Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

Informacija apie projekto administravimo ir vykdymo grupės darbą 2010 m. kovo – 2010 m. birželio mėnesiais

PASIRAŠYTA LDM, CPVA IR IVPK SUTARTIS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO

1. 2010 m. kovo 18 d. LDM pasirašė projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-04-V-01-005) finansavimo ir administravimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) ir Informacinės visuomenės plėtros komitetu (IVPK). Projektas buvo pradėtas įgyvendinti iš karto po sutarties pasirašymo. Įgyvendinant projektą dalyvavo visi projekto administravimo ir vykdymo grupės nariai. Projekto techninės priežiūros paslaugos pirkimo ir Projekto pagrindinio viešojo pirkimo „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ atviras konkursas buvo paskelbti ir pradėti vykdymo iki Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) nuostatai Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus įsakymu Nr. V.1-25 buvo patvirtinti 2010 m. vasario 26 d., o „Valstybės žiniose“ paskelbti 2010 m. kovo 13 d. (Nr. 29-1371).

PAGRINDINĖS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS 2010 M. KOVO–BIRŽELIO MĖNESIAIS:

I. Kuriamos Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) įteisinimas:
1. 2010 m. balandžio mėn. pradžioje Projekto administravimo Projekto valdymo grupių nariai užbaigė parengti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) specifikaciją ir 2010 m. balandžio 7 d. pateikė ją derinti IVPK. Specifikacijos derinimas, koregavimas vyko balandžio–birželio mėnesiais.

II. Projekto administravimo ir vykdymo grupių suformavimas:
1. 2010 m. kovo–balandžio mėn. į darbą Lietuvos dailės muziejuje buvo priimti ir dirbti pradėjo visi projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ darbuotojai: administravimo grupės nariai (projekto vadovė D. Mukienė, finansininkė Gražina Lukoševičienė, teisininkė Tatjana Švec) ir valdymo grupės nariai (sistemos projektavimo, kūrimo, diegimo specialistas Donatas Saulevičius, infrastruktūros specialistas Lauras Anusevičius, vyr. redaktorė Justina Augustytė, duomenų klasifikavimo specialistė Agnė Rymkevičiūtė, vertėja Agnė Pulokaitė).
2. 2010 m. kovo – balandžio mėnesiais parengtos ir patvirtintos visų į darbą priimtų darbuotojų pareiginės instrukcijos, individualūs darbo grafikai.

III. Projekto mokėjimo prašymai, projekto pirkimų planai:
1. 2010 m. kovo 29 d. parengtas ir CPVA pateiktas Projekto avanso mokėjimo prašymas.
2. Parengtas ir 2010 m. kovo 24 d. CPVA pateiktas Projekto pirkimų planas, o 2010 m. balandžio 8 d. – patikslintas Projekto pirkimų planas.

IV. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas:
1. 2010 m. kovo–birželio mėn. projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, dirbo rengdami šiuos Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingus klasifikatorius ir tezaurus:
1. Eksponatų pagaminimo / atlikimo technikų klasifikatorius;
2. Medžiagų klasifikatorius;
3. Kalbų klasifikatorius;
4. Tautybių klasifikatorius;
5. Laikrodžių klasifikatorius;
6. Muziejų pavadinimų santrumpų klasifikatorius;
7. Spalvų klasifikatorius;
8. Eksponatų tipų klasifikatorius;
9. Aprangos tezauras;
10. Istorijos laikotarpių ir meno stilių tezauras;
11. Archeologijos tezauras.
2. 2010 m. kovo–birželio mėn. projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, pradėjo rengti Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingus personalijų ir raktažodžių žodynus.

V. Projekto viešieji pirkimai:
1. 2010 m. vasario 24 d. „Valstybės žinių“ „Informaciniai pranešimai“ Nr. 14 ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo numeris 85239) paskelbė informaciją apie supaprastintą atvirą konkursą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ techninės priežiūros paslaugos pirkimas“. Konkursui buvo pateiktas vienas pasiūlymas. Tiekėjas atitiko pirkimo konkurse nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, paslaugos kaina neviršijo planuotos, todėl 2010 m. kovo 26 d. Lietuvos dailės muziejus su paslaugos tiekėju – UAB „Optimalus ryšys“ (įm. kodas 110870029) – sudarė paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P-07/10. Tiekėjas, pasirašęs sutartį, pradėjo vykdyti joje numatytas veiklas.
2. 2010 m. kovo 5 d. „Valstybės“ žinių priede „Informaciniai pranešimai“ bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (pirkimo numeris 85792) buvo paskelbtas viešojo pirkimo atviras konkursas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ pirkimas. Konkursas buvo vykdomas pagal LDM direktoriaus 2010 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V.1-24 patvirtintas atviro konkurso sąlygas elektroniniu būdu. Pasiūlymus pateikė 3 tiekėjai: 1) UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“; 2) UAB „ATEA“, UAB „Affecto Lietuva“; 3) UAB „ERP“. Vyko pateiktų pasiūlymų analizė. 2010 m. šio pirkimo procedūros buvo laikinai sustabdytos.
3. 2010 m. birželio mėnesį projekto administravimo grupė parengė projekto viešinimo konkurso pirkimo dokumentus.

VI. Projekto viešinimas:
1. Informacija apie projektą ir jo įgyvendinimą 2010 m. kovo – birželio mėnesiais buvo skelbiama Lietuvos dailės muziejaus administruojamame portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, Lietuvos dailės muziejaus interneto portale „Lietuvos dailės muziejus“ www.ldm.lt, LDM filialo LM ISC LIMIS sukurtoje informacinėje-metodinėje interneto svetainėje „Muziejinių vertybių skaitmeniniams www.emuziejai.lt .
2. 2010 m. balandžio mėnesio pradžioje Projekto administravimo grupės nariai parengė ir masinės informacijos priemonėse išplatino informacinį pranešimą apie pasirašytą Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projekto įgyvendinimo tikslus ir uždavinius. Ši informacija buo paskelbta Kultūros ministerijos interneto leidinyje www.lrkm.lt, Lietuvos radijo ir televizijos interneto portale www.lrt.lt, daugelyje kitų informacinių leidinių.
3. 2010 m. balandžio – birželio mėnesiais projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai Danutė Mukienė Donatas Saulevičius, Justina Augustytė, Agnė Rymkevičiūtė įgyvendinimo LDM filialo LM ISC LIMIS surengtuose 7 seminaruose Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos regionų muziejininkams (seminarai vyko Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje) Lietuvos muziejininkams savo pranešimuose išsamiai pristatė Projekto tikslus ir uždavinius, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos specifikaciją, archeologinio tezauro, medžiagų klasifikatoriaus, tautybių klasifikatoriaus, kalbų klasifikatoriaus bei personalijų žodyno rengimo tikslus, uždavinius, principus ir eigą.

Informaciją parengė projekto vadovė Danutė Mukienė

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11