Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

Projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ įgyvendinimas 2011 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais

I. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas
2011 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami šiuos Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingus klasifikatorius ir tezaurus (dalis iš jų buvo toliau tęsiami, koreguojami, verčiami į anglų kalbą, dalis buvo pradėta rengti naujai): Baldų klasifikatorius; Religinių (liturginių) reikmenų klasifikatorius (Įrankių klasifikatoriaus sudėtinė dalis); Fotodokumentų tipų klasifikatorius; Fotografijos eksponatų klasifikatorius;. Fotodokumentų temų klasifikatorius; Įrašų, signatūrų, ženklų tipų klasifikatorius; Įrašų, signatūrų, ženklų vietų klasifikatorius; Vietovardžių (Lietuva) klasifikatorius; Asmens (gamintojo) vaidmenų sukuriant (pagaminant) eksponatą klasifikatorius; Matavimo prietaisų skalių tipų klasifikatorius; Restauratorių klasifikatorius; Restauravimo medžiagų klasifikatorius; Susijusių eksponatų klasifikatorius; Istorinių įvykių klasifikatorius; Archeologijos tezauras (terminų vertimas iš lietuvių k. į anglų k.); Eksponatų pagaminimo / atlikimo technikų klasifikatorius (terminų vertimas iš lietuvių k. į anglų k.); Istorijos laikotarpių ir meno stilių (terminų vertimas iš lietuvių k. į anglų k.); Numizmatikos klasifikatorius; Bonistikos klasifikatorius; Metrologijos klasifikatorius; Pilietybių klasifikatorius; Apšvietimo priemonių klasifikatorius; Muziejų archyvuose, bibliotekose, fototekose saugomų vertybių šifrų klasifikatorius (papildymas ir koregavimas); Įrankių klasifikatorius; Muziejų klasifikatorius (papildymas ir koregavimas); Muziejų rinkinių pavadinimų ir šifrų klasifikatorius (papildymas ir koregavimas); Muziejų senųjų šifrų klasifikatorius (papildymas ir koregavimas); Tekstilės eksponatų klasifikatorius; Ginkluotės klasifikatorius; Dokumentų klasifikatorius; Faleristikos klasifikatorius (papildymas ir koregavimas); Sfragistikos klasifikatorius (papildymas ir koregavimas); Medžiagų klasikatorius; Istorijos laikotarpių ir meno stilių tezauras; Technikos eksponatų klasifikatorius; Istorinių įvykių ir laikotarpių (Lietuva ir pasaulis) klasifikatorius.

II. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas
Įgyvendindamas projektą, LDM 2010-11-05 pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ pirkimo-pardavimo sutartį su Tiekėju – pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančia įmonių grupė UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio. 2011-06-01–2011-08-10 buvo užbaigti šios paslaugos įgyvendinimo reglamente ir darbų grafike numatyti sistemos analizės darbai bei vykdomi sistemos projektavimo ir programavimo darbai. Lietuvos dailės muziejus ir Tiekėjas 2011-08-05 pasirašė sistemos kūrimo Analizės laikotarpio darbų atlikimo aktą.
Atliekant analizės laikotarpio darbus, dalyvavo visi projekto administravimo ir valdymo grupių nariai.
Lietuvos muziejai, kuriuose planuojama įdiegti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, 2011-06-01–2011-08-09 toliau vykdė muziejinių vertybių skaitmeninimo darbus, rengė eksponatų metaduomenis, skaitmeninius vaizdus, skirtus būsimam sistemos testavimui.

III. Viešieji pirkimai
011 m. birželio–rugpjūčio mėn. buvo užbaigtos parengti, planinei patikrai CPVA pateiktos 2011 m. planuoto paskelbti atviro pirkimo konkurso „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) techninės ir programinės įrangos pirkimas“ sąlygos. Gavus CPVA pastabas, pirkimo sąlygas, pirkimo konkurso skelbimą LDM pakoregavo. Jos patvirtintos LDM direktorius įsakymu. LDM direktoriaus įsakymu sudaryta ir pirkimo komisija. 2011-08-05 pirkimas elektroninėmis priemonėmis paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo Nr. 109250). Atplėšti vokus su tiekėjų pateiktais pasiūlymais planuojama 2011-09-30.
2011 m. birželio mėn. užbaigtos parengti supaprastinto atviro pirkimo konkurso „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) serverinės apsaugai užtikrinti būtinos įrangos pirkimas“ sąlygos. Jos patvirtintos LDM direktorius įsakymu. LDM direktoriaus įsakymu sudaryta ir pirkimo komisija. 2011 m. liepos mėn. elektroninėmis priemonėmis paskelbtas pirkimas paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo Nr. 108130). Vokai su tiekėjų pasiūlymais atplėšti 2011 m. liepos 25 d. pasiūlymus pateikė du tiekėjai: UAB „Fima“ ir UAB „ATEA“. Komisija, įvertinusi tiekėjų atitikimą pirkimo sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, priėjo išvados, kad abu tiekėjai šiems reikalavimams atitinka ir abu pasiūlymai LDM yra priimtini. Sudarant tiekėjų eilę, pirmuoju įrašytas tiekėjas, pasiūlęs mažiausią pirkimo kainą – UAB „ATEA. Šis tiekėjas pripažintas ir konkurso laimėtoju, jam 2011-08-04 išsiųstas kvietimas pasirašyti paslaugos pirkimo-pardavimo sutartį. Sutartis pasirašyta 2011 m. rugpjūčio 22 d.IV. Projekto techninė priežiūra
2011 m. kovo – gegužės mėn. pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės priežiūros grupė.

IV. Projekto techninė priežiūra
2011-06-01–2011-08-09 pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės priežiūros grupė.

V. Projekto viešinimas
Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2011-06-01–2011-08-31 informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt. Sukurtas naujas projekto įgyvendinimui skirtas skyrius – „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.“ http://www.ldm.lt/LDM/Limis.htm.
2011 m. liepos mėn. buvo užbaigtas sukurti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos baneris. Jis integruotas į LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamą informacinį interneto leidinį „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portalą „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto portalą www.ldm.lt.

Projekto „Lietuvos integralios muziejų
informacinės sistemos (LIMIS) diegimas
Lietuvos muziejuose“ vadovė
Danutė Mukienė

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.10.04