Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

 

Parduodami Lietuvos dailės muziejaus leidiniai

Dėmesio! Jūs naudojatės nebeatnaujinama archyvine svetaine! Leidinius, kuriais prekiaujame, ir jų kainas rasite naujoje muziejaus svetainėje www.lndm.lt

LDM leidiniai (nuo 1971 m.) >

Leidinius galite užsisakyti telefonu: (8-5) 212 66 16, el. paštu leidyba@ldm.lt LDM leidinius taip pat galima įsigyti šiuose LDM padaliniuose veikiančiuose prekybos taškuose:

* Prie informacijos apie leidinius jų pristatymo kaina nenurodyta. 

Birutė Stančikaitė. Šviesa tamsoje
Parodos katalogas
Sudarytoja Neringa Urbonienė
Redaktorė Monika Grigūnienė
Vertėja Albina Strunga
Dailininkė Aušrinė Mačėnienė
Fotografai Kęstutis Stoškus, Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaities, Antanas Lukšėnas
Išleido Lietuvos dailės muziejus. Vilnius, 2015 m.
Spausdino „Standartų spastuvė“
Tiražas 500 egz.
Kaina 7 €
Žmogus su Saukos veidu. Šarūno Saukos tapyba 1978–2015
Parodos katalogas
Sudarytojos: Monika Saukaitė, Milda Žvirblytė
Tekstai Monika Saukaitė
Dailininkė Laura Grigaliūnaitė
Vertėjas į anglų kalbą Jurij Dobriakov
Išleido Lietuvos dailės muziejus. Vilnius, 2015
Tiražas 500 egz.
Kaina 4 €
Pranas Domšaitis. Vaizduotės realybė
Albumas-katalogas
Sudarytoja Kristina Jokubavičienė
Vertėja Albina Strunga
Dailininkė Laima Zulonė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. Vilnius, 2015 m.
Tiražas 700 egz.
Kaina 26 €
Algirdas Petrulis. Spalvų ir pustonių turtai
Parodos katalogas
Sudarytoja Nijolė Nevčesauskienė
Vertėja Albina Strunga
Redaktorė Monika Grigūnienė
Dailininkė Aušrinė Mačėnienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2015
Spausdino „Standartų spaustuvė“
Tiražas 500 egz.
Kaina 8 €
Algimantas Kunčius. Vaizdaraščiai
Parodos katalogas
Dizainas Laura Grigaliūnaitė
Tekstai: Ieva Mozūraitė-Novickienė, Jolita Molevičiūtė
Lietuvių kalbos redaktorė Monika Grigūnienė
Vertėjas Jurijus Dobriakovas
Anglų kalbos redaktorius JOseph Everatt
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2015
Spausdino UAB „ARX Reklama“
Tiražas 500 egz.
Kaina 2,50 €
Vinco Kisarausko (1934-1988) kūrybos retrospektyva. Pasisveikinimas su laiku
Parodos katalogas
Sudarytoja Milda Žvirblytė
Redaktorės: Liuda Skripkienė, Gražina Rutskienė
Dailininkė Laura Grigaliūnaitė
Fotografai: Antanas Lukšėnas, Algimantas Kunčius
Vertėjas į anglų kalbą Jurij Dobriakov
Anglų kalbos redaktorius JOseph Everatt
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2015
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“
Tiražas 500 egz.
Kaina 4 €
 
Amžinai jauna! Lenkijos dailė XIX a. pab. – XX a. pr.
Parodos katalogas
Sudarė: Laima Bialopetravičienė, Maria Grzywacz, Krystyna Kulig-Janarek, Mindaugas Šapoka
Vertė: Irena Fedorovič, Domikina Pietrzykowska, Aistis I. Savukynas, Jūratė Terebienė
Redagavo Monika Grigūnienė
Apipavidalino Aušrinė Mačienė
Išleido: Lietuvos dailės muziejus, Krokuvos nacionalinis muziejus. 2015
Spausdino Standartų spaustuvė
Tiražas 500 egz.
Kaina 12 €
Alfonsas Dargis: vaizduotės raštai
Parodos katalogas
Tekstų autorės: Ilona Mažeikienė, Regina Urbonienė
Kūrinių sąrašą parengė Irena Dobrovolskaitė, Vytautas Ramanauskas
Redaktorės: Liuda Skripkienė, Gražina Rutskienė
Vertė Albina Strunga
Apipavidalino ir maketavo Aušrinė Mačėnienė
Kūrinius skenavo Vaidotas Aukštaitis, Irena Aleksienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2015
Spausdino „Standartų spaustuvė“
Tiražas 500 egz.
Kaina 8 €
 
Juozapo Čechavičiaus Vilnius
Parodos vadovas
Parodos kuratorius, leidinio tekstų autorius Dainius Junevičius
Redaktorė Monika Grigūnienė
Vertėja Albina Strunga
Maketuotoja Aušrinė Mačėnienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2015
Spausdino UAB "ARX Reklama“
Kaina 6 €
LDM Metraštis 17
Straipsnių rinkinys
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, Danutė Mukienė, dr. Jūratė Senvaitienė
Sudarytoja Danutė Mukienė

Redaktorės Laura Patiomkinaitė-Čeikė, Danutė Mukienė
Maketuotoja ir viršelio dailininkė Rūta Mozūraitė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2015
Iš lietuvių į anglų kalbą vertė Donatas Snarskis
Kaina 2,90 €
Pabaltijo Zakopanė Palanga Tyszkiewiczių laikais
Redaktorė Liuda Skripkienė

