Ribos“. 1996. Drb., al., 200 x 200. ED-177.087.

·     Robertas Antinis. Lipdiniai „Epitafija neregys“. I–III. 1986–1993. Degtas tonuotas molis.  I – 70 x 40 x 60, II – 31 x 31 x 31, III – 8 x 31 x 35 (x 6); 25 x 4 x 4 (x 20). ED-177.096 (1–28).

·     Dainius Liškevičius. „Metafizinis nemalonumas“. 1997. Skulptūrinis objektas – vielinis karkasas, gipsas, derva, el. lemputė su reflektoriumi, h – 100; asambliažas – medis, derva, aliejiniai dažai, sp. el. lemputės, d – 120; garsas – kompaktinis diskas. ED-177.097 (1–3).

·     Gintaras Šeputis. „Didžiosios maudynės“. 1991. Videofilmas, DVD. (1-a kopija iš 5-ių). Trukmė – 2 min. 34 sekundės. ED-177.088.

·     Gintautas Trimakas. „Onos ir Jurgio kambaryje“. Iš ciklo „Plokštumos“. 1990–1993. Fotopopierius, tonavimas,  sidabro bromidas, lakštas – 59 x 190, vaizdas – 28,5 x 166. Tiražas – 1-a iš 5-ių. ED-177.089.

·     Raimundas Urbonas. „XXX“. Iš serijos „Daiktai“. 1990. Tonuota fotografija, sidabro bromidas, 11 x 16,2; 30 x 39,7. ED-177.090.

·     Raimundas Urbonas. „Serenada“.  Iš serijos „Daiktai“. 1990. Tonuota fotografija, sidabro bromidas, 13 x 18,3; 30 x 39,7. ED-177.091.

·     Raimundas Urbonas. „Paukštis“. Iš serijos „Daiktai“. 1990. Tonuota fotografija, sidabro bromidas, 9,3 x 23,7; 30 x 39. ED-177.092.

·     Raimundas Urbonas. „Kailiniai“. Iš serijos „Daiktai“. 1990. Tonuota fotografija, sidabro bromidas, 13 x 18,2; 30 x 39,7. ED-177.093.

·     Raimundas Urbonas. „Paveikslėlis“. Iš serijos „Daiktai“. 1990. Tonuota fotografija, sidabro bromidas, 13 x 19,3; 30 x 39,8. ED-177.094.

·     Raimundas Urbonas. „Natiurmortas su vengriškomis daržovėmis“. Iš serijos „Daiktai“. 1990. Tonuota fotografija, sidabro bromidas, 13 x 24; 30 x 39,7. ED-177.095. 

Iš muziejaus lėšų įsigyta:

·    Iš UAB „Senasis kuparas“ – liaudies keramikos dirbiniai: 2 puodynės, puodynėlė, dubuo, vazelė – 5 vnt.: ED-176.857–176.861.

·    Laikrodis. XVIII a. I p., Varšuva. Meistras Frančeskas Hekelis. Žalvaris, bronza, auksavimas, graviravimas, h – 8, d – 9,3 – 1 vnt.: ED-177.984.

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11