Į pradžią  Struktūra  Kontaktai 
Neįgaliesiems     English       
   
 
      Laiškams      
 
     
 

Į skyriaus
pradžią

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose 2010–2012 m.

 

Informacija apie projekto administravimo ir vykdymo grupės darbą 2010 m. gruodžio – 2011 m. sausio mėnesiais

I. Klasifikatorių, tezaurų, raktažodžių ir personalijų žodynų kūrimas:
2010 m. gruodžio – 2011 m. sausio mėnesiais projekto administravimo ir vykdymo grupių nariai, bendradarbiaudami su Lietuvos muziejais, toliau dirbo rengdami šiuos Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai reikalingus klasifikatorius ir tezaurus (dalis iš jų buvo toliau tęsiami, dalis buvo pradėta rengti naujai):
1. Muziejų klasifikatorius;
2. Sfragistikos klasifikatorius;
3. Faleristikos klasifikatorius;
4. Piniginių vienetų klasifikatorius;
5. Metrologijos klasifikatorius;
6. Architektūros klasifikatorius;
7. Fotografijos klasifikatorius.

Toliau buvo rengiami du žodynai:
1. Raktažodžių žodynas;
2. Personalijų žodynas.

II. LIMIS serverinės paprastojo remonto darbai
1. 2010-11-12 LDM pasirašė paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. R-Nr.-10-12. su Tiekėju UAB „Dekoras“ dėl į projektą įtrauktų LIMIS serverinės paprastojo remonto darbų atlikimo. Įmonei pateikus sutarties atlikimo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, 2010 m. lapkričio mėnesį buvo pradėti vykdyti remonto darbai. Jie užbaigti iki 2011 m. sausio 3 d. Darbų atlikimo aktas pasirašytas 2011 m. sausio 3 dieną.

III. Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų įgyvendinimas
Įgyvendindamas projektą, LDM 2010-11-05 pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų“ pirkimo-pardavimo sutartį su Tiekėju – pagal jungtinės veiklos sutartį dirbančia įmonių grupė UAB „Sintagma“, UAB „Alna Software“, UAB „Webmedia“, atstovaujama UAB „Alna Software“ direktoriaus Artūro Gruodžio. Tiekėjui pateikus sutarties užtikrinimo garantinį raštą, paslauga buvo pradėta teikti. 2010 m. gruodžio 16 d. buvo užbaigtas suderinti Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimo Lietuvos muziejuose ir susijusių paslaugų pirkimo projekto reglamentas, paslaugos atlikimo grafikas. Rengiant šį dokumentą, dalyvavo visi projekto valdymo ir administravimo grupių nariai.
2010 m. gruodžio ir 2011 m. sausio mėnesiais buvo vykdomi reglamente ir darbų grafike numatyti sistemos kūrimo analizės laikotarpio darbai. Atliekant juos dalyvavo visi projekto administravimo ir valdymo grupių nariai.

IV. Projekto techninė priežiūra
2010 m. gruodžio – 2011 m. sausio mėn. pagal paslaugos pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas sąlygas Užsakovui (LDM) Projekto techninės priežiūros paslaugas teikė techninės priežiūros grupė.

V. Projekto viešinimas
1. Projekto administravimo, vykdymo grupių nariai 2010 m. gruodžio – 2011 m. sausio mėn. informaciją apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose“ skelbė LDM filialo LM ISC LIMIS administruojamame informaciniame interneto leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeninimas“ www.emuziejai.lt, portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt, LDM interneto leidinyje www.ldm.lt.

Informaciją parengė projekto vadovė Danutė Mukienė

 

 

 
 
 
[Į pradžią] [Struktūra] [Kontaktai] [Informacija] [Pastatai] [Ekspozicijos]
[
Parodos] [Rinkiniai] [Projektai] [Gidams] [Edukacija] [Dailininkai]
[
Meno biblioteka, archyvas, fototeka] [Virtualios parodos] [Muziejaus bičiuliai]
[
Parduodami leidiniai] [Naudingos nuorodos] [Žiniasklaidai]
 

© Lietuvos dailės muziejus

Tinklalapis atnaujintas 2011.08.11