Vertėjas Vyturys Jarutis
Dailininkė Laima Zulonė
Išleido Lietuvos dailės muziejus, Regionų kultūrinių iniciatyvų centras. 2015
Tiražas 1000 egz.
Kaina 16,20 €
Mykolo Raubos Vilnius
Parodos katalogas
Redagavo Giedr
ė Urmaitė
Vertė Irena Aleknaitė, Beata Piasecka, Albina Strunga
Fotografavo Anna Sierko-Filipowska, Antanas Lukšėnas, Krzysztof Wilczynski
Apipavidalino Aušrinė Mačėnienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2014
Tiražas 500 egz.
Kaina 7,3 €
Telesforas Valius (1914–1977). Grafika
Sudarė Regina Urbonienė
Redagavo Liuda Skripkienė
Vertė Albina Strunga
Apipavidalino Aušrinė Mačėnienė
Fotografavo ir skanavo Irena Aleksienė, Vaidotas Aukštaitis, Audrius Kapčius, Antanas Lukšėnas
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2014
Tiražas 700 egz.
Kaina 11,58
€
Nuostabioji žemė
Nuostabioji žemė. Dailininkai rytų Prūsijoje XIX a. – XX a. I pusės tapyba ir grafika iš Aleksandro Popovo rinkinio
Parengė Kristina Jokubavičienė
Redaktorės Liuda Skripkienė, Gražina Rutskienė
Vertėja Albina Strunga
Fotografas Vytautas Kikilis
Dailininkas Gediminas Akelaitis
Tiražas 500 egz.
Kaina 7,24
€
Ikonos – Andrejaus Balykos kolekcija
Ikonos – Andrejaus Balykos kolekcija. Parodos katalogas.
Parengė Dalia Tarandaitė
Redaktorės Giedra Urmanaitė, Gražina Rutskienė
Vertėjos Larisa Lavrinec, Albina Strunga
Maketuotoja ir viršelio autorė Aušrinė Mačėnienė
Fotografai Antanas Lukšėnas, Valdas Račyla
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2014
Tiražas 500 egz.
Kaina 16,80
€
Marcelijaus Martinaičio margučiai
Marcelijaus Martinaičio margučių kolekcijos katalogas
Parengė Daiva Beliūnienė
Redaktorė Liuda Skripkienė
Vertėja Albina Strunga
Dizainerė Laima Zulonė
Fotografas Antanas Lušėnas
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2014
Tiražas 600 egz.
Kaina 4.34
€
LDM Metraštis 16
Straipsnių rinkinys
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, habil. dr. Malgorzata Omilanowska, dr. Jūratė Senvaitienė
Sudarė Danutė Mukienė

Redaktorė Danutė Mukienė
Maketuotoja ir viršelio dailininkė Loreta Uzdraitė
Vertė UAB „Skrivanek vertimų biuras“
Kaina 2,90 €
Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas
Parodos katalogas
Katalogo sudarytojos: dr (hp) R
ūta Janonienė, Dalia Tarandaitė, Rasa Adomaitienė
Redaktorės: Liuda Skripkienė, Gražina Rutskienė
Dailininkė Laima Zulonė, dizaino studija „Savas takas“ ir ko.
Vertė vertimų biuras UAB „Skrivanek“
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2013
Tiražas 300 egz.
Kaina 17,38
€
Marija Teresė Rožanskaitė. Rentgenogramos
Parodos katalogas
Katalogo sudarytoja ir parodos kuratorė Laima Kreivytė
Architektė Julija Reklaitė
Tekstų autorės: Laima Kreivytė, Julija Reklaitė
Redaktorė Giedra Urmanitė
Dailininkė Violeta Boskaitė
Fotografai: Vidmantas Ilčiukas, Marta Ivanova, Tomas Kapočius, Antanas Lukšėnas
Vertėjas į anglų kalbą Jurij Dubriakov
Anglų kalbos redaktorius Joseph Everatt
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2013
Tiražas 500 egz.
Kaina 5,21
€
Aleksandros Kašubos darbai. Aleksandra Kašuba. Aplinkos menininkė
Iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė
Angliško leidimo redaktorė Melissa Howard
Redaktorė Liuda Jakubčionienė
Dailininkas John Jeheberg
Aleksandros fotografijos autorius V. Fledžinskas
Fotografavo Aleksandra Kašuba, John Jeheberg, Idell Conaway
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2012
Tiražas 1000 egz.
Kaina 5,79
€
Elena Urbaitytė-Urbaitis. Pasirinkimai
Parodos katalogas
Kuratorė ir katalogo sudarytoja dr. Elona Lubytė
Parodos architektės: Julija Reklaitė, Ieva Cicėnaitė
Dailininkė Lina Bastienė
Skenavo Irena Aleksienė
Fotografai: Arūnas Baltėnas, Simonas Jakubauskas, Tomas Kapočius, Elona Lubytė, Antanas Lukšėnas, Vytautas Maželis, Mindaugas Navakas, Norbertas Tukaj, Andrius Valužis
Vertėjas į anglų kalbą Jurij Dubriakov
Vertėja iš anglų kalbos Rasa Drazdauskienė
Lietuvių kalbos redaktorė Liuda Jakubčionienė
Anglų kalbos redaktorius Joseph Everatt
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2012
Tiražas 300 egz.
Kaina 7,24
€
Domicelė Tarabildienė. Kūrybos versmės
Parodos katalogas
Katalogo sudarytoja Regina Urbonienė
Redaktorės: Liuda Jakubčionienė, Giedra Urmanitė, Gražina Rutskienė
Maketavo Aušrinė Mačėnienė
Fotografas Antanas Lukšėnas
Skenavo, iliustracijas spaudai parengė Vaidotas Aukštaitis, Irena Aleksienė, Loreta Uzdraitė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2012
Tiražas 400 egz.
Kaina 5,79
€
Alfonsas Motiejūnas. Spalvų kelionės
Parodos katalogas
Katalogo sudarytoja Nijolė Nevčesauskienė
Redaktorės: Liuda Jakubčionienė, Gražina Rutskienė
Maketavo Aušrinė Mačėnienė
Fotografai: Antanas Lukšėnas, Rimantas Motiejūnas
Iliustracijas spaudai parengė Vaidotas Aukštaitis
Fotonuotraukas skaitmenino Irena Aleksienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2012
Tiražas 300 egz.
Kaina 4.34
€
Vytautas Šerys. Retrospektyva
Parodos katalogas
Parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja dr. Milda Žvirblytė
Redaktorės: Rima Viarseckaitė, Gražina Rutskienė
Dailininkė Laima Bastienė
Fotografai: Antanas Lukšėnas. Kęstutis Stoškus, Sigitas Šimkus
Vertėjas į anglų kalbą Jurij Dubriakov
Anglų kalbos redaktorius Joseph Everatt
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2011
Tiražas 500 egz.
Kaina 5,79
€
LDM Metraštis 15. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, habil. dr. Malgorzata Omilanowska, dr. Jūratė Senvaitienė
Sudarė Danutė Mukienė
Redaktorė Danutė Mukienė
Maketuotoja ir viršelio dailininkė Loreta Uzdraitė
Iš lietuvių į anglų kalbą vertė Agnė Pulokaitė ir UAB „Skrivanek vertimų biuras“.

