Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

Informacija apie projekto administravimo ir vykdymo grupės darbą 2011 m. kovo – 2011 m. gegužės mėnesiais

I. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas
2011 m. kovo – gegužės mėnesiais projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami šiuos Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingus klasifikatorius ir tezaurus (dalis iš jų buvo toliau tęsiami, koreguojami, verčiami į anglų kalbą, dalis buvo pradėta rengti naujai): Indų (ir kitos taros) klasifikatorius, Komplektiškumo klasifikatorius, Eksponatų formų klasifikatorius. Eksponatų pažeidimų reikšmių klasifikatorius, Eksponatų radimo būdų klasifikatorius, Restauravimo darbų klasifikatorius, Eksponatų restauravimo tyrimų tipų klasifikatorius, Radimviečių tipų klasifikatorius, Vietovardžių klasifikatorius, Archeologijos tezauras (terminų vertimas iš lietuvių k. į anglų k.), Eksponatų pagaminimo / atlikimo technikų klasifikatorius (terminų vertimas iš lietuvių k. į anglų k.), Istorijos laikotarpių ir meno stilių (terminų vertimas iš lietuvių k. į anglų k.), Numizmatikos klasifikatorius, Bonistikos klasifikatorius, Metrologijos klasifikatorius, Archeologijos tezauras, Dokumentų klasifikatorius, Faleristikos klasifikatorius, Sfragistikos klasifikatorius, Aprangos klasifikatorius, Muziejų archyvuose, bibliotekose, fototekose saugomų vertybių šifrų klasifikatorius, Eksponatų tipų klasifikatorius, Muziejų klasifikatorius, Muziejų rinkinių pavadinimų ir šifrų klasifikatorius, Muziejų rinkinių senųjų šifrų klasifikatorius, Medžiagų klasifikatorius, Technikos eksponatų klasifikatorius. Toliau buvo rengiami du žodynai – Raktažodžių žodynas ir Personalijų žodynas.

II. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas
Įgyvendindamas projektą, LDM 2010-11-05 pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ pirkimo-pardavimo sutartį su Tiekėju – pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančia įmonių grupė UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio. Tiekėjui pateikus sutarties užtikrinimo garantinį raštą, paslauga buvo pradėta teikti. 2010 m. gruodžio 16 d. buvo užbaigtas suderinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų pirkimo projekto reglamentas, paslaugos atlikimo grafikas. 2011 m. kovo – gegužės mėnesiais buvo vykdomi reglamente ir darbų grafike numatyti sistemos analizės, projektavimo ir programavimo darbai. Atliekant analizės etapo darbus, dalyvavo visi projekto administravimo ir valdymo grupių nariai.
Lietuvos muziejai, kuriuose planuojama įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, 2011 m. kovo – gegužės mėn. toliau vykdė muziejinių vertybių skaitmeninimo darbus, rengė eksponatų metaduomenis, skaitmeninius vaizdus, skirtus būsimam sistemos testavimui.

III. Viešieji pirkimai
2011-05-25 LDM pateikė CPVA raštą Nr. V.5-250, kuriame, atsižvelgdama į paslaugos „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimas Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ Tiekėjo (pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančios įmonių grupės UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“) 2011-05-13 rašte Nr. 01-03S-193 išdėstytus argumentus prašė leisti pakeisti projekto pirkimų planą – sujungti kompiuterinės technikos ir licencinės įrangos pirkimus į vieną pirkimą. 2011-05-25 iš CPVA gautas raštas Nr. 2011/2-5740, kuriame nurodyta, kad CPVA pirkimų plano pakeitimui neprieštarauja. 2011 m. gegužės–birželio mėnesiais buvo rengiami kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimo dokumentai, tikslinama perkamos įrangos techninė specifikacija. 2011-06-10 CPVA planinei patikrai buvo pateikti projekto kompiuterinės ir programinės įrangos atviro pirkimo konkurso dokumentai (pirkimo sąlygos ir jų priedai).
2011 m. kovo – gegužės mėnesiais buvo rengiami saugumą užtikrinančios įrangos įsigijimo supaprastinto pirkimo dokumentai, tikslinama perkamos įrangos techninė specifikacija

IV. Projekto techninė priežiūra
2011 m. kovo – gegužės mėn. pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės priežiūros grupė.

V. Projekto viešinimas
1. Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2011 m. kovo – gegužės mėn. informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt.

Informaciją parengė projekto vadovė Danutė Mukienė

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11