Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

Informacija apie projekto administravimo ir vykdymo grupės darbą 2010 m. spalio – gruodžio mėnesiais

I. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas:
2010 m. spalio – gruodžio mėnesiais projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami šiuos Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingus klasifikatorius ir tezaurus (dalis iš jų buvo toliau tęsiami, dalis buvo pradėta rengti naujai).
Naujai buvo pradėti rengti 4 klasifikatoriai:
1. Sfragistikos klasifikatorius;
2. Faleristikos klasifikatorius;
3. Numizmatikos klasifikatorius;
4. Muzikos instrumentų klasifikatorius.
Toliau buvo rengiami, su muziejais derinami, nauja informacija papildomi šie klasifikatoriai ir tezaurai:
1. Lietuvos muziejų klasifikatorius;
2. Eksponatų būklės klasifikatorius;
3. Eksponatų pažeidimų klasifikatorius;
4. Spaudos eksponatų klasifikatorius;
5. Piniginių vienetų klasifikatorius;
6. Metrologijos klasifikatorius;
7. Eksponatų tipų klasifikatorius;
8. Archeologijos tezauras;
9. Aprangos tezauras.
Toliau buvo rengiami du žodynai:
1. Raktažodžių žodynas;
2. Personalijų žodynas.

II. Projekto viešieji pirkimai ir paslaugų / darbų teikimo pradžia:
1. 2010 m. spalio 8 d. atnaujintos projekto pagrindinio atviro viešojo pirkimo procedūros. Konkurso nugalėtoju buvo pripažinta įmonių grupė UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį. 2010-11-05 su šia įmonių grupe, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio, Lietuvos dailės muziejus pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį. Tiekėjui pateikus sutarties užtikrinimo garantinį raštą, paslauga buvo pradėta teikti. 2010 m. gruodžio – lapkričio mėn. buvo derinamas sutarties įvykdymo grafikas, darbo reglamentas, pradėtas vykdyti projekto analizės laikotarpiui numatyti darbai. LDM parengė elektroninėmis priemonėmis vykdyto paslaugos viešojo pirkimo konkurso dokumentų kopijas ir 2010-11-18 d. jas pateikė Centrinei projektų valdymo agentūrai.
2. 2010 m. spalio mėn. buvo užbaigti parengti į projektą įtrauktų LIMIS pagrindinės serverinės patalpų, esančių Lietuvos dailės muziejaus patalpose Vilniuje (Chodkevičių rūmai, Bokšto g. 5, Vilnius) mažos vertės paprastojo remonto darbų pirkimo konkurso dokumentai. Konkursas buvo paskelbtas 2010-10-19 elektroninėmis priemonėmis (pirkimo Nr. 28840). Dalyvauti konkurse buvo pakviesti 4 tiekėjai: „UAB „Senovė“, UAB „Giedra“, UAB „Dekoras“, UAB „Astana“. Pasiūlymą pateikė 1 tiekėjas – UAB „Dekoras“. Šio tiekėjo pasiūlymas pirkimo komisijos buvo įvertintas teigiamai ir su Tiekėju UAB „Dekoras“ 2010-11-12 pasirašyta paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. R-Nr.-10-12. Įmonei pateikus sutarties atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, buvo pradėti vykdyti remonto darbai.
3. LDM parengė ir 2010-11-22 Centrinei projekto valdymo agentūrai pateikė elektroninėmis priemonėmis vykdyto paprastojo remonto darbų pirkimo konkurso dokumentų kopijas.

III. Projekto techninė priežiūra
2010 m. spalio – gruodžio mėn. pagal pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas
Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės priežiūros grupė.
2010-11-04 d. buvo pasirašytas projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ techninė priežiūros paslaugos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P-07/10 pakeitimas Nr. 1/2010/04/PS-41. Tai padaryta dėl to, kad Tiekėjas (UAB „Optimalus ryšys“) buvo reorganizuotas – UAB „Optimalus ryšys“ prijungta prie UAB „OR Consulting“ (2010-10-13 pranešimas apie reorganizavimą). Šiuo dokumentu pakeisti paslaugos Teikėjo rekvizitai.

IV. Projekto viešinimas
1. Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2010 m. spalio – gruodžio mėn. informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt .
2. Projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai spaudai parengė 5 publikacijas, susijusias su LIMIS sistemos kūrimu ir šiuos tekstus paskelbė 2010 m. lapkričio mėn. paskelbė išspausdintame informaciniame-metodiniame leidinyje „Skaitmeninimas: Lietuvos muziejai 2010“ (ISBN 978-609-426-021-6). Leidinys skirtas kultūros paveldo objektų skaitmeninimo srityje dirbantiems muziejininkams.

Projekto „Lietuvos integralios muziejų Danutė Mukienė
informacinės sistemos (LIMIS) diegimas
Lietuvos muziejuose“ vadovė

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11