Išleido Lietuvos dailės muziejus 2012
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Tiražas 300 egz.
Kaina 2,90
€
LDM Metraštis 13. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, habil. dr. Malgorzata Omilanowska, dr. Jūratė Senvaitienė.
Sudarė Danutė Mukienė.
Vyr. redaktorė: Danutė Mukienė. Kalbos redaktorės: Laura Patiomkinaitė, Vilmantė Levanavičiūtė. Techninė redaktorė (restauravimas) Laima Vedrickienė.
Maketuotojas Arūnas Mazalas.
Vertėjas Andrius Valužis.
Išleido Lietuvos dailės muziejus 2010 m.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“.
Tiražas 500 egz.
Kaina 2,90
€
Tadeusz Kantor. Tapyba. Teatras.
Vertėjai į lietuvių kalbą: Irena Aleksaitė, Gražina Mareckaitė, Aistis Ignotas Savukynas
Vertėja į anglų kalbą Anda MacBride
Lietuvių kalbos redaktorė Liuda Jakubčionienė
Anglų kalbos redaktorius Joseph Everatt
Dailininkė Lina Bastienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2012.
Tiražas 400 egz.
Kaina 7,24
€
Vincas Dikla. Gyvenimo vaizdai.
Parodos katalogas
Katalogo sudarytojos: Rima Rutkauskienė, dr. Ramunė Dilkaitė-Vaitonienė
Redaktorės: Giedra Urmanaitė, Gražina Rutskienė
Maketavo: Aušrinė Mačėnienė
Fotografas Antanas Lukšėnas
Iliustracijas spaudai parengė: Loreta Uzdraitė, Irena Aleksienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2012.
Tiražas 300 egz.
Kaina 4.34
€
Per Kirkeby. Lignum vitae.
Parodos katalogas
Sudarytoja Milda Žvirblytė|
Redaktorės: Liuda Jakubčionienė, Gražina Rutskienė
Dailininkė Milda Kairaitienė
Vertėja iš danų kalbos Ieva Toleikytė
Vertėjas į anglų kalbą Jurij Dobriakov
Anglų kalbos redaktorius Joseph Everatt
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2012.
Spausdino UAB „Grafija“
Tiražas 700 egz.
Kaina 7,53
€
Justinas Vienožinskis. Gyvenimas, paskirtas menui
Parodos katalogas
Sudarytojos: Laima Bialopetravičienė, Rima Rutkauskienė
Redaktorės Liuda Jakubčionienė, Gražina Rutskienė
Vertėjos Albina Danutė Strunga, Agnė Pulokaitė
Fotografai: Vaidotas Aukštaitis, Tomas Kapočius, Antanas Lukšėnas
Dizainerė Norvyda Kligytė0
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2011.
Spausdino UAB „Sapnų sala“
Tiražas 300 egz.
Kaina 7,24
€
Milijonas ir viena diena
Parodos katalogas
Sudarytojai: Tautvydas Bajarkevičius, Eglė Mikalajūnaitė, Dovilė Tumpytė
Dizaineriai: Alfa60
Vertėjas: Jurij Dobriakov
Redaktoriai: Tautvydas Bajarkevičius, Joseph Everatt, Liuda Jakubčionienė, Giedra Urmanaitė
Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2010
Spausdino „UAB Kopa“
Tiražas 400 egz.
Kaina 2,90
€
Povilas Ričardas Vaitiekūnas. Tapyba. Piešiniai. Paintings and Drawings.
Parodos katalogas
Sudarytoja Milda Žvirblytė
Redaktorė Liuda Jakubčionienė
Dizainerė Lina Bastienė
Fotografai: Vaidotas Aukštaitis, Arūnas Baltėnas, Antanas Lukšėnas
Vertėjas Jurij Dobriakov
Anglų kalbos redaktorius Joseph Everatt
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2010.
Spausdino „Standartų spaustuvė“
Tiražas 500 egz.
Kaina 3,48
€
Jonas Rimša. Tropikų Šauksmas.
Parodos katalogas
Sudarytoja Nijolė Tumėnienė
Fotografai: Vaidotas Aukštaitis, Antanas Lukšėnas
Dizaineriai: Gediminas Akelaitis, Giedrė Ringelevičienė
Vertėja Albina Strunga
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2011.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Tiražas 700 egz.
Kaina 8,69
€
Lietuva: kultūra ir istorija. Lietuvos tūkstantmečio paroda užsienio šalyse / Lithuania: Culture and History. A Touring International Exhibition Dedicated to the Millennium of Lithuania
Elektroninis leidinys.
Koncepcijos autoriai: Romualdas Budrys, Mindaugas Šapoka, Irena Vaišvilaitė
Teksto autorius Mindaugas Šapoka
Vertėjai: Ligija Kaminskienė, Andrew Haward Paul, Ieva Rozentāle, Markus Roduner, Irena Tumavičiūtė, Beata Piasecka, Larisa Lavrinec, Vasyl Kapkan, Andrei Antonau
Redaktorės: Liuda Jakubčionienė, Ema Kazlauskaitė
Dizainas: Dizaino studija „Savas takas“ ir ko
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2010.
Tiražas 1 000 egz.
Kaina 2,02
€
Moters laikas. Skultpūra ir kinas
Parodos katalogas
Sudarytojos: Elona Lubytė ir Laima Kreivytė
Redaktorė Liuda Jakubčionienė
Dizainerė Lina Bastienė
Fotografai: Vaidotas Aukštaitis, Arūnas Baltėnas, Alvydas Lukys, Antanas Lukšėnas, Modestas Ežerskis, Valdas Račyla, Aleksandras Sidorenko, Stasys Vaitkus
Vertėjas Jurij Dobriakov
Anglų kalbos redaktorius Joseph Everatt
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2010.
Spausdino UAB „Sapnų sala“
Tiražas 700 egz.
Kaina 1,49
€
Algirdas Šeškus. Archyvas (Pohulianka). 1975–1983 metų fotografijos.
Koncepcijos autorė ir sudarytoja Margarita Matulytė
Redaktorė Liuda Jakubčionienė
Dizaineris Jokūbas Jacovskis
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2010.
Spaudai parengė UAB „Inter Se“
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“
Kaina 11,58
€
Viktorija Daujotytė. Arčiau Lietuvos. Filologinė Barboros Radvilaitės studija.
Iliustracijas parinko ir paaiškinimus parašė Dalia Tarandaitė
Redaktorė Liuda Jakubčionienė
Dizainerė Giedrė Ringelevičiūtė
Vertėja Albina Strunga
Fotografai: Vaidotas Aukštaitis, Modestas Ežerskis, Vytautas Urbanavičius, Tomek Dąbrowa
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2010.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Tiražas 1 000 egz.
Kaina 10,14
€
Iš tėvelio kiemo, iš motulės skrynių. Lietuvių liaudies menas.
Parodos katalogas
Sudarytojos: Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė, Marija Kuodienė, Irena Ūdraitė
Redaktorė Liuda Jakubčionienė
Vertėja Laimutė Zabulienė
Fotografas Antanas Lukšėnas
Dizainerė Giedrė Ringelevičiūtė (UAB „Savas takas“ ir ko)
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2009.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“
Tiražas 500 egz.
Kaina 8,69
€
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste
Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga.
Sudarytojai: Vydas Dolinskas, Daiva Steponavičienė
Redaktoriai: Bronė Valickienė, Joseph Alexander Everatt, Laima Kunickytė, Lirija Steponavičienė
Vertėjai: Andrew Howard Paul, Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Daiva Steponavičienė, Marijus Uzorka, Birutė Verbiejūtė
Dizainerė Giedrė Ringelevičiūtė (UAB „Savas takas“ ir ko)
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir Lietuvos dailės muziejus. 2009.
Spausdino „Petro ofsetas“
Tiražas 1 000 egz.
Kaina 7,24
€
Lietuvos tūkstantmetis
Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2009 m. dailės kūrinių konkurso parodos katalogas.
Sudarytoja Julija Mušinskienė
Redaktorė Loreta Paškevičienė
Vertėja Laima Zabulienė
Fotografai: Antanas Lukšėnas, Vaidotas Aukštaitis.
Dizaineris Gediminas Akelaitis (UAB „Savas takas“ ir ko)
Išleido: Lietuvos dailės muziejus. 2009.
Spausdino AB „Spauda“
Tiražas 500 egz.
Kaina 3,48
€
Spalvų ir garsų dialogai. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir amžininkų kūryba. Parodos katalogas
Katalogo rengėjai: Austėja Čepauskaitė, Helmutas Šabasevičius.
Redaktoriai: Loreta Paškevičienė, Joseph Everatt.
Dailininkė Rima Sutkienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2009 m.
Spausdino UAB „Sapnų sala“
Tiražas 1 000 egz.
Kaina 8,69
€
Mikalojus Konstantinas ČIURLIONIS. Piešimo albumėlis (Nr. 7) 1907–1908 / Sketchbook (Nr. 7) 1907–1908
Sudarytoja Rasa Andriušytė-Žukienė
Vertėja Aušra Simanavičienė
Redaktoriai: Joseph Everatt, Loreta Paškevičienė
Dizainerė Giedrė Ringelevičienė (UAB „Savas takas“ ir ko)
Fotografas Kęstutis Stoškus
Spausdino UAB „Sapnų sala“
Išleido Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 2009 m.
Tiražas 2 000 egz.
Kaina 2,32
€
Millennium of Lithuania. Millennium Lithuaniae.
Konsultantai: Romualdas Budrys, dr. Vydas Dolinskas.
Redaktorius ir teksto autorius Mindaugas Šapoka.
Vertėjai: Ligija Kaminskienė ir Jayde Will.
Dizainerė Giedrė Ringelevičienė („Savas takas“ ir ko).
Projekto partneris – Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2009 m.
Išspausdinta spaustuvėje „Sapnų sala“.
Tiražas 8 000 egz.
Kaina 7,24
€
Viktorija Daujotytė. Vieninteliam miestui. Juditos Vaičiūnaitės Vilnius.
Redaktorė Ema Kazlauskaitė
Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė
Knygos idėjos autorius Vytautas Balčiūnas
Nuotraukų autorė Ona Pajedaitė
Iliustracijas parinko Dalia Tarandaitė, Regina Urbonienė
Iliustracijas spaudai parengė Vaidotas Aukštaitis
Vertėja Laimutė Zabulienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2009 m.
Išspausdinta spaustuvėje „Petro ofsetas“.
Tiražas 1000 egz.
Kaina 5,79
€
Vilniaus fotografijos mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų problemos / Wileńska szkoła fotograficzna. Kwestie ciągłości i nowych strategii. Tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys
Konferencijos koordinatoriai: Margarita Matulytė, Andrzej Kierulis
Sudarytoja Margarita Matulytė
Lietuvių kalbos redaktorė Loreta Paškevičienė
Lenkų kalbos redaktorė Beata Piasecka
Dailininkė Lina Bastienė
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2008 m.
Išspausdinta spaustuvėje „Petro ofsetas“
Tiražas 500 egz.

