Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

Informacija apie projekto administravimo ir vykdymo grupės darbą 2010 m. sausio – kovo mėnesiais

I. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas:
2011 m. sausio – kovo mėnesiais projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami šiuos Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingus klasifikatorius ir tezaurus (dalis iš jų buvo toliau tęsiami, koreguojami, verčiami į anglų kalbą, dalis buvo pradėta rengti naujai):
Dailės eksponatų klasifikatorius;
Architektūros eksponatų klasifikatorius;
Apeiginių reikmenų klasifikatorius;
Eksponatų pagaminimo / atlikimo technikų klasifikatorius;
Eksponatų komplektiškumo klasifikatorius;
Archeologijos tezauras;
Muzikos instrumentų klasifikatorius;
Faleristikos klasifikatorius;
Sfragistikos klasifikatorius;
Dokumentų klasifikatorius;
Metrologijos klasifikatorius;
Numizmatikos klasifikatorius;
Bonistikos klasifikatorius;
Kalbų klasifikatorius;
Tezauras „Meno stiliai (judėjimai, kryptys) ir istorijos periodai“;
Eksponatų pagaminimo / atlikimo technikų klasifikatorius;
Aprangos tezauras;
Muziejų klasifikatorius;
Muziejų rinkinių klasifikatorius;
Eksponatų tipų klasifikatorius;
Medžiagų klasifikatorius;
Technikos eksponatų klasifikatorius;
Laikrodžių klasifikatorius.

Toliau buvo rengiami du žodynai:
Raktažodžių žodynas;
Personalijų žodynas.

II. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas

Įgyvendindamas projektą, LDM 2010-11-05 pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ pirkimo-pardavimo sutartį su Tiekėju – pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančia įmonių grupė UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio. Tiekėjui pateikus sutarties užtikrinimo garantinį raštą, paslauga buvo pradėta teikti. 2010 m. gruodžio 16 d. buvo užbaigtas suderinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų pirkimo projekto reglamentas, paslaugos atlikimo grafikas. Rengiant šį dokumentą, dalyvavo visi projekto valdymo ir administravimo grupių nariai.
2011 m. sausio – kovo mėnesiais buvo vykdomi reglamente ir darbų grafike numatyti sistemos kūrimo darbai. Atliekant juos dalyvavo visi projekto administravimo ir valdymo grupių nariai.
Dalis Lietuvos muziejų, kuriuose planuojama įdiegti sukurtą Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą, 2011 m. sausio – kovo mėn. toliau vykdė muziejinių vertybių skaitmeninimo darbus, rengė eksponatų metaduomenis, skaitmeninius vaizdus, skirtus būsimam sistemos testavimui.

III. Projekto techninė priežiūra
2011 m. sausio – vasario sausio mėn. pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės priežiūros grupė.

IV. Projekto viešinimas
1. Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2011 m. sausio – vasario sausio mėn. informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt.

V. Pasirengimas 2011 m. projekto viešiesiems pirkimams
2011 m. sausio – kovo mėn. projekto administravimo, vykdymo grupių nariai kartu su LIMIS sistemos kūrėjais (paslaugos Teikėjais) pradėjo rengti dokumentus 2011 m. planuojamiems vykdyti projekto viešiesiems pirkimams: kompiuterinės, programinės įrangos; apsaugai užtikrinti būtinos įrangos; ilgalaikio materialaus turto (kompiuterinės technikos) draudimo.

VI. LIMIS serverinės paprastojo remonto darbai
2010-11-12 LDM pasirašė paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. R-Nr.-10-12. su Tiekėju UAB „Dekoras“ dėl į projektą įtrauktų LIMIS serverinės paprastojo remonto darbų atlikimo. Įmonei pateikus sutarties atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, 2010 m. lapkričio mėnesį buvo pradėti vykdyti remonto darbai. Jie užbaigti iki 2011 m. sausio 3 d. Darbų atlikimo, patalpų pripažinimo tinkamomis naudoti aktas pasirašytas 2011 m. sausio 3 dieną.

Informaciją parengė projekto vadovė Danutė Mukienė

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11