Kaina 2,90 €
LDM Metraštis 12. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Malgorzata Omilanovska, dr. Jūratė Senvaitienė.
Sudarė Danutė Mukienė.
Redaktorės Danutė Mukienė.
Kalbos redaktorė Laura Patiomkinaitė.
Dizainas Giedrė Ringelevičienė (UAB „Savas takas“ ir ko). Maketavo Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir ko).

Išleido Lietuvos dailės muziejus 2009 m., 512 p.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“.
Tiražas 500 egz.
Kaina 2,90
€
Antanas Kučas. Grafika. Įprasminta tradicija. Katalogas.
Sudarė Regina Urbonienė.
Redaktorė Irena Babiliūtė.
Vertėja Laimutė Zabulienė.
Fotografas Vaidotas Aukštaitis.
Dailininkė Giedrė Ringelevičienė (UAB „Savas takas“ ir ko).
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2009 m.
Spausdino UAB „Sapnų sala“.
Tiražas 500 egz.
Kaina 3,77
€
Eksperimentas. XX–XXI a. Lietuvos dailės paroda / Experiment. An Exhibition of 20th–21st-century Lithuanian Art. Katalogas.
Sudarytojos: Lolita Jablonskienė, Erika Grigoravičienė, Jolita Mulevičiūtė.
Redaktorė Ema Kazlauskaitė.
Dizaineris Evaldas Stankevičius.
Fotografai: Arūnas Baltėnas, Antanas Lukšėnas, Kęstutis Stoškus. Vertėjas Artūras Tereškinas.
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2008 m.
Spausdino AB „Spindulys“.
Tiražas 300 egz.
Kaina 3,77
€
Gamtos ilgesys. Europos peizažai / Longing for Nature. European Landscapes. Elektroninis parodos katalogas.
Sudarė Laima Bialopetravičienė.
Redaktoriai: Gediminas Mielaitis, Gražina Rutskienė.
Tekstų autoriai: dr. Lothar Schultes, dr. Algė Andriulytė, Kristina Jokubavičienė, Ramutė Rachlevičiūtė, Jurgita Rimkutė-Vainiuvienė, Edita Šedbaraitė.
Vertėjos: Dalia Šimkūnienė, Regina Makauskienė.
Dailininkas Gediminas Akelaitis (UAB „Savas takas“ ir ko), maketuotojas Ričardas Birmanas.
Fotografai: Antanas Lukšėnas, Ernst Grilnberger, Alexandra Bruckboeck.
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2009 m.
Gamyba UAB BOD GROUP
Tiražas 1000 egz.
Kaina 2,02
€

Lietuvos tūkstantmečio aidas išeivijoje. Parodos katalogas.
Sudarytoja Julija Mušinskienė.
Redaktorė Loreta Paškevičienė. Vertėja Laimutė Zabulienė.
Kūrinių fotografijos: Jono Kuprio ir parodoje eksponuotų kūrinių autorių.
Dailininkė Giedrė Ringelevičienė (UAB „Savas takas“ ir ko).
Išleido Čiurlionio galerija, Inc ir Lietuvos dailės muziejus.
Spausdino UAB „Logotipas“.
2009 m.
Tiražas 500 egz.
Kaina 2,32
€

Kompaktinė plokštelė (CD) „Pirosmani (1862–1918)“. Elektroninis parodos katalogas.
Parengė ir išleido Lietuvos dailės muziejus ir Gruzijos nacionalinis muziejus.
Dizainas Gruzijos nacionalinio muziejaus ir UAB „Savas takas“ ir ko.
Gamyba UAB BOD GROUP
2009 m.
Tiražas 1000 egz.
Kaina 2,02 €
Šulgaitė.
Sudarė, tekstų autorė Danutė Skromanienė.
Redaktorė Giedra Urmanaitė.
Vertėja Laimutė Zabulienė.
Dailininkas Gediminas Akelaitis
(UAB „Savas takas“ ir ko). 
Išleido Lietuvos dailės muziejus 2009 m., 136 p.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“.
Tiražas 500 egz.
Kaina 7,24
€
Grafų Tiškevičių Palangos rūmai. Architekto Franzo Heinricho Schwechteno piešiniai ir brėžiniai. Albumas.
Leidinio sudarytojas ir įvadinio straipsnio autorius Romualdas Budrys.
Komentaras: Romualdo Budrio ir Sauliaus Striuogaičio.
Vertėjai: Laimutė Zabulienė, Regina Makauskienė, Sergejus Lavrovas.
Dailininkė Laima Zulonė (UAB „Savas takas“ ir ko).
Išleido Lietuvos dailės muziejus. 2008 m., 96 p.
Tiražas 1000 egz.
Spausdino UAB „Kopa“.
Kaina 8,69
€
Dievai ir žmonės. Antikos mitų ir legendų pasaulis. XVII–XVIII a. Vakarų Europos meistrų grafika Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose. Parodos katalogas.
Sudarė Ilona Mažeikienė.
Redaktorės: Ema Kazlauskaitė, Gražina Rutskienė, Giedra Urmanaitė.
Vertėja Albina Danutė Strunga.
Dailininkas-maketuotojas Kostas Stankevičius
(UAB „Savas takas“ ir ko). 
Išleido Lietuvos dailės muziejus 2008 m., 120 p.
Spausdino UAB „Logotipas“.
Tiražas 700 egz.
Kaina 4.34
€
LDM Metraštis 11. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Malgorzata Omilanovska, dr. Jūratė Senvaitienė.
Sudarė Danutė Mukienė.
Redaktorės: Danutė Mukienė, Laima Kryževičiūtė, Laura Patiomkinaitė.
Dizainerė Laimos Prišmontaitės (UAB „Savas takas“ ir ko).
Maketuotojas Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir ko). 
Išleido Lietuvos dailės muziejus 2008 m., 584 p.
Spausdino UAB „Petro ofsetas“.
Tiražas 500 egz.
Kaina 2,90
€
Lietuvos dailės atodangos XVI–XXI amžiai. Edmundo Armoškos dailės kolekcijos paroda.
Katalogas.
Sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Nijolė Tumėnienė. Redaktorė Ema Kazlauskaitė.
Vertėja Albina Danutė Strunga.
Fotografai: Klaudijus Driskius, Antanas Lukšėnas, Vaidotas Aukštaitis.
Dailininkė Laima Prišmontaitė dizaino studija „Savas takas“ ir ko.
Maketuotojas Ričardas Birmanas (dizaino studija „Savas takas“ ir ko).
Išleido Lietuvos dailės muziejus 2008 m.
Spausdino UAB „Sapnų sala“.
700 egz., 160 p.
Kaina 8,69
€
Viktorija Daujotytė. „Šokėja virš liepto per prarają. Onės Baliukonės kūryba“
Redaktorė Ema Kazlauskaitė. Nuotrauka Onos Pajedaitės.
Knygą apipavidalino Sigutė Chlebinskaitė.
Vertėja Albina Strunga.
Išleido Lietuvos dailės muziejus, 2008. 262 p.
Tiražas 1 000 egz.
Spausdino UAB „Logotipas“.
Kaina 5,79
€
Sofija Veiverytė. Įminti asmenybės mįslę. Retrospektyvinė tapybos ir piešinių paroda. Katalogas.
Sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Nijolė Tumėnienė.
Redaktorė Giedrė Urmanaitė.
Vertėja Albina Danutė Strunga.
Fotografas Antanas Lukšėnas.
Dailininkės: Laima Prišmontaitė, Luka Krištopavičiūtė.
Leidinį spaudai parengė: Lietuvos dailės muziejus ir dizaino studija „Savas takas“ ir ko.
Spausdino UAB „Sapnų sala“.
Lietuvos dailės muziejus, 2008.
Tiražas 700 egz., 96 p.
Kaina 5,79
€
Lietuvos laikas. Katalogas.
Sudarytoja Julija Mušinskienė. Redaktorė Ema Kazlauskaitė. Vertėja Albina Danutė Strunga. Dailininkė Laima Prišmontaitė. Maketuotojas  Ričardas Birmanas. Fotografai: Antanas Lukšėnas, Danutė Mukienė, Dalia Sirgedaitė. Leidinį spaudai parengė: Lietuvos dailės muziejus ir UAB „Savas takas“ ir ko. Spausdino AJS spaustuvė.
Lietuvos dailės muziejus, 2008. 500 egz., 112 p.
Kaina 2,32 €
Rasa Andriušytė-Žukienė. Akistatos. Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose. Monografija. Redaktorė Birutė Mumėnaitė. Vertėjas Andrew Paul. Fotografai: Antanas Lukšėnas, Vytautas Maželis, Rasa Andriušytė-Žukienė. Dailininkė Laima Prišmontaitė.
Išleido Lietuvos dailės muziejus.
Spausdino UAB „Sapnų sala“.
Tiražas 800 vnt.
Kaina 13,03
€
Alfredas Kubinas: Kita realybės pusė. Grafikos ir piešinių parodos iš Aukštutinės Austrijos žemės muziejų rinkinių katalogas. Sudarytoja Ilona Mažeikienė. Vertėjai: Irena Tumavičiūtė (straipsniai), Laima Brazauskienė (kūrinių sąrašas). Redaktorė Giedra Urmanaitė. Fotografė Sabina Sobotka. Dailininkė Laima Prišmontaitė. Išleido Lietuvos dailės muziejus (Bokšto g. 5, Vilnius) 2007 m. Spausdino UAB „Petro Ofsetas“ (Žalgirio g. 90, Vilnius)
Kaina 2,32
€
Lietuvos sakralinė dailė. IV tomas. Auksakalystė. Antroji knyga: pavieniai metalo dirbiniai. Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas. Katalogo redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Vytautas Balčiūnas, Laima Bialopetravičienė, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, prof. Mečislovas Jučas, dr. Gražina Marija Martinaitienė, dr. Edmundas Rimša, Gediminas Mikelaitis. Sudarytoja Jolita Liškevičienė. Fotografai: Antanas Lukšėnas, Dalius Avižinis, Aloyzas Petrašiūnas, Asta Giniūnienė. Dailininikė Laima Prišmontaitė. Maketuotojas Ričardas Birmanas. Redaktorė Ilona Čiužauskaitė. Vertėjos: Veronika Gerliakienė, Marija Ivanovič, Laimutė Zabulienė. Išleido Lietuvos dailės muziejus (Bokšto g. 5, Vilnius) ir UAB „Savas takas“ ir ko (Didžioji g. 4, Vilnius), 2007, 230 p. Spausdino UAB Adomo Jakšto spaustuvė (Girelės g. 22, Kaišiadorys)
Kaina
13,03 €
Išeivijos kelias. Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų 2006 metų dailės kūrinių konkurso parodos katalogas.
Leidinį spaudai parengė Čiurlionio galerija, Inc (JAV, Lemontas), Lietuvių dailės muziejus (JAV, Lemontas), Lietuvos dailės muziejus (Lietuva, Vilnius). Sudarytoja Julija Mušinskienė. Redaktorė Giedra Urmanaitė. Dailininkė Laima Prišmantaitė. Vertėjas Jonas Steponaitis. Nuotraukos – parodoje eksponuotų kūrinių autorių. Išleido Čiurlionio galerija, Inc ir Lietuvos dailės muziejus (Lietuva, Vilnius) 2007 m. 
Spausdino UAB „Sapnų sala“ (Moniuškos g. 21, Vilnius). Tiražas 500 egz.
Kaina 2,32
€
LDM Metraštis 10. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Malgorzata Omilanovska, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė.
Redaktorės: Danutė Mukienė, Laima Kryževičiūtė. Dizainas Laimos Prišmontaitės (UAB „Savas takas“ ir ko. Maketavo Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir ko). Fotografai: Jovita Ambrazaitytė, Arūnas Baltėnas, Rimantas Jankauskas, Antanas Lukšėnas, Mantas Matuiza, Darius Rudinskas, Mečislovas Sakalauskas, Sandra Satkūnaitė, Vilma Šileikienė. Išleido Lietuvos dailės muziejus 2007 m., 284 p. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 500 egz.
Kaina 2,90
€
LDM Metraštis 9. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Malgorzata Omilanovska, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė.
Redaktorės: Danutė Mukienė, Laima Kryževičiūtė. Dizainas Laimos Prišmontaitės (UAB „Savas takas“ ir Ko. Maketavo Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir ko). Fotografai: Dalius Avižinis, Ignas Končius, Antanas Lukšėnas, Piotras Maciukas, Danutė Mukienė, Vilma Šileikienė, Dalia Tarandaitė. Išleido Lietuvos dailės muziejus 2007 m., 418 p. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 500 egz.
Kaina 2,90
€
Tapytojo Prano Domšaičio gyvenimo ir kūrybos erdvės. Straipsnių rinkinys. Sudarytoja Kristina Jokubavičienė. Redaktorius Gediminas Mikelaitis. Vertėjos: Rasa Augustinavičienė, Natali Kronast. Dailininkas Algis Kliševičius.
Išleido Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio galerija. Klaipėda, 2004. Spausdino UAB „Druka“. Tiražas 300 egz.
Kaina 2,32
€
Lietuvos valstybės kūrėjai. XVI–XX a. pirmosios pusės portretai. II tomas. XX a. pirmosios pusės portretai. II tomas. XX a. portretai. Tarptautinės parodos „Lietuvos valstybės kūrėjai. XVI–XX a. pirmosios pusės portretai“ katalogas. Sudarytojos: Lolita Jablonskienė, Giedrė Jankevičiūtė.  Tekstų autoriai: Irena Dobrovolskaitė, Linas Gedminas, Lolita Jablonskienė, Giedrė Jankevičiūtė, Birutė Pankūnaitė-Kiškienė, Rūta Pileckaitė, Rima Rutkauskienė. Redaktoriai: Giedra Urmanaitė, Simon Westland Rees. Dailininkė Laima Prišmontaitė. Maketuotojas Ričardas Birmanas. Fotografai: Antanas Lukšėnas, Arūnas Baltėnas. Į anglų kalbą vertė Laimutė Zabulienė. Išleido Lietuvos dailės muziejus. Vilnius, 2006. Spausdino UAB „Sapnų sala“. Tiražas 1000 egz.
Kaina 7,24
€
Pasaulis be tamsos: Petro Aleksandravičiaus (1906–1997) kūryba. Petro Aleksandravičiaus jubiliejinės parodos (2006 m., Radvilų rūmai, Vilnius) katalogas. Sudarytoja ir tekstų autorė Giedrė Jankevičiūtė. Dizainerė Milda Kairaitienė. Fotografai: Arūnas Baltėnas, Antanas Lukšėnas. Redaktorius Gediminas Mikelaitis. Vertėja Aušra Simanavičiūtė. Išleido Lietuvos dailės muziejus 2006 m.
Kaina 12,90
€

 

Freiburgo dailės ir amatų mokykla. Dėstytojai ir mokiniai.
Parodos, skirtos Freiburgo dailės ir amatų mokyklos įkūrimo 60-mečiui, katalogas.
Sudarytojai: Rima Rutkauskienė, Irena Dobrovolskaitė, Danutė Skromanienė, Linas Gedminas. Redaktorius Manfredas Žvirgždas. Dailininkė Laima Prišmontaitė. Vertėja Laima Zabulienė. Fotografas Antanas Lukšėnas.
Išleido Lietuvos dailės muziejus 2006 m. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 400 egz.
Kaina 2,32
€
LDM Metraštis 8. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, dr. Rudite Kalnina, akad. Algimantas Miškinis, Danutė Mukienė, dr. Jūratė Senvaitienė. Sudarė Danutė Mukienė.
Redaktorės: Danutė Mukienė, Laima Kryževičiūtė. Techninė redaktorė Laima Vedrickienė. Dizainas Marijos Mikulskienės. Maketavo Ričardas Birmanas (UAB „Savas takas“ ir ko). Fotografai: Arūnas Baltėnas, Antanas Lukšėnas, Mečislovas Sakalauskas, Vilma Šileikienė. Išleido Lietuvos dailės muziejus 2006 m. Spausdino UAB „Petro ofsetas“. Tiražas 500 egz.
Kaina 2,90
€
Lietuvos sakralinė dailė. IV tomas. Auksakalystė. Pirmoji knyyga: kolekcijos. Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas. Katalogo redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Vytautas Balčiūnas, Laima Bialopetravičienė, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, prof. Mečislovas Jučas, dr. Gražina Marija Martinaitienė, dr. Edmundas Rimša, Gediminas Mikelaitis. Sudarytoja Jolita Liškevičienė. Fotografas Antanas Lukšėnas. Dailininikė Laima Prišmontaitė. Maketuotojas Ričardas Birmanas. Redaktorė Ilona Čiužauskaitė. Vertėjos: Jolita Dimbelytė, Veronika Gerliakienė, Marija Ivanovič, Laimutė Zabulienė. Vilnius, 2006, 316 p.
Kaina
14,48 €
LDM Metraštis 7. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, Jūratė Senvaitienė, Danutė Mukienė, Gediminas Mikelaitis. Sudarė Danutė Mukienė. Fotografai: Arūnas Baltėnas, Saulius Danilevičius, Rimantas Dichavičius, Antanas Lukšėnas, Danutė Mukienė, Mečislovas Sakalauskas, Dalia Sirgedaitė, Dalia Tarandaitė, Antanas Tranyzas, Adomas Varnas, Stasys Vaitkus. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005, 480 p.
Kaina 2,90 €
Turinys >
Hola, Espana! XIX amžiaus Ispanijos fotografijos parodos „Hola, Espana“ surengtos 2005 m. LDM Vilniaus paveikslų galerijoje,  katalogas (parodoje pristatytas Ruiz Vernacci archyvas, saugomas Ispanijos istorinio paveldo instituto fototekos rinkiniuose).
Leidinį sudarė Margarita Matulytė, Evaldas Galvanauskas, Carlos Teixidor. Dailininkė Marija Mikulskienė. Redaktorius Gediminas Mikelaitis. Vertėjai: P Alfonso Rascón, Linas Vytautas Slotkus, Evaldas Galvanauskas, Jordana Gonzalez Cruz. - Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005, 144 p.
Kaina 5,79
€

Lietuvos krikščionėjimas Vidurio Europos kontekste. Straipsnių rinkinys. Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto 750-iems jubiliejiniams metams, medžiaga (Vilnius, Taikomosios dailės muziejus, 2001 m. rugsėjo 26–27 d.).
Leidinį sudarė Vydas Dolinskas. Vertėjai: Klaus Berthel, Irma Daugvilaitė, Irena Tumavičiūtė. Redaktoriai: Gediminas Mikelaitis, Klaus Berthel, Irma Daugvilaitė, Irena Tumavičiūtė. Dailininkai: Marija Mikulskienė, Ričardas Birmanas.
Išleido: Lietuvos dailės muziejus ir UAB „Savas takas“ ir ko. Vilnius, 2005 m., 384 p.
Kaina 4.34
€

Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis
Jubiliejinės kūrybos parodos, skirtos L. Strolio 100-mečiui, katalogas.
Sudarytoja Danutė Skromanienė. Ats. redaktorė Laimutė Bialopetravičienė, redaktorė Giedrė Urmanaitė. Keramikos ir grafikos eksponatų sąrašą parengė Emilija Jaudegytė, Virginija Karvelienė, Tadas Stelmokas (visi iš ČDM), Irena Dobrovolskaitė, Danutė Skromanienė (abi iš LDM). Vertėja Laima Zabulienė. Kūrinių nuotraukos Antano Lukšėno, Mečislovo Sakalausko, Audriaus Kupčio, Rimantės Rapytės. Dailininkė Laima Prišmantaitė (UAB „Savas takas“ ir ko).
Išleido Lietuvos dailės muziejus 2005 m. Spausdino UAB „Sapnų sala“.
Kaina 4.34
€
Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pradžia. I tomas. Tapyba, skulptūra, grafika XIV-XX a. pradžia.
Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas.
Katalogo redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Vytautas Balčiūnas, Laima Bialopetravičienė, dr. Vydas Dolinskas, dr. Rūta Janonienė, prof. Mečislovas Jučas, dr. Gražina Marija Martinaitienė, dr. Edmundas Rimša. Sudarytoja Dalia Tarandaitė. Fotografas Antanas Lukšėnas. Dailininikės: Laima Prišmontaitė, Silva Jankauskaitė. Maketuotojai: Ričardas Birmanas, Žydrūnas Strumila. Redaktorė Teresė Valiuvienė. Vertėjos: Laimutė Zabulienė, Veronika Gerliakienė. Vilnius, 2003, 303 p.
Kaina 1
4,48 €
Nijolė Tumėnienė. Vincas Grybas: gyvenimo ir kūrybos drama.
Fotografai: Arūnas Baltėnas, Mečislovas Sakalauskas. Dailininkė Silva Jankauskaitė. Maketuotojai: Ričardas Birmanas, Žydrūnas Strumila. Redaktorius Gediminas Mikelaitis. Vertėja Laimutė Zabulienė. Vilnius, 2004, 192 p. Kaina 4
.34 €
Akvilė Mikėnaitė. Gyvenimo prasmė – liaudies menas.
Muziejininkės, nusipelniusios kultūros veikėjos, liaudies meno tyrinėtojos A. Mikėnaitės iki šiol neskelbti straipsniai ir prisiminimai apie ją.
Sudarytojos: Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė, Žydrė Petrauskaitė. Viršelio dailininkas Albertas Krajinskas. Maketo dailininkas Gediminas Lašas. Maketas Gražinos Rutskienės. Fotografai: S. Vaitkus, A. Šeduikis, A. Lukšėnas ir kt.
Redaktorė Giedrė Urmanaitė.
Išleido Lietuvos dailės muziejus. Spausdino UAB „Žvaigždžių miestas“. Vilnius, 2004, 136 p.212.
Kaina
2,32 €
Juozo Mikėno parodos katalogas.  
Sudarė Giedrė Jankevičiūtė, Elona Lubytė. Nuotraukos Arūno Baltėno ir Antano Lukšėno. Redaktorė Giedrė Urmanaitė. Maketo dailininkė Ksenija Jaroševaitė. Vilnius, 2001, 105 p. Kaina
1,52 €
Jonas Mekas. Katalogas (leidinys anglų kalba).
Lietuvos dailės muziejaus leidinys, skirtas 51-ajai tarptautinei Venecijos bienalei (2005 m. birželio 12–lapkričio 6 d.). Sudarė Liutauras Pšibilskis ir Jonas Mekas.
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2005. 264 p.
Leidinys platintas nemokamai.
Kaina 7,24
€
Lietuvos tautodailė 1950–2000. Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose.
Sudarytoja Marija Kuodienė. Tekstų autorės: Marija Kuodienė, Irena Ūdraitė, Dalia Bernotaitė-Beliauskienė. Redaktorė Giedrė Urmanaitė. Fotografas Antanas Lukšėnas. Dailininkė Silva Jankauskaitė (UAB „Savas takas“ ir ko). Lietuvos dailės muziejus, 2006. 32 p.
Kaina 1,49
€
Lietuvos kelias. Parodos katalogas. Sudarytoja Julija Mušinskienė. Redaktorius Gediminas Mikelaitis. Vertėja Laima Zabulienė. Fotografas Antanas Lukšėnas. Dailininkė Laima Prišmontaitė. Lietuvos dailės muziejus, 2006. 80 p.
Kaina 2,32
€
Sacred Art Heritage: Investigations, Conservation and Restoration. 
Trienal Meeting for Baltic States Restores. Vilnius, Lithuania, 21-23 November 2002. Preprints.
Editor: Jūratė Senvaitienė. Preprints Committee: Janina Lukšėnienė, Daina Ragauskienė, Nerija Perlavičiūtė, Virginija Jurkaitė. Design: Renata Lyndaitė. Publisher: Lithuanian Art Museum. Vilnius, 2002, 290 p.
Kaina
5,79 €
Išeivijos dailės rinkinys. Dovanoti kūriniai 1966–1999.
Atsakingas redaktorius Romualdas Budrys. Katalogą sudarė ir spaudai parengė: Loreta Marija Meškelevičienė, Audronė Milašiūnienė, Laima Sazonova. Vilnius, 2000, 407 p. Kaina
2,90 €

Vilniaus klasicizmas.
Parodos katalogas. Katalogą parengė autorių kolektyvas. Spec. redaktorės: Laima  Bialopetravičienė, Birutė Rūta Vitkauskienė. Vilnius, 2000, 358 p. Kaina
11,58 €

Lietuviškai Biblijai – 400 metų.
Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas.

Tarptautinės parodos katalogas. Sudarytojos Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė. Tekstų autoriai: Ona Aleknavičienė, Bernhart Jähnig, Marc Löwener, Ingė Lukšaitė, Jochen D. Range, Friedrich Scholz. Fotografai: Joachim Bergert, Antanas Lukšėnas, Bernhard Schmidt. Dailininkė Laima Prišmonataitė. Vilnius, 2002, 160 p.
Kaina
2,90 €
Irena Kostkevičiūtė. Žmogus Vytauto Kašubos kūryboje.
Monografija / albumas. Dailininkas Saulius Chlebinskas. Kūrinius iš Lietuvos dailės muziejaus fotografavo Antanas Lukšėnas ir Aleksejus Cvetkovas; kitos iliustracijos – iš skulptoriaus archyvo. Vilnius, 1997, 232 p.
Kaina
1,74 €
LDM Metraštis 6. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Vytautas Balčiūnas, Jūratė Senvaitienė, Danutė Mukienė, Gediminas Mikelaitis. Sudarė Danutė Mukienė. Fotografai: Sigita Blažiūnaitė, Antanas Lukšėnas,  Danutė Mukienė, Aloyzas Petrašiūnas, Darius Rudinskas, Mečislovas Sakalauskas, Vilma Šileikienė, Bronius Talaikis, Dalia Tarandaitė, Stasys Vaitkus. Vilnius, 1999, 424 p.
Kaina 2,90 €
LDM Metraštis 5. Straipsnių rinkinys. 
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Ona Mažeikienė, Jūratė Senvaitienė. Sudarė Ona Mažeikienė. Vilnius, 2002, 592 p.
Kaina
2,90 €
LDM Metraštis 4. Straipsnių rinkinys. 
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Ona Mažeikienė, Stasys Urbonas. Sudarė Ona Mažeikienė. Vilnius, 2001, 364 p.
Kaina
2,90 €
LDM Metraštis 3. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Viktoras Liutkus, Ona Mažeikienė. Sudarė Ona Mažeikienė. Fotografai: Antanas Lukšėnas, Mečislovas Sakalauskas, Stasys Vaitkus. Vilnius, 1999, 420 p. Kaina
1,52 €
LDM Metraštis 2. Straipsnių rinkinys.
Redakcinė kolegija: Romualdas Budrys (pirmininkas), Laima Bialopetravičienė, Ona Mažeikienė. Sudarė Ona Mažeikienė. Fotografai: Antanas Lukšėnas, Mečislovas Sakalauskas, Stasys Vaitkus. Vilnius, 1998, 487 p.
Kaina
1,45 €
Lietuvių skulptūra 1940–1990 Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose.
Katalogas. Įvadinio straipsnio autorė ir sudarytoja Elona Lubytė. Vilnius, 1998, 139 p.
Kaina
1,16 €
Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė.
Lietuvai dovanoti kūriniai.
Works Donated to Lithuania
Albumas. Albumą parengė: Romualdas Budrys, Julija Mušinskienė, Antanas Lukšėnas, Algimantas Kezys.. Vilnius, 1996, 273 p.
Kaina 1
,52 €

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus. ISSN 1648-8881

Tinklalapis atnaujintas 2016.